Hlavní navigace

Jaké výhody má malá zdravotní pojišťovna?

25. 3. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Zdravotních pojišťoven u nás působí devět. Některé jsou velké, jiné malé tak, že nedosahují ani za hranice kraje. Přesto i ty nejmenší mají své výhody - a na ně jsme se zeptali přímo zdravotních pojišťoven. Jaké výhody a nevýhody mají drobné zdravotní pojišťovny?
PaedDr. Josef Křivánek, HZP

PaedDr. Josef Křivánek, tiskový tajemník Hutnické zaměstnanecké pojišťovny

Výchozím kritériem pro zvažování výhod a nevýhod jakékoli zdravotní pojišťovny je prověření oblasti, v níž instituce působí. V praxi to pro klienta znamená, aby si před registrací ověřil, zda mu vyhovuje a je snadno dostupná smluvní síť lékařů, lékařských zařízení a v neposlední řadě také dostupnost kontaktního místo pojišťovny.

Velká pojišťovna může působit celorepublikově, nicméně v určitém teritoriu nemusí vždy disponovat dostatečnou sítí smluvních lékařů. Podobný problém nastává v situaci, kdy je síť lékařů rozsáhlá, ale klienti si stěžují na kvalitu jejich služeb.

Malé pojišťovny, které nemají celostátní působnost, se snaží v místech svého působení efektivněji volit smluvní lékaře, pružně reagovat na nespokojenost klientely a nabízet v dané lokalitě vždy něco navíc oproti „velké“ konkurenci. Na druhou stranu jsou ovšem omezeny prostorem, což nemusí vyhovovat klientům, kteří jsou vázání častým cestováním (ať už z důvodu pracovních či rodinných) do míst, kde pojišťovna nepůsobí.

V případě úrazu či jiné neodkladné lékařské péče budou klienti samozřejmě ošetřeni i u lékaře, který nemá s pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Někteří lékaři však za svůj zákrok požadují platbu v hotovosti. Částka za uvedené vyšetření je vždy zpětně proplacena, ale takový postup je pro některé klienty nepřijatelný.

Dalším významným kritériem jsou preventivní programy, které dnes nabízí všechny zdravotní pojišťovny. Pokud má klient jasno v teritoriu a rozhoduje se mezi dvěmi pojišťovnami, pak právě preventivní programy mohou být klíčem pro jeho volbu.

Do preventivních programů spadá proplácení preventivních vyšetření, očkování, ozdravných pobytů, návštěv sportovních a relaxačních zařízení, čerpání vitaminů a antikoncepce nebo příspěvky na zdravotní pomůcky jakými jsou např. kontaktní čočky, brýle a rovnátka. Pojišťovny tyto aktivity většinou rozdělují do určitých kategorií podle věku pojištěnce a dále se tyto kategorie různě prolínají v tzv. balíčcích (pro rodinu, sportovce, dárce krve atd.).

Malé pojišťovny často rychleji reagují na poptávku a nabízejí zajímavější produkty či služby. Z hlediska srovnávání mezi pojišťovnami se jedná o různé výše příspěvků na jmenované aktivity, různorodost samotné nabídky a teritoriální působnost (pojišťovny často nabízejí vstupy na bazény zdarma, je však dobré si ověřit, ve kterých oblastech).

Za Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu mohu jako příklad uvést balíček SPORT BOX, který nabízí pojištěncům v 1. roce pojištění příspěvek 1000 Kč na vybrané sportovní a relaxační aktivity, hodinu plavání zdarma nebo možnost čerpání 300 Kč na permanentku ve vybraných bazénech. Pro zaměstnance vybraných organizací je v tomto balíčku připravena také rekondiční péče.

Jinými kritérii, s různou váhou významu pro pojištěnce, pak mohou být elektronický styk s pojišťovnou a další výhodné programy nad rámec péče o zdraví. Elektronickou komunikaci dnes nabízí většina pojišťoven, ale průkopníky v ní byly pojišťovny malé. V současnosti nelze v této oblasti hledat rozdíly mezi velkými a malými pojišťovnami.

Pokud klient hodlá využívat elektronickou komunikaci, pak by měl srovnat vývojovou pokročilost a obtížnost ovládání jednotlivých nástrojů elektronické komunikace u různých pojišťoven a sám na základě zkušenosti a vlastních požadavků učinit rozhodnutí. Například elektronická přepážka HZP nabízí pojištěnci mimo jiné také Výdajový účet pojištěnce. Tento účet obsahuje seznam výkonů, léků a zdravotních pomůcek, které byly na pojištěnci vykázány a pojišťovnou zaplaceny. Klient tím získá přehled o využití finančních prostředků, které odvedl na zdravotní pojištění a může takto kontrolovat objem zdravotní péče, jenž mu lékaři poskytli.

Programy nad rámec zdravotní péče často spočívají v propojení zdravotních pojišťoven s komerční sférou. Mnohé pojišťovny nabízí klientům u svých partnerů slevy na různorodé služby a produkty. Volba partnerů opět závisí na teritoriálním působení pojišťoven. Velké pojišťovny nabízejí výhody u partnerů po celé republice, malé často konkurují širší nabídkou výhod v oblastech své působnosti. Slevový program HZP pod názvem „Plaťte méně“ byl jedním z prvních, které zdravotní pojišťovny začaly nabízet. V současné době mohou klienti čerpat výhody například ze spolupráce mezi HZP a pojišťovnou Allianz nebo cestovní kanceláří EximTours.

