Hlavní navigace

Příjmy máte, doložíte je a stejně jste před bankou za žebráky

13. 5. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Poctivě platíte daně a povinné pojištění, nemáte se špatně. Potřebujete půjčku a najednou narazíte. Problém se jmenuje daňový paušál. Proč se tak banky chovají?

Můžete se dluhů štítit, můžete se jich dokonce bát, stejně ale jednoho dne v životě nastane situace, kdy budete potřebovat půjčit (pokud nemáte štěstí, fištrón či bohatého strýčka). Pokud jste zaměstnanec, doložíte příjem v podobě součtu čisté mzdy za kalendářní rok, a pak už děj se vůle schvalovací.

Jestliže jste OSVČ, pak se váš čistý příjem na daňovém přiznání a čistý příjem skutečný výrazně liší. Tedy v momentě, kdy se rozhodnete využít možnosti vyjádřit výdaje paušálem.

Například řemeslník si tak paušálně odečte 80 % a z průměrného měsíčního hrubého příjmu 30 000 Kč si pro účely vypočtení daňového základu odečte 24 000 Kč. Jeho čistý měsíční příjem tak na „papíře“ činí 6000 Kč. Ve skutečnosti mu však měsíčně po odečtení nákladů na zákonné pojištění a na občasný nákup vybavení zbývá více než 20 000 Kč. Tedy čistý příjem lehce nad českým průměrem.

Bance to ale, pokud budete chtít spotřebitelský úvěr či hypotéku, budete vysvětlovat těžko. Rozhodujícím ukazatelem úrovně vašich příjmů je pro většinu českých bank právě daňový základ.

Alternativou je stanovení příjmu obratovou metodou, kdy banky vaše příjmy posuzují podle obratu, což odráží skutečné příjmy reálněji. Záleží pak ale na tom, kolik procent z obratu vám banka uzná za příjem. Například GE Money Bank uznává podle oboru podnikání 5 až 25 %, což také není k OSVČ zrovna přátelské. Jiné banky slibují individuální přístup nebo hypotéku bez dokládání příjmů. Za to ale většinou zaplatíte vyšší úrokovou sazbou.

Řešením, které se neprodraží, ale má zase jiná, řekněme, životní rizika, je vzít si hypotéku společně s partnerem. Nabízí se také – dnes již takřka archaická forma – ručitel. To však připadá v úvahu spíše u spotřebitelských úvěrů, protože najít dnes někoho, kdo vám bude ručit desítky let, bude zřejmě nadlidský úkol.

Podívejte se, jak příjmy OSVČ hodnotí jednotlivé banky.

Česká spořitelna – individuální přístup možná pomůže

odpovídá Pavla Langová z Tiskového centra ČS

Jak posuzuje vaše banka příjmy OSVČ při žádostech o úvěr či hypotéku?

Stejně jako u jiných žadatelů o úvěr platí, že klient musí prokázat svoji schopnost dlouhodobě úvěr splácet. V těchto případech vycházíme z daňového přiznání. Klient dále předloží doklad o zaplacení daně.

Je pro vás rozhodující daňový základ?

Ano, při výpočtu příjmu OSVČ vycházíme z daňového základu.

Přihlížíte k tomu, když si například řemeslník odečte paušální výdaje ve výši 80 %, čímž si daňový základ výrazně sníží (ale informaci o jeho reálném příjmu to výrazně zkresluje)?

Standardní výpočet provádíme z daňového základu.
V případě uplatnění paušálu můžeme příjem posuzovat a stanovit individuálně s přihlédnutím ke konkrétnímu oboru činnosti podnikatele.

Liší se případně přístup u hypotéky a spotřebitelské­ho úvěru?

Hypotéky pro OSVČ standardně poskytujeme na základě doložení daňových přiznání za poslední dvě ukončená zdaňovací období a spotřebitelské úvěry na základě doložení daňového přiznání za poslední ukončené zdaňovací období. Pokud klient žádost podá ve druhé polovině roku, pak předloží kromě daňových přiznání i aktuální výsledky hospodaření běžného roku.

ČSOB – alternativou hypotéka bez dokládání příjmů

odpovídá tisková mluvčí Pavla Hávová

Jak posuzuje vaše banka příjmy OSVČ při žádostech o úvěr či hypotéku? 

U OSVČ je rozhodující daňové přiznání – základ daně.

