Hlavní navigace

Placení po Evropě - jak nejlevněji?

31. 3. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Potřeby domácích podnikatelů převádět bezhotovostně narůstají spolu s nárůstem obchodu. Množství mezinárodních plateb pak vzrostlo vstupem do Evropské unie, kam směřuje většina z nich. Jaké informace je dobré znát? Jaké služby banky nabízí a co se v této oblasti změnilo?

Bude tomu již téměř jeden rok, kdy s naším vstupem do Evropské unie dnem 1. května 2004 nabyl účinnosti zákon o platebním styku týkající se přeshraničních převodů. ČNB prozatím nezaznamenala závažnější stížnosti, pochybení nebo spory v této oblasti.

Platby přes hranice jsou obecně podstatně složitější než platby tuzemské, neboť jsou zpravidla prováděny prostřednictvím dalších (zprostředkujících) institucí.

Každá banka je dále v rámci své zákonné informační povinnosti zavázána sdělit klientovi předběžnou informaci o ceně převodu, nebo alespoň způsob stanovení výše této ceny. Platí totiž, že u přeshraničního převodu je zprostředkující instituce v jiném státě a převod se tím může stát podstatně dražším a méně předvídatelným. Banka by proto měla ve svých podmínkách uvést, že cena se skládá jednak z ceny, kterou si účtuje ona sama, a dále navíc z cen všech zprostředkujících institucí, které nejsou a nemusí být známé, a budou klientovi účtovány až v průběhu konkrétního převodu. Tímto způsobem je také konstruována cena tehdy, pokud při převodu udáme pro způsob platby tzv. OUR (hradíme náklady převodu jak v rámci naší země, tak v rámci země, kam prostředky směřují nebo kde se nachází zprostředkující instituce).

Banky většinou v případě platby OUR účtují jakýsi paušál, který ovšem nemusí odpovídat skutečným nákladům převodu. Banka svoje náklady zná, ale nezná poplatky všech institucí, přes které peníze směřují. Proto naúčtuje vykalkulovanou částku, tu příkazce zaplatí a má tak jistotu, že transakce pro něho již dražší nebude.

Nařízení Evropské komise, které se pro nás stane relevantní v okamžiku, kdy vstoupíme do Evropské měnové unie a přijmeme euro, stanoví, že ceny za přeshraniční převody (transakce musí být do 12 500 EUR, v budoucnu se může tato částka zvýšit až na 50 000 EUR) musí být stejné jako u obdobných tuzemských převodů. Cílem nařízení je srovnání cen přeshraničních převodů v eurech na ceny domácích plateb v eurech.

Máte firmu a hledáte vhodný firemní účet nebo financování investic? Informace naleznete v příloze Firmy.

Mezinárodní číslo bankovního účtu

Mezinárodní číslo bankovního účtu, tedy IBAN (International Bank Account Number), je formát, který upravila ECBS (European Committee for Banking Standards). Důvodem pro zavedení tohoto formátu byla snaha o podporu automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů a snížení chyb z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu.

Po vstupu ČR do Evropské unie jsou všechny banky povinny uvádět číslo účtu ve formátu IBAN na výpisu z účtu. Dále je banka povinna sdělit tyto údaje klientovi, pokud o ně požádá. Pro konstrukci IBAN jsou stanovena následující pravidla:

  • IBAN může obsahovat číslice a velká písmena
  • IBAN má následující strukturu:
    • 2 znaky – kód země (CZ pro Českou republiku)
    • 2 znaky – kontrolní číslice – umožňuje programovou kontrolu čísla – ochrana proti chybně zadanému číslu účtu (např. z důvodu překlepu)
    • max. 30 znaků – kód banky a číslo účtu v rámci banky

Co se týče takzvaného BIC nebo též swiftového kódu, jde o kód, který se skládá z osmi písmen a jednoznačně identifikuje bankovní ústav příjemce. Jeho výhodou je především to, že nás zbavuje potřeby zadávat adresu banky, neboť každá banka má přidělen vlastní swiftový kód.

Sdílení či nesdílení poplatků

Existuje několik variant, jak se podělit se zahraničními partnery o poplatky za převod. Platby typu SHA (SHARE) jsou nejběžnější a banky je automaticky provádí, pokud klient neoznačí typ poplatku. Jde o variantu, kdy plátce hradí poplatky své bance (banka plátce) a příjemce poplatky bance své (banka příjemce), popř. zprostředkujícím bankám.

Zkratka BEN označuje tu variantu, kdy veškeré poplatky hradí příjemce. Naopak u typu OUR hradí poplatky plátce.

Tip:

Téměř všechny banky zvýhodňují platby provedené prostřednictvím internetového bankovnictví, v eurech a s vyplněnými údaji IBAN a BIC. Jistě se proto vyplatí zadávat platby právě tímto způsobem.

Jak si stojí jednotlivé banky?