V neposlední řadě by měl klient také sledovat, co o které pojišťovně zveřejňují média, jaká je její finanční situace a zda plní své závazky vůči lékařům včas a v pořádku.

Petr Liko, ZPŠ

Petr Liko, specialista pro marketing Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Na malém dvorku je vždy větší pořádek

Výhodou malé zdravotní pojišťovny je bezesporu její pružnost a operativnost ve stylu řízení. Rychleji dokáže reagovat na změny na trhu veřejného zdravotního pojištění a vyrovnat se s nimi. Při působení na regionálním trhu navíc využívá důkladné znalosti místních podmínek – ne nadarmo platí, že „na malém dvorku je vždy větší pořádek,“ nejen ve smyslu finanční stability, ale i fungování pojišťovny jako celku.

Platí to i obráceně. Ve svém regionu působnosti je zdravotní pojišťovna více vidět a zdravotnická zařízení tak mohou navázat užší a na výměnu informací a zkušeností bohatší spolupráci, ze které profitují pojištěnci.

Za zmínku stojí také technologický pokrok menších zdravotních pojišťoven, které se nebojí účasti na pilotních projektech ověřujících životaschopnost nových řešení. Příkladem může být myšlenka elektronické komunikace se zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami prostřednictvím Portálu zdravotních pojišťoven. Portál ZP (www.portalzp.cz) byl spuštěn dříve než podobná řešení jiných zdravotních pojišťoven.

Nevýhodou malých zdravotních pojišťoven je menší počet poboček než u pojišťoven s celorepublikovou působností. To však přináší malým zdravotním pojišťovnám úsporu, protože působí efektivně pouze tam, kde mají koncentraci svých klientů a vzniklé provozní úspory mohou vynaložit ve prospěch pojištěnců na preventivní zdravotní programy.

Nevýhodou malých zdravotních pojišťoven, zvlášť pro pojištěnce, kteří se často stěhují, může být hustota sítě smluvních zdravotnických zařízení mimo oblasti působení dané pojišťovny. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda transparentně zveřejňuje databázi smluvních partnerů na www.zpskoda.cz.

Na velikosti zdravotní pojišťovny záleží jen v případě, kdy klientovi při volbě pojišťovny záleží pouze na tomto jediném kritériu. Velikost pojišťovny však neříká nic o kvalitě jejího managementu, bohaté nabídce služeb nebo finanční stabilitě. Za situace, kdy karty na trhu zdravotního pojištění jsou víceméně rozdány, je téměř nemožné, aby malé pojišťovny upevňovaly razantně svou pozici a zároveň neztratily charakter nekomerčních veřejných institucí. Velikost tak nevypovídá o kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb, o které jde v první řadě. Když máme pocit, že už nemůžeme udělat více pro naše zdraví, možná můžeme udělat více volbou dobré zdravotní pojišťovny.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda je nejmenší zdravotní pojišťovnou v ČR s téměř 130 000 pojištěnci. Je pokládána za moderně řízenou zdravotní pojišťovnu orientovanou na potřeby klientů, čehož důkazem je získání certifikátu řízení jakosti ISO 9001.

ZPŠ působí v oblasti středních Čech, zejména na Mladoboleslavsku včetně přilehlých regionů a ve východních Čechách na Vrchlabsku a Rychnovsku. Je otevřena pro všechny zájemce, kteří stále častěji volí ZPŠ i v sousedních regionech. Úzká spolupráce se společností Škoda Auto umožňuje pojišťovně pružně reagovat na specifické potřeby obyvatel regionu.

Pro své klienty připravuje ZPŠ zdravotní programy, které jsou v porovnání s ostatními zdravotními pojišťovnami hodnoceny jako „velmi dobrá nabídka výhod“ (www.mesec.cz, 2. 11. 2004). Pojištěnci ZPŠ tak mohou ušetřit (podle věku a pohlaví) až několik tisíc korun ročně.

Redakce

Největší nevýhodou malých zdravotních pojišťoven je jejich regionální působnost. V případě úrazu či nemoci v oblasti České republiky, kde pojišťovna nemá smluvní partnery, tak mohou být její pojištěnci vystaveni nutnosti za ošetření zaplatit v hotovosti a teprve následně si nechat účet proplatit. Nehrozí, že by nebyla poskytnuta neodkladná lékařská péče, s neakutními zákroky by pravděpodobně komplikace byly.

Regionální působnost se snaží malé pojišťovny obrátit ve svou konkurenční výhodu – snaží se pružněji reagovat na požadavky pojištěnců i zdravotnických zařízení. To se týká i preventivních programů, které se snaží „ušít na míru“ dle potřeb ve svém regionu.

Ať se rozhodnete pro velkou či malou zdravotní pojišťovnu (nebo jste se již rozhodli), je vždy dobré mít na paměti slova pana KřivánkaHZP: V neposlední řadě by měl klient také sledovat, co o které pojišťovně zveřejňují média, jaká je její finanční situace a zda plní své závazky vůči lékařům včas a v pořádku.

A jaký je názor velkých zdravotních pojišťoven? Zeptejte se zástupce jedné z nich, Oborové zdravotní pojišťovny, druhé největší na českém trhu – Jaroslava ProcházkyPoradně Zdravotní pojištění.

Jste zdravotně pojištěn/a...

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).