Hlavní navigace

Zdražování hypoték už začalo. Přesto si na nemovitost můžete stále půjčit i za 1 %

11. 10. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Zdražování hypoték pokračuje, sazby porostou dál. Stát přitom poskytuje půjčky na bydlení za 1 % ročně a postupně uvolňuje podmínky, aby na úvěr dosáhlo více lidí.

Úroky u hypoték rostou, přesto Češi zatím neztrácí apetit pořizovat další nemovitosti. Pokles sazeb se nedá v dohledné době očekávat. Analytici se naopak shodují, že sazby u úvěrů porostou dál. Jako první růst sazeb u hypoték ohlásila ČSOB a Česká spořitelna. Růst úroků u hypoték nevylučují ani další banky.

Půjčte si za jedno procento

Pozornost spotřebitelů by se tak mohla zčásti začít obracet na státní úvěrový program Vlastní bydlení, který byl dříve znám pod názvem Půjčky pro mladé. Zájmu by mohl nahrát fakt, že u programu postupně dochází k uvolňování krkolomných podmínek, které většinu lidí odradily.

Peníze na půjčky plynou ze Státního fondu podpory investic (SFPI) a na pořízení nebo modernizaci obydlí je mohou čerpat žadatelé do 40 let, kteří žijí v manželství, registrovaném partnerství nebo trvale pečují o dítě do 15 let, pokud v minulosti už takový úvěr od státu nečerpali.

Velice podstatnou podmínkou je, že ani jeden z žadatelů nesmí být v době podání žádosti o úvěr na pořízení bydlení vlastníkem ani spoluvlastníkem obydlí nebo nájemcem družstevního bytu. Vlastnictví chaty nebo domu bez čísla popisného však není překážkou.

Úvěr stát nyní nabízí se sazbou 1,03 % ročně s fixací na 5 let.

Úrok se snižuje o 0,2 % za každé dítě do 15 let věku, o které příjemce trvale pečuje a které s ním trvale bydlí. Zároveň však platí omezení, že sazba nesmí být nižší než 1 % ročně.

Úvěr můžete použít na:

  • výstavbu nebo koupi rodinného domu,
  • koupit bytu,
  • koupi družstevního podílu,
  • modernizaci obydlí.

V současnosti se tyto půjčky poskytují maximálně se splatností na 10 let při modernizaci a se splatností na 20 let při pořízení obydlí. Od roku 2022 by se měla splatnost při pořízení nemovitosti prodloužit o 10 let, takže by nově šel úvěr rozložit až na 30 let.

V současnosti je možné na modernizaci obydlí čerpat částku od 50 do 600 tisíc Kč. Na pořízení rodinného domu nyní stát nabízí maximálně úvěr 2 400 000 Kč. V případě výstavby ale maximálně však do 90 % nákladů na výstavbu, v případě koupě nejvýše do 90 % sjednané nebo obvyklé ceny, vč. ceny pozemku.

Na pořízení bytu nebo družstevního podílu si od státu nyní můžete vzít půjčku do 2 mil. Kč s tím, že maximálně může jít o 90 % ceny sjednané nebo obvyklé.

Výše možné čerpané částky by se měla od roku 2022 zvýšit. Na pořízení rodinného dobu by mělo být nově možné čerpat úvěr do 3,5 mil. Kč, na koupi bytu pak 3 mil. Kč. Na modernizaci by měl stát nově půjčit až 750 tis. Kč.

Čerpání a žádost

Žádost o úvěr můžete zaslat nebo osobně podat na pracovištích SFPI (Praha a Olomouc). V době podání žádosti o úvěr už musíte mít o nemovitosti jasno, protože mezi doklady přikládáte i odhad nemovitosti. U výstavby musíte přiložit zase projektovou dokumentaci.

Lhůta pro vyřízení úplné žádosti o úvěr na pořízení nemovitosti a zaslání smlouvy je do 60 dnů, pro vyřízení úvěrů na modernizaci pak do 30 dnů.

