Hlavní navigace

Kávou se můžete v práci opařit "výhodně". Důležité je, kdo požádal o její vaření

Richard W. Fetter

Opaříte-li se v práci kávou či čajem, pak se může a nemusí jednat o pracovní úraz. Rozhodovat bude například to, jestli jste to dostali příkazem od nadřízeného.

Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci, za podmínek stanovených zákoníkem práce, za škodu vzniklou mu pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Za takový úkon v přímé souvislosti s výkonem práce se sice považují úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele, nikoliv však stravování.

Pracovním úrazem také není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. V případě pracovního úrazu musí zaměstnavatel zaměstnance odškodnit (zaměstnavatelé jsou pro tyto případy ze zákona pojištěni). Podobné téma: Zranění na teambuildingu je pracovním úrazem

Situace (skutkové) děje vedoucí k pracovnímu úrazu mohou být velmi rozmanité. V praxi není dosud zcela jasné, jak je to v případech, kdy se přihodí úraz opařením horkou (vařící) vodou při vaření kávy nebo čaje.

Pracovním úrazem může být i infarkt

Jaká je tedy definice pracovního úrazu? Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním či pro plnění pracovních úkolů. Škoda na zdraví vznikne pro plnění pracovních úkolů např. v situaci, kdy bude zaměstnanec fyzicky napaden po pracovní době, mimo pracoviště, ale pro výkon své práce pro zaměstnavatele.

Porušením zdraví se přitom rozumí nejen poškození tělesné, ale i psychické. Příčinou úrazu mohou být mechanické jevy, ale též působení vlivů tepelných nebo ionizujících a působení chemických nebo jiných látek, s nimiž přichází nebo přijde zaměstnanec do styku. Úrazem může být také úžeh, úpal, výjimečně i infarkt myokardu, i když tu někdy zdánlivě chybí faktor úrazového děje. Není to tedy vždy jednoduché.

Opařte se až po příkazu

V určitých situacích může být vaření kávy nebo čaje v průběhu zaměstnání považováno za činnost, která je plněním pracovních úkolů nebo je v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Může se totiž jednat o činnost – úkon potřebný k výkonu práce nebo během práce obvyklý (i když jím ze zákona není stravování).

Bezpochyby se bude jednat o pracovní úraz, utrpí-li jej opařením např. asistentka, sekretářka nebo jiná administrativní pracovnice či pracovník, jehož pracovní náplní je i příprava a podávání občerstvení pro svého vedoucího nebo pro návštěvníky, hosty, klienty zaměstnavatele. O pracovní úraz půjde samozřejmě v případě opaření se kuchaře, číšníka v restauraci, který chystal horký nápoj pro hosty.

O pracovní úraz se bude jednat i tehdy, když nebude mít administrativní pracovník vaření čaje či kávy v pracovní náplni, ale pokud vedoucí udělí příkaz svému podřízenému, aby mu horký nápoj připravil a při této činnosti dojde k úrazu.

Je k práci „hlavou“ potřeba kafe?

Za pracovní úraz nelze naproti tomu považovat opaření se při vaření kávy nebo čaje pro vlastní potřebu. Podle názoru některých autorů (kupř. právníka a legislativce Ministerstva práce a sociálních věcí L. Jouzy, který uvádí takový názor ve svém příspěvku Úraz při vaření kávy, Poradce veřejné správy č. 10/2009) u zaměstnanců, jejichž výkon práce je spojen s vyšší duševní a psychickou námahou (manažeři, vedoucí apod.) by se však, pokud jde o vaření kávy, zřejmě jednalo o nutný úkon v souvislosti s výkonem práce, a takový úraz by bylo nutno posoudit jako pracovní.

S tím se však rozhodně neztotožňuji, neboť konzumace takového nápoje není nutná, nezbytná, ani vždy obvyklá – jde o uspokojení individuelní potřeby. Nadto platí, že stravování, jak už bylo předesláno, potažmo občerstvování není úkonem v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Může jít ovšem o úkon obvyklý v době přestávky v práci na jídlo a oddech. Pokud by opaření se při vaření horké vody na čaj nebo kávu bylo uznáno za pracovní úraz, nemůže se tak stát z důvodů prezentovaných jiným autorem (L. Jouzou), tedy proto, že by šlo nebo mělo jít o nutný úkon v souvislosti s výkonem práce.

tipli

Anketa

Potřebujete k duševní práci kávu?

Opaření „ochrannou“ kávou je vždy úrazem pracovním

Požívání tzv. ochranných nápojů, jímž může být v chladném prostředí např. horký čaj a které je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům za stanovených podmínek k ochraně zdraví, je úkonem potřebným k výkonu práce. Dojde–li při takovém úkonu k úrazu, jde o pracovní úraz. To už bylo potvrzeno stanovisky soudů.

Podobné otázky v jiných případech přípravy a konzumace horkých nápojů však nejsou dosud obecně vyřešeny zákonnou úpravou, ani judikaturou (sjednocenou a ustálenou rozhodovací praxí soudů), a záleží proto v konkrétním případě, dojde-li ke sporu a jeho řešení soudem, na názoru soudu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).