Hlavní navigace

Kde pořídit cestovní pojištění? - Rada odborníků

17. 6. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Cestovní pojištění nabízejí nejen klasické pojišťovny, ale též zdravotní pojišťovny a cestovní kanceláře jako zprostředkovatel. Řada lidí váhá, kde cestovní pojištění pořídit či zda může důvěřovat cestovní kanceláři při prodeji pojistky. Zeptali jsme se proto odborníků.
Milan Káňa - Allianz

Milan Káňa, vedoucí oddělení komunikace Allianz pojišťovny

Obecně doporučuji uzavřít si cestovní pojištění u některé z komerčních pojišťoven a nespoléhat se na pojištění v rámci platebních karet nebo na bezplatnou péči, na kterou mají občané ČR v zemích EU nárok.

U Allianz pojišťovny je nejlepší pořídit si pojištění na internetu, v pohodlí domova a se zajímavou slevou. Na cestovní pojištění sjednané na internetu standardně poskytujeme slevu 10 % a od 15. 6. 2005 nabízíme mladým lidem do 26 let při sjednání cestovního pojištění na internetu dokonce 50% slevu pojistného pro cesty po Evropě, kromě Slovenska. Jedná se o velmi kvalitní pojištění, které, jako jediné na trhu, obsahuje neomezené limity pojistného plnění u pojištění lékařských výloh.

Nedoporučuji našim občanům, aby spoléhali pouze na dohodu o poskytnutí nezbytné zdravotní péče v rámci EU, na kterou mají nárok. To neznamená, že zdravotní pojištění plně pokryje veškerá rizika a výdaje, resp. že zdravotní péče bude poskytnuta automaticky a zcela bezplatně. Zároveň v rámci této dohody není hrazen převoz zraněných zpět do ČR nebo pojištění odpovědnosti za škodu. Je tedy lepší sjednat si klasické cestovní pojištění.

Podobně je to s pojištěním v rámci platebních karet. Cestovní pojištění obsahují pouze lepší, a tedy i dražší karty, mezi něž se řadí například karty Eurocard/Mastercard a Visa. Cestovní pojištění nabízí také American Express. Vydání karty bankou je ale většinou podmíněno výší zůstatku na účtu klienta a jeho bonitou. Mnoho lidí se tedy spokojí se základní platební kartou Cirrus/Maestro, na kterou se ale pojištění bohužel většinou nevztahuje.

Základní pravidla při využívání cestovního pojištění jsou:

  • Důkladně se informujte, na co se pojištění spojené s vaší kartou vztahuje.
  • Zajímejte se hlavně o výše limitů pojistných plnění (pro léčebné výlohy, úraz, ztrátu zavazadel) a o zákroky, které jsou tzv. vyloučeny (pojišťovna je nehradí).
  • Pokud trpíte chronickým onemocněním, nebo máte problémy s chrupem, dojednejte si vyšší pojistné limity.
Stanislav Pavlín - ČP

Stanislav Pavlín, pojišťovací expert České pojišťovny

Před cestou do zahraničí doporučuji uzavřít komerční cestovní pojištění obsahující pojištění léčebných výloh.

Je pravda, že ve státech EU mají čeští občané nárok na zdravotní péči za stejných podmínek jako tamější občané.To ale často znamená, že při ošetření a za léky budou muset platit stejnou částku (spoluúčast) jako místní pojištěnci. Zdravotní péči mohou navíc za těchto podmínek využívat jen v zařízeních, která jsou financována z veřejného zdravotního pojištění.

Ve Francii je například spoluúčast pacienta u lékařského ošetření třicetiprocentní a u léků až šedesátipětipro­centní, v Dánsku může při ošetření zubů dosáhnout až sto procent. V sousedním Rakousku zaplatí pacient za léky 4,55 euro za položku na receptu a zhruba deset euro za jeden jediný den hospitalizace, v Německu deset euro.

V případě, že se necháte ošetřit u soukromého lékaře, je zpravidla nutné platit zdravotní péči ihned a hotově a veřejné zdravotní pojištění placené v ČR je v tomto případě v zahraničí nepoužitelné. A v přímořských turistických centrech veřejná zdravotní zařízení zpravidla k dispozici nejsou. Soukromé ambulance však jsou dostupné téměř všude.

Náklady na spoluúčast ve veřejných zdravotních zařízeních navíc nejsou jediným finančním problémem spojeným se spoléháním se na české zdravotní pojištění. Také případný převoz do vlasti si musí zaplatit pacient, který nemá komerční pojištění. Finanční částky se v tomto případě mohou vyšplhat až na stovky tisíc korun.

