Hlavní navigace

Nový občanský zákoník: Jak na přechod nájmu bytu po smrti nájemce?

4. 2. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Kdo z pozůstalých získá byt k užívání po smrti nájemce podle nového občanského zákoníku?

Pravidla přechodu nájmu pro případ smrti dosavadního nájemce bytu nový občanský zákoník přejímá z toho dosavadního, ale s určitými změnami a doplněními nynějších pravidel.

Dosavadní pravidla přechodu nájmu, kdy je pronajímatel povinen strpět jako nového nájemce bytu, jehož dosavadní nájemce zemřel, určitou osobu, která splňuje zákonem stanovené podmínky pro přechod nájmu, tedy pro získání užívacího práva k bytu, zakotvují ust. § 706 a násl. občanského zákoníku: Tip: Kdo získá nájemní byt, když dosavadní nájemce zemře?


Autor: isifa.com

Ilustrační obrázek

Problematika přechodu nájmu pod titulem Následky smrti nájemce je upravena v ust. § 2279 až 2284 nového občanského zákoníku.

Zemře-li nájemce a nepůjde-li o společný nájem bytu, kdy by byt zůstal v nájmu dosavadních společných nájemců, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Mezi těmito osobami budou mít přednostní právo potomci nájemce. V případě, kdy bude členem nájemcovy domácnosti někdo jiný než nájemcův manžel, registrovaný partner (stejného pohlaví), rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na něj nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu. Čtěte také: Život „na hromádce“ stát trestá vyššími odvody a chybějícími právy

Přijetí nájmu není povinností, každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do 1 měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nehodlá pokračovat; dnem dojití oznámení pronajímateli nájem zaniká.

Jen na 2 roky, leda by nový uživatel byl starší 70 nebo mladší 18 let

Přešlý nájem bytu skončí nejpozději uplynutím 2 let ode dne, kdy nájem přešel. To však nebude platit v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla ke dni přechodu nájmu věku 70 let – ta získá užívací právo k bytu bez časového omezení.

Stejně tak nebude nájem omezen dobou 2 let a pronajímatel bude povinen strpět nového nájemce déle, pokud osoba, na níž nájem přešel, nedosáhla ke dni přechodu nájmu věku 18 let; v tomto případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.

Kauce čili peněžitá jistota

Tato pravidla pro přechod nájmu nedružstevních bytů, tedy typicky nájemních bytů, u nichž právo na uzavření smlouvy nevyplývá z vlastnictví členského podílu v bytovém družstvu, jsou shodná s pravidly dosavadního občanského zákoníku. Nově může ve smyslu ust. § 2280 požadovat pronajímatel složení jistoty (kauce) po členovi domácnosti, pokud jistotu nesložil zemřelý nájemce.

Peněžitá jistota slouží k zajištění plnění nájemcových povinností z nájmu. Kauce nesmí být podle ust. § 2254 odst. 1 nového občanského zákoníku vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného. Při skončení nájmu pronajímatel kauci vrátí nájemci a započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží (ust. § 2254 odst. 2 nového občanského zákoníku). Pronajímatel nemá povinnost během nájemního vztahu ukládat peníze na zvláštní účet, ale může s nimi naložit dle svého.

Pronajímatel a nájemcovi dědici

Novinkou pak je pravidlo ust. § 2282 nového občanského zákoníku, že nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na nájemcova dědice. Přiznávám se, že mi není zcela zřejmé, zda je tento přechod práv a povinností časově omezen nebo ne. Každopádně dále nový občanský zákoník však upravuje v souvislosti s přechodem nájmu bytu v ust. § 2283 nového občanského zákoníku i možnost tento nájem jednostranně vypovědět bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou, tedy kratší oproti běžné výpovědní době 3 měsíců, a to v případě, kdy práva a povinnosti z nájmu nepřejdou na člena nájemcovy domácnosti. Pronajímatel bude oprávněn za této situace vypovědět nájem do 3 měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, že nájem nepřešel na člena nájemcovy domácnosti a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost.

Naopak nájemcův dědic může nájem vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou do 3 měsíců poté, co se dozvěděl o smrti nájemce, o svém dědickém právu a o tom, že práva a povinnosti z nájmu nepřešla na členy nájemcovy domácnosti, nejpozději však do 6 měsíců od nájemcovy smrti.  Právo vypovědět v daném případě nájem bude mít i ten, kdo bude spravovat pozůstalost.

skoleni_7_4

Nájem bytu bude nově podle ust. § 2284 nového občanského zákoníku zanikat, a to i bez výpovědi, tehdy, pokud ani do 6 měsíců od smrti nájemce nebude znám jeho dědic a pronajímatel využije svého práva byt vyklidit.

Použitá literatura: Smítková, Z.: 87579. Některé změny v úpravě nájmu bytu – Jak to bude s ochranou nájmu bytu podle nového občanského zákoníku?, epravo.cz, 6. 12. 2012

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).