Hlavní navigace

Podnikání "na leasing"

25. 3. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Leasing se vlivem změny daňových zákonů stal méně atraktivní zejména pro nepodnikající občany. Pro firmy však stále zůstává zajímavým zdrojem financování zdaleka nejen automobilů, které jsou v obecném povědomí. Na leasing lze pořídit téměř cokoli.

Většina lidí si pod pojmem leasing představí finanční leasing, sloužící především k získání automobilu. Osobní automobily skutečně představují velkou část věcí pořizovaných na leasing. V loňském roce činily 47,3 % leasovaných předmětů.

Finanční leasing ovšem není jediný způsob, jak si věc pořídit, i když v České republice je to způsob nejrozšířenější. Každý způsob má svá specifika, a každý se tak hodí pro jiné, jak movité, tak nemovité věci.

Finanční leasing

Podstatný rozdíl od jiných způsobů, kterými lze ke svému podnikání získat majetek, je ve vlastnických právech. Leasing je dlouhodobou záležitostí a po celo dobu leasingu je vlastníkem věci leasingová společnost. Po dobu pronájmu platí nájemce leasingové společnosti dohodnuté splátky a jeho povinností je o pronajatou věc se starat. To znamená, že nájemce musí věc opravovat, udržovat, pojistit ji apod. Po zaplacení poslední splátky a zaplacení předem stanovené, většinou symbolické, ceny se stává nájemce majitelem.

Prostřednictvím finančního leasingu můžete získat nejen automobil, ale i stroje či nemovitosti, které k podnikání potřebujete. Výhodou je, že pokud podnikáte, jsou vaše leasingové splátky daňově uznatelným nákladem. Daňově uznatelný náklad pro každý měsíc zjistíte tak, že sečtete výše splátek po celou dobu leasingu a vydělíte celkovým počtem měsíců leasingu. Většina leasingů v ČR je uzavírána nejméně na dobu tří let. Právě tří a víceleté leasingy v sobě skrývají tuto výhodu. Pokud by leasing byl kratší než tři roky, věc, kterou máte na leasing, by se stala nákladem až poté, co by se stala vaším majetkem, tedy až po zaplacení poslední splátky.

Výhodu leasingu spatřují leasingové společnosti v rychlém a jednoduchém vyřízení leasingu. Fyzickým osobám stačí většinou k vyřízení leasingu pouze dva doklady totožnosti a během několika minut může být smlouva vyřízena. Požadované doklady jsou pro právnické osoby odlišné, a především je jich více. Leasingová společnost od vás může požadovat například občanský průkaz jednatele, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku, kopii výpisu z bankovního účtu, informace o případných aktivních úvěrech nebo leasingových smlouvách, originální daňové přiznání za uplynulá účetní období. Požadované doklady se u jednotlivých leasingových společností liší.

Jak již bylo řečeno, finanční leasing je v ČR nejrozšířenější formou leasingu. V posledních letech objem leasingu rostl. V roce 2004 zaznamenaly leasingové společnosti mírný pokles. Stalo se tak poprvé po třinácti letech od roku 1991. Tuto nepříznivou zprávu pro leasingové společnosti způsobil fakt nepříznivý také pro potenciální zájemce o leasing – zvýšení DPH. Daň z přidané hodnoty na finanční leasing byla zvýšena z 5 na 19 procent. Dalším důvodem bylo také snížení prodeje nových automobilů, které tvoří významnou část leasingu (43,7 procent).

K růstu v loňském roce naopak došlo v oblasti leasingu nemovitostí. U těch došlo k růstu objemu o 25 procent.

Operativní leasing

Na rozdíl od finančního leasingu, kdy se po zaplacení poslední splátky předmět stává vaším majetkem, je operativní leasing skutečně spíše pronájmem. Po uplynutí sjednané doby se věc vrátí, nebo vymění z novou. To ovšem neznamená, že by odkoupení věci bylo vyloučené.

Operativní leasing poskytuje nejen „požadovanou“ věc, ale také doprovodné služby, které souvisejí s provozem. Nájemce také nepřebírá rizika spojená s užíváním. Ta nese leasingová společnost. Například údržba, pojištění a opravy jsou nákladem leasingové společnosti, nikoli nájemce. Starosti s užíváním věci, hrazení daní či poplatků jsou také ponechány na leasingové společnosti. Finanční leasing je využíván soukromou i firemní klientelou. To se nedá říci o leasingu operativním, ten je využíván firmami. Doprovodné služby spojené s operativním leasingem se promítají do vyšších cen této formy leasingu.

Operativní leasing se vyplatí především k pořízení věcí, které firma nepotřebuje trvale, nebo věcí, které rychle zastarávají. Hodí se tak především na pořízení počítačů nebo osobních automobilů.

Zpětný leasing

Důvodem pro využití služby zpětného leasingu je především finanční tíseň. Původně je vlastníkem věci vaše firma. Pokud se dostanete do finančních problémů, můžete využít zpětného leasingu. Leasingová společnost od vás předmět odkoupí. Získáte tak finanční hotovost. Mění se majetková práva a vy se stáváte nájemcem. Zavážete se splácet pravidelné splátky a po vyrovnání té poslední se opět stáváte majitelem.

Využívá vaše firma leasing?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).