Hlavní navigace

Pojištění

30. 6. 2003
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Pojistné produkty představují jednoduchou možnost jak omezit různorodá rizika, se kterými se musíme v životě potýkat. Klient zaplatí úplatu ve formě pojistného, na základě čehož pojišťovna poskytne příslušné pojistné krytí a v případě pojistné události sjednané plnění.

Pojišťovny se v České republice podle nabízených pojištění dělí na životní, neživotní a universální (kompozitní), tj. ty, které provozují životní i neživotní pojištění zároveň. Životní pojišťovna může provozovat pouze odvětví životních pojištění a neživotní pojišťovna pouze odvětví pojištění neživotních. Všechna tato odvětví jsou definována zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.

Neživotní pojištění

Produkty neživotního pojištění nebývají zpravidla spojeny s žádnou formou spoření. Předepsané pojistné představuje pouze ohodnocení pojištěného rizika a provizi pojišťovně. V případě, že nastane pojistná událost, pojišťovna plní předem sjednané pojistné plnění, které je většinou stejné v kterémkoliv momentě pojistné doby.

Mezi neživotní pojištění patří úrazové pojištění, pojištění nemoci, pojištění škod na dopravních prostředcích (např. havarijní pojištění), ostatní pojištění škod na majetku (např. pojištění domácnosti), pojištění odpovědnosti za škodu (např. povinné ručení), pojištění úvěru, pojištění záruky, pojištění finančních ztrát, pojištění právní ochrany nebo cestovní pojištění.

Životní pojištění

Produkty životního pojištění představují něco zcela odlišného od pojištění neživotního. Životní pojištění již není zaměřené pouze na krytí předem definovaného rizika, ale bývá spojené i s konkrétní formou spoření. Cílem životního pojištění tedy může být spoření na stáří, zajištění věna pro děti nebo prosté zabezpečení svých blízkých v případě smrti pojištěného. Některé produkty životního pojištění mohou tvořit další pilíř důchodového systému (jako je tomu např. v Německu).

Pojistné tedy obsahuje kromě rizikové složky a provize pojišťovně i spořící složku, která bývá ze všech tří zpravidla největší. Pojišťovna svěřené peníze nadále zhodnocuje závaznou technickou úrokovou mírou a připisovanými podíly na zisku. Klient si může zpravidla zvolit, zda své peníze umístí do investičního nebo do kapitálového fondu. Kapitálový fond nabízí většinou o něco nižší výnos, ten ale bývá garantovaný. V rámci investičního fondu získá klient možnost o něco vyšších výnosů a možnost účastnit se rozhodování o investicích. Stinnou stránkou ale bývá fakt, že je klient nositelem investičního rizika a hodnota jeho peněz se může ve špatných letech i snižovat.

Mezi životní pojištění patří pojištění pro případ smrti nebo dožití, svatební pojištění, pojištění prostředků na výživu dětí, důchodové pojištění a pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem některého z výše uvedených pojištění. Podle typu fondu dělíme životní pojištění na kapitálové životní pojištění a na investiční životní pojištění. Pojistné životního pojištění je možné až do výše 12 tisíc korun ročně odpočítat od základu daně z příjmu.

skoleni_29_6

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění představuje druhý pilíř důchodového systému, slouží tedy jako forma spoření na stáří. Ve své podstatě je podobné produktům životního pojištění. Zatímco dává životní pojištění pouze výhodu daňově odpočitatelné položky, k úložkám do systému penzijního připojištění přidává stát ještě poměrně štědrý státní příspěvek.

Měšec nabízí svým čtenářům možnost srovnání jednotlivých produktů penzijního připojištění, životního pojištění, cestovního pojištění, povinného ručení, úrazového pojištění, havarijního pojištění a pojištění domácnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).