Hlavní navigace

Kávou se můžete v práci opařit "výhodně". Důležité je, kdo požádal o její vaření

12. 5. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Opaříte-li se v práci kávou či čajem, pak se může a nemusí jednat o pracovní úraz. Rozhodovat bude například to, jestli jste to dostali příkazem od nadřízeného.

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci, za podmínek stanovených zákoníkem práce, za škodu vzniklou mu pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Za takový úkon v přímé souvislosti s výkonem práce se sice považují úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele, nikoliv však stravování.

Pracovním úrazem také není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. V případě pracovního úrazu musí zaměstnavatel zaměstnance odškodnit (zaměstnavatelé jsou pro tyto případy ze zákona pojištěni). Podobné téma: Zranění na teambuildingu je pracovním úrazem

Situace (skutkové) děje vedoucí k pracovnímu úrazu mohou být velmi rozmanité. V praxi není dosud zcela jasné, jak je to v případech, kdy se přihodí úraz opařením horkou (vařící) vodou při vaření kávy nebo čaje.

Pracovním úrazem může být i infarkt

Jaká je tedy definice pracovního úrazu? Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním či pro plnění pracovních úkolů. Škoda na zdraví vznikne pro plnění pracovních úkolů např. v situaci, kdy bude zaměstnanec fyzicky napaden po pracovní době, mimo pracoviště, ale pro výkon své práce pro zaměstnavatele.

Porušením zdraví se přitom rozumí nejen poškození tělesné, ale i psychické. Příčinou úrazu mohou být mechanické jevy, ale též působení vlivů tepelných nebo ionizujících a působení chemických nebo jiných látek, s nimiž přichází nebo přijde zaměstnanec do styku. Úrazem může být také úžeh, úpal, výjimečně i infarkt myokardu, i když tu někdy zdánlivě chybí faktor úrazového děje. Není to tedy vždy jednoduché.

Opařte se až po příkazu

V určitých situacích může být vaření kávy nebo čaje v průběhu zaměstnání považováno za činnost, která je plněním pracovních úkolů nebo je v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Může se totiž jednat o činnost – úkon potřebný k výkonu práce nebo během práce obvyklý (i když jím ze zákona není stravování).

Bezpochyby se bude jednat o pracovní úraz, utrpí-li jej opařením např. asistentka, sekretářka nebo jiná administrativní pracovnice či pracovník, jehož pracovní náplní je i příprava a podávání občerstvení pro svého vedoucího nebo pro návštěvníky, hosty, klienty zaměstnavatele. O pracovní úraz půjde samozřejmě v případě opaření se kuchaře, číšníka v restauraci, který chystal horký nápoj pro hosty.

O pracovní úraz se bude jednat i tehdy, když nebude mít administrativní pracovník vaření čaje či kávy v pracovní náplni, ale pokud vedoucí udělí příkaz svému podřízenému, aby mu horký nápoj připravil a při této činnosti dojde k úrazu.

Je k práci „hlavou“ potřeba kafe?

Za pracovní úraz nelze naproti tomu považovat opaření se při vaření kávy nebo čaje pro vlastní potřebu. Podle názoru některých autorů (kupř. právníka a legislativce Ministerstva práce a sociálních věcí L. Jouzy, který uvádí takový názor ve svém příspěvku Úraz při vaření kávy, Poradce veřejné správy č. 10/2009) u zaměstnanců, jejichž výkon práce je spojen s vyšší duševní a psychickou námahou (manažeři, vedoucí apod.) by se však, pokud jde o vaření kávy, zřejmě jednalo o nutný úkon v souvislosti s výkonem práce, a takový úraz by bylo nutno posoudit jako pracovní.

S tím se však rozhodně neztotožňuji, neboť konzumace takového nápoje není nutná, nezbytná, ani vždy obvyklá – jde o uspokojení individuelní potřeby. Nadto platí, že stravování, jak už bylo předesláno, potažmo občerstvování není úkonem v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Může jít ovšem o úkon obvyklý v době přestávky v práci na jídlo a oddech. Pokud by opaření se při vaření horké vody na čaj nebo kávu bylo uznáno za pracovní úraz, nemůže se tak stát z důvodů prezentovaných jiným autorem (L. Jouzou), tedy proto, že by šlo nebo mělo jít o nutný úkon v souvislosti s výkonem práce.

Potřebujete k duševní práci kávu?

Opaření „ochrannou“ kávou je vždy úrazem pracovním

Požívání tzv. ochranných nápojů, jímž může být v chladném prostředí např. horký čaj a které je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům za stanovených podmínek k ochraně zdraví, je úkonem potřebným k výkonu práce. Dojde–li při takovém úkonu k úrazu, jde o pracovní úraz. To už bylo potvrzeno stanovisky soudů.

Podobné otázky v jiných případech přípravy a konzumace horkých nápojů však nejsou dosud obecně vyřešeny zákonnou úpravou, ani judikaturou (sjednocenou a ustálenou rozhodovací praxí soudů), a záleží proto v konkrétním případě, dojde-li ke sporu a jeho řešení soudem, na názoru soudu.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).