Hlavní navigace

Vláda se shodla na reformě a odpověděla na další otázky

8. 4. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Peníze budou spravovat soukromé fondy a jeden z investičních profilů bude možná složen výhradně z českých dluhopisů. I to jsou odpovědi, které přineslo schválení reformy.

Po nekonečných jednáních a po spoustě návrhů se v rámci důchodové reformy dostalo také na schvalování. Přinášíme vám proto základní schválené body tak, jak je posvětila vláda. S dalším tahem je nyní na řadě ministr financí a ministr práce a sociálních věcí, kteří mají k reformě vytvořit paragrafové znění. Hotové by mělo být do poloviny tohoto roku. Teprve z něj pak bude možné dovozovat konkrétní důsledky reformy.

Změny v základním pilíři

V rámci stávajícího základního pilíře důchodového systému proběhnou změny, které inicioval Ústavní soud svým rozhodnutím o příliš vysoké solidaritě v důchodovém pojištění. K 30. září 2011 tak zrušil ustanovení § 15 zákona o důchodovém pojištění. 

Ke stejnému datu tak vejde v platnost nová úprava pro stanovení výpočtového základu pro vyměřování důchodů prostřednictvím nově nastavených redukčních hranic, základní výměry důchodu s pevnou návazností na průměrnou mzdu a redukce a rozšíření rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet penze. Reforma nezabrání ani dalšímu zvyšování hranice odchodu do důchodu s tím, že věková hranice se bude pro ženy a muže sjednocovat. Nová pravidla začnou platit také pro valorizaci důchodů. Přijetí těchto opatření se předpokládá na letošní červen. O konkrétních parametrech malé penzijní reformy jsme vás informovali v článku: Znáte konečný návrh malé penzijní reformy?

Jak bude vznikat druhý pilíř?

Podoba druhého pilíře vznikne především na základně analýz Poradní expertní komise a Národní ekonomické rady vlády. Čtěte více: Penzijní reforma podle NERV: Povinně a bez záruky

Účast na reformě aneb Z rozjetého vlaku už nevyskočíte

Účast na reformě bude dobrovolná. Jedině tak bude reforma možná životaschopná i po příštích volbách, které by mohly s poměrem sil ve sněmovně zamíchat.

Do 35 let bude nutné se rozhodnout, zda vyvedete část pojistného ze státního průběžného pilíře do fondového. Starší pojištěnci budou mít na rozmýšlení půl roku. Tato lhůta se začne odpočítávat 6 měsíců před faktickým spuštěním druhého pilíře. V momentě, kdy se rozhodnete (nebo vám uplynu půlroční lhůta), už nebudete moci své rozhodnutí změnit. Další vstup nebo výstup ze systému umožněn nebude.

Příspěvky do fondového pilíře půjdou z části pojistného na důchodové pojištění, které se přesměrují z prvního pilíře. Sazba pojistného se tak sníží o 3 % na 25 %, ze své kapsy pak budete muset přidat další 2 %. Celkově tedy odvedete 30% pojistné. Vyvázané procento pojistného bude snižovat pojistné do I. pilíře placené zaměstnancem. To znamená, že současná pojistná sazba zaměstnance se zvýší z 6,5 % o dodatečné 2 %. Z takto zvýšeného pojistného bude částka odpovídající součtu 3 % vyměřovacího základu a dodatečného pojistného přesměrována do II. pilíře. V případě OSVČ dojde obdobně k navýšení pojistné sazby a následnému odvodu do II. pilíře, vysvětluje dokument vlády.

V případě úmrtí zůstanou peníze v rodině

Prostředky, které budete spořit do fondového pilíře budou vaším majetkem a v případě úmrtí se proto stanou předmětem dědictví. Dědit je bude možno pouze ve formě nároků z druhého pilíře. Pro tento obecný režim bude existovat jediná výjimka, a to pro situace, kdy dědění prostřednictvím nároků z II. pilíře nebude možné. V tom případě budou předmětem dědictví přímo finanční prostředky a pozůstalí po účastníkovi získají část těchto prostředků odpovídající dodatečnému pojistnému a zbytek bude dědit stát, dohodla vláda.

Přečtěte si, jak si s reformou poradily jiné státy v článku: Důchodová reforma sedmkrát jinak. Jak jsou na tom v zahraničí?

Kdo dostane na starost peníze?

Jejich povinností bude nabízet čtyři fondy, které se budou odlišovat investičními limity a strukturou portfolia – tedy investičním profilem. Na výběr bude ze všeobecného, konzervativního, vyváženého a dynamického. Všeobecný fond bude zaměřen pouze na české státní dluhopisy, což by mohlo vzbudit výtky ohledně střetu zájmů. Vláda možná právě kvůli nim chlácholivě dodává, že kromě českých dluhopisů může tento profil případně obsahovat i další, přesně určené, dluhopisy zemí EU nebo OECD. Slůvko případně tedy potvrzuje, že jistotu máte asi tak 50:50.