V loňském roce vzbudila pozornost veřejnosti ČSOB, která zjednodušila a zlevnila přeshraniční platby. Umožnila klientům v rámci EU ušetřit na transakcích. Nutné je pouze to, aby klient zadal platbu způsobem, aby mohla být vyřízena automaticky. To znamená, že platba je klientem zadána přes internet, je použit BIC (neboli swiftový kód banky, kam peníze směřují) a IBAN (viz výše) a platba proběhne v eurech. Poté již klient zaplatí pouze jednotnou sazbu za příchozí platbu 150 korun a za odchozí 250 Kč. Pokud platba neproběhne v eurech, je pro příchozí platbu účtováno 1 % částky (min. 150 Kč a maximálně 1 000 Kč) a pro odchozí 0,7 % (min. 250 Kč a maximálně 750 Kč).

Řada bank díky své příslušnosti k určité nadnárodní finanční skupině využívá svých sester či matky k tomu, aby svým klientům přeshraniční platební styk mezi zeměmi, v nichž je skupina přítomna, zlevnila a usnadnila. Jde tak například o HVB Bank, která umožňuje rychlejší zahraniční platby v rámci střední a východní Evropy realizované mezi jednotlivými bankami HVB Group, které jsou tímto postaveny na obdobnou úroveň jako vnitrostátní cizoměnové převody. Podmínkou FlashPayment je pouze to, že odesílatel i příjemce mají konto vedené u HVB Group a samozřejmě se při převodu použije IBAN a BIC. Cena platby je 0,9 % z převáděné částky do ČR (min. 350 Kč a max. 2200 Kč) a 0,9 % z odchozí platby (min. 500 Kč a max. 2400 Kč).

Od února 2005 mohou firemní klienti České spořitelny provádět zahraniční platby za výhodnějších podmínek, neboť banka redukovala poplatky za přeshraniční převody a snížila limity zůstatků na devizových účtech. Založení druhého a dalších účtů v cizí měně je tak v současnosti zdarma, odchozí platba do 12 500 eur stojí 220 korun (musí být splněny obdobné podmínky jako u výše zmíněných bank, jinak 1 %, min. 220 Kč a max. 1900 Kč) a u příchozích plateb do 12 500 euro je cena 100 korun (podmínky viz výše, jinak 1 %, min. 100 Kč a max. 950 Kč). V případě převodů na Slovensko do Slovenské sporitelni účtuje banka 50 Kč a příchozí platby jsou zdarma (obdobný vztah je mezi Živnostenskou bankou a Unibankou, Reiffeisenbankou a Tatrabankou, a Volksbankou a Ľudovou bankou).

dan_z_prijmu

Od ledna snížila ceny přeshraničního platebního styku i Komerční banka tím, že zavedla službu nazvanou Europlatby, které zvýhodňují platby v rámci EU, přičemž na oba směry účtuje banka 225 korun (opět při splnění výše zmíněných podmínek). Za jiných okolností 0,9 % (min. 225 a max. 1 095 Kč) za příchozí platby a 0,9 % za odchozí (min. 250 Kč a max. 1500 Kč). KB může těžit výhody i z toho, že je součástí skupiny Société Générale, která působí po celém světě. Díky tomu má například přímý on-line přístup do calling office Société Générale v Paříži, což samozřejmě zrychluje některé klientské operace.

Přeshraniční platební styk v případě Citibank je pak dokonce v některých produktových variantách (Euro a Premium) pro příchozí platby ze zahraničí zdarma a odchozí platby 1 % (min. 400 Kč a max. 1000 Kč pro variantu Premium, pro variantu Euro je maximem 800 Kč). V případě, že jsou platby zadány mimo systém internetového bankovnictví, jsou odchozí platby zatíženy jednotně částkou 1 500 Kč.

Příklady zpoplatnění plateb
Banka Platba provedená přes IB, zadán IBAN i BIC
Odchozí Příchozí
Česká spořitelna 100 Kč 220 Kč
Citibank – Typ Premium 1 % (400 Kč – 800 Kč) zdarma
ČSOB 250 Kč 150 Kč
Raiffeisenbank 0,25 % (min. 500 Kč) 0,25 % (min. 500 Kč)
Živnostenská banka 1 % (200 Kč – 1500 Kč)
Komerční banka 225 Kč 225 Kč
Příklady nezvýhodněného zpoplatnění
Banka Platba nezadaná do systému přes IB, nezadán IBAN či BIC
Odchozí Příchozí
% MIN MAX % MIN MAX
HVB Bank 0,9 500 2400 0,9 350 2200
Česká spořitelna 1 220 1900 1 100 950
Citibank – Typ Premium 1500 zdarma
ČSOB 0,7 250 750 1 150 1000
Raiffeisenbank 0,25 500 0,25 500
Komerční banka 0,9 250 1500 0,9 225 1095

Anketa

Jak často realizujete přeshraniční platební styk?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).