Hlavní navigace

Penzijní reforma očima investičního manažera

4. 5. 2011
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Proč volit fondy když nevydělávají? Je jednotný poplatek dobrý nápad? A co dluhopisy v době státních bankrotů? Jak se na reformu dívají ti, kteří by potenciálně mohli investovat vaše peníze?

Penzijní reformu se snažíme zkoumat z různých úhlů pohledu. Proč se na ni nezaměřit také očima těch, kteří budou investovat vaše peníze? Ptali jsme se na otázky, které možná pálí i vás. Čtěte také: Vláda se shodla na reformě a odpověděla na další otázky

Na jednotný poplatek je názor nejednotný

Zajímalo nás, jaký názor panuje mezi dotázanými na jednotný poplatek, který byste zaplatili fondu za správu vašich prostředků. Jednotný poplatek by byl asi nejlepší volbou pro všechny obyčejné lidi, kteří by tak nemuseli hledat žádné další skryté nástrahy a porovnat nákladnost fondů mezi sebou pomocí jednoho čísla. Bohužel pro fondy by byl tento poplatek byl nástrojem pro konkurenční boj. Názory našich respondentů na jednotný poplatek moc jednotné nejsou.

Conseq s návrhem zavést jednotný poplatek napříč fondy zapojenými do penzijní reformy v zásadě nemá žádný problém. Již dnes jsou v oblasti podílových fondů jak vstupní, tak manažerské poplatky téměř stejné napříč trhem, a to díky jejich transparentnosti a vysoké konkurenci, která výrazné disproporce nedovolí, uvedl za společnost Conseq Investment Management ředitel obchodu Richard Siuda, s tím, že by ale dávalo smysl poplatky mírně diferencovat podle investiční strategie. Obecně je podle nás rozumná míra nákladů ve výši cca 1 – 1,5% p.a. z hodnoty obhospodařovaných aktiv. Uvažovat je možné také o nějaké kombinaci s výkonnostní odměnou, tedy podílem na zhodnocení nebo na nadvýkonnosti oproti stanovené srovnávací sazbě, dodal Siuda.

Další názory už se ale přiklánějí spíše k diferenciaci poplatku.

Debaty na téma poplatků jsme se zúčastnili prostřednictvím Asociace penzijních fondů, která formulovala svoje stanovisko za všechny penzijní fondy a obecně preferuje konstrukci, která kombinuje více poplatků vztažených k rozhodujícím činnostem penzijní společnosti, např. sběr a administrace příspěvků, správa aktiv. To zhruba odpovídá variantám 2 a 1 z návrhu ministerstva, řekla serveru Měšec.cz Pavla Hávová za ČSOB. O návrhu si přečtěte v článku: Co zaplatíte za účast na penzijní reformě?

Nesouhlasím, měl by být volitelný jako u normálních fondů jako jeden z nástrojů, čím se mohou správci odlišovat, samozřejmě ve spojení s možností volného přestupu mezi penzijními fondy, mezi fondy musí panovat konkurence a „strach o klienta“, sdělil serveru Měšec.cz Miloslav ZábojníkJ&T Investiční společnosti.

Obrana fondů jednotná

Zajímala nás také obhajoba investic do fondů, které za poslední dobu nemají z hlediska výnosnosti příliš dobrou pověst. Ptali jsme se, jestli není lepší se spíše zaměřit například na pořízení nemovitosti, která je stabilnějším uchovatelem hodnoty. Ačkoli jsou odpovědi různé, shodně jdou proti položené otázce.

Samozřejmě máme všichni v paměti propady trhů v době finanční krize, ale od té doby zaznamenaly trhy naopak výrazné nárůsty. Střídání období vysokých výnosů s výraznějšími poklesy je běžný jev a jen stěží jej lze spojovat s činnostmi či kvalitami fondů. V horizontu desítek let spoření na penzi se veřejnost s několika takovými výkyvy nepochybně ještě setká. Do fondů je vhodné investovat především proto, že se jedná o jednoduchý a transparentní způsob, jak dlouhodobě zhodnocovat peníze lépe než vkladem v bance, uvedl Richard Siuda. Čtěte také: Nové penzijní fondy nebudou garantovat návratnost

Na adresu investic do nemovitostí byl nelítostnější: Donedávna byly nemovitosti mnohými považovány za jistou „investici“. Přesto jsme byli v posledních letech svědky toho, že ceny nemovitostí mohou také klesat (splátky hypoték ale neklesly), že může být problém byt pronajmout či jej prodat, že s sebou realitní trh nese celou řadu dalších rizik (např. nájemník, který neplatí nájem a přesto je problém se ho zbavit) atd. Jedná se o jednu z možností, jak investovat svůj majetek, ale žádné aktivum – ani nemovitost, ani zlato, ani nic jiného – nejsou zárukou jistého bezstarostného výnosu, dodal.

