Hlavní navigace

Nejčastější chyby v daňovém přiznání

23. 3. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Růžový formulář daňového přiznání mnohým v březnu působí vrásky na čele. S dostatkem informací se jeho podání nemusí podobat noční můře. Na co byste si měli dát největší pozor, aby cesta na finanční úřad byla jenom jedna?

Chyby v daňovém přiznání může způsobit nepozornost nebo neznalost zákona a metodiky. První příčinu lze svou opatrností eliminovat.

Jeden tiskopis, tři účely

Proplout hladce procesem podání daňového přiznání znamená i dobře vědět, který typ k čemu slouží. Ačkoli je tiskopis stejný, může se daňové přiznání podat jako:

  • řádné
  • opravné
  • dodatečné

Řádné daňové přiznání podáváte v řádném termínu do 31. března. V případě, že využíváte služeb daňového poradce nebo je nutné ověřit účetní závěrku auditem, řádný termín odevzdání přiznání pro tzv. odloženou daň se prodlužuje do 30. června. Výjimkou je případ, kdy datum řádného termínu připadne na víkend, v tom případě je řádným termínem následující den, uvedla pro server Měšec.cz pracovnice finančního úřadu v Jablonci nad Nisou.

Opravné přiznání bude podávat ten, kdo v něm ještě v termínu do 31. března zjistí chybu. Formulář se správnými údaji je ale nutné odevzdat do konce března. Opravných daňových přiznání může poplatník odevzdat do konce března kolik chce, správce daně bere v potaz to poslední, upřesnila pro server Měšec.cz pracovnice finančního úřadu pro Prahu 1.

Dodatečné daňové přiznání vám poslouží v případě, že zjistíte ve svém formuláři chybu, ale řádný termín již uplynul. Pokud vám na základě pochybení vznikl nedoplatek daně, začínají od dubna nabíhat úroky z prodlení. Na formulář dodatečného přiznání je nutné uvést tzv. datum zjištění důvodů, což je datum, kdy jste na chybu přišli. Do konce následujícího měsíce od tohoto data je nutné toto přiznání podat na příslušný finanční úřad. Zjistí-li dříve chybu správce daně, toto přiznání již podat nemůžete.

Achillovou patou jsou přílohy

Jak potvrdili sami zaměstnanci finančních úřadů, největším problémem není vyplnit samotný tiskopis daňového přiznání. Častěji u něj chybí příloha, která dokazuje, že jsou uplatněné odpočty, slevy a zvýhodnění oprávněná. Ten, kdo nerozumí účetnictví si většinou najímá účetní nebo daňového poradce. Nejčastěji proto občany zpětně kontaktujeme kvůli chybějícím přílohám, potvrdila pro server Měšec.cz pracovnice jabloneckého finančního úřadu.

Ačkoli jsou přílohy poslední částí daňového přiznání, před jeho vyplněním je nutné přemýšlet právě o nich. Nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění můžete uplatnit pouze v případě, že doložíte právo si je nárokovat.

Stáhněte si: Interaktivní daňová přiznání

Daňové přiznání

Pro koho je který formulář povinný

První příloha je povinná pro ty, kteří během roku pobírali příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Teprve na základě vyplnění této části je možné doplňovat základní formulář daňového přiznání, neboť právě z první přílohy vypočteme dílčí základ daně. Součástí této přílohy jsou i tabulky.

Tabulka A je určena údajům o odpisech. Tabulka B slouží k uvedení druhu činnosti, sazby výdajů procentem z příjmů a konkrétní výše příjmů a výdajů. Tabulka C má finanční úřad informovat kdy OSVČ zahájila svou činnost a zda tato nebyla přerušena. Tabulka D slouží pro osoby vedoucí daňovou evidenci. V první příloze většina těch, kteří vedou daňovou evidenci, zapomene vyplnit tabulku D, upozornila úřednice jabloneckého finančního úřadu. Tabulka E slouží pro uvedení úprav, které zvyšují nebo snižují základ daně. Tabulku F vyplní pouze účastníci sdružení. Tabulka G a H zase slouží těm, kteří při své činnosti využívají i spolupracujících osob. Poslední tabulka I je určena společníkům veřejné obchodní a komanditní společnosti.

