Hlavní navigace

Jak správně podat daňové přiznání

17. 3. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Termín odevzdání daňového přiznání se blíží a kdo nevyužije služeb daňového poradce, musí jej na finanční úřad podat do konce března. Poradíme vám, jak na tento formulář bez zbytečných předsudků a obav, které jej provází.

Povinnost podávat daňové přiznání se netýká pouze osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Musí jej vyplnit i zaměstnanci, kteří si daň z příjmů za minulý rok nenechají zúčtovat svým zaměstnavatelem nebo mají povinnost podat daňové přiznání ze zákona. Tedy ti, kteří pobírali v roce 2008 více druhů příjmů. Přiznání musí podat zaměstnanci, kteří mají souběh více zaměstnání nebo více druhů příjmů z hlediska daně z příjmů fyzických osob, upřesnila pro server Měšec.cz pracovnice finančního úřadu pro Prahu 3.

Oproti minulému roku letos nemusí OSVČ platit žádnou daň, pokud za minulý rok vykázala daňovou ztrátu, protože došlo ke zrušení minimální daně. Letos poprvé také nelze uplatnit společné zdanění manželů. Část příjmů si ale můžete rozdělit na spolupracující osobu, kterou může být manželka, vaše děti nebo osoba, která s vámi sice nemá žádný příbuzenský vztah, ale žije s vámi ve společné domácnosti. Tuto skutečnost je nutné uvést v daňovém přiznání. Čtěte více: Jak na daně a sociální a zdravotní pojištění

Čím lze výslednou daňovou povinnost snížit

Aby byla výsledná daňová povinnost co nejnižší, je možné uplatnit nezdanitelné částky základu daně, odčitatelné položky a slevy na dani.

Mezi nezdanitelné části základu daně patří:

  • hodnota darů podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů,
  • zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního ú­věru,
  • zaplacený příspěvek na penzijní připojištění,
  • zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění,
  • úhrada za zkoušky k ověření a uznání výsledků dalšího vzdělávání,
  • zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace.

OSVČ si dále mohou uplatnit odčitatelné položky od základu daně za:

  • ztrátu z minulých let,
  • výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Slevou na dani mohou OSVČ i zaměstnané osoby snížit výslednou daň vypočtenou z daňového základu. Limitující částkou u slev na dani je výše vypočtené daně z příjmů fyzických osob. Naopak u daňového zvýhodnění na vyživované dítě je možné jej uplatnit až do záporných hodnot. V takové situaci vám pak vznikne daňový bonus. V případě, že je vyživované dítě starší 18 let, je třeba tuto skutečnost je doložit potvrzením o studiu, do 18 let jej stačí pouze uvést do přiznání, uvedla pro server Měšec.cz pracovnice finančního úřadu pro Prahu 1.

Slevy na dani platné pro rok 2009
Sleva na dani/daňové zvýhodnění Roční Měsíční
Poplatník 24 840 Kč 2 070 Kč
Manžel/ka v domácnosti 24 840 Kč neposkytuje se
Částečný inv. důchod 2 520 Kč 210 Kč
Plný invalidní důchod 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč
Dítě 10 680 Kč 890 Kč

Jak tedy výslednou daň vypočítat:

Hrubý příjem
 – nezdanitelné částky
 – odčitatelné položky
= základ daně, ze kterého je nutné vypočítat 15% daň
 – sleva na dani/daňové zvýhodnění
= daňová povinnost po odečtení slev

Anketa

Jak podáváte daňové přiznání?

Poslední březen není jediný možný termín pro podání přiznání

Obvykle se daňové přiznání odevzdává nejpozději do 31. března 2009. Do stejného data je třeba daň uhradit finančnímu úřadu. Může se však stát, že nyní nemáte potřebné finance na úhradu daně. V takové situaci máte možnost využít služeb daňového poradce. Pak se totiž povinnost odevzdání daňového přiznání pro tzv. odloženou daň, stejně jako úhrada daně, prodlužuje do 30. června 2009. V tom případě je ale poplatník povinen dát svému daňovému poradci plnou moc ke zpracování přiznání, a ten ji pak musí nejdéle do konce března předat příslušnému finančnímu úřadu.

Vhodnější pro vás je odevzdat formulář s předstihem pro případ, že by se ve formuláři a výpočtu daňové povinnosti vyskytly chyby. V takovém případě totiž příslušný finanční úřad vystavuje tzv. platební výměr, ve kterém stanoví výši nedoplatku či přeplatku. Proti tomuto rozhodnutí se můžete do 30 dnů odvolat. Ale pozor, v případě zamítnutí vaší námitky vám od od 31.3. začínají nabíhat úroky z prodlení z případné nedoplacené částky na dani. Jejich výše je pohyblivá a odpovídá roční repo sazbě stanovené Českou národní bankou, která je zvýšená o 14 procentních bo­dů.

