Hlavní navigace

Návod na vyplnění daňového přiznání za rok 2012 (MODELOVÝ PŘÍKLAD)

4. 3. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Podívejte se, jak na daňové přiznání k dani z příjmů řádek po řádku. Vyplnili jsme formulář podle modelového příkladu.

Termín pro odevzdání daňového přiznání se blíží. Proto si v dnešním článku ukážeme, jak vyplnit daňové přiznání za rok 2012 v případě, že si vyděláváte jako OSVČ. Formulář za poplatníka, který je zaměstnán a pracuje jako OSVČ pouze na vedlejší činnost, si vyplníme příště. Nerozumíte formuláři? Projděte si ho nejdříve nanečisto s článkem Daňové přiznání za rok 2012 krok za krokem

Modelový příklad pro OSVČ

Dnes si vyplníme daňové přiznání pana Vodoucha, který je živnostník a jeho výdělečná činnost spadá v přiznání do kolonky „Administrativní a kancelářské činnosti“.

Příjmy pana Vodoucha každý měsíc dosahují 30 000 Kč, ze zaměstnání žádné příjmy nemá. Jelikož výdaje vzhledem k druhu činnosti nemá téměř žádné, využívá možnost uplatnit výdajový paušál, který v jeho případě činí 60 % z dosažených příjmů. Čtěte více: Daně 2013: Pohorší si důchodci, bohatí i živnostníci

Ačkoli od nového roku platí omezení pro uplatnění výdajových paušálů, vztahuje se až na příjmy od roku 2013 a aplikovat se tedy v případě OSVČ bude až na daňové přiznání za rok 2013. Čtěte více: 9 otázek k daním, na které potřebujete znát odpověď

Pro účely článku je také důležité, že příjmy jeho manželky na rok 2012 nedosáhly hranice 68 000 Kč, a proto si může uplatnit daňovou slevu. Dále splácí i hypotéku za dům, ve kterém bydlí. Může si proto uplatnit zaplacené úroky z úvěru na bydlení, které v jeho případě činí 30 000 Kč. Tuto nemovitost ale musí poplatník používat pro bytové účely, tedy nikoliv například k pronájmu.

Platíte-li, stejně jako pan Vodouch, životní pojištění, můžete si ročně uplatnit až 12 000 Kč za uhrazené pojistné. Pan Vodouch si v minulém roce na životní pojištění poslal 20 000 Kč, přímo na pojištění šlo ale pouze 10 000 Kč. Úhrady, které šly na spořicí část nebo úrazové pojištění, se od daňového základu odečíst nemohou. Pojišťovny většinou tyto úhrady v zasílaném potvrzení stejně rozdělují – pan Vodouch tak snadno pozná, kterou částku může v přiznání uplatnit. Podmínkou pro odečet je ale sjednané životní pojištění s plněním nejdříve v 60 letech a s výplatou ne dříve než po 5 letech trvání smlouvy.

Shrnutí

 • Příjmy za rok (30 000 Kč x 12): 360 000 Kč
 • Výdaje (60 % z příjmů): 216 000 Kč
 • Příjmy po odečtu výdajů: 144 000 Kč
 • Uplatnitelné úhrady za úroky z úvěru na bydlení: 30 000 Kč
 • Daňová sleva na vyživovanou manželku 24 840 Kč
 • Odečet úhrad na životní pojištění 10 000 Kč

Výpočty i samotné vyplňování daňového přiznání vám usnadní interaktivní daňový formulář na serveru Měšec.cz. Pokud máte raději klasiku, vybrat si můžete třeba formulář v PDF.

Příloha č. 1

Pan Vodouch má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a bude proto začínat vyplňovat své přiznání od přílohy č. 1. Protože pan Vodouch vyplňuje interaktivní formulář, vyplní se mu zadané informace dál automaticky. 

Nejprve je nutné zaškrtnout, že uplatňuje výdaje procentem z příjmu.

 • řádek 101: výše příjmů za rok – 360 000 Kč
 • řádek 102: výdaje za rok (resp. výši paušálu) – 216 000 Kč
 • řádek 104: rozdíl mezi příjmy a výdaji – 144 000 Kč
 • řádky 105 – 110: vyplníte pouze 0

V doplňujících údajích nesmí pan Vodouch zapomenout ve formuláři vybrat název činnosti a zvolit odpovídající výši výdajového paušálu. 

