Hlavní navigace

Nový občanský zákoník: 7 změn, které ovlivní vaši rodinu

10. 6. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nový občanský zákoník zavede nové pojmy a výrazně upraví také rodinné právo. Jak zasáhne do majetkových poměrů nebo ochrany rodinného majetku?

Jak už jsme vás informovali v předchozích článcích, od prvního ledna začne platit nový občanský zákoník. Protože změn je spousta, budeme si je rozebírat postupně. V tomto článku se budeme věnovat oblasti rodinného práva. Čtěte také: Nový občanský zákoník: jaké změny přinese?

Co upravuje rodinné právo?

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které vystupují v rodině. Tedy práva mezi manžely, mezi rodiči a dětmi i mezi dětmi a osobami, které rodiče nahrazují. Upravuje i vztahy registrovaného partnerství a oblast výživného či příbuzenství a švagrovství.

Nový pojem: svéprávnost

Nový občanský zákoník (OZ) zavádí pojem „svéprávnost“. Ten nahradí dosud užívaný pojem „způsobilost k právním úkonům“. Svéprávným se stáváte dosažením 18 let a před dosažením zletilosti také uzavřením manželství při svolení soudu (po dosažení 16 let). Kromě toho vám může být svéprávnost i přiznána. Pokud nezletilý, kterému je minimálně 16 let, prokáže, že se sám uživí a postará se o své záležitosti, může soudu navrhnout, aby mu přiznal svéprávnost. Souhlasit musí také zákonný zástupce.

Majetkové poměry manželů

Společné jmění manželů je nyní upraveno OZ. Od nového roku bude tato problematika řazena do druhé části OZ k rodinnému právu. Podle tvůrců zákona by nová úprava měla umožnit flexibilnější uspořádání majetkových poměrů. Kromě majetkového režimu zákonného (§§ 709 – 715 nový OZ) a režimu založeného rozhodnutím soudu (§§ 724 – 728 nový OZ) tak existuje i modifikovaný majetkový režim. Na tom se dohodnou snoubenci nebo manželé ve smlouvě. Ten může spočívat v režimu oddělených jmění (§ 729 – 730 nový OZ), v režimu, který vyhrazuje vznik společného jmění ke dni zániku manželství nebo v režimu rozšíření či zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu.

Zajímá vás spíše oblast pracovněprávní nebo téma dluhů a insolvence? V naší placené právní poradně můžete získat odpověď přímo od odborníků na danou tematiku.

Příjmení manželů

Ani současná ani nová právní úprava neumožňuje ztrojené příjmení. Podle současné úpravy snoubenec může z dosavadních příjmení jedno zvolit sám.

Příklad: Pokud si paní Drábková Jenčková vezme pana Pleskota, může se jmenovat Pleskotová Drábková nebo Pleskotová Jenčková. Všechna tři příjmení užívat nemůže.

Podle nového OZ může snoubenec jako připojované příjmení zvolit jen to první.

Příklad: V případě, že si paní Drábková Jenčková vezme pana Pleskota, bude se jmenovat Pleskotová Drábková. Všechna tři příjmení si ponechat nemůže.

V případě rozvodu podle stávajícího zákoníku může rozvedený manžel do jednoho měsíce přijmout zpět své dřívější příjmení nebo přestat používat společné příjmení vedle příjmení dřívějšího. Nový OZ tuto lhůtu prodlužuje na šest měsíců. V případě, že by měl manžel připojované příjmení, přijme ho ve tvaru před uzavřením sňatku.

Jiný režim placení výživného

Současná právní úprava stanoví, že se kromě zvláštních případů platí výživné vždy jednou za měsíc. Nová úprava vedle tohoto pravidla připouští, aby soud rozhodl o výživném i jinak. Plátce a příjemce výživného se tak budou moci dohodnout i na jiném režimu. Čtěte také: Změny 2013: Řidičák nebo alimenty? Jedno bez druhého mít nebudete

Ochrana rodinného majetku

Nový OZ se nedívá na věci, které běžně slouží nezbytným životním potřebám rodiny, z pohledu právního titulu k těmto věcem. Proto věci, které patří k obvyklému vybavení domácnosti, přestanou být od nového roku součástí společného jmění.

Pokud se tedy stane, že například manžel bez vědomí své manželky prodá ledničku, může ta se dovolat neplatnosti právního jednání manžela. Nešlo totiž o věc zanedbatelné hodnoty a proto k takovému rozhodnutí musí mít i její souhlas.

Na jakou pomoc od státu máte nárok? Zjistěte své nároky v bezplatné poradně o sociálních dávkách.

Nový pojem: rodinný závod

Další novinkou je zavedení pojmu „rodinný závod“. V něm pracují členové rodiny a závod je ve vlastnictví některé z těchto osob. V zásadních otázkách rodinného závodu ale rozhodují všichni členové, a to bez přihlédnutí k míře vlastnictví nebo spoluvlastnictví.

Příklad: Rodina Nasáklých vlastní vinici. Na pěstování vinné révy, její sklizni, zpracování a prodeji se podílí všichni členové rodiny. Vinohrad ale vlastní pouze dědeček. Pokud ten by se rozhodl jej prodat, musí o tom rozhodnout všichni zúčastnění členové rodiny většinou hlasů. Jedná se totiž o zdroj obživy celé rodiny.

A tak i přesto, že práva a povinnosti těchto členů rodiny k rodinnému závodu neupravuje žádná smlouva, podílejí se tito na provozu závodu i na zisku z něho.

Bydlení manželů

Nová právní úprava od příštího roku zavede také ochranné ustanovení k bydlení rodiny a upraví pravidla bydlení rodiny po zániku manželství.

Pokud by se například manžel bez vědomí své manželky rozhodl, že jako vlastník prodá byt (nebo k bytu zřídí právo, které se neslučuje s bydlením rodiny), ve kterém žijí spolu s dětmi, nesmí tak učinit bez písemného souhlasu choti. Výjimkou je případ, kdy manžel rodině zajistí ve všech ohledem obdobné bydlení, jako je to dosavadní.

Stejně tak pokud mají manželé společné nájemní právo k bytu, v němž se svými dětmi bydlí, nemůže se manžel rozhodnout bez písemného souhlasu manželky nájem ukončit. V opačném případě ta se může dovolat neplatnosti tohoto jednání.

Zdroj informací čerpán z webu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).