Jak podat daňové přiznání

Danové přiznání je možné podávat třemi způsoby: osobně, poštou nebo elektronicky. Ještě se však nabízí jedna alternativa. Úředníci některých obcí totiž přijedou přímo za občany, pomohou jim s vyplněním formuláře a po kontrole povinných příloh je rovnou i vyberou. Výjezdy úředníků jsou součástí projektu České daňové správy, který má za cíl zjednodušit fyzických osobám podání přiznání k dani. Úředníci úřadů proto budou občanům rozdávat i tištěné informace. Daň ale na kontaktních místech zaplatit nepůjde, zdůraznila pro server Měšec.cz Petra Homolová z ostravského finančního ředitelství. Doplnila také, že daň je možné uhradit na každé poště přes tzv. daňovou složenku, za kterou se nemusí platit žádné poštovní poplatky.

Informace o výjezdech je možné získávat na obecních a finančních úřadech nebo na portálu České daňové správy, kde je uveřejněn seznam krajů a informace, kde a kdy se výjezd uskuteční. Realizace závisí na dohodě finančních úřadů se starosty obcí, kteří musí za tímto účelem úředníkům poskytnout prostor, dodala Homolová.

Těm, jejichž starostové se s finančním úřadem nedohodnou, tedy zbývají tradiční způsoby. Odevzdání přímo na příslušném finančním úřadě je asi nejjistější cestou, ale ta může být časově dost náročná, zejména pokud se o ni pokoušíte těsně před koncem března. Ačkoli Česká daňová správa, stejně jako loni, rozšíří v posledním březnovém týdnu úřední hodiny svých finančních úřadů, budou asi tradičně praskat ve švech. To ostatně potvrzují i jejich samotní zaměstnanci. Ačkoli mají poplatníci možnost odevzdávat daňové přiznání od prvního ledna, většinou tak činí na poslední chvíli koncem března, potvrdila pro server Měšec.cz úřednice finančního úřadu pro Prahu 3. Nespornou výhodou je ale možnost nechat si přímo na finančním úřadě udělat od formuláře kopii a potvrzení, že se shoduje s původním přiznáním.

Další možností je zaslat přiznání poštou. Ve vlastním zájmu je vhodnější jej posílat doporučeně. Podací lístek může totiž v případě ztráty dokumentu posloužit jako důkaz o zaslání. Pokud posíláte přiznání poštou, rozhoduje její razítko podání, na kterém musí být nejpozdějším datem právě poslední březen. Vyplnění je možné si usnadnit využitím oblíbeného interaktivního daňového přiznání, které nabízí server Měšec.cz.

Nejpohodlnější varianta zatím příliš neláká

Poslední a nejnovější možností je využít tzv. e-podání. Tato aplikace je dostupná na stránkách Ministerstva financí ČR a je kompatibilní s operačními systémy Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP. Její nevýhodou je podpora pouze prohlížeče Internet Explorer. Podání lze při odeslání opatřit elektronickým podpisem. Je však nutné použít tzv. kvalifikovaný certifikát, který bude obsahovat jednoznačnou identifikaci podle §11 zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

V současné době akreditované certifikáty vydávají tyto společnosti:

Pokud do e-podání elektronický podpis nepřipojíte, je nutné do 3 dnů po odeslání podání doručit, resp. odeslat na příslušný finanční úřad tzv. „E-tiskopis“, který lze v aplikaci vytisknout bezprostředně po úspěšném odeslání podání. Do aplikace e-podání je možné vkládat soubory ve formátu .DOC, .XLS, .PDF, .JPG, .TXT, .RTF. Možné je vkládat i komprimované soubory ve tvaru .ZIP. Velikost těchto souborů je však omezena na 2 MB.

skoleni_4_3

Ti, kteří se rozhodnou podat přiznání elektronicky mohou v případě problémů a nejasností využít webovou adresu internet hotline, která obsahuje databázi častých dotazů. V případě potřeby zde může uživatel založit nový dotaz na řešení svého problému.

Přesto, že se zdá být e-podání nejpohodlnější cestou, čeští občané si na ni ještě nezvykli a raději k podání daňového přiznání využívají osvědčených cest. Nejčastěji se nám hromadí přiznání podaná poštou, téměř stejný podíl pak lidé odevzdávají osobně. Elektronické podání se zatím příliš nevyužívá, počet těchto podání roste jen pomalu, potvrzuje pro server Měšec.cz zaměstnanec finančního úřadu pro Prahu 3 konzervativní metody podávání daňového přiznání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).