Hlavní navigace

Lze provést exekuci z hypotečního, respektive úvěrového účtu?

4. 8. 2014
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Splácíte hypotéku z tzv. hypotečního účtu a najednou vám banka zavolá, že splátka nedošla. Anebo co si tak peníze před exekutorem chcete schovat na úvěrový účet kreditní karty?

Konečně máme vlastní bydlení, radoval se Petr z nově pořízeného bytu na hypotéku. Banka sice hypotéku schválila tak říkajíc o fous, ale společně s výplatou manželky ji splácet zvládnou. Když se po dvou letech bydlení ozval důsledek prohraného soudního sporu (pro náš příběh není podstatné, o jaký spor šlo), Petr si uvědomoval riziko možné exekuce, ale pořád věděl, že společně s příjmem manželky vše zvládnou. Jestli přijde exekuce na moji mzdu, tak to mám za rok splacené a hypotéku také zvládneme hradit, utěšoval se Petr z možných následků.

Exekuce skutečně přišla, ale ne na mzdu. Exekutor šel snazší cestou a peníze začal hledat u bank. Petr, vědom si hrozby exekuce, účty v bankách neměl, až na jeden. Z běžného účtu u jedné banky prodávající hypotéky hradil své hypoteční splátky. Běžný účet k hypotéce byl u banky nezbytnou podmínkou a banka si z něj splátky automaticky inkasovala.

Blokované peníze pro splátku hypotéky

Když v pátek Petrovi volala na mobil pracovnice z banky, že nemá v termínu zaplacenou splátku hypotéky, ujišťoval ji, že to není možné, protože na účtu pro splácení hypotéky je peněz dost. Peníze tam opravdu byly, ale již blokované exekucí.

To je k neuvěření. Exekutor může bez mrknutí oka obstavit hypoteční účet, jehož jediným účelem je splácení hypotéky, rozčiloval se tentokrát již na redakční e-mail Petr.

Určitě nastávají i případy, kdy celková výše exekučního příkazu (a exekutor exekuci nezruší do doby vyrovnání celkové vymáhané částky) převyšuje možnosti klienta banky a přitom hypoteční splátky by byl třeba i s pomocí blízkých schopen splácet. Ale nemůže, banka mu to neumožní. A je nelogické posílat peníze na účet, který je blokován. Takže místo abych mohl hradit splátky hypotéky, tak mi banka začne účtovat sankce, poplatky, pak mi hypotéku zesplatní a přijde další exekuce, popisuje zklamaně důsledky exekuce na bankovní účet.

Nedělám si iluze, že exekuce na účet, ze kterého se splácí třeba kreditní karta nebo jiný úvěrový účet, pak dostane lidi ještě do dalších problémů. Napište o tom, ať to lidé vědí, vybízel Petr redakci Měšce k napsání příběhu.

Sklady EÚ Přerov jsou velké.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ilustrační foto. Sklady Exekutorského úřadu Přerov

Exekuovat lze jen vkladové účty a pozor – i „jiné“

Exekuce se přece provádí jen na vkladové, resp. běžné účty, byť v zákoně je i slovo „jiné“. Ovšem tzv. hypoteční účet je chybnou interpretací. Exekutor samozřejmě nemůže bance přikázat, aby případnou nečerpanou hypotéku vyplatila jemu a ne klientovi, protože jde o úvěrový produkt (a peníze banky). Účet, ze kterého se hradí závazky hypotéky, resp. ze kterého si banka sama inkasuje splátky, můžeme lidově nazvat hypoteční účet, ale právně vzato jde o běžný účet sloužící k platebnímu styku. A ten postihnout exekucí lze.

O popis, jak to funguje v praxi, redakce Měšce požádala dvě velké hypoteční banky a Exekutorskou komoru České republiky.

Měšec radí

Nemůžete splácet hypotéku kvůli exekuci? Domluvte si s bankou zasílání splátek od spoludlužníka, resp. ručitele, nebo z jiného účtu. Je tu ale riziko, jde o změnu hypoteční smlouvy, za kterou může banka účtovat nemalý poplatek.

Exekuce pouze na kreditní zůstatek na účtu

Velmi obecně lze konstatovat, že exekucí je možno zásadně postihnout pouze pohledávku na účtu klienta u banky, to znamená pouze kreditní zůstatek příslušného účtu, resp. případně prostředky, které na účet byly poukázány v době, kdy banka evidovala exekuční příkaz k příslušnému účtu klienta, píše v reakci na zaslaný dotaz Marek Pšeničný z tiskového oddělení České spořitelny.

