Hlavní navigace

Běžné účty pro malé a střední podnikatele

21. 3. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Téměř každý podnikatel, ať už malý, velký nebo střední, provádí hotovostní i bezhotovostní platební styk. V případě bezhotovostního využívá zejména běžné účty. Čím se tento bankovní produkt pro podnikatele vyznačuje? Jaká je aktuální nabídka českých bank?

Zřízení běžného účtu

Běžný účet je jeden ze základních bankovních produktů a představuje zároveň stěžejní vztah mezi klientem a bankou. Hlavní funkcí účtu je realizování běžného podnikatelského platebního styku. Při zřízení běžného firemního účtu je v případě právnických osob (především s. r. o., a. s., v. o. s., k. s.) nezbytné předložit doklad, který prokazuje právní subjektivitu (jde především o výpis z obchodního rejstříku a zakladatelskou listinu). K tomu musí předložit člen statutárního orgánu průkaz totožnosti.

Jedná-li se pak o podnikatele fyzickou osobu, což je v tuto chvíli náš případ, bude při zřizování účtu banka požadovat rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenský list) a průkaz totožnosti. U obou subjektů si mohou banky vyžádat i Osvědčení o registraci u finančního úřadu s přiděleným daňovým identifikačním číslem.

Dále se při založení účtu předkládá podpisový vzor, který je nedílnou součástí smlouvy o účtu. Pravděpodobně bude nutné uvést i podpisy dalších osob, které podnikatel zmocní k disponování s účtem. Přičemž si může zvolit, zda bude postačovat podpis jedné osoby, více oprávněných osob, popřípadě všech oprávněných osob. Zřízení účtu dnes banky zpravidla nezpoplatňují.

Hned při zřízení účtu je vhodné si od banky vyžádat například formuláře pro převody, šekové a směnečné formuláře a podobně.

Obchodní zákoník stanovuje povinnosti, které bance ze zřízení účtu vyplývají. Základní povinností je přijímat vklady či platby na běžný účet. Na příkaz majitele účtu pak i uskutečnit či vyplatit požadovanou částku a zároveň je banka povinna ve stanovených lhůtách bez zbytečného odkladu majitele účtu o provedených změnách informovat. Přičemž u firemní klientely jsou tyto informace o to důležitější, neboť tyto informační materiály slouží zároveň jako účetní doklady.

V případě úrokových výnosů se podnikatelům rovněž strhává 15% daň, avšak tato zaplacená daň podléhá započtení při ročním zúčtování daňové povinnosti.

Poplatky mohou jít v případě firemních kont do desetitisíců, spolu s tím, jakého počtu dosahují transakce.

Nabídky bank

Téměř všechny banky na trhu se oblastí běžných účtů pro podnikatele zabývají a jejich nabídky se vzájemně liší jak jinak než objemem nabízených služeb a výší poplatků. Vedle účtů v domácí měně jsou nabízeny i cizoměnové účty, u kterých je zpravidla stanoveno omezení, které spočívá v povinnosti otevřít si u banky i účet v domácí měně. K účtům jsou nabízeny i kreditní karty a internetové bankovnictví, přičemž jde tedy o takzvané inteligentní bankovnictví.

Většina bank poskytuje určitý základní balíček služeb, který je pak možné doplnit o speciální balíček za zvláštní příplatek. Ten je podnikateli přiřazen podle jeho profese, objemu tržeb, požadavků na přímé bankovnictví, popřípadě podle dalších faktorů, jež považuje podnikatel nebo banka za důležité. eBanka dokonce poskytuje speciální produkt pro podnikající studenty.

I pro podnikatelské běžné účty platí několik jednoduchých pravidel:

školení říjen - GDPR

  • čím vyšší platíte měsíční poplatek za váš účet, tím nižší jsou pak sazby za jednotlivé operace na vašem účtu,
  • levnější je obsluhovat účet prostřednictvím internetu nebo telefonu,
  • přeshraniční platební styk je poměrně drahou záležitostí,
  • výhoda na jedné straně bývá zpravidla kompenzována nevýhodou na straně druhé atd.

Pro hrubou orientaci je níže uveden stručný orientační sazebník, který poskytuje seznam nabízených produktů a zpoplatnění nejčastěji využívaných služeb.

