Hlavní navigace

Pojištění proti neschopnosti splácet: užitečná věc, nebo zbytečně vyhozené peníze?

9. 6. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Mít respekt z budoucího splácení závazků je na místě více než kdy jindy. Nepříjemnostem, které může způsobit nemoc nebo ztráta zaměstnání, se dá předejít pojištěním proti neschopnosti splácet. Pojistné podmínky ale často obsahují různý výluky, vzhledem k nimž se ve výsledku pojištění nemusí vyplatit.

Ještě před nedávnem vládla v Čechách úvěrová euforie, ale s nástupem finanční krize a ekonomické recese se ale tento trend rázem obrátil. Opatrnosti však niky není nazbyt. Jak splácet úvěr a mít přitom klidné spaní?

Pojištění na horší časy

Většina poskytovatelů úvěrů, stejně jako dlužníků, si je vědoma zvyšujícího se rizika neschopnosti splácet, které s sebou nese období ekonomické recese. Proto je pojištění neschopnosti splácet závazky stále oblíbenějším instrumentem, jak se bránit problémům, které může způsobit nenadálá životní situace.

Pojistit lze tyto produkty:

  • finanční leasing s následnou koupí najaté věci
  • spotřebitelský úvěr
  • splátkový prodej
  • osobní bankovní půjčku
  • hypoteční úvěr
  • revolvingový úvěr spojený s kreditní kartou
  • úvěr ze stavebního spoření

Obyčejně se pojištění proti neschopnosti splácet sjednává přímo spolu s úvěrem u pojišťovny, se kterou věřitel spolupracuje. Na trhu ale najdete i pojišťovnu, která umožňuje si takto zajistit úvěr od vámi vybraných poskytovatelů úvěrů. Například Pojišťovna České spořitelny nabízí Úvěrové životní pojištění Hypotéka, které můžete, navzdory matoucímu názvu, aplikovat na všechny úvěrové instrumenty, kdekoli si vyberete. Ačkoli Pojišťovna Cardif Pro Vita tuto možnost přímo nenabízí, spolupracuje s poměrně velkou řadou poskytovatelů úvěrů, čímž vám může poskytnout relativně velkou svobodu v jejich výběru. Česká pojišťovna zase od letošního března pojišťuje tzv. pravidelné výdaje, kdy za vás v případě ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti uhradí náklady na nájem, odběr elektřiny, vody a plynu, školné a podobná pravidelná vydání. Čtěte více: Úvěr na družstevní byt je možný, ale cesta je trnitá 


karta, banka, peníze, kreditní karta, platební karta

V některých případech tvoří toto pojištění samostatný produkt, jinde si ho můžete sjednat pouze jako součást životního nebo rizikového pojištění, jako například u Allianz pojišťovny. Toto pojištění lze sjednat pouze jako součást rizikového či úvěrového pojištění, potvrdila serveru Měšec Renata SvobodováČeské podnikatelské pojišťovny. U Komerční banky je naopak toto pojištění automatickou součástí spotřebitelských úvěrů i u kreditních karet. Toto pojištění je zdarma, uvedla Monika Klucová z Komerční banky.

Pojišťovny, které nabízí pojištění proti neschopnosti splácet jako samostatný produkt:

Pojištění neschopnosti splácet jako samostatný produkt pojišťovny
Pojišťovna Cena Spolupráce s bankami Samostatné sjednání
Cardif Pro Vita individuálně 1 ano ne
Česká pojišťovna Zdraví % z dlužné částky 1 pouze pro Home Credit a určité hypotéky 2 ne
ČSOB Pojišťovna individuálně 1 pouze Holding ČSOB ano
Komerční pojišťovna individuálně dle druhu úvěru pouze k úvěrům Modré pyramidy a Komerční banky ne
Pojišťovna České spořitelny individuálně dle druhu úvěru ano 3 ano 3
UNIQA pojišťovna individuálnně 1 pouze k úvěrům Raiffeisenbank ne

1 – stanovuje poskytovatel úvěru
2 – pouze u hypotéky na byt společnosti Neocity Hights
3 – lze pouze u produktu Úvěrové životní pojištění Hypotéka


Cena je většinou stanovena individuálně a přímo poskytovatelem úvěru. Česká pojišťovna ZDRAVÍ ji například stanovuje procentem z dlužné částky. Čím je tedy váš závazek vyšší, tím dražší bude i pojistné. Pojišťovny ho ve většině případů nabízí k produktům smluvních partnerů, kde samostatné sjednání není možné.

