Hlavní navigace

Podpora v nezaměstnanosti se zvyšuje, ale pro některé komplikuje

13. 1. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Maximální podpora v nezaměstnanosti pro rok 2011 se zvyšuje. Na druhé straně dobrovolný odchod ze zaměstnání se trestá a stát nezajímá, že vám zaměstnavatel dluží odstupné.

Základní podmínkou pro přiznání podpory v nezaměstnanosti je účast na důchodovém pojištění, tedy výkon práce v zaměstnání (za stanovených podmínek v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti) nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, po dobu 12 měsíců v posledních 3 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Jako předchozí zaměstnání se počítají i některé náhradní doby jako např. osobní péče o dítě ve věku do 4 let, pobírání plného invalidního důchodu, ale nepovažuje se za ně studium – příprava na budoucí povolání. Psali jsme: Na úřadu práce se registrujte letos, podpora se v roce 2010 snižuje

Jak dlouho na podpoře

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí po podpůrčí dobu

  • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
  • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku a
  • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Nárok na odstupné oddaluje vyplácení podpory v nezaměstnanosti

Inkasované odstupné však oddaluje případný nárok bývalého zaměstnance na podporu v nezaměstnanosti (jestliže jinak splní předepsané podmínky pro vznik nároku na sociální dávku):

Pokud vám přísluší z posledního zaměstnání odstupné, a to ať už vám jej zaměstnavatel doopravdy vyplatil, anebo vám je zůstal dlužen, se nově podpora v nezaměstnanosti nově (podle úsporných pravidel od 1. ledna 2011) poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného; tato doba se určí podle příslušného násobku průměrného měsíčního výdělku, kterým vám byla stanovena výše odstupného; stejně se postupuje, pokud vám v ukončeném zaměstnání vznikl nárok na odbytné nebo odchodné. Uvedeným pravidlem ale není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou zákonem o zaměstnanosti (5 až 11 měsíců podle věku uchazeče o zaměstnání), a proto můžete případně pobírat podporu v nezaměstnanosti i po 5., 8. resp. 11. měsíci evidence na úřadu práce. Psali jsme: Jak (ne)přijít o odstupné

Sazba podpory v nezaměstnanosti činí:

  • první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %,
  • další 2 měsíce 50 %
  • a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku,

kterého jste dosáhli v posledním zaměstnání, nebo vašeho vyměřovacího základu (pokud jste podnikali jako OSVČ). To se přepočte na 1 kalendářní měsíc. Pokud jste před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončili poslední zaměstnání sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, nově máte nárok na podporu v nezaměstnanosti jen ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Více: Dobrovolný odchod z práce se v roce 2011 trestá.

Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu. Podpora při rekvalifikaci se vyplácí po celou dobu rekvalifikace.

Kolik peněz lze nejvíce dostat?

Na základě pravidelné každoroční valorizace od 1. ledna 2011 dochází ke zvýšení částky maximální podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Výše podpory totiž není neomezená, nýbrž je limitována.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Tato mzda se každoročně zvyšuje, i když nelze zapomenout, že v r. 2009 oproti roku 2008 klesla, a proto také maximální podpora v nezaměstnanosti za r. 2010 oproti maximální podpoře za rok 2009 (resp. nejvyšší možná podpora v nezaměstnanosti, o kterou bylo zažádáno v r. 2010, oproti nejvyšší možné podpoře, o níž bylo zažádáno v r. 2009) byla nižší.

Od 1. ledna 2011 však už zase dochází ke zvýšení maximální podpory v nezaměstnanosti. Podpora v nezaměstnanosti, o kterou bude požádáno v r. 2011, bude vyšší, než by (při stejných výdělkových poměrech žadatele) byla podpora, o níž by bylo zažádáno v r. 2010.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2008 činila 22 942 Kč. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 činila 22 896 Kč. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 činila 23 324 Kč. (Její výše byla vyhlášena Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 390/2010 Sb.) Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak může dosáhnout až 13 528 Kč měsíčně, jestliže žádost o podporu byla podána po 31. prosinci 2010, tedy v r. 2011. Jestliže byla žádost o podporu v nezaměstnanosti uplatněna ještě do 31. prosince 2010, pak její maximální možná výše činí 13.280 Kč měsíčně.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Nejvyšší podpora při rekvalifikaci nastoupené v r. 2011 tak může dosáhnout až 15 161 Kč za měsíc. Pokud uchazeč o zaměstnání nastoupil rekvalifikaci v r. 2010, činí maximální podpora při rekvalifikaci 14 883 Kč.

Když není podporu z čeho spočítat

V praxi se stávají případy, kdy zaměstnanec nemůže doložit svůj příjem a osvědčit výši průměrného výdělku – může se to stát při likvidaci nebo bankrotu zaměstnavatele; v případě, že (ačkoliv je to jeho povinností) zaměstnavatel nevyhotoví zaměstnanci potvrzení o výši výdělku (např. z důvodu probíhajícího pracovně-právního sporu mezi nimi) a zaměstnanec nemá jiné dokumenty způsobilé dokázat úřadu práce výši dosahovaného výdělku (např. proto, že je ztratil, přišel o ně při požáru nebo povodni atp.). I v těchto situacích je však třeba uchazeče o zaměstnání hmotně zabezpečit a stanovit mu výši podpory, i v těchto případech se vychází se statisticky zjištěné průměrné mzdy v národním hospodářství, z níž se příslušným procentem odvozuje výše podpory.

skoleni_21_6

Uchazeči o zaměstnání, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, anebo u něj nelze průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ stanovit, jakož i uchazeči, který splnil podmínku pro přiznání podpory – podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby (a tato doba se posuzuje jako zaměstnání) se podpora v nezaměstnanosti stanoví  za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu. Podpora v nezaměstnanosti tedy činí v příslušných úsecích podpůrčí doby 3499 Kč, 2799 Kč, 2566 Kč.

Podpora při rekvalifikaci v uvedených případech činí po celou dobu rekvalifikace 0,14 násobek příslušné částky, tedy 3266 Kč.

Jak vysoká je maximální podpora?

Maximální výše podpory při doložení příjmů (měsíčně)201120102009
V nezaměstnanosti13 528 Kč13 280 Kč13 307 Kč
Při rekvalifikaci15 161 Kč14 883 Kč14 913 Kč
Maximální výše podpory bez doložení příjmů (měsíčně)201120102009
V nezaměstnanosti3499 Kč, 2799 Kč, 2566 Kč3435, 2748, 2519 Kč3442, 2754, 2524 Kč
Při rekvalifikaci3266 Kč3206 Kč3312 Kč

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).