Přihlížíte k tomu, když si například řemeslník odečte paušální výdaje ve výši 80 %, čímž si daňový základ výrazně sníží (ale informaci o jeho reálném příjmu to výrazně zkresluje)?

Pro tyto klienty máme řešení v podobě hypotéky bez dokládání příjmů, kde pro schválení stačí bance Čestné prohlášení o dostatku příjmů pro splácení, potvrzení o bezdlužnosti vůči ČSSZ a finančnímu úřadu. U spotřebitelských úvěrů se vše posuzuje individuálně.

GE Money Bank – obrat ano, ale jen do 25 %

odpovídá tisková mluvčí Markéta Dvořáčková

Jak posuzuje vaše banka příjmy OSVČ při žádostech o úvěr či hypotéku?

Požadujeme předložení daňového přiznání min. za poslední zdaňovací období. Příjem vypočítáváme ze základu daně nebo z obratu. Při metodě výpočtu příjmu z obratu, akceptujeme % z obratu dle oboru podnikání 5–25 %.

Liší se případně přístup u hypotéky a spotřebitelské­ho úvěru?

spotřebitelských úvěrů akceptujeme rozdíl příjmů a výdajů.

Hypoteční banka – přes základ nejede vlak

odpovídá tisková mluvčí Irena Zatloukalová

Hypoteční banka vychází při posuzování příjmů ze základu daně, který uvádí klient v daňovém přiznání. Pokud tedy vykazuje paušální výdaje, je rozhodující výše přiznaného základu daně. Do příjmů se ale mohou počítat i další příjmy – například z pronájmu, z kapitálového majetku, atd. Tento postup platí nehledě na produkt, takže jak u účelových, tak u neúčelových hypotečních úvěrů (Americké hypotéky).

Komerční banka – tajemný hrad

odpovídá tiskový mluvčí Michal Teubner

Je pro vás při žádostech OSVČ rozhodující daňový základ? Přihlížíte k tomu, když si například řemeslník odečte paušální výdaje ve výši 80 %, čímž si daňový základ výrazně sníží (ale informaci o jeho reálném příjmu to výrazně zkresluje)?

Při žádostech OSVČ o úvěrové produkty Komerční banka vychází z údajů daňového přiznání za poslední zdaňovací období potvrzeného finančním úřadem.

Liší se případně přístup u hypotéky a spotřebitelské­ho úvěru?

Komerční banka posuzuje každý obchodní případ individuálně, především pak schopnost žadatele plnit závazky vůči bance.

LBBW Bank – jedna z pružných výjimek

odpovídá tisková mluvčí Martina Lambert

Jak posuzuje vaše banka příjmy OSVČ při žádostech o úvěr či hypotéku?

U OSVČ hodnotíme příjmy na základě předloženého daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období. Žadatel by neměl být ve ztrátě. Pro ty žadatele, kteří optimalizují svou daňovou povinnost – tj. minimalizují svůj daňový základ, nabízíme možnost využití obratové metody hodnocení příjmu.

Je pro vás rozhodující daňový základ?

Ano, ale klient může využít také možnosti obratové metody – kdy se posuzuje výše obratu OSVČ. V tomto případě musí však počítat s tím, že úroková sazba je vyšší než u posuzování dle daňového přiznání.

Liší se případně přístup u hypotéky a spotřebitelské­ho úvěru?

Neliší.

mBank – stručně, výstižně

odpovídá PR specialista Matej Kubinec

Na naše dotazy přišla jediná odpověď:

U OSVČ vycházíme z daňového základu, a to jak u hypoték, tak u spotřebitelského úvěru.

Oberbank – snad to půjde individuálně

odpovídá tisková mluvčí Michaela Pokorná

Jak posuzuje vaše banka příjmy OSVČ při žádostech o úvěr či hypotéku?

Z daňového přiznání za poslední 2 roky.

Je pro vás rozhodující daňový základ?

Ano, daňový základ je důležitý. Také se však žádosti posuzují individuálně.

Přihlížíte k tomu, když si například řemeslník odečte paušální výdaje ve výši 80 %, čímž si daňový základ výrazně sníží (ale informaci o jeho reálném příjmu to výrazně zkresluje)?

Při vyhodnocení bonity klienta se řídíme zásadně údaji v daňovém přiznání.  

Liší se případně přístup u hypotéky a spotřebitelského úvěru?

