Hlavní navigace

Paušální daň začíná platit od roku 2021. Vyplatí se vám?

23. 11. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Živnostníci se od příštího roku mohou přihlásit k placení paušální daně. Přinést jim má kromě zjednodušení administrativy také daňové úspory. Ne všichni díky ní ale ušetří.

Osoby samostatně výdělečně činné, jejichž roční příjem nepřesahuje 1 milion korun a nejsou plátci DPH, budou mít od 1. ledna 2021 možnost odvádět pouze paušální daň. Senát 19. listopadu 2020 schválil zavedení paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Senátoři k návrhu ještě připojili technickou úpravu v rozpočtovém určení daní. K definitivnímu rozhodnutí o konkrétní podobě daně by mělo dojít počátkem prosince.

Návrh Senátu na technickou úpravu rozpočtového určení daní má odstranit výjimku u daně z příjmů fyzických osob placených na základě daňového přiznání. Příjmy z této daně byly do současnosti rozděleny na 40 % určených přímo pro státní rozpočet a 60 %, jež se následně dělily mezi stát, kraje a obce. Zmíněná výjimka bude nyní odstraněna a rozpočty samospráv se budou podílet na 100 % výnosu této daně. Ministerstvo financí senátní úpravu podporuje.

Přínosem paušální daně má být snížení administrativní zátěže. Přihlásit se k ní můžete dobrovolně, a pokud tak učiníte, zaplatíte pouze jednu měsíční paušální platbu. Čímž budete mít vyřešenou povinnost odvést daň z příjmů, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Stačit vám k tomu bude pouze jeden formulář. Už nebudete muset vyplňovat daňové přiznání ani odevzdávat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Místo se třemi úřady tak budete komunikovat pouze s jedním, s finančním úřadem. Někteří živnostníci také s přechodem na paušální daň ušetří, mnohým se ale z finančního hlediska nevyplatí. 

Na kolik vás vyjde paušální daň?

Na příští rok vychází paušální daň na 5469 Kč měsíčně. Za celý rok tedy odvedete 65 628 Kč. Paušální daň zahrnuje minimální odvod na zdravotním pojištění ve výši 2393 Kč, daň z příjmů ve výši 100 Kč a navýšený minimální odvod na sociálním pojištění o 15 %. To pro příští rok odpovídá částce 2976 Kč. (Minimální výše zálohy na sociální pojištění pro OSVČ podnikající na hlavní pracovní činnost je 2588 Kč.)

Navýšení minimálního sociálního pojištění o 15 % má přinést zvýšení důchodů živnostníkům. Většina si totiž platí jen nezbytné minimum. Vyšší důchodové pojistné má posílit průběžný pilíř a pozitivně ovlivnit důchodový systém. Možnost dobrovolného přispívání vyšší částky na pojistné na důchodové pojištění přitom zůstane zachována.

Jestliže splňujete podmínky (váš roční příjem nepřesahuje 1 milion korun, nejste plátci DPH, ani k ní nejste registrováni a současně nemáte příjmy ze závislé činnosti – ze zaměstnání). A rozhodnete se do režimu paušální daně od příštího roku vstoupit, musíte to finančnímu úřadu oznámit nejpozději 11. ledna 2021. Pokud tento termín zmeškáte, nezbude vám, než se do systému přihlásit až v roce 2022.

Přihlášením k dani přijdete o možnost uplatňovat daňové slevy a úlevy

Když ale do režimu paušální daně vstoupíte, přijdete o možnost uplatnit všechny daňové slevy a úlevy. Tedy třeba slevu na poplatníka, na manžela či manželku, na děti či slevu na invaliditu. Stejně tak si nebudete moci odečíst úroky z hypoték a příspěvky na penzijní a životní pojištění, případně uplatnit další úlevy. Což je také jeden z důvodů, proč se přechod na paušální daň vyplatí jen některým živnostníkům.

Podívali jsme se na to, za jakých okolností se vám paušální daň vyplatí. Vzali jsme v úvahu roční příjmy z podnikání ve výši 500 tisíc Kč. Poté jsme vypočítali daň z příjmů (při využití 40%, 60% a 80% výdajového paušálu) a minimální roční výši pojistného na sociálním a zdravotním pojištění. Vycházíme přitom z odvodů platných pro rok 2021.

