Hlavní navigace

Ošidili vás? Můžete dohodu negovat nebo žádat doplatek

11. 3. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dostali jste za prodanou věc příliš málo, anebo dali za koupenou tuze mnoho? Čím a jak argumentovat, když chcete obchod zrušit či doplatit anebo vrátit peníze?

Institut neúměrného zkrácení dle § 1793 a násl. NOZ představuje ochranu slabší strany právního jednání – smlouvy. Spíše bychom však mohli říci prostředek obrany neznalé, neinformované strany, proti ošizení. Podstatou neúměrného zkrácení je možnost dovolat se zrušení uzavřené smlouvy, je-li plnění jedné strany v hrubém nepoměru k plnění strany druhé.

Podobnou funkci má i ochrana proti lichvě, kdy je podle § 1796 NOZ neplatná smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

U neúměrného zkrácení se však nevyžaduje, aby poškozená strana byla při uzavírání smlouvy v tísni, rozrušení, byla slabomyslná apod.

Příklad předražené součástky

Napsat tento článek a přiblížit vám institut neúměrného zkrácení, který předchozí zrušený občanský zákoník neznal, mne napadlo, když jsem si koupil nová docela kvalitní sluchátka k počítači za 299 Kč. Poprvé jsem je použil, když jsem psal článek pro Měšec.cz a poslouchal při tom hudbu. Odskočil jsem si uvařit jídlo, a než jsem se vrátil k práci, tak mi kotěcí holčička, hravá potvůrka, nadvakrát překousala šňůru – kabel ke spojení notebooku a sluchátek. Takže sluchátka s příslušenstvím v původní podobě vydržela asi 2 hodiny, aniž by to byla vada výrobce nebo prodejce.

Říkal jsem si, že výrobní cena takové součástky může být – jsem laik – řekněme do 20 Kč, takže náhradní kabel přijde tak na 40–60 Kč. Podíval jsem se na internet. Největší obchod s elektronikou v ČR, proslulý svým maskotem – zeleným panáčkem, ji nabízí za 79 Kč. Cena mne překvapila, ale budiž. Jenže se mi nechtělo objednávat po internetu, rád bych sluchátka v provozu hned na ten den večer, nadto s oním obchodem mám velmi nepříjemné zkušenosti ohledně reklamací. 

Někde draho, jinde ještě dráž

Požádal jsem tedy partnerku, aby se mi stavila v kamenné prodejně dalšího velkého prodejce elektrozboží, protože to tam má nejblíže z práce. A cena mi doslova vyrazila dech: 170 Kč. Pouhý kabel se dvěma konektory by stál více než polovina celé ceny sluchátek. V kamenné prodejně drobného obchodníka v naší městské čtvrti prodávají totéž kupodivu za 50 Kč, jak jsme posléze zjistili.

Asi by bylo těžké stanovit, co je cena obvyklá, zda je to právě ta nejnižší-nejlevnější, ale přece jen, cena ve výši 340 % té zjištěné nejnižší je příliš rozdílná směrem nahoru.

Míru ošizení budou muset určit soudy

Dalo by se tedy zřejmě teoreticky uvažovat o neúměrném zkrácení, kdybychom ten předražený kabel koupili. Nicméně takhle to s cenami spotřebního zboží prostě chodí, takže by to nebyl zrovna nejlepší příklad neúměrného zkrácení, i když v kontextu dále uváděného názoru právních odborníků o předražení zřejmě šlo.

Jenže prodejce by to jistě neuznal a dohadovat se s ním by nemělo cenu, ačkoliv i takoví kverulanti, kteří by hádku, ba třeba i soudní spor podstoupili, mezi námi jsou. Uvedeme proto dále raději výstižnější příklad. I když hranici ošizení pro aplikaci institutu neúměrného zkrácení bude muset určit judikatura – rozhodovací praxe soudů, tak mnozí odborníci uvažují a předpokládají, že půjde o předražení, resp. v opačném gardu podcenění zhruba o polovinu hodnoty a více. Určitě však bude nutno v případě sporu hodnotit každý případ individuálně a posoudit všechny jeho okolnosti a zvláštnosti.

Příklad podceněné starožitnosti

Při vysvětlování toho, co je neúměrné zkrácení, se často uvádí typický příklad. Vlastník nějakého starožitného předmětu jej prodá obchodníkovi se starožitnostmi za 3000 Kč, které mu ve starožitnictví za něj nabídli. Přitom si však je starožitník jako odborník nebo zkušený obchodník vědom mnohem vyšší hodnoty starožitnosti, která činí třeba 25 000 Kč, což pochopitelně prodávajícímu zamlčí.

Pokud prodávající zavčas zjistí nebo si uvědomí skutečnou hodnotu a uplatní své právo, může požadovat zrušení smlouvy. Strany si vrátí, co každá plnila, původní majitel dostane zpět starožitnost a kupujícímu vrátí ony 3000 Kč. Nebo může poškozený prodávající požadovat doplacení rozdílu, tedy 22 000 Kč. Tak se uvádí v modelových příkladech.

