Hlavní navigace

Spotřebitelský leasing – ano, či ne?

29. 9. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Kdysi podnikatelé téměř nekupovali auta jinak než na leasing. Časem se o leasing začali zajímat i běžní občané a leasingové společnosti zase o ně. Pak přišla změna DPH a psalo se o tom, že leasing podraží a zajde na úbytě. Vyplatí se lidem o leasingu vůbec uvažovat?

Nákupy bez peněz

Ještě před nějakými patnácti lety bylo zvykem nejdříve spořit a až pak utrácet. Dnes je to právě naopak. V podstatě nejde navštívit větší obchod nebo otevřít noviny a nenarazit na výhodnou nabídku nákupu čehokoliv na splátky. Banky i nebankovní instituce se předhánějí v nabídkách výhodných půjček až do domu a splátkové společnosti vás ujišťují, že klidně můžete nakupovat i s prázdnou peněženkou. Pozadu nezůstávají ani leasingové společnosti. Na běžné občany mají už tradičně políčeno hlavně u prodejců nových i ojetých automobilů.

Není leasing jako leasing

Leasingu je více druhů. Pokud je řeč o leasingu, většinou je myšlen finanční leasing. Jeho podstata spočívá v tom, že na základě smlouvy s klientem leasingová společnost profinancuje pořízení předmětu leasingu a klientovi jej za předem stanovených podmínek dlouhodobě pronajme. Zároveň na něj převede většinu povinností, rizik a užitků spojených s jeho užíváním (mj. opravy, údržba atd.). Po uplynutí stanovené doby a splnění všech smluvních podmínek je vlastnické právo k předmětu leasingu převedeno na nájemce, a to zpravidla jen za symbolickou cenu. Dále bude řeč právě o tomto druhu leasingu.

Daleko méně je u nás používán operativní leasing. Jedná se o dočasný pronájem, kdy nájemce předmět leasingu užívá, aniž by převzal většinu rizik a povinností spojených s jeho vlastnictvím a užíváním. Po uplynutí sjednané doby předmět leasingu zase vrací. Operativní leasing je využíván téměř výhradně v podnikatelské sféře.

V souvislosti se spotřebitelským leasingem stojí za zmínku ještě zpětný leasing, který je využíván jako zdroj hotových finančních prostředků. Leasingová společnost si předmět leasingu od nájemce koupí, vyplatí mu hotové peníze a on se zaváže jej splácet. Po splacení je vlastnické právo k předmětu leasingu převedeno zpět na nájemce.

Kdo rychle dává, dvakrát dává

Tradiční hlavní výhodou leasingu je rychlost a jednoduchost vyřízení všech s ním spojených formalit. Leasingovou smlouvu lze uzavřít během pár minut přímo u prodejce a nemusí k tomu být potřeba nic než zpravidla dva doklady totožnosti. Pouze u nižších akontací bývá požadováno ještě potvrzení o výši příjmů. Na rozdíl od většího spotřebitelského úvěru není třeba chodit do banky ani shánět ručitele nebo jinou formu zajištění závazku. Leasingová společnost má svou pohledávku zajištěnu přímo vlastnickým právem k předmětu leasingu, a tak je zde bonita klienta posuzována méně přísně než ve většině bank.

Spěchejte pomalu! Nenechte se strhnout k rychlému podpisu žádné, tedy ani leasingové smlouvy. Určitě se vám vyplatí věnovat pár minut času na seznámení se s jejím obsahem i s obchodními podmínkami. Než smlouvu podepíšete, nechte si vysvětlit vše, čemu nerozumíte. Vždyť jde většinou o nemalý finanční závazek na několik let! Pár minut zdržení vám může ušetřit řadu pozdějších nepříjemných překvapení.

Vlastník, nebo nájemce?

Základní odlišností mezi leasingem a spotřebitelským úvěrem nebo prodejem na splátky je doba přechodu vlastnictví k pořizované věci. Při použití spotřebitelského úvěru se stáváte vlastníkem věci hned při jejím pořízení, a pokud neslouží k zajištění úvěru, můžete s ní volně disponovat. Při využití leasingu se majitelem pořizované věci stává leasingová společnost, která vám ji po dobu trvání leasingu pouze pronajme. Vlastníkem se z nájemce stanete až po splnění všech podmínek leasingové smlouvy.

Z toho plyne řada omezení. Například provedení úprav předmětu leasingu, stejně jako jakákoliv změna či převod leasingové smlouvy jsou podmíněny souhlasem leasingové společnosti a spojeny se zaplacením příslušného poplatku.

V případě automobilu na tento problém často narazíte, pokud se například rozhodnete pro přestavbu jeho pohonu na LPG. Leasingová společnost s takovouto úpravou vůbec nemusí souhlasit, a když ano, budete ji muset předložit technickou dokumentaci včetně příslušných atestů a finančního rozpočtu a uzavřít dodatek k leasingové smlouvě.