Na modernizaci můžete úvěr čerpat jednorázově nebo postupně. Ať tak či tak, čerpání musí být ukončeno do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

Jednorázové nebo postupné čerpání je možné i u výstavby domu s tím, že čerpání musíte zahájit do 1 roku a ukončit nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy. Do 3 let musí být dokončena i výstavba domu. Během splácení úvěru ale můžete fond požádat o prodloužení této lhůty.

Úvěr na pořízení nemovitosti je možné čerpat jen jednorázově, přičemž čerpání musíte zahájit nejpozději do 1 roku od uzavření smlouvy. Do této doby musíte fondu předložit doklady prokazující účelné vynaložení prostředků.

Zajištění úvěru

Je-li úvěr na modernizaci nebo na pořízení obydlí do 600 tis. Kč, zajišťuje se ručitelským prohlášením. Ručitel musí být ve věku do 55 let, s průměrným měsíčním příjmem nad 15 000 Kč za poslední tři měsíce. Dá se ručit i nemovitostí, pokud bude fond první v pořadí a s vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti (vč. povodně a záplavy) ve prospěch fondu.

Při pořízení nemovitosti s úvěrem nad 600 tis. Kč se zajišťuje zástavním právem v prvním pořadí ve prospěch fondu a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti (vč. povodně i záplavy), nebo zástavním právem ve druhém pořadí ve prospěch fondu, ručitelským prohlášením a vinkulací z pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti.

Na družstevní podíl v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu se řeší zajištění individuálně.

Dokládání příjmů

Před schválením úvěru samozřejmě musíte doložit příjmy. Žijete-li v manželství nebo registrovaném partnerství, musí je doložit i vaše polovička. Zaměstnanci dokládají potvrzení o výši příjmu, OSVČ daňové přiznání.

Bez poplatku a s dotací

Program platí bez výjimky pro celé území ČR. Za mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru není předepsán žádný poplatek, stejně jako za vedení úvěru. V případě potřeby fond nabízí bezplatnou odbornou pomoc a konzultace.

Budete-li čerpat půjčku na pořízení nemovitosti, získáte od státu při narození nebo osvojení dítěte dotaci 30 000 Kč.

Přerušení splácení až na 2 roky

Pokud během splácení rozšíříte svou rodinu o nového člena, umožní vám fond na vaši žádost přerušit splácení až na dva roky. Kromě narození dítěte je takové přerušení možné také při osvojení, poručenství, svěření dítěte do péče nebo pěstounství.

Dále můžete o přerušení splácení na dobu dvou let požádat při ztrátě zaměstnání či nemoci, pokud jedno nebo druhé trvá déle než 3 měsíce a dále při úmrtí člena domácnosti.

Přerušit splátky je možné i několikrát, pokud jste v jedné ze zmíněných situací. Celková doba přerušení ale nesmí přesáhnout 2 roky.

Celková doba splatnosti se následně prodlouží o dobu přerušení splácení.

Sazby porostou dál

Nastavené podmínky řadu lidí diskvalifikují. Úvěr přesto může být dobrou alternativou třeba pro mladé páry, které chtějí pořizovat první vlastní bydlení. Hypoteční úvěry totiž v dohledné době zlevňovat nebudou. K růstu úrokových sazeb přispěje i nedávné výrazné zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou (ČNB), ačkoli ty v praxi ovlivňují spíš cenu „krátkých“ peněz.

Cena těch „dlouhých“, ze kterých banky financují úvěry s dlouhou dobou splatnosti (hlavně hypotéky), odráží podle Libora Ostatka z Golem Finance spíš očekávanou míru inflace v delším horizontu 3, 5 nebo 10 let. Velkou měrou ji podle něj ovlivňuje také vývoj úrokových sazeb na zahraničních trzích a nastavení sazeb hlavních centrálních bank. Sazby ČNB ale přinejmenším ukazují budoucí trendy vývoje komerčních úrokových sazeb, uvedl Ostatek s tím, že banky k růstu sazeb velmi silně tlačí rostoucí cena zdrojů a zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB pro ně bude vítaným, dobře komunikovatelným, odůvodněním zdražování hypoték.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).