Exekucí nelze postihnout tzv. úvěrový účet, tedy účet, na kterém je evidován úvěrový závazek klienta. Pokud má klient u banky veden účet, jehož prostřednictvím splácí svou hypotéku (předpokládáme, že tuto skutečnost měl tazatel na mysli pod pojmem „hypoteční účet“), pak zde samozřejmě riziko exekuce pohledávek z takového účtu vzniká. Z pohledu zákonné úpravy nelze tento účet považovat za účelový (zákony skutečně v některých konkrétních případech vylučují možnost vedení exekuce na pohledávky k účelově vedeným účtům), protože účel existence takového účtu si určil toliko klient, event. po dohodě s bankou.

Podotýkáme, že exekuce přikázáním pohledávky z účtu u banky nemůže být vedena exekutorem neomezeně dlouhou dobu. Podle příslušných ustanovení zákona (§ 306 odst. 1 občanského soudního řádu) banka provede vypořádání exekučního příkazu do šesti měsíců ode dne, kdy jí bylo doručeno vyrozumění o právní moci exekučního příkazu. Poté účinky tohoto exekučního příkazu de facto zanikají. Domníváme se, že pokud se klient dostane do situace, kdy je jeho účet, prostřednictvím kterého splácí hypoteční úvěr, postižen exekucí, může dohodnout s bankou jiný způsob splácení.

Při upřednostňování jednoho věřitele na úkor jiného by si ale vždy měl být vědom případné odpovědnosti za takové jednání, a to za určitých okolností, event. i odpovědnosti trestněprávní povahy, uzavírá Pšeničný reakci České spořitelny a zároveň i varuje před dalším rizikem.

Marie Mocková, tisková mluvčí Hypoteční banky potvrdila, že bankovní účty sloužící pouze pro splátku hypotéky se běžně postihují exekucí: Situace, kterou popisujete, tedy exekuce úvěrového, respektive hypotečního účtu, není žádnou výjimkou. Povinností banky, která vyplývá ze zákona, je, vždy vyhovět příkazu exekutora, přestože pak může dojít ke komplikacím se splácením úvěru u klienta, který do té doby své závazky vůči bance hradil bez problémů. V takovém případě pak velmi důležitou roli hraje pomoc blízkých, kdy úvěr bance nově hradí například druhý z manželů, který je uveden v úvěrové smlouvě. Vždy záleží na individuální domluvě s klientem. Ráda bych podotkla, že jsme specialisté na hypotéky a umíme řešit i takovéto problémové situace, je však velmi důležité, aby klient takovou situaci aktivně řešil a nestrkal lidově řečeno „hlavu do písku“.

Na dražbě je vždy doslova narváno.
Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ilustrační foto. Dražba v Exekutorském úřadu Přerov

Jak to vypadá v největším exekutorském úřadu v ČR? Pojďte na návštěvu.

Exekutor hledá účty u všech platebních institucí, nejen u bank

Nejprve je třeba uvědomit si, že soudní exekutor nepostihuje samotné prostředky, které peněžní ústav přijal na účet, ale přikazuje pohledávku z účtu u peněžního ústavu, kterou má povinný vůči bance (tj. nárok povinného proti peněžnímu ústavu), vysvětluje Petra Báčová, tisková mluvčí Exekutorské komory České republiky.

Podle § 303 odst. 1 občanského soudního řádu platí, že výkon rozhodnutí (resp. exekuci) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu lze nařídit ohledně pohledávky povinného z účtu vedeného v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku, nestanoví-li zákon jinak.

Peněžním ústavem je třeba rozumět:

 • banky,
 • pobočky zahraniční banky,
 • pobočky spořitelního a úvěrního družstva,
 • instituce elektronických peněz (např. platební portály PaySec, GoPay apod.),
 • zahraniční instituce elektronických peněz (např. platební portál PayPal, Skrill apod.)
 • vydavatele elektronických peněz malého rozsahu,
 • platební instituce (např. devizové společnosti),
 • zahraniční platební instituce,
 • poskytovatele platebních služeb malého rozsahu.

Vyznejte se ve slovíčkách

Pohledávka z účtu

Nárok povinného z běžného, vkladového či jiného účtu na výplatu peněžních prostředků či jiné nakládání s nimi.

