Hlavní navigace

Od roku 2014 si někteří zaměstnanci budou muset počítat daně sami

12. 3. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Příští rok nově si budou muset někteří poplatníci podat daňové přiznání sami, ačkoli dosud tuto povinnost neměli. Koho se to dotkne a proč?

Příští rok budou muset podat daňové přiznání i někteří poplatníci, za které tak dosud činil zaměstnavatel. Je to důsledek tzv. daňového balíčku, který kromě jiného zavedl lidem s vyššími příjmy tzv. solidární daň. 

Povinná solidarita

Daňový balíček začal po dramatických tahanicích o jeho schválení platit od 1. ledna 2013. Dlouho přitom nebylo jisté, zda se vládě podaří jej protlačit kvůli rebelujícím členům ODS. Nakonec se však jeho úspěch spojil s hlasováním o důvěře vládě a proces už dále nekomplikoval ani prezident Václav Klaus, který návrh příliš nepodporoval.

Jak jste si mohli přečíst například v článku Vyšší DPH schválena. Zdražování má v rukou prezident, jednou ze změn, které daňový balíček přinesl, bylo zavedení tzv. solidární přirážky.

V praxi to znamená aplikaci progresivní daně pro všechny, jejichž měsíční příjmy jsou vyšší než 100 tis. Kč. Přesněji pro osoby, které pobírají za měsíc víc než čtyřnásobek průměrné mzdy (tj. 4×25 884 Kč = 103 536 Kč). Na příjmy těchto poplatníků tedy od roku 2013 do roku 2015 bude uplatňováno ještě daňové pásmo se 7 % navíc. Čtěte také: Návod na vyplnění daňového přiznání za rok 2012 (MODELOVÝ PŘÍKLAD)

Co teď a co potom?

Ačkoli například movitější OSVČ pocítí důsledky solidární přirážky až při vyplňování daňového přiznání v roce 2014, zaměstnancům je zvýšená daň strhávána už při výpočtu zálohy během roku 2013. Čtěte také: O co si koledují důchodci, kteří pozastavili penzi jen kvůli daňové slevě?

Aby nevznikly žádné pochybnosti, připomínáme jen, že solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a 4násobkem průměrné mzdy.  Čtěte také: Daňové přiznání za rok 2012 krok za krokem

Kdo se musí přiznat?

Dosud platilo, že daňové přiznání podávají OSVČ a za zaměstnance ho odevzdává jeho zaměstnavatel. Výjimku tvořily případy, kdy si zaměstnanec vydělával i nějakou vedlejší činností. Nyní budou muset kvůli solidární přirážce podávat daňové přiznání sami všichni zaměstnanci, na které bude 7% zvýšení daně aplikováno. Čtěte také: 9 otázek k daním, na které potřebujete znát odpověď

Plátce daně tedy nemůže provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zaměstnance tak, jako dosud. Povinnost stanovuje § 38g odst. 4 zákona o daních z příjmů a potvrdila ji serveru Měšec.cz také Petra Homolová, mluvčí Generálního finančního ředitelství. Ustanovení § 38g odst. 4 zákona o daních z příjmů stanovuje povinnost podat daňové přiznání těmto poplatníkům jednoznačně, potvrdila. Čtěte také: Ministerstvo plánuje novou daňovou slevu. Komu pomůže?

Na solidární přirážku myslí zákon o daních z příjmů v:

§ 38g Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

(1) Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

(2) Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky podle § 6 pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6000 Kč. Rovněž není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. Daňové přiznání za zdaňovací období je ale povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e), nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně. Daňové přiznání je také povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch, a dále poplatník s příjmy ze závislé činnosti a nebo s funkčními požitky, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1.

(3) V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, pokud nevyužije postup podle § 36 odst. 7. V daňovém přiznání poplatník rovněž uvede částku slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d. Jsou-li součástí zdanitelných příjmů též příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, doloží je poplatník daně dokladem vystaveným podle § 38j odst. 3.

(4) Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

 a v § 38ha Solidární zvýšení daně u zálohy

(1) Při výpočtu podle § 38h odst. 2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.

(2) Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi

a) příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a

b) 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

(3) Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající rozdílu podle odstavce 2.

Zdroj: Zákon o daních z příjmů

Jak na výpočet zálohy?

Jak se solidární přirážka tedy počítá v praxi? Ukázat si to můžeme na modelovém příkladu poplatníka – zaměstnance se mzdou 130 000 Kč měsíčně, který má u plátce daně podepsané Prohlášení k dani za zdaňovací období 2013 a uplatňuje jen slevu na poplatníka. Čtěte také: Jak se dostat dřív k přeplatku na dani?

Stáhněte si daňové formuláře!

Copyright: Internet Info, s. r. o.

Co potřebujete znát?

K výpočtu zálohy na dani je nutné znát výši průměrné mzdy pro daný rok. Pro letošek činí 25 884 Kč a její 4násobek tedy odpovídá částce 103 536 Kč. 

Účto_tip_změny21

Vzorový příklad: Poplatník s hrubým příjmem 150 000 Kč měsíčně  má u plátce daně podepsané Prohlášení k dani na zdaňovací období 2013 a uplatňuje pouze základní slevu na dani – na poplatníka

Výpočet měsíční zálohy

 • Hrubá mzda = 130 000 Kč
 • +pojistné na sociální zabezpečení 25 % = 32 500 Kč
 • +pojistné na zdravotní pojištění 9 % = 11 700 Kč
 • Základ pro výpočet zálohy (superhrubá mzda) = 174 200 Kč
 • Základ daně (zaokrouhlený na stokoruny nahoru) = 174 200 Kč
 • Částka pro výpočet solidárního zvýšení zálohy = 130 000 –  103 536 = 26 464 Kč

Záloha na daň 

 • Záloha na daň 15% sazba = 26 130 Kč
 • + solidární zvýšení zálohy (7 % z 26 464 Kč) = 1852,48 Kč
 • Záloha na daň celkem 26 130 Kč + 1852,48 Kč = 27 982,48 Kč
 • Záloha na daň celkem (zaokrouhlená na koruny nahoru) = 27 983 Kč

Úprava daně

 • Záloha na daň celkem = 27 983 Kč
 • -sleva na dani podle §35 ba odst. 1 písm. a) ZDP (na poplatníka) = 2070 Kč
 • Skutečně sražená záloha = 25 913 Kč

Letos si poplatníci ze solidární přirážky v daňovém přiznání ještě hlavu lámat nemusí. V příštím roce se tématu budeme věnovat podrobněji a ukážeme si návod na vyplnění daňového přiznání poplatníka, na kterého je solidární zvýšení daně aplikováno, přímo na modelovém příkladu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).