Cena pojištění je závislá na míře rizika a rozsahu pojištěných událostí. Odvíjí se tedy i od věku pojištěného, doby trvání pojistky nebo výše měsíční splátky úvěru. Produkt bývá rozdělen do dvou až třech variant, z nichž ty levnější obsahují pojistné události jako je smrt, plná invalidita nebo dlouhodobá pracovní neschopnost. Dražší alternativou si můžete pojistit i případnou ztrátu zaměstnání. Raiffeisenbank naproti tomu nabízí pojištění za paušální částky, přičemž neschopnost splácet z důvodu úmrtí nebo trvalé invalidity je součástí každého úvěru automaticky. Čtěte více: Jak a proč refinancovat hypoteční úvěr?

Pojišťovna Cardif pro Vita nabízí tři balíčky. Základní balíček A obsahuje riziko smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti. Balíček B navíc pokrývá i riziko ztráty zaměstnání. Pojistnou událostí je dlouhodobá pracovní neschopnost, která musí trvat minimálně 30 nebo 60 dnů. Dále pojištění kryje nedobrovolnou ztrátu zaměstnání trvající minimálně 60 dní. Nesmí se ale jednat o ukončení zaměstnaneckého poměru ze strany klienta. Dále pojistka kryje přiznání plné invalidity a úmrtí pojištěného. V případě pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání dostane klient plnění ve formě měsíčních splátek úvěru, včetně úroků a případných poplatků. Toto plnění se vyplácí po dobu trvání pojistné události, maximálně ale jeden rok. V případě smrti nebo plné invalidity je doplacen celý zůstatek úvěru.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ kryje pojistné události jako je pracovní neschopnost, plná invalidita, smrt následkem úrazu, zneužití platební karty a ztrátu příjmů. V případě pracovní neschopnosti způsobené nemocí či úrazem plní od 60. dne neschopnosti. Pojištění se zde dá ale sjednat pouze k úvěrovým produktům společnosti Home Credit.

Jsme schopni pokrýt riziko úmrtí a riziko úrazu s trvalými následky nad 50 % (v těchto případech doplatíme za klienta nesplacenou část úvěru, uvedla Eva Svobodová za UNIQA Pojišťovnu s tím, že dále je kryto riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti, riziko nedobrovolné ztráty zaměstnání a přiznání plného invalidního důchodu. V těchto případech pojišťovna po určité době přebírá za klienta splácení úvěru. Za klienta pojišťovna kromě splátek plní i úroky a případné poplatky. Při smrti či úrazu vyčíslí zbytek dluhu banka a dluh je většinou diskontován k datu pojistné události, doplnila Svobodová. Pojištění lze sjednat ke spotřebitelským a hypotečním úvěrům a k úvěru ze stavebního spoření.

Pojišťovna České spořitelny nabízí ochranu v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, plné invalidity a úmrtí z jakýchkoliv příčin. Pojistka pak v případě úmrtí kryje nesplacený zůstatek úvěru včetně úroků a poplatků, ale jen do výše pojistné částky stanovené v dle smlouvy. Nesmí se také prokázat sebevražedný úmysl. V ostatních případech kryje pojištění dvanáct splátek. Pracovní neschopnosti musí pro plnění od pojišťovny trvat déle než 60 dnů. V případě ztráty zaměstnání pojišťovna kryje událost až po 90 dnech sjednání pojištění. Plnění ale poskytne až po 60 dnech registrace na úřadu práce. Musí se však jednat o výpověď ze strany zaměstnavatele, odchod ze zaměstnání dohodou do pojištění nespadá.

U hypotečních úvěrů jsou u Komerční pojišťovny základními pojistnými událostmi smrt a plná invalidita. Proti ztrátě zaměstnání a pracovní neschopnosti se již musíte připojistit. To je ale možné pouze do věku 45 let. V případě plné invalidity bude splacen celý hypoteční úvěr najednou. Při ztrátě zaměstnání pojišťovna plní nejdříve po půl roce a maximálně uhradí 6 splátek úvěru. Pracovní neschopnost je pojistnou událostí považována až po 28 dnech a plnění může být dlouhé maximálně jeden rok. V případě ztráty zaměstnání od pojišťovny peníze uvidíte až od 3. měsíce nezaměstnanosti, přičemž se musí jednat o ztrátu zaměstnání z organizačních důvodů. U spotřebitelských úvěrů je kromě smrti a plné invalidity základem tohoto pojištění i ztráta zaměstnání a pracovní neschopnost. Lhůty pro vyplácení se od hypotečního úvěru neliší, jen v případě plné invalidity se dokládá každý rok jejího dalšího trvání a úvěr je hrazen jednotlivými splátkami.