Orientační přehled poplatků
Banka Název produktu Příchozí platba Odchozí platba Výběr hotovosti Měsíční poplatek Vydání karty
Citibank Euro zdarma zdarma 50 3000 zdarma/500*
Premium zdarma zdarma 50 1500 500
Stadard 3,5 5 90 400 500
Mix (IB) 3,5 5 90 1000 500
Domestic (IB) zdarma zdarma 50 1500 500
Cross Border (IB) zdarma zdarma 50 3000 500
Komerční banka Efekt* 2 20/12 (TB) 30 244 zdarma
Komfort* 2 20/12 (TB) 30 377 zdarma
Excelent* 2 20/12 (TB) 30 822 zdarma
ČSOB Běžné účty pro podnikatele* 7 6/3 (zadáním IB) 40 175
Podnikatelské konto Plus* 145 zdarma
Firemní konto* 290 zdarma
Firemní konto plus* 490 zdarma
Obchodní konto* 1120 zdarma
Obchodní konto plus* 2020 zdarma
Česká spořitelna Běžný účet v české měně 8 8/2 (zadáním IB) 15 45/75 (s IB) 200 – 4000*
Raiffeisenbank Běžný účet v české měně 10/5 v rámci banky 3 (IB)/7 (TB) 30 100* 900 – 4800*
Profikonto* 120
Pluskonto* 120 zdarma
Benefitkonto* 90
HVB Bank Business Konto 5 3,5 (IB)/2 (TB) 30 399 zdarma
eBanka Program Základ – Zdarma* 4,9 4,9 30 + 0,15 % z částky zdarma zdarma
Program Student* 1,8 1,8 30 + 0,15 % z částky 131 zdarma
Program Plus – Zdarma* 1,8 1,8 30 + 0,15 % z částky zdarma zdarma
Živnostenská banka Běžný účet v české měně* 6 20/6 (IB) 30 450 zdarma

Vysvětlivky:
 – TB – telefonní bankovnictví
 – IB – internetové bankovnictví
 – zdarma/500* – pro první 2 karty zdarma, další karta za 500 Kč
 – Efekt*, Komfort*, Excelent* – jedná se o speciální balíčky, které si podnikatel volí ke standardnímu účtu, poplatek zahrnuje vždy určité speciální služby z oblasti IB, výpisů z účtů, TB apod.
 – Běžné účty pro podnikatele* – týdenní režim (frekvence výpisů), možno zvolit i měsíční nebo výpis po každém pohybu a je nutné zvolit si daný balíček.
 – Podnikatelské konto Plus*, Firemní konto*, Firemní konto plus*, Obchodní konto*, Obchodní konto plus* – jedná se o speciální balíčky, které si podnikatel volí ke standardnímu účtu, poplatek zahrnuje vždy určité speciální služby z oblasti IB, výpisů z účtů, TB apod.
 – 200 – 4000* – Visa Electron 200, Visa Business 1500 Kč, Visa Business Gold 4 000 Kč.
 – 100* – netýká se klientů se smlouvou o produktovém balíčku Profikonto, Pluskonto, Benefitkonto či klientů se zvláštním cenovým ujednáním.
 – 900 – 4800* – vydání karty Raiffeisenbank – Visa Electron 900 Kč, Visa Businsess 2 800 Kč, Visa Business Gold 4 800 Kč, lze využít i nabídky MasterCard.
 – Profikonto*, Pluskonto*, Benefitkonto* – speciální balíčky nabízející pro konkrétní profese doplňkové služby ke standardnímu běžnému účtu.
 – Program Základ – Zdarma* – je určeno pro fyzické osoby – podnikatele, jejichž příjmové transakce na Firemním účtu v daném měsíci dosáhnou minimálně 45 000 Kč (pro cenový program Základ-zdarma) nebo 150 000 Kč (pro cenový program Plus-zdarma) nebo právnické osoby, jejichž příjmové transakce na Firemním účtu v daném měsíci dosáhnou alespoň 150 000 Kč (pro cenový program Základ-Zdarma) nebo 500 000 Kč (pro cenový program Plus-zdarma).
 – Program Student* – určeno pro podnikající studenty.
 – Program Plus – Zdarma* – podmínky stanoveny stejným způsobem jako u Program Základ – Zdarma s rozdílem, že FO musí dosáhnout obratu min. 150 000 Kč a PO 500 000 Kč.
 – Běžný účet v české měně* – je možné dále sjednat speciální balíčky Business Menu XL – Business Professional Menu s rozdílnými speciálními službami.

Máte firemní účet?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).