První strana daňového přiznání

Na první straně je nutné vyplnit příslušný finanční úřad a územní pracoviště, kam bude pan Vodouch dokument podávat. Dále jeho rodné číslo a daňové identifikační číslo, které je až na znaky CZ shodné s číslem rodným.

Označí také, že podává řádné daňové přiznání za rok 2012 a že mu formulář nezpracovává daňový poradce. Pan Vodouch není povinen nechat ověřovat účetní závěrku auditorem.

Dále už náš poplatník uvede své osobní údaje a v bodě 30 pak informaci, že není spojen se zahraničními osobami. 

Druhá strana daňového přiznání

V rámci druhého oddílu se našeho modelového příkladu týká jeho 2. část. Proto na řádku 34 v první části vyplní pan Vodouch pouze 0, stejně jako v případě řádku 36 a 36a, které se týkají příjmů ze závislé činnosti – tedy ze zaměstnání.

 • řádek 37: 144 000
 • řádek 38: nevyplňuje
 • řádek 39: 0
 • řádek 40: 0
 • řádek 41, 41a, 42: 144 000
 • řádek 44: nevyplňuje
 • řádek 45: 144 000

Ve třetím oddílu si pan Vodouch uplatní tzv. odčitatelné položky, tedy zaplacené úroky z úvěru na bydlení a část uznatelných úhrad za životní pojištění.

 • řádek 47: vyplní počet měsíců 12 a částku 30 000
 • řádek 49: 10 000 Kč
 • řádek 54 (součet): 40 000
 • řádek 55 – snížení základu daně (144 000 – 40 000): 104 000
 • řádek 56: 104 000
 • řádek 57 (15% daň ze 104 000 Kč): 15 600

Čtvrtý oddíl rekapituluje výši daně, zaokrouhlení a případné uplatnění daňové ztráty. Tu pan Vodouch neuplatňuje.

 • řádek 58: 15 600
 • řádek 60: 15 600
 • řádek 61: 0

Třetí strana daňového přiznání

Na třetí straně pokračuje pan Vodouch ve snižování své daňové povinnosti, tentokrát prostřednictvím daňových slev. V tabulce 1 je pro náš příklad relevantní sleva na poplatníka a sleva na vyživovanou manželku. Nejprve proto vyplní její jméno a rodné číslo. Protože byli s paní Vodouchovou svoji celý rok 2012, vyplní u slevy na manželku za počet měsíců číslo 12 a daňovou slevu ve výši 24 840 Kč. Čtěte více: O co si koledují důchodci, kteří pozastavili penzi jen kvůli daňové slevě?

 • řádek 64: 24 840
 • řádek 65a: do kolonky počet měsíců číslo 12; výše daňové slevy činí 24 840 Kč
 •  řádek 65b – 69: 0
 • řádek 70: 49 680 Kč
 • řádek 71: 0

Jak vidíme, již nyní, díky daňové slevě na poplatníka a na vyživovanou manželku, vychází panu Vodouchovi nulová daňová povinnost. 

Protože se svou chotí pan Vodouch potomstvo teprve plánuje, nebude v následující tabulce ani řádcích pod ní, vyplňovat žádné hodnoty. Čtěte více: Ministerstvo plánuje novou daňovou slevu. Komu pomůže?

 • řádek 72 – 77: 0

Do oddílu 6 pan Vodouch vyplní na všech řádcích 0, stejně jako v oddílu 7.

Nečekáte přeplatek na dani? Pak vám přijdou vhod nová čísla bankovních účtů finančních úřadů

Přílohy DAP

V listu příloh pan Vodouch jen shrne, jaké dokumenty k formuláři přikládá. Součástí přiznání je příloha č. 1. Pro uplatnění uhrazených úroků z úvěru na bydlení je také nutné doložit potvrzení z banky, stejně jako v případě zaplaceného životního pojištění potvrzení od pojišťovny. Pan Vodouch přiloží i čestné prohlášení jeho manželky o tom, že její příjmy za rok 2012 nepřesáhly hranici 68 000 Kč.

Na tomto listu se vyplňuje také žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob. Vy na to nezapomeňte. Pan Vodouch, protože žádný přeplatek na dani nemá, kolonky vyplňovat nebude. Čtěte více: Jak se dostat dřív k přeplatku na dani?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).