Hlavní navigace

Pojištění proti terorismu? Nelze!

15. 7. 2005
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

V souvislosti s nedávným teroristickým útokem v Londýně vyvstává otázka, jaké škody jsou schopny a ochotny pojistit pojišťovny. Škody vzniklé při teroristickém útoku jsou ve výlukách. Přesto existují výjimky, kdy pojišťovny poskytnou plnění i v tomto případě.

Odborníků z pojišťoven jsme se tentokrát zeptali, zda existují některá pojištění, která by umožnila krýt škody vzniklé i v souvislosti s teroristickým útokem, případně zda je možné sjednat připojištění pro případ teroristického ú­toku.

Tomáš Fomenko, mluvčí a ředitel marketingu Hasičské vzájemné pojišťovny

V současné době připojištění teroristického útoku Hasičská vzájemná pojišťovna nenabízí. Teroristické akce jsou v generálních výlukách pojistných podmínek, a tyto vycházejí z výluk obsažených v zajistných podmínkách.

Marek Vích - Kooperativa

Marek Vích, tiskový mluvčí Kooperativy, pojišťovny

Kooperativa, stejně jako ostatní pojišťovny v ČR, má škody vzniklé následkem teroristických akcí ve výlukách. Pokud by však ke škodě, která by měla charakter teroristického činu, přece jen došlo, Kooperativa by v takovém případě k řešení situace přistupovala velice vstřícně a citlivě s přihlédnutím ke všem okolnostem případu.

Výjimkou je rezervotvorné (kapitálové) životní pojištění, kde v případě úmrtí pojištěného v důsledku teroristických akcí bude oprávněným osobám vyplacena rezerva pojistného vytvořená k datu úmrtí pojištěného včetně podílů na zisku přiznaných k tomuto dni.

Petr Procházka - Pojišťovna ČS

Petr Procházka, ředitel úseku pojištění Pojišťovny ČS

Co se týče úrazového i životního pojištění, na pojistné události v souvislosti s teroristickými útoky se žádné výluky nevztahují kromě případu, kdy je pojištěný na útoku jakýmkoli způsobem sám aktivně účasten. Tzn. v případě pojistné události způsobené útokem pojišťovna vyplatí plnění ve sjednané výši jak v případě úmrtí, tak v případě trvalého poškození či dlouhodobého léčení pojištěného.

Petra Strejčková, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny

Co se týče cestovního a životního pojištění, v obou případech je nutné nezahrnutí této výluky nejprve konzultovat se zajistitelem. Obecně lze říci, že teroristické útoky jsou zahrnuty v oblasti výluk z pojištění, a neuplatňuje se na ně tedy plnění.

Připojištění proti teroristickému útoku v oblasti cestovního pojištění neposkytujeme. Fakultativní sjednávání tohoto rizika není ani příliš možné z důvodu nutného zajištění. V případě plošného zařazení do všech pojistných smluv bychom museli cenu cestovního pojištění zvýšit, abychom pokryli náklady na speciální zajištění, které by nebylo levnou záležitostí (pro pojišťovnu by mohlo dojít ke kumulaci více pojistných událostí).

Do této chvíle nemáme povědomí o tom, že by se dosavadní teroristické útoky dotkly některého občana ČR. Domníváme se, že tato pravděpodobnost je stále extrémně nízká. Pokud by se začaly teroristické útoky ve světovém měřítku objevovat častěji, uvažovali bychom o možných změnách v produktu, abychom toto riziko mohli krýt.

Redakce

Teroristické útoky jsou v obecných výlukách z pojištění, což plyne ze smluv, které mají pojišťovny působící v České republice uzavřené se svými zajistiteli (zjednodušeně řečeno „pojišťovnami pojišťoven“; zajistitel kryje rizika pojišťoven v případě velkého rozsahu škod). Přesto existují pojistky, na které se výluky nevztahují.

Výlukou z pojištění v některých případech není postiženo cestovní či životní pojištění, ale např. u pojišťovny Uniqa musí být konzultováno se zajistitelem – což v případě běžně uzavíraných smluv diskvalifikuje většinu zájemců. Na druhé straně slibuje vstřícný postup v případě takové pojistné události.

Vždy jsou vyloučena plnění v případě, že pojištěný byl přímo zapojen do teroristické činnosti.

Chcete mít pojištěnou domácnost proti terorismu?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).