Do výpočtu jsme zahrnuli variantu pro bezdětné a pro rodiče uplatňující slevu na jedno nebo dvě děti. Počítáme se slevou na poplatníka, ale neuplatňujeme slevu na manžela/manželku. V tabulkách dále uvádíme vypočítanou daň (případně daňový bonus), roční výši pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Daň a odvody jsme poté sečetli dohromady (daňový bonus odečetli) a vydělili dvanácti, aby se výsledek dal porovnat s navrhovanou výší paušální daně.

Roční příjem z podnikání 500 tisíc Kč a 40% výdajový paušál

Roční příjem z podnikání 500 tisíc Kč a 40% paušál
Počet dětí Paušální daň přepočítaná na měsíc (minus znamená daňový bonus) Paušální daň za rok (minus znamená daňový bonus) Pojistné za rok: sociální pojištění Pojistné za rok: zdravotní
pojištění
Současné odvody + daň za rok celkem Současné odvody + daň za rok – přepočteno na měsíce
0 – 942 Kč – 11 304 Kč 31 056 Kč 28 716 Kč 76 932 Kč 6411 Kč
1 325 Kč 3900 Kč  31 056 Kč 28 716 Kč 61 728 Kč 5144 Kč
2 1942 Kč 23 304 Kč  31 056 Kč 28 716 Kč 42 324 Kč 3527 Kč

Pro příjmy z podnikání ve výši 500 tisíc Kč ročně (průměrně 41 666 Kč měsíčně) a využití 40% výdajového paušálu by se jednotná daň 5469 Kč vyplatila v prvním případě pro osoby, které neuplatňují slevu na děti (ročně by ušetřili 11 304 Kč. Ve dvou dalších variantách je souhrn měsíčních odvodů nižší než zamýšlená jednotná daň.

Roční příjem z podnikání 500 tisíc Kč a 60% výdajový paušál

Roční příjem z podnikání 500 tisíc Kč a 60% paušál
Počet dětí Paušální daň přepočítaná na měsíc (minus znamená daňový bonus) Paušální daň za rok (minus znamená daňový bonus) Pojistné za rok: sociální pojištění Pojistné za rok: zdravotní
pojištění
Současné odvody + daň za rok celkem Současné odvody + daň za rok – přepočteno na měsíce 
0 308 Kč 3696 Kč 31 056 Kč 28 716 Kč 61 932 Kč 5161 Kč
1 1575 Kč 18 900 Kč 31 056 Kč 28 716 Kč 46 728 Kč 3894 Kč
2 3192 Kč 38 304 Kč 31 056 Kč 28 716 Kč 27 324 Kč 2277 Kč

V případě ročních příjmů z podnikání 500 tisíc Kč a výdajového paušálu ve výši 60 % by se přechod na jednotnou daň nevyplatil ani v jednom z modelových příkladů.

Roční příjem z podnikání 500 tisíc Kč a 80% výdajový paušál

Roční příjem z podnikání 500 tisíc Kč a 80% paušál
Počet dětí Paušální daň přepočítaná na měsíc (minus znamená daňový bonus) Paušální daň za rok (minus znamená daňový bonus) Pojistné za rok: sociální pojištění Pojistné za rok: zdravotní
pojištění
Současné odvody + daň za rok celkem Současné odvody + daň za rok – přepočteno na měsíce
0 488 Kč 5856 Kč 31 056 Kč 28 716 Kč 59 772 Kč 4981 Kč
1 1755 Kč 21 060 Kč 31 056 Kč 28 716 Kč 44 568 Kč 3714 Kč
2 3372 Kč 40 464Kč 31 056 Kč 28 716 Kč 25 164 Kč 2097 Kč

Ani pro řemeslníky či zemědělce, kteří využívají 80% výdajové paušály, zřejmě jednotná daň nebude lákadlem, finančně se jim nevyplatí.

skoleni9_11

Obecně platí, že ušetřit na ní mohou spíše živnostníci s ročními příjmy přesahujícími 500 tisíc. Jestli se vám vyplatí si můžete spočítat v kalkulačce Ministerstva financí.

Ministerstvo financí proto odhaduje, že by se do systému mohlo přihlásit zhruba 140 tisíc lidí z celkového počtu živnostníků, kteří pro ni splňují podmínky. Pokud se vám paušální daň nevyplatí, můžete zůstat u stávajícího systému, kdy ale budete muset každý rok podat daňové přiznání i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a českou správu sociálního zabezpečení tak jako doposud.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).