Hlavní navigace

Levnější platby do zahraničí

31. 10. 2003
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Banky zavádějí "mezinárodní číslo bankovního účtu" - IBAN. Vedle zjednodušení a urychlení plateb do zahraničí přinese i to nejcennější - zlevnění. Nižší ceny však nepřijdou hned. Kdy a za jakých podmínek se dočkáme levných plateb do zahraničí?

IBAN – mezinárodní číslo bankovního účtu

IBAN (International Bank Account Number) je formát čísla účtu, který vydala ECBS (European Committee for Banking Standards). Důvodem zavádění IBANu je podpora automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů a snížení chyb z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu.

Po vstupu ČR do Evropské unie budou mít všechny banky povinnost uvádět číslo účtu ve formátu IBAN na výpisu z účtu. Dále bude banka povinna sdělit tyto údaje svému klientovi, pokud o ně požádá. Tyto povinnosti bank budou dány v EU již platným Nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshr­aničních platbách v eurech, které se stane dnem vstupu ČR do EU součástí českého právního řádu.

Jak to tedy vypadá s novým formátem čísla účtu? Byly stanoveny tyto zásady:

  • IBAN může obsahovat číslice a velká písmena
  • IBAN má následující strukturu:
    • 2 znaky – kód země (CZ pro Českou republiku)
    • 2 znaky – kontrolní číslice – umožňuje programovou kontrolu čísla – ochrana proti chybně zadanému číslu účtu (např. z důvodu překlepu)
    • max. 30 znaků – kód banky a číslo účtu v rámci banky
Příklad pro Českou republiku
tuzemské bankovní spojení: 19–2000145399/0800
IBAN – elektronická forma: CZ65080000001­92000145399
IBAN – písemná forma: CZ65 0800 000­0 1920 0014 5­399

Klienti tuzemských bank, kteří posílají platbu do členských zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, by měli již používat formát IBAN. Pokud platby přijímají, měli by nahlásit svým obchodním partnerům své IBAN, které lze zjistit na webových stránkách příslušné banky. Tato unifikovaná forma čísla účtu umožní automatické zpracování došlých i vyšlých příkazů plateb, jejímž logickým důsledkem bude snížení poplatků, které u členských států EU vstupuje v platnost dne 1. 7. 2003.

Sporožirové účty nabízí pouze Česká spořitelna. Stávající číslování sporožirových účtů a vkladních knížek České spořitelny s použitím specifického symbolu neumožňuje prezentovat bankovní spojení ve struktuře IBAN. Z tohoto důvodu Česká spořitelna provede ve dnech 3. a 4. dubna 2004 přečíslování sporožirových účtů a vkladních knížek. Nová čísla účtu bude možné použít od 5.dubna 2004.

skoleni_15_5

Nová čísla účtu budou klientům České spořitelny poslána na březnových výpisech s novými průkazními lístky.

Platby budou levnější

Změny se budou odrážet na i na cenách za mezistátní platby. Např. pokud je přeshraniční platba zároveň denominována v euro a převáděná částka nepřesahuje výši 12 500 EUR (od 1. 6. 2006 se limit zvyšuje na 50 000 EUR), je za ni povinně účtován poplatek pouze jako za platbu tuzemskou v dané zemi.

Pro Českou republiku je IBAN v současné době nepovinný. Povinnost jej zavést nastane s datem vstupu ČR do Evropské unie, tj. k 1. 5. 2004. Pro tuzemský platební styk a zahraniční platební styk do států mimo Evropský hospodářský prostor se však ani po tomto datu nic nezmění, tj. bude se i nadále používat stávající struktura čísla účtu.

Platíte do zahraničí?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).