Odpověď za Českou spořitelnu ospravedlňuje výnosnost nedávnými neblahými událostmi na trzích. Nepřipouští ale, že by se podobná situace mohla do budoucna opakovat.

Výkonnost jednotlivých tříd aktiv (a to nehledě na to, jestli investor investoval přímo nebo prostřednictvím fondu) byla velmi ovlivněna finanční krizí z let 2008 – 2009. Dlouhodobě jsou investice do akcií a dluhopisů výnosnější než vklady v bankách. Další třídy aktiv včetně nemovitostí mohou být vhodným doplňkem, ale základem je diverzifikované portfolio aktiv odpovídající rizikovému profilu investora, uvedla Ivana Kočišová za Českou spořitelnu.

Pokud jde o širokou škálu otevřených podílových fondů, ty nabízejí široký vějíř potenciální výkonnosti a samozřejmě i rizika. Je pravdou, že na vrcholu krize klesla výkonnost akciových fondů velmi dramaticky. Od té doby však akciové trhy rostou a vracejí, co vzaly. V nabídce fondů však byly i takové fondy, které investory ochránily i v době krize a přinesly jim pozitivní výnos, směruje odpověď za ČSOB na zajištěné fondy.

Martin Kujal z J&T Investiční společnosti reagoval svou odpovědí pouze na penzijní fondy, které jsou podle něj určeny dlouhodobým investicím, které umožňují tolerovat vyšší riziko i kolísavost portfolia. Čtěte také: Daňová reforma pohledem ekonomů: chudí budou ještě chudší

Poukázal také na to, že české penzijní fondy jsou legislativou nuceny k velmi konzervativní strategii. Tomu samozřejmě odpovídají nízké výnosy a ty také Kujal vyčetl investicím do nemovitostí: Vyznávám filozofii, že kupovat rezidenční nemovitost se má kvůli střeše nad hlavou pro vás a vaše blízké a ne kvůli zhodnocení peněz. Za normálních okolností tento typ investic po nákladech na opravy a údržby jen ztuha překonává inflaci. Dlouhodobě  lze vyšší výnosy nalézt na finančním trhu. 

Dluhopisy? Záleží na tom jaké a na jak dlouho

Na otázku, zda je bezpečné investovat do těch profilů, které ukládají prostředky do státních dluhopisů, jsou odpovědi prosté. Záleží na výběru. Z odpovědí ale vyplývá také upozornění, že jen s dluhopisy na důchod neuspoříte.

Krize některých okrajových zemí eurozóny pouze ukázala to, co zkušenější investoři dávno znají. Kreditní riziko. Tedy, že riziko nesplacení závazků existuje i u státních dluhopisů. Ručení státu jako 100% jistota vždycky byla a je pouze chiméra. Na druhou stranu, český stát je v tomto ohledu stále poměrně málo rizikovou investicí, řekl serveru Richard Siuda. Zároveň ale upozornilo na to, že čím delší je investiční horizont, tím se riziko zvyšuje. Půjčit peníze českému státu na 5 či 10 let není problém, ale těžko předpokládat, jaká bude situace za 30 let. Proto je otázkou, zda plánovaný fond čistě státních dluhopisů je na horizont penze (tedy pro mladší ročníky 30–40 let) skutečně tou nejbezpečnější variantou, dodal. Čtěte také: Penzijní fondy a reforma: půjde jen o další krmítko finančních žraloků?

Dluhopisy jako takové nejsou synonymem vysokého zadlužení, protože záleží na tom, kdo je dlužníkem. Dluhopisy, např. německé, rakouské, švýcarské nebo finské vlády, patří mezi nejbezpečnější investice, zdůraznila serveru také Kočišová za Českou spořitelnu.