Dalším důvodem je i to, že se turista může v rámci komerčního pojištění ještě před kontaktem s lékařem spojit s asistenční službou, která funguje 24 hodin denně a komunikuje v českém jazyce, což může mnoha turistům pomoci překonat jazykovou bariéru. Kromě toho pomůže asistenční služba vyhledat příslušné zdravotní zařízení, nemocnici, případně zorganizovat převoz z místa nehody do tohoto zařízení. V rámci léčebných výloh jsou hrazeny i další náklady, například pobyt opatrovníka.

Stručně shrnuto, český občan, který je odkázaný jen na své veřejné zdravotní pojištění a nesjedná si komerční pojištění, se vystavuje riziku vysokých plateb v hotovosti, které mnohdy mohou přesáhnout jeho finanční možnosti, a případně i problémům se zařizováním a organizací převozu do vlasti.

Marie Nezvalová - ECP

Marie Nezvalové, právník a tisková mluvčí Evropské Cestovní Pojišťovny

Co se týče pojištění zprostředkovávaného cestovními kancelářemi, lze říci, že se jedná o zcela rovnocenný způsob uzavření pojistné smlouvy. Zaměstnanci cestovní kanceláře procházejí školením, při němž jsou podrobně instruováni o všech základních povinnostech zprostředkovatele (předávání pojistných podmínek, výběr nejvhodnějšího produktu apod.).

Přestože pojišťovny využívají pro sjednání cestovního pojištění různé distribuční kanály, klient by měl bez ohledu na způsob uzavření pojistné smlouvy dostat vždy všechny potřebné informace. Je tedy pouze na něm, jaký způsob zvolí.

Cestovní pojištění Evropské Cestovní Pojišťovny, a. s., je možné sjednat několika způsoby. Prvním z nich je uzavření pojistné smlouvy přímo v sídle pojišťovny, kde její zaměstnanec vyhodnotí potřeby klienta a doporučí mu pro jeho cestu nejvhodnější produkt. Pojištění lze sjednat také prostřednictvím telefonu (24 hodin denně); i zde klient obdrží všechny důležité informace. Stále hojněji využívaný způsob je uzavření pojistné smlouvy přes internet. Na internetových stránkách nalezne zájemce o pojištění veškeré informace o pojistiteli, má možnost se seznámit se všemi nabízenými produkty a jejich pojistnými podmínkami atd.

Redakce

Podle slov komerčních pojišťoven je téměř jedno, jakým způsobem cestovní pojištění uzavřete, důležité je nespoléhat se na lékařskou péči v rámci veřejného zdravotního pojištění v Evropské unii a být ostražití vůči výlukám a pojistným limitům. Pojišťovny preferují uzavírání pojištění přes internet, které pro ně znamená úsporu nákladů, o níž se ochotně dělí s klienty formou slev. Přesto se může vyplatit využít jiný způsob uzavření pojištění.

Zmíněny byly cestovní kanceláře. Protože pro své klienty uzavírají větší množství pojistných smluv, mohou nabídnout cestovní pojištění s „množstevní slevou“. A jak uvedla Marie NezvalováECP, pracovníci cestovních kanceláří by měli být dostatečně proškoleni, aby dokázali poradit. To ale zdaleka není vše.

Často se v souvislosti s cestovním pojištění opomíjejí zdravotní pojišťovny, které bývají zmiňovány pouze v rámci „evropského minima poskytnuté péče“. Zdravotní pojišťovny nabízejí pro své pojištěnce často velmi výhodné podmínky cestovního pojištění, které zprostředkovávají některé z komerčních pojišťoven (nejčastěji v jejich nabídce bývá pojištění od pojišťovny Vitalitas, dceřinné společnosti OZP, nebo od České pojišťovny, České podnikatelské pojišťovny aj.).

dan_z_prijmu

Pojištění s platební kartou není radno přeceňovat, ale zároveň ho nedoporučujeme podceňovat. Optimální způsob je zjištění pojistných podmínek (zejména limitů pojištění a výluky) a případně se dále pojistit. V případě, že budete pojištěni několikrát, pojistné částky se sčítají (budete-li mít např. limity na kartě 500 tis. Kč a pojistíte se na další 1 mil. Kč, získáte proplacení léčebných výloh do výše 1,5 mil. Kč).

Zároveň si zkontrolujte, zda nemáte cestovní pojištění „přibalené“ k dalším produktům. Velmi často bývá spojené se studentskými kartami, ale v různých „akcích“ se s ním můžete setkat i u stavebního spoření či jiných produktů, nejen finančních V takových případech ale zpravidla platí, že čím méně za pojištění zaplatíte, tím větší je pravděpodobnost nesčetných výluk z pojištění. Opět si tedy překontrolujte, jaké pojistné podmínky se k takovému produktu váží.

Anketa

Kde pořizujete cestovní pojištění?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).