Formuláře pro daňové přiznání

Daňové přiznání

Další formuláře

Druhou přílohu by měl vyplnit ten, kdo čerpá příjmy spadající podle zákona o daních z příjmů do kolonky příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Třetí příloha je určena poplatníkům, kteří mají příjmy ze zahraničí. Ti by také měli přiložit „Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění“. Ke všem předtištěným přílohám daňového přiznání není třeba dokládat další listiny. Je ale nutné aby je poplatník archivoval u sebe, pro případ daňové kontroly. Tyto přílohy nejsou zákonem nijak definovány, proto netvoří povinnou součást přiznání. Poplatník ale musí být schopen je na požádání předložit, upozornila pro server Měšec.cz pracovnice finančního úřadu pro Prahu 3.

Osoby, jež nevedou daňovou evidenci, ale jsou účetní jednotkou, musí k daňovému přiznání přikládat i účetní závěrku. Pokud jste během minulého roku čerpali příjmy ze zaměstnání, nemělo by u vašeho podání chybět „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ a „Potvrzení o sražených zálohách na daň“. Pokud příjmy ze zaměstnání plynuly od více zaměstnavatelů, nechte si tato potvrzení vyhotovit od každého z nich. Zde poplatníci nejčastěji chybují odevzdáním špatného formuláře. Jeho správná verze je zveřejněna na stránkách Ministerstva financí ČR, informovala server Měšec.cz pracovnice finančního úřadu pro Prahu 1.

Jak doložit snižování daňové povinnosti

Krácení daňové povinnosti díky nezdanitelným částem základu daně, slevám na dani i daňovému zvýhodnění je nutné doložit. Snižujete-li proto svůj základ daně o poskytnuté dary, musíte zároveň odevzdat i potvrzení od příjemce daru. Stejně tak je nutné dokázat zaplacení úroků z úvěru. Jelikož se účelnost těchto úvěrů váže na bydlení, je nutné ji potvrzením banky, kde jsou úhrady úroku zaznamenané. Přikládá se také kopie smlouvy o úvěru a kopie smlouvy o koupi bytu nebo výpis z listu vlastnictví staveb v případě, že uplatňujeme tento odpočet poprvé.

Stejným způsobem je nutné dokládat i uhrazené penzijní připojištění a soukromé životní pojištění. To je však možné uplatnit, pokud se plnění nevyplácelo dříve, než po pěti letech od uzavření smlouvy a byl dodržen věkový limit pro výplatu. K přiznání přiložte potvrzení fondu nebo pojišťovny o platbách a kopii smlouvy, pokud jste ji finančnímu úřadu neodevzdali v předchozích letech. Kopie smluv není totiž nutné dokládat každý rok. Nižší daň je možné odvést i díky nákladům na další vzdělávání, přesněji díky úhradě za zkoušky k ověření a uznání výsledků dalšího vzdělávání. I v tomto případě nezapomeňte doložit doklad o zaplacení a případně i kopii certifikátu.

Daňové slevy, které snižují již vypočtenou daň, mohou svým výsledkem poplatníka příjemně překvapit. Jejich aplikace je rovněž podmíněna dokumenty, které nárok dokazují. V případě uplatnění slevy na manželku v domácnosti stačí čestné prohlášení manželky o výši příjmů za rozhodný rok. Daňová slevy na invalidní důchod a průkaz ZTP/P vyžaduje kopii potvrzení příslušného úřadu nebo komise, která ve věci rozhodla. Další možností je průkaz ZTP/P okopírovat. Finanční úřad si předložení originálů listin vyžádá pouze v případě, má-li nějaké pochybnosti.

skoleni_4_3

Využíváte-li daňové slevy pro studenta, stačí dodat potvrzení o studiu. To využijete také máte-li nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Limitující částkou u slev na dani je výše vypočtené daně z příjmů fyzických osob. Naopak u daňového zvýhodnění je možné jej uplatnit až do záporných hodnot. V takové situaci vám pak vznikne daňový bonus. V případě, že je vyživované dítě starší 18 let, je třeba tuto skutečnost je doložit potvrzením o studiu, do 18 let jej stačí pouze uvést do přiznání, uvedla pro server Měšec.cz pracovnice finančního úřadu pro Prahu 1.

Co s chybami?

Pochybíte-li ve svém formuláři, existují dvě cesty, jak na to může finanční úřad zareagovat. Jedná-li se o početní chybu nebo nesprávný údaj, kdy je zřejmé, že se ve formuláři nevyskytuje záměrně, vystavíme platební výměr, popsala metodiku pracovnice úřadu pro Prahu 1. Pokud má ale správce daně o poctivosti uvedených informací pochybnosti, zahájí vytýkací řízení, ve kterém vyzve poplatníka k jejich odstranění. Na něm pak je, aby dokázal svou nevinu potřebnými dokumenty.

Anketa

Jak podáváte daňové přiznání?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).