Hlavní navigace

Škodu způsobenou v zaměstnání dobrá pojistka zaplatí

26. 11. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Když v práci způsobíte škodu a musíte ji nahradit, kromě zákonného limitu snížíte své výdaje pouze pojištěním.

Škodu, kterou způsobíte svému zaměstnavateli, ošetřuje zákoník práce. Zaměstnavatel po vás může chtít nejvýše 4,5násobek vašeho průměrného hrubého měsíčního platu. Tuto částku můžete zaplatit jednorázově, anebo, což je častější případ, vám ji zaměstnavatel rozdělí do měsíčních splátek a ty pak strhává z vaší mzdy. Zaměstnavatel má důkazní povinnost, takže škodu, kterou mu způsobíte, musí nejdříve dokázat. Ve většině případů však není o škodách zaviněných zaměstnanci pochyb. Podobné téma: Pojištění proti neschopnosti splácet: užitečná věc, nebo zbytečně vyhozené peníze?

Výluky při úhradě škody

Pokud škodu způsobíte v opilosti nebo po požití omamných látek, je násobek vašeho platu bezpředmětný a vy musíte uhradit škodu v plné výši. Netradičním a současně málo používaným řešením, jak se vyhnout úhrady škody, je uvedení poškozené věci do původního stavu. Mezi další výluky patří například vyrobení zmetku, škody způsobené šířením poplašné zprávy nebo ztrátou věci. Výluka z pojištění na vás čeká i v okamžiku, kdy způsobíte škodu prostřednictvím jaderného výbuchu.

Co je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli?

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli v praxi znamená, že povinnost úhrady škody přebírá na svá bedra pojišťovna, se kterou zaměstnanec uzavřel pojistnou smlouvu. Pojišťovna se zavazuje, že zaměstnavateli uhradí nahodilou škodní událost, kterou způsobil zaměstnanec vinou porušením jeho pracovních nebo služebních povinností nebo v přímých souvislostech s nimi. Pojistná událost musí vzniknout výhradně podle ustanovení zákoníku práce.

Různé názvy, jedno pojištění

V České republice nabízí pojištění odpovědnosti zaměstnance necelá desítka pojišťoven. Ty toto pojištění nazývají různě (např. pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancem vůči zaměstnavateli u Triglav pojišťovny nebo Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu zaměstnání u Hasičské vzájemné pojišťovny).

Škodných událostí, které můžete ve svém zaměstnání způsobit, je celá řada. Mezi nejčastější patří nehody služebním vozidlem, poškození kancelářského vybavení (např. spadnutí mobilního telefonu nebo notebooku na zem), případně rozbití přístroje neodborným zacházením. Nahrazení škody ve výši 4,5násobku může být pro celou řadu lidí doslova likvidační. Přinejmenším jde o velmi nepříjemnou záležitost, které lze předcházet vhodným pojištěním. Podobné téma: Způsobili jste v zaměstnání škodu? I její placení má svoje pravidla

Příklad: Při vašem hrubém průměrném platu ve výši 22 tisíc korun je maximální výše škodné události 99 tisíc korun (4,5násobek z vaší průměrné hrubé mzdy).

Výši svého pojistného limitu si sjednejte prostým vynásobením vaší hrubé mzdy a 4,5násobkem, který musíte podle pracovního zákoníku v případě škody zaplatit. Pojišťovací poradci doporučují sjednat pojistku raději na pětinásobek průměrné mzdy. Vyhnete se tím případným problémům v okamžiku, kdy zapomenete zaktualizovat svou smlouvu v případě zvýšení vašeho platu.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pojišťovna Limity pojistného plnění Spoluúčast Územní platnost pojistky
Česká pojišťovna 50 000 – 150 000 Kč 10 %, 20 % a 30 % Svět
Česká podnikatelská pojišťovna 60 000 – 200 000 Kč 30 % Svět
ČSOB Pojišťovna 60 000 – 300 000 Kč 25 % Svět
Generali pojišťovna 60 000 – 1 000 000 Kč 10 %, 33 % nebo 1000 Kč Evropa
Hasičská vzájemná pojišťovna 75 000 – 200 000 Kč 10 % nebo 1000 Kč Česká republika
Kooperativa pojišťovna 100 000 – 300 000 Kč 30 % Svět
Uniqa pojišťovna 35 000 – 200 000 Kč 30 % Svět
Triglav pojišťovna 50 000 – 300 000 Kč 30 % Česká republika

Zdroj: pojišťovny


Významným faktorem, který může být pro řadu lidí rozhodující je výše spoluúčasti. Pouze šest pojišťoven nabízí jednotnou procentní spoluúčast na vámi způsobené škodě. U ostatních pojišťoven si můžete předem stanovit, jakou spoluúčast chcete. Kromě procentního stanovení nabízí například Hasičská vzájemná pojišťovna nebo Generali pojišťovna minimální spoluúčast ve výši 1000 Kč. Spoluúčast na pojistné události je důležitá i pro úhradu pojistného. Platí, že čím je vyšší spoluúčast, tím je nižší cena pojistky. Podobné téma: Spoluvina. Pro pojišťovny i policii málo používané slovo

skoleni_13_10

Rovněž ani platnost pojištění nelze brát na lehkou váhu. Řada pojišťoven omezuje pojištění odpovědnosti na území České republiky. Generali pojišťovna pak na Evropu. Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna a Uniqa nabízí své pojištění bez omezení. Pojistku si můžete sjednat ze dvou možných variant. První obsahuje kromě jiného krytí škody při řízení automobilu zaměstnavatele. Druhá varianta toto riziko nekryje. Opět platí, že sjednání pojištění i za automobil je dražší než v případě pojištění bez auta.

Orientační ceny pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem
Pojišťovna Limit pojistného plnění Spoluúčast Pojištění bez řízení automobilu Pojištění s řízením automobilu Poznámka
Česká pojišťovna 50 000 30% 300 Kč od 800 Kč  
ČSOB pojišťovna 60 000 25% 300 Kč 850 Kč 1100 Kč (pro řidiče z povolání)
Kooperativa 100 000 30% 500/580 Kč 1160/1330 Kč Platí pro ČR/Svět

Zdroj: pojišťovny

Anketa

Už jste někdy museli zaplatit škodu způsobenou zaměstnavateli?

30 %
66 %
2 %
2 %
Odpovědělo 765 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).