Investoři se musí naučit rozlišovat mezi kvalitním a nekvalitním dluhopisem, stejně jako rozlišují mezi kvalitní a nekvalitní akcií. V žádném případě bych ale nezatracoval investice do dluhopisů jako celku kvůli některým problémovým emitentům. Ptáte-li se s ohledem na spoření na penzi, tak musím nutně podotknout, že pouze s dluhopisy si při dlouhodobém investování nevystačíte a měli byste zařadit i instrumenty s dlouhodobě vyšším výnosem – akcie a komodity, řekl pro server Měšec.cz Martin Kujal.

Když trhy padají a vy potřebujete peníze

Na otázku jak se mohou drobní investoři zajistit v rámci penzijní reformy proti situaci, kdy budou trhy klesat v době potřeby výběru prostředků, odpovědi shodně směrují na fondy životního cyklu. Ty riziku předcházejí tím, že s blížícím se cílových datem v předstihu převádějí prostředky z dynamické části do konzervativní. Propady dlouho před cílovým datem mají investoři šanci vykompenzovat na dynamických profilech, propady těsně před výběrem naspořených prostředků pak nejsou tak výrazné proto, že už je většina investic v konzervativních nástrojích.  Otázkou ale je, zda a jak budou zaimplementovány tyto fondy životního cyklu přímo do investičních profilů penzijní reformy. Čtěte také: Důchodová reforma sedmkrát jinak. Jak jsou na tom v zahraničí?

V opačném případě by totiž bylo postupné řízení změny investičního profilu na účastnících reformy, kteří by ho mohli realizovat pouze přechodem mezi jednotlivými profily. Zde ale vzniká nebezpečí, že ti méně obeznámení, kteří se nechají šikovným verbířem zlákat k dynamickému profilu, si nebudou schopni ohlídat správný moment (a nebo nepřestoupí vůbec), kdy přejít na konzervativnější portfolio.

Případné „mouchy“ na reformě ukáží detaily

Na závěr jsme byli zvědaví i na otázku, co by bylo vhodné na současném návrhu reformy změnit. Co chybí nebo naopak přebývá? Názory se různí stejně jako výtky samotné.

Diskutuje se možná role a systém odměňování nezávislých finančních poradců v distribuci soukromého pilíře penzijního systému. Panuje zde obava, že by mohlo dojít k podobnému průšvihu jako na Slovensku, kdy obrovské provize zprostředkovatelům způsobily vážné problémy celému systému, upozornil Siuda. Dodal ale také, že si nemyslí, že je vhodné poradce z tohoto systému zcela vyloučit. Mohou sehrát důležitou roli v osvětě toho, proč je soukromý pilíř důležitý a jak funguje. Jejich role tak může být vedle vysvětlovací kampaně státu tím, co také rozhodne o úspěchu celé reformy, tedy kolik lidí se do soukromého pilíře zapojí, uzavřel.

Anketa

Využijete druhého pilíře a vyvedete si část sociálního pojištění do penzijního fondu?

Ivana Kočišová za Českou spořitelnu spíše zdůraznila, že penzijní reforma by měla začít co nejdříve. Hodnocení návrhu ale vyjádření neobsahovalo s odůvodněním, že ještě nebyla upřesněna řada parametrů.

skoleni_29_6

V podobném duchu odpovídá také Pavla Hávová za ČSOB. V současné době nejsou známy klíčové parametry fungování nového systém. Zejména nákladové položky jako např. způsob distribuce, rozsah povinností vůči klientům a regulátorům, kapitálové požadavky, možnost synergií se strukturou existujících penzijních fondů nebo pravděpodobné nové požadavky na výši kapitálové vybavenosti či dostatečně motivační nastavení opt–outu pro účastníky, aby nedošlo de facto ke zvýšení vlastních daní. 

Nejodvážnější zhodnocení současného návrhu nám přišlo z pera Miloslava Zábojníka za J&T Investiční společnost: Vyjádřím to osobním příkladem – pokud projde ve verzi tak, jak je nyní plánovaná a prezentovaná, já se jí určitě nezúčastním a své prostředky zainventuji do kombinace fondů, které mi přinesou zřejmě vyšší výnos, flexibilitu, likviditu a možnost reagovat podle změny osobní finanční situace. Toto ve srovnání s tím, co současná verze reformy nabízí, mi přijde nesrovnatelně výhodnější. Takže doporučuji raději si vybudovat svůj „vlastní soukromý pilíř“ z investic do fondů např. postupným investováním po dobu 10–20 let do dvou tří typů fondů. A to může udělat každý drobný investor.

  

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).