Účet

Právní vztah, z něhož peněžnímu účtu vzniká povinnost zřídit od určité doby v určité měně účet pro jeho majitele, umožnit vložení hotovosti na účet nebo výběr hotovosti z účtu nebo provádět převody peněžních prostředků z účtu či na účet.

Doručení exekučního příkazu má zejména dva účinky:

 1. ztrátu práva povinného vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství,
 2. vznik povinnosti peněžního ústavu nevyplácet z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství prostředky, neprovádět na ně započtení a ani s nimi jinak nenakládat.

Jinak se vedení exekuce tímto způsobem právních vztahů netýká – je tedy možné např. vypovědět smlouvu o účtu.

Exekuční příkaz se vztahuje až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství na pohledávku povinného z účtu ve výši, ve které byly na účtu peněžní prostředky v okamžiku, v němž byl peněžnímu ústavu doručen exekuční příkaz, jakož i na pohledávku z účtu, která vznikla tím, že na účet došly peněžní prostředky dodatečně. Exekuce se provede odepsáním vymáhané pohledávky a jejího příslušenství z účtu a jejím vyplacením soudnímu exekutorovi. Provedením exekuce se peněžní ústav zprostí v rozsahu vyplaceného plnění své povinnosti vůči povinnému – tj. nastane tentýž právní stav, jako by peněžní ústav naložil s prostředky podle příkazu majitele účtu, vysvětluje průběh exekuce na účtu Báčová.

Peněžní ústav provede exekuci ve dni, který následuje po doručení vyrozumění o nabytí právní moci exekučního příkazu; není-li však pohledávka povinného z účtu ještě splatná, provede peněžní ústav výkon rozhodnutí ve dni, který následuje po její splatnosti.

Z úvěrových účtů se exekuce neprovádí, ale zákon ji umožňuje

Petr už ví, že exekutor si peníze z účtu, ze kterého splácí hypotéku, vzít mohl. Ale může si peníze vzít ze skutečného úvěrového účtu?

Pokud ze svého běžného účtu splácíte své závazky a účet postihne exekuce, máte smůlu, stále šlo o běžný, vkladový účet. Ale co třeba skutečný úvěrový účet, který má své číslo a je vedený na vaše jméno? Navíc, který umožňuje opakovaně z něj čerpat finanční prostředky?

Příklad:

Některé banky vydávající kreditní karty mají pro úhradu závazků z kreditní karty ne variabilní symbol, ale samostatný úvěrový účet na jméno držitele karty, resp. majitele smlouvy (ČSOB a Česká spořitelna). Jiné mají samostatný účet i pro kontokorent (ČSOB). A protože dnes banky umožňují kreditku přeplatit tzv. do plusu, vyvstává otázka, zda lze provést exekuci na „pravý“ úvěrový účet, na kterém jsou plusové zůstatky klienta banky.

školení září Dáša

Předpisy vylučující nebo omezující použití pohledávek z účtu u peněžního ústavu k jinému než stanovenému účelu nejsou dotčeny ustanoveními o přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Proto podle Přílohy I. vyhlášky č. 418/2001 Sb., platí, že datový soubor s odpovědí banky na žádost soudního exekutora o součinnost neobsahuje zrušené a úvěrové účty, vysvětluje Petra Báčová.

Jinými slovy, když se exekutor zeptá banky (resp. společnosti vedoucí váš účet), zda u ní máte účet, bude následovat elektronická odpověď, ve které budou uvedené pouze vkladové účty, tj. společnost exekutorovi nesdělí čísla vašich úvěrových účtů, ani to, zda je máte. To je běžná praxe, nikoli povinnost . Pokud se banka splete, anebo z různých důvodu číslo úvěrového účtu sdělí, bude exekucí postižen. Exekutor však nedokáže rozeznat, z jakého účtu (běžný, úvěrový) se exekuce provedla

Soudní exekutor se dozvídá o účtech dlužníků z údajů bank, které mu peněžní ústavy poskytují na základě jeho žádosti. Vzhledem k tomu, že údaje o úvěrových účtech nejsou v těchto odpovědích obsaženy, nejsou úvěrové účty, resp. pohledávky z nich exekučně postihovány, byť to zákon jinak nevylučuje. Obecně záleží na konkrétních okolnostech a smluvních ujednáních, zda jsou splněny výše uvedené podmínky.

Autor článku

Autor se věnuje finančnímu poradensví v praxi a publikační činnosti na téma finanční gramotnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).