Hlavní navigace

Nezaměstnaný s přivýdělkem na brigádě? Jen s omezením a komplikacemi

5. 8. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

K podpoře v nezaměstnanosti si přivydělat nesmíte, ale nezaměstnaný může pracovat.

Není možné, abyste jako uchazeč o zaměstnání pobíral podporu v nezaměstnanosti a zároveň si přivydělával v tzv. nekolidujícím zaměstnání, jak se občas stále traduje. Na druhou stranu je ale možné, aby jste byl současně uchazečem o zaměstnání evidovaným úřadem práce a současně zaměstnancem pobírajícím limitovaný příjem.

Maximálně 4250 Kč, ale už bez podpory

Podle ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti za určitých podmínek není výkon výdělečné činnosti uchazečem o zaměstnání v pracovním poměru nebo na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr překážkou přijetí do evidence nezaměstnaných na úřadu práce nebo jejího trvání.

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání totiž nebrání výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání – činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Čtěte také: Minimální mzda je od 1. 8. 2013 vyšší. Koho se změna dotkne?

Základní podmínkou tedy je, že měsíční výdělek zaměstnance a uchazeče o zaměstnání v téže osobě nepřesáhne 4250 Kč měsíčně. V případě výkonu více činností se výdělky sčítají.

Je pravda, že dříve si mohl uchazeč o zaměstnání výkonem činnosti na základě nekolidujícího pracovně-právního vztahu k podpoře v nezaměstnanosti přivydělat, byl tedy možný souběh pobírání příjmu z nekolidujícího zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti, ale to už dávno neplatí. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá podle ust. § 39 odst. 2 písm. c) zákona uchazeč o zaměstnání, který ke dni, k němuž má být podpora přiznána, vykonává činnost v podobě nekolidujícího zaměstnání, jak jsme ho shora popsali. Tip: Nezaměstnaní dostanou vyšší podporu, strop je přes 16 000 Kč

Nekolidující zaměstnání je výhodné zejména pro ty uchazeče, kterým vůbec nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebo jim uplynula podpůrčí doba pro její poskytování a již nárok na podporu nemají.

Všechno musíte hlásit

Výkon práce v rámci nekolidujícího zaměstnání nesmí ovšem bránit uchazeči o zaměstnání v poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování zaměstnání a v přijetí nabídky vhodného zaměstnání od úřadu práce. Uchazeč o zaměstnání má v souvislosti s nekolidujícím zaměstnáním oznamovací povinnost vůči úřadu práce. Bez ohledu na výši měsíčního výdělku je povinen oznámit úřadu práce výkon nekolidující činnosti při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo kdykoliv později v den nástupu k výdělečné činnosti.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).