Pravděpodobně však nemá poškozený nárok na doplatek do plné hodnoty věci, protože starožitník by měl mít nárok na přiměřený zisk, který jej živí, takže předpokládám, že by v daném případě soud uložil starožitníkovi doplatit řekněme 20 000 Kč. Ovšem jestliže by starožitnost odkoupil jiný amatér, laik, tedy někdo jiný než starožitník nebo sběratel, tak by zřejmě prodávajícímu právo zrušit smlouvu nevzniklo, ani právo na doplacení rozdílu, neboť kupující by jako další laik nevěděl o neúměrném zkrácení. Kdyby se však kupující odborník pokusil laika ošálit tak, že by mu doplatil místo 20 000 Kč jenom 10 000 Kč, tedy řádně nevyrovnal rozdíl, právo na obranu proti neúměrnému zkrácení by zůstalo zachováno.

Vyrovnání nebo zrušení smlouvy či žalobu musíte stihnout do 1 roku

Pokud se ocitnete jako poškození v podobné situaci, kdy vás někdo napálí, ošidí, musíte obranu stihnout do jednoho roku od uzavření smlouvy. Jde o propadnou, prekluzivní lhůtu, nikoliv jen promlčecí, vaše včas neuplatněné právo zaniká. Pokud byste po jejím uplynutí podali žalobu, soud ji zamítne, k zániku práva přihlédne automaticky z úřední povinnosti, i když druhá strana nebude propadnutí práva namítat.

(Rozdíl mezi promlčením a prekluzí – propadnutím práva jsme popsali v článku Kdy pracovní práva zanikají a kdy se „jen“ promlčují? a v článku Do kdy musíte uplatnit svá práva v zaměstnání? A kdy lze prošvihnutí lhůty prominout?)

Podle § 1795 NOZ právo na obranu proti neúměrnému zkrácení (dle § 1793 NOZ) zaniká, není-li uplatněno do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Právní úprava

A to už jsme u ustanovení občanského zákoníku, u paragrafů. Pojďme se proto pro přesnost podívat na právní úpravu, na slova zákona, která by měla být snadno pochopitelná, když jsme vše nejprve osvětlili na příkladech. Podle § 1793 odst. 1 NOZ zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. (To neplatí, pokud se nepoměr vzájemných plnění zakládá na skutečnosti, o které druhá strana nevěděla ani vědět nemusela.) 

Někdy máte jako poškozený-ošizený smůlu

Postup podle § 1793 odst. 1 NOZ, tedy obrana proti neúměrnému zkrácení, je však někdy vyloučena a nepřichází v úvahu. A to podle § 1794 odst. 2 NOZ při nabytí na komoditní burze, při obchodu s investičním nástrojem, v dražbě či způsobem postaveným veřejné dražbě naroveň, a taktéž v případě sázky nebo hry, anebo při narovnání nebo novaci, pokud byly poctivě učiněny.

Co je cena zvláštní obliby

Mimořádná cena, která zohledňuje osobní, citový vztah k určité věci. Na rozdíl od ceny obvyklé jsou pro její stanovení rozhodující kritéria nemajetková a subjektivní. Může jít např. o ocenění rodinné památky, která se dostala z majetkové sféry rodiny a kterou chce její příslušník odkoupit zpět, o ocenění fotografie, která vyvolává vzpomínky, nebo jiné věci, ke které vás váže jisté emocionální pouto. Cenou dle zvláštní obliby bude třeba vyšší cena záměrně zaplacená za nějaký sběratelský předmět, který sám o sobě nemá onu hodnotu, ale kupující je ochoten zaplatit dobrovolně více, protože jím třeba zkompletuje nějakou svou sbírku.

Právo požadovat zrušení smlouvy nebo vyrovnání rozdílu hodnot (v rámci neúměrného zkrácení dle § 1793 NOZ) také podle § 1794 odst. 1 NOZ nevzniká, pokud důvod nepoměru vzájemných plnění vyplývá ze zvláštního vztahu mezi stranami, zejména pokud jste vy jakožto zkrácená strana měli úmysl plnit zčásti za úplatu a zčásti bezúplatně. Nebo jestliže již nelze výši zkrácení zjistit.

(O neúměrné zkrácení, kterému se nelze bránit, proto nejde v případě, kdy plnění bylo třeba z části darem. O vracení, resp. odvolání daru, a to pro nevděk obdarovaného nebo nouzi dárce, jsme psali v článku Kdy můžete jako obdarovaný přijít o dar? A kdy musíte vrátit jen část daru?)

dan_z_prijmu

Právo na obranu nevzniká podle § 1794 odst. 2 NOZ ani tehdy, když jste se tohoto práva vzdali a výslovně prohlásili, že plnění přijímáte za mimořádnou cenu ze zvláštní obliby. A nebo pokud jste souhlasili s neúměrnou cenou, ač její skutečná cena plnění byla, nebo musela být známa.

Text prošel redakční (editorskou) úpravou.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).