Přístup je shodný.

Poštovní spořitelna – stejně jako u matky ČSOB

odpovídá tisková mluvčí Denisa Salátková

Jak posuzuje vaše banka příjmy OSVČ při žádostech o úvěr či hypotéku?

U spotřebitelských úvěrů žadatel doloží kompletní přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně všech příloh za poslední celý kalendářní rok, potvrzení o zaplacení daně z příjmu ve výši uvedené v daňovém přiznání nebo daňové přiznání předané na FÚ s jedním razítkem na straně, kde je vyčíslena daňová povinnost.
Ostatní případy, jako např. klient začal podnikat v půlce roku nebo uplatňuje náklady paušálem nebo se jedná o kombinaci příjmů ze závislé činnosti, podnikání nebo pronájmu, se posuzují individuálně.  
U hypoték musí žadatel předložit rovněž kompletní daňové přiznání, vychází se z celkového základu daně, opět individuální posouzení dle typů příjmů.

Přihlížíte k tomu, když si například řemeslník odečte paušální výdaje ve výši 80 %, čímž si daňový základ výrazně sníží (ale informaci o jeho reálném příjmu to výrazně zkresluje)?

Pro tyto klienty máme řešení v podobě hypotéky bez dokládání příjmů, kde pro schválení stačí bance Čestné prohlášení o dostatku příjmů pro splácení, potvrzení o bezdlužnosti vůči ČSSZ a finančnímu úřadu. U spotřebitelských úvěrů se vše posuzuje individuálně.

Raiffeisenbank – pomůžeme obratem

odpovídá tiskový mluvčí Tomáš Kofroň

Jak posuzuje vaše banka příjmy OSVČ při žádostech o úvěr či hypotéku?

Čisté příjmy klienta odvozujeme z jeho daňového přiznání. Podnikatelé nebo majitelé s.r.o. navíc můžou uplatnit výši obratu, ke stanovení čistých příjmů budeme tedy brát v úvahu určitou část jejich ročního obratu.

Liší se případně přístup u hypotéky a spotřebitelské­ho úvěru?

Ne, přístup se neliší.

UniCredit Bank – daňový základ nepřekročí

odpovídá tiskový mluvčí Tomáš Pavlík

Jak posuzuje vaše banka příjmy OSVČ při žádostech o úvěr či hypotéku?

UniCredit Bank posuzuje příjmy podle daňového přiznání.

Je pro vás rozhodující daňový základ?

Pro banku je rozhodující při posuzování žádosti o úvěr také daňový základ.

Přihlížíte k tomu, když si například řemeslník odečte paušální výdaje ve výši 80 %, čímž si daňový základ výrazně sníží (ale informace o jeho reálném příjmu to výrazně zkresluje)?

Pro banku je rozhodující daňový základ. K uvedenému příkladu nepřihlíží.

Liší se případně přístup u hypotéky a spotřebitelského úvěru?

Přístup banky se v případě posuzování žádosti pro hypoteční a spotřebitelský úvěr neliší.

Volksbank – také bez pružnosti

odpovídá produktový manažer Jiří Škrob

Jak posuzuje vaše banka příjmy OSVČ při žádostech o úvěr či hypotéku?

Pokud se jedná o hypoteční úvěr s doložením příjmů, pak z daňového přiznání přes interní rating a interní retailový úvěrový kalkulátor.

Je pro vás rozhodující daňový základ?

Ano, daňový základ je rozhodující.

Liší se případně přístup u hypotéky a spotřebitelské­ho úvěru?

Ne, přístup se neliší.

Wüstenrot hypoteční banka – paušál i zde problémem

odpovídá tisková mluvčí Helena Dušková

Jak posuzuje vaše banka příjmy OSVČ při žádostech o úvěr či hypotéku?

Wüstenrot hypoteční banka posuzuje příjmy OSVČ podle daňového přiznání.

Je pro vás rozhodující daňový základ?

Ano.

skoleni_4_3

Přihlížíte k tomu, když si například řemeslník odečte paušální výdaje ve výši 80 %, čímž si daňový základ výrazně sníží (ale informace o jeho reálném příjmu to výrazně zkresluje)?

Posuzujeme oficiální příjem dle daňového přiznání, nikoliv skutečný. Uplatněná výše paušálních výdajů může tedy značně ovlivnit bonitu klienta.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).