Hlavní navigace

Jak na daňové přiznání 2008 - podrobný návod

25. 2. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Daňové přiznání za rok 2008 vám mohl udělat zaměstnavatel. Pokud však máte dva zaměstnavatele, podnikáte, přivyděláváte si třeba pronájmem anebo jste nestihli mzdové účetní včas dodat podklady, musíte přiznání podat sami. Není to nic složitého a s interaktivním formulářem je to hračka.

Kdo musí podávat daňové přiznání?

Daň z příjmů platí dvě skupiny osob a podle toho, do jaké skupiny patří, jsou také zdaňovány jejich příjmy. První skupinu tvoří tzv. rezidenti. Jsou to občané s trvalým bydlištěm na území ČR, popřípadě občané, kteří se v ČR obvykle zdržují (alespoň 183 dnů v roce). Ti podléhají dani z příjmů svými celosvětovými příjmy. Druhá skupina se označuje jako tzv. nerezidenti. Sem patří občané, kteří podmínky rezidentury nesplňují. Navíc sem patří občané, kteří v ČR bydliště nemají, ale zdržují se obvykle v ČR pouze za účelem studia nebo léčení. Ti odvádějí daň pouze z příjmů dosažených na území ČR.

Od roku 2008 byla zrušena minimální daň, takže si klid mají všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které mají nízké příjmy nebo jsou dlouhodobě ve ztrátě.

Z čeho se daň platí

Z čeho se daň neplatí

Nemusíte platit daň z příjmů, které jsou vyňaty z předmětu daně nebo od daně osvobozeny.

Zaměstnavatel ručí za správnost

Pokud jste zaměstnáni u jednoho zaměstnavatele a kromě příjmu ze zaměstnání nemáte další příjmy ke zdanění, mohli jste do 15. února požádat svého zaměstnavatele o tzv. roční zúčtování záloh na daň. Pokud jste to nestihli, podáváte řádné daňové přiznání sami.

Stáhněte si: Interaktivní daňová přiznání

Daňové přiznání

Příklad daňového přiznání

Náš daňový poplatník je zaměstnán a má v průměru okolo 26 000 Kč čisté mzdy. Jinde zaměstnán není, přivydělává si však občasnou publikací v odborných časopisech. Na autorských honorářích dostal za rok 2008 zaplaceno celkem 40 000 Kč (šlo o honoráře nad 7000 Kč od jednoho vydavatele, protože jinak jsou již zdaněny).

Má dvě děti a manželku, která v roce 2008 byla v domácnosti. Na penzijní připojištění si měsíčně přispívá 1500 Kč, platí příspěvky do odborů a na charitu věnoval 6000 Kč.

Zvolte si finanční úřad

Nejprve napište název finančního úřadu, ke kterému podáváte daňové přiznání. Jde o místně příslušný finanční úřad podle vašeho místa trvalého pobytu v České republice. Kompletní seznam finančních úřadů najdete v databázi business serveru Podnikatel.cz. V záhlaví si zvolte, jaký typ daňového přiznání podáváte (řádné, opravné nebo dodatečné). Je-li to vaše první daňové přiznání za rok 2008, zvolte řádné.

Hlavicka

Pozor na adresu při stěhování

V 1. oddíle vyplňte osobní údaje a doporučujeme uvést na sebe telefonický kontakt. Bude-li mít na vás správce daně otázky, nemusí hned posílat obálku s modrým pruhem, ale může vás kontaktovat telefonicky (například pro doložení chybějícího potvrzení apod.) Pozor si dejte při stěhování, pak musíte uvést dvě adresy: adresu trvalého pobytu k 31.12.2008 a adresu trvalého pobytu ke dni podání daňového přiznání. Vdané ženy uvádějí i své příjmení za svobodna (resp. ženatí muži, kteří přijali příjmení své manželky).

Osobni udaje

Zadejte všechny příjmy a zaplacené zálohy

Ve 2. oddíle napište do řádku 31 součet všech příjmů od zaměstnavatelů. Do řádku 32 pak součet pojistného, které zaměstnavatelé zaplatili. Oba údaje najdete na formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň, které je vám zaměstnavatel povinen vystavit. Program interaktivního daňového přiznání poté automaticky doplní zbývající řádky.