S garancí výnosu ve fondech příliš nepočítejte. Obzvlášť v případě profilů, které budou složené ze státních dluhopisů je vlastně jakákoli garance lichá. V případě, že by stát neměl na vyplacení výnosu z vlastních dluhopisů, těžko z něj dostanete jakoukoli garanci. Otázkou je také to, zda budou mít penzijní společnosti nařízené u nějakého investičního profilu minimální zhodnocení, respektive zákaz znehodnocení, a v jakém časovém horizontu.

Například na Slovensku vás nesmí fondy dostat do ztráty s půlroční periodou. Opatření vedlo k tomu, že manažeři společností se pravidelně scházejí a investují shodně, aby společnosti neprodělaly oproti průměrnému výnosu všech ostatních, to by totiž musely doplácet ze svého. Nikdo tedy ani nevydělává více než ostatní. Chybí totiž motivace podstupovat větší riziko než ostatní. Investují tak velice bezpečně za velice nízký výnos a konkurence je  nulová. Čtěte více: Nové penzijní fondy nebudou garantovat návratnost

Placení pojistného do obou pilířů bude probíhat přes jednotné inkasní místo. Účastník zahájí proces výplaty uzavřením písemné smlouvy s jím vybranou životní pojišťovnou, která bude poskytovat služby výplaty dávek z II. pilíře. Klient bude svůj celkový důchod dostávat ze dvou nezávislých zdrojů, uvádí vláda ve svém dokumentu. Důchod z prvního pilíře tak bude standardně vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení a z druhého pilíře životní pojišťovna. Výplaty se nebudou nijak ovlivňovat a budou probíhat nezávisle.

Kdy a jak přijdete ke svým penězům?

Ze druhého pilíře budete dostávat dávky starobního důchodu:

  • ve formě doživotní anuity,
  • ve formě doživotní anuity se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu ve stejné výši po dobu tří let ode dne úmrtí účastníka,
  • ve formě anuity vyplácené po 20 let. V případě úmrtí příjemce důchodu před vyčerpáním částky se ta stane předmětem dědictví,

Druhý pilíř ale ovlivní i ten první. Starobní důchod z průběžného systému se bude stále skládat ze základní a procentní výměry. Základní výměra se nijak měnit nebude a vyplacena bude bez ohledu na účast ve druhém pilíři. Procentní výměra ale bude při účasti ve fondovém pilíři vypočtena tak, aby přímo úměrně odrážela délku doby účasti v něm a také nižší pojistné placené do průběžného sytému. Čtěte více: Využitím druhého pilíře si snížíte důchod od státu o 15 procent

Náklady pokryje DPH (?)

Tzv. transformační náklady, které vzniknou výpadkem příjmů do průběžného systému, bude krýt sjednocení sazeb DPH. Negativní dopad sjednocení sazeb DPH do cenové hladiny bude kompenzován jak standardními mechanismy (např. zvýšení důchodů či zvýšení životního minima), tak i ad hoc opatřeními jako zvýšení slevy na dani na dítě, snaží se uklidnit vláda.

Co se stávajícím penzijním připojištěním?

Ze stávajícího penzijního připojištění se státním příspěvkem se stane třetí pilíř reformy. Produkt ale bude také reformován. A to tak, že dojde k oddělení instituce správce a samotného majetku účastníků. Podrobněji bude řešit úpravy nový zákon o penzijním spoření. Čtěte více: Penzijní připojištění vám na důchod (zatím) nevydělá. Proč?

skoleni_27_5

Systém fandí solidaritě, ale z vaší vlastní kapsy

Nový systém vlastně také bude podporovat solidaritu, jen ne z rozpočtu, ale z vaší peněženky. Budete tak moci zvýšit příjem svých rodičů, kteří požívají starobní důchod. Každý plátce daně z příjmu fyzických osob totiž bude moci při podání svého daňového přiznání nebo žádosti o zúčtování daně z příjmu zaměstnavatelem požádat o převod 1 % vyměřovacího základu. To bude poukázáno jako pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na účet rodičů.

Co dál?

A co se bude dít dál? Po zbytek prvního pololetí letošního roku budou zástupci vlády připravovat příslušné zákony, které by měl ve druhém pololetí projednat Parlament. Ve druhé půli příštího roku by pak mělo dojít k tzv. přelicencování stávajících a licencování nových operátorů reformy a otevření možnosti vstoupit do fondového pilíře. V roce 2013 nás pak čeká ostrý start.

Autor článku

Autorka příležitostně publikuje pro Měšec.cz, magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).