Hlavní navigace

Orgány Evropské unie snižují nezaměstnanost?

30. 6. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nezaměstnanost je skloňovaný problém na evropských trzích práce. Nejvíce vrásek na čelech politikům dělá dlouhodobá nezaměstnanost. Lidé si na život bez práce zvyknou. Jak proti dlouhodobé nezaměstnanosti bojuje Evropská unie? Přinutí lidi pracovat?

Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných, typický pro většinu zemí Evropské unie, má vážné sociální dopady. Lidé ztrácejí pracovní návyky a základní kontakt s běžným společenským životem. Rychle pohodlní a zvykají si na štědrý systém sociálních dávek v zemích Evropské unie. Ten je nejčastější příčinou nárůstu počtu dlouhodobě nezaměstnaných.

Problémem nemusí být vždy pouze vysoká podpora v nezaměstnanosti. Vždyť i u nás v České republice máme špatně nastavené dávky sociální podpory, které potom bohatě dotují rodiny s velkým počtem dětí. Stát tak nepodporuje zodpovědnost při plánování rodiny, ba naopak, zvýhodňuje život lidí bez práce.

Velké problémy v uplatnění na trhu práce mají také úzce specializovaní nebo nízce kvalifikovaní pracovníci. Ti při strukturálních změnách v ekonomice přijdou o místo jako první. Jejich osud potom závisí na dostatečně účinné aktivní politice zaměstnanosti – především formou efektivních rekvalifikačních programů, podporou mobility pracovní síly a investicemi v regionech postižených strukturálními změnami.

Druhým velkým problémem je vysoká míra nezaměstnanosti mezi absolventy škol. Jenom pro zajímavost, v České republice pracuje více jak 40 % absolventů v jiném oboru, než jaký studovali na škole.

Možným řešením může být rozumné zpoplatnění studia na vysokých školách, které vytváří tlak na kvalitu vzdělání přímo od studentů. Ti díky zpoplatnění začínají vnímat vzdělání víc jako investici a méně jako jisté „zpestření mládí“. Zavedení školného však není univerzálním receptem a je třeba ho vždy kombinovat s masivní podporou školství.

Problém nízké zaměstnanosti a vysoké nezaměstnanosti byl klíčovým bodem mimořádného zasedání Evropské rady v Lucemburku v roce 1997. V současné době chce Komise i nadále přetrvávající strukturální problémy evropského trhu práce řešit do roku 2005. Akční plán vychází z dohody Evropské rady ze Stockholmu 2001. Zde jen několik bodů z tohoto jednání:

Usnadnit zakládání a vedení podniků
Cílem je revize a zjednodušení administrativní zátěže malých a středních podniků. Snížit režijní náklady spojené s najímáním nových pracovníků, čili jednoduše řečeno méně „papírování“. Dále potom zjednodušení předpisů umožňující přechod na nezávislou činnost. Známe to i u nás, než se člověk zaregistruje na všech možných a nemožných úřadech, je kolikrát jeho podnikatelský záměr již profláknutý.

Rozvinout trh rizikového kapitálu
Je snaha zajistit rychlejší a zodpovědnější přelévaní kapitálu z jedné činnosti do druhé, neboť jak všichni víme, kapitál je tou hnací silou ekonomiky.

Přizpůsobit daňové systémy tak, aby podpořily růst pracovních míst
Cílem je snížit daňové zatížení pracovní síly při zachování rozpočtové vyrovnanosti (tzv. udržet vyrovnanost ve výběru a výdaji peněžních prostředků) tak, aby se dosáhlo podstatného pokroku. Daňové sazby byly natolik vysoké, že zdražovaly náklady na mzdu zaměstnance více, než je zdrávo. Proto mnoho zaměstnavatelů zaměstnávalo pracovníky „na černo“, aby se vyhnuli těmto vysokým povinným odvodům do státní kasy.

Zaměření na nezaměstnanost mladých
Jedna ze stěžejních činností. Je důležité věnovat se mladým, protože jestliže si člověk neosvojí pracovní návyky hned po skončení školy a zvykne si na pohodlný život ze státních příspěvků a podpor, může se lehce stát, že již nikdy nenaskočí do pracovního kolotoče a rozšíří tak počet dobrovolně nezaměstnaných. A to je veliké riziko, neboť tito lidé čerpající finanční prostředky, které jsou minimální, si často pomáhají trestnou činností.

V zemích Evropské unie 10 % mladých nedokončí základní vzdělání. Proto se snaží Evropská unie řešit jejich problémy, a to zvyšujícím se počtem rekvalifikací, zprůhledněním a zjednodušením pracovního práva, daňovými výhodami pro podniky zaměstnávající mladistvé po skončení školy.

Usnadnit přechod ze školy do práce
Je důležité zajistit čerstvým absolventům „první zaměstnání“. Pro mnoho zaměstnavatelů jsou nepřijatelní, protože nemají ještě žádnou praxi. Jenomže když je nikdo nezaměstná, nemohou praxi nikde získat. Jedná se o typický začarovaný kruh. Proto Evropská unie pomáhá dotovanými absolventskými místy.

Podpora přizpůsobivosti podniků
Daňovým zvýhodněním pro podniky provádějící kvalifikační kursy na pracovišti zvýhodňovat podniky investující do zaměstnanců, což je jedna z nejlepších investicí. Vždyť lidský kapitál je to nejcennější, co každý podnik má.

skoleni9_11

Modernizovat organizaci práce
Zpružnit pracovní smlouvy. Zajistit větší jistotu u zaměstnanců pracujících na základě nestandardních pracovních smluv (různé pracovní dohody o vykonané práci). Zkrácený pracovní úvazek nesmí ovlivnit možnost kariéry a výši sociálního zabezpečení.

Všechny tyto činnosti vyvíjené Evropskou unií sledují jednoznačný cíl – co nejvyšší zaměstnanost. Je proto důležité vytvářet takové podmínky, abychom mohli rychle měnit zaměstnání, mohli získávat novou kvalifikaci, ale abychom pochopili, že se musíme o sebe postarat sami – zvyšovat si svoji kvalifikaci a investovat do sebe jako lidského kapitálu. Je ovšem nutné, aby nám vláda pomáhala dostatkem informací, na základě kterých se budeme moci v tak překotných změnách, jakých jsme svědky poslední roky, orientovat.

Anketa

Znáte recept na nezaměstnanost?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).