Leasing a DPH

Se vstupem Česka do Evropské unie se změnilo ledacos. Změny v oblasti DPH se bezprostředně týkají i klientů leasingových společností. Především se jedná o přesun finančních služeb leasingových společností ze snížené 5% do základní 19% sazby DPH. Je-li součástí leasingových splátek pojištění, podléhá DPH také. V opačném případě není pojistné DPH zatíženo. Leasing se však soukromým osobám prodražil i tím, že DPH nově podléhá i akontace, což zvyšuje leasingové společnosti financovanou částku.

Odliv soukromé klientely je znát a leasingové společnosti se ve spolupráci s výrobci, dovozci a prodejci snaží negativní vliv daňových změn alespoň částečně kompenzovat různými akčními nabídkami. Patří sem reklamní akce typu nulové navýšení ceny, první rok leasingu zdarma při vyšších akontacích, nebo naopak například možnost pořízení vybraných modelů automobilů bez akontace, přičemž akceptovatelné výše splátek je dosaženo zpravidla prodloužením doby leasingu. Vždy je to však něco za něco.

Leasingové společnosti stále častěji poskytují nejen leasing ale i další finanční produkty – spotřebitelské úvěry a prodej na splátky. V roce 2003 uzavřely členské společnosti Asociace leasingových společností ČR, pokrývající cca 97% českého leasingového trhu, přes jeden milión smluv o spotřebitelském úvěru v celkovém objemu 17,6 mld. Kč a přes 40 tisíc smluv o splátkovém prodeji spotřebního zboží v celkovém objemu 386 mil. Kč.

Zdroj: ALS ČR.

Pojistit, nebo nepojistit?

Pokud jako zdroj financování použijete spotřebitelský úvěr, záleží rozhodnutí o pojištění pořizované věci na vás. V případě leasingu si hlavu lámat příliš nemusíte, protože pojištění předmětu leasingu proti všem v úvahu přicházejícím rizikům je jednou z podmínek uzavření leasingové smlouvy. Vybrat si můžete v zásadě ze dvou variant – buď hromadné pojištění prostřednictvím leasingové společnosti, nebo pojištění individuální.

Až do letošního května většina klientů leasingových společností vybírala první možnost, přičemž pojištění bylo placeno přímo v leasingových splátkách. Po daňových změnách je pro neplátce DPH mnohdy výhodnější sjednat si pojištění individuálně přímo s pojišťovnou, přičemž rizika leasingové společnosti jsou pokryta vinkulací pojistného plnění v její prospěch.

Leasing a totální škoda

Situace, která je pro klienta leasingové společnosti opravdu k vzteku, nastane ve chvíli, kdy je předmět leasingu zásadně poškozen nebo odcizen. Přestože je tu pro tyto případy pojištění, určitou dobu trvá, než se pojistná událost prošetří a zlikviduje, tzn. je leasingové společnosti vyplaceno pojistné plnění. V případě odcizení automobilu, což je věc v našich končinách velmi obvyklá, můžete pár měsíců platit leasingové splátky podle splátkového kalendáře, i když automobil nemůžete užívat. Teprve po přijetí pojistného plnění od pojišťovny provede leasingová společnost se svým klientem finanční vyrovnání, což může být další kámen úrazu.

V podstatě se jedná o započtení přijatého pojistného plnění proti nesplaceným závazkům klienta vůči leasingové společnosti. Zejména u nízkých akontací a dlouhodobého leasingu může nastat situace, kdy pojišťovnou vyplacená tzv. obecná cena vozidla určená podle tabulek bude po odečtení spoluúčasti nižší než jeho účetní zůstatková cena. V případě totálních havárií tu pak jsou třeba ještě obvykle nemalé náklady na likvidaci vraku. Za jistých okolností tak můžete zůstat bez auta a ještě se stát dlužníkem leasingové společnosti!

Je tedy spotřebitelský leasing dnes nezajímavý?

Domnívám se, že uzavřít debatu o výhodnosti či nevýhodnosti leasingu pro soukromé osoby jednoduchou odpovědí na takto položenou otázku, ano či ne, by nebylo seriózní. Ve srovnání se spotřebitelským úvěrem má spotřebitelský leasing určitě nadále své výhody i nevýhody a je věcí velmi individuální, co v daném případě převáží. Určitě by si však každý měl dopředu uvědomit, že leasing není zdaleka tak jednoduchým produktem, jak se může podle reklamních materiálů zdát.

Dokážete-li využít některé akční nabídky přesně podle svých požadavků a v době trvání leasingu nenastanou žádné mimořádné okolnosti, můžete být s leasingem navýsost spokojeni. Pokud však mimořádné okolnosti nastanou, záleží především na serióznosti leasingové společnosti a vaší znalosti smluvních podmínek, jak moc budete nepříjemně překvapeni. Jisté však je, že možnosti klienta cokoliv následně ovlivnit, jsou po podpisu leasingové smlouvy značně omezené.

Anketa

Jaké formě nakupování na úvěr dáváte přednost?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).