2. oddil

Příjmy z podnikání

Jestliže si přivyděláváte podnikáním, použijte přílohu 1. V našem příkladu jsme uvedli, že daňový poplatník uplatňuje paušální zdanění (většinou je výhodnější). Do řádku 101 napíšete příjmy a do řádku 102 výdaje. V našem příkladu jsou výdaje paušální ve výši 40 %. Tj. příjem 40 000 Kč minus výdaje 16 000 Kč (40 %). Na řádku 104 je zisk z podnikání, který se bude danit.

Priloha 1

Ve 2. části Přílohy 1 uvedete činnost, která z pohledu příjmů převažuje. V našem příkladu jde o autorskou činnost, na kterou se vztahuje 40% sazba paušálu na výdaje.

Priloha 1-2

Uveďte dary a odpočty

Ve 3. oddíle do řádku 46 napište hodnotu darů, které oproti potvrzení můžete doložit. Program vás sám upozorní na maximální částku, kterou si můžete odečíst (max. 10 % ze základu daně). Do řádku 47 napište odpočet úroků z hypotéky, resp. úvěru ze stavebního spoření. Pozor na počet měsíců, trvá-li váš úvěr celý kalendářní rok 2008, napište 12 měsíců, ale pokud máte nově sjednaný úvěr (například od srpna 2008), uveďte počet měsíců od sjednání úvěru do konce roku 2008. Potřebujete opět potvrzení od banky a často finanční úřad často vyžaduje i neověřenou kopii smlouvy o úvěru. V našem příkladu do řádku 50 napíšeme výši příspěvků zaplacených odborovému sdružení (opět nutné potvrzení). Na řádku 57 uvidíte výslednou daň, ale ta je pouze informativní.

3. oddil

Výsledná daň

Výslednou daň uvidíte na řádku 60, ale jde o daň bez započtení slev. Daň se vám v programu interaktivního daňového přiznání zobrazí automaticky, pokud jste správně zadali údaje pro výpočet.

4. oddil

Manžel/-ka a děti

Pokud vaše manželka, resp. manžel za rok 2008 neměl příjmy vyšší než 68 000 Kč, můžete na něj uplatnit odpočet. Poté je potřeba v tabulce 1 uvést jméno a rodné číslo manželky/-a. Finanční úřad však po vás bude chtít i čestné prohlášení, že příjmy manželky/-a nebyly vyšší než 68 000 Kč, nezapomeňte na něj.

Tab manzelka

Do tabulky 2 napíšete děti, na které uplatňujete daňové zvýhodnění. Pokud se vám dítě narodilo až v průběhu roku 2008, napíšete příslušný počet kalendářních měsíců. Totéž uděláte v případě, kdy daňové zvýhodnění na děti po část kalendářního roku pobírala vaše manželka/-el.

Tab deti

Doplatek nebo přeplatek?

Na řádek 84 napíšete součet záloh na daň z příjmů, které zaplatil váš zaměstnavatel/-é nebo vy sami. V našem příkladě jde o částku 46 650 Kč. Zaplacené zálohy se odečtou od daně, kterou byste jinak museli zaplatit (řádek 74) a výsledkem je částka, kterou najdete na řádku 91. V našem příkladě vznikl přeplatek na dani ve výši 36 420 Kč, který finanční úřad vrátí.

Tip do článku - účto fakturace duben

6. a 7. oddil

O přeplatek musíte požádat

Pro vrácení přeplatku nezapomeňte vyplnit žádost na konci daňového přiznání, jinak vám finanční úřad přeplatek nevrátí. Když si necháte přeplatek zaslat na bankovní účet, dostanete ho rychleji. Pokud máte obavy, že finančnímu úřadu zbytečně prozrazujete účet v bance, netrapte se tím. Ve věci daní je zjištění čísla účtu v české bance nebo záložně pro finanční úřad hračka.

Preplatek

Nezapomeňte na přílohy

Mezi nejčastější problémy patří chybějící přílohy, o které vás pak finanční úřad žádá. Proto na ně myslete předem a nezapomeňte je uvést do seznamu příloh.

Prilohy
Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Podívejte se do poradny nebo zkuste daňové diskusní fórum.

Anketa

Jak podáváte daňové přiznání?

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).