Jak pojištění funguje z pohledu bank?

Pojištění z pohledu banky
Banka Je pojištění povinné? Může si jej zákazník sjednat sám? Může zvýhodnit úrokovou sazbu úvěru?
Banco Popolare ne ano ano 1
Citibank ne ne – výhradně u Cardif Pro Vita ne
Česká spořitelna ne ne – výhradně u Cardif Pro Vita a Pojišťovna České spořitelny ne
ČSOB ne ne – výhradně ČSOB pojišťovna ano 2
GE Money Bank ne ne – výhradně Cardif Pro Vita ne
Komerční banka ano 3 ne – výhradně Komerční pojišťovna ano 2
LBBW ne ano (dobrovolně nabízí Cardif Pro Vita) ne
mBank ne ano ne
Oberbank ne ano ne
Peněžní dům ne ano ne
Poštovní spořitelna ne ne – výhradně ČSOB pojišťovna ne
Raiffeisenbank ano 4 ne – výhradně UNIQA ne 4
UniCredit Bank ne ano (dobrovolně nabízí Cardif Pro Vita) ne
Volksbank ne ano ne
Všeobecná úvěrová banka ne ano ne
Waldviertler Sparkasse von 1842 ne ano ne

1 – u úvěrů s individuálně stanovovanou sazbou 2 – platí pro hypoteční úvěry 3 – u spotřebitelských úvěrů je pojištění standardní součástí, u hypoték – volitelné 4 – platí pro spotřebitelské ú­věry


Z tabulky je zřejmé, že banky toto pojištění povinně nepožadují (maximálně ho rovnou nabízí jako standardní součást produktu). Klientům při uzavírání smlouvy o úvěrovém produktu informace o možnostech pojištění schopnosti splácet poskytujeme a tuto služby jim doporučujeme. 8 z 10 klientů, kteří mají Expres půjčku, si současně s ní zřídilo i pojištění, informoval server Měšec Milan KřížGE Money Bank.

Anketa

Pojištění schopnosti splácet...

V některých případech můžete díky této pojistce i na nižší úrokovou sazbu. Tu slibuje například GE Money Bank nebo Komerční banka u svého hypotečního úvěru. Tam, kde je úroková sazba stanovena individuálně může toto pojištění její výši pozitivně ovlivnit, informovala server Měšec Mirka MisíkováBanco Popolare. Čtěte více: Jak na potíže se splácením hypotéky


peníze, internetové bankovnictví, obchod

Foto: Ivana Dvorská

skoleni_4_3


Pozor na výluky z pojištění

Pojištění vám v případě pojistné události zajistí úhradu závazku pojišťovnou buď na váš účet nebo rovnou věřiteli. Často také budete v případě pojistné události oproštěni i od povinnosti platit samotné pojistné. Ani tento produkt ale není bez závad. Kromě toho, že znamená další zdražení půjčky, může být plnění od pojišťovny možné až po určité době pojistné události, například až po 30. dni pracovní neschopnosti nebo dvou měsících ztráty zaměstnání. Plnění je také zpravidla podmíněno uplynutím určité doby od počátku pojištění – například 3 měsíce od sjednání úvěrové smlouvy. Čtěte více: Berete si úvěr? Nezapomeňte na pojištění! 

Další nevýhodou mohou přinést smluvní podmínky, které nenabízí plnohodnotné krytí a v případě smrti dlužníka je úvěr hrazen jen do určité výše či pouze po určitou dobu. Nad tento rámec už pojišťovna požaduje další připojištění. V případě pracovní neschopnosti zas může pojišťovna hradit pouze omezený počet splátek. Aby se vám pojištění skutečně vyplatilo, nezapomeňte si proto pečlivě pročíst pojistné podmínky. Vyhnete se tak nepříjemnému překvapení a pocitu, že celé pojištění bylo zbytečné.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).