Hlavní navigace

Nárok na dovolenou vzniká po 4 odpracovaných týdnech. Za výkon práce se považuje také mateřská

30. 9. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Vznik nároku na dovolenou ovlivňuje v České republice především počet odpracovaných dní a to, jak dlouho zaměstnanec pracuje pro daného zaměstnavatele. Minimální výměra dovolené je stanovena zákonem, avšak liší se ve chvíli, kdy zaměstnanec v práci působí celý kalendářní rok, nebo naopak pouze jeho část. Stanovený počet dní dovolené je rozdílný také v případě zkrácených úvazků.

Kdo má nárok na dovolenou

Každému zaměstnanci vzniká nárok na dovolenou za odpracované dny. V České republice je limit pro vznik tohoto nároku stanoven na 4 odpracované týdny. Zda dovolenou skutečně budete čerpat, či nikoliv, však nakonec stejně vždy záleží na zaměstnavateli. Ten by měl dle české legislativy oficiálně sám určovat, kdy si zaměstnanec bude dovolenou vybírat. V praxi to však funguje tak, že si pracovník zvolí termín dovolené a tu mu následně zaměstnavatel buď schválí, nebo zamítne.

Jaká je výměra dovolené

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanovuje minimální výměru dovolené zaměstnance při práci na plný úvazek na 4 týdny v jednom kalendářním roce. Jelikož se od roku 2021 tato výměra udává v hodinách, má tak pracovník nárok na řádnou dovolenou v minimálním rozsahu 160 hodin za rok při plném úvazku. Tuto výměru však zaměstnavatel může nastavit i vyšší. V dnešní době je už standardním benefitem většiny zaměstnavatelů 5 týdnů dovolené. Za její čerpání pak náleží zaměstnanci vždy náhrada mzdy či platu, a to ve výši jeho průměrného výdělku.

Pokud si zaměstnanec z nějakého důvodu nestihne všechnu dovolenou vyčerpat, převedou se mu zbývající hodiny do následujícího kalendářního roku. Po domluvě je pak možné převádět také dovolenou od předchozího zaměstnavatele k novému, avšak v takovém případě je potřeba dohodnout se s novým zaměstnavatelem na výši náhrady mzdy či platu s ohledem na nový platový výměr.

Výpočet nároku na dovolenou 2022

Počet dnů dovolené, na který máte ze zákona nárok, se dá poměrně jednoduše spočítat, a to ani nemusíte být nijak výrazně zdatní v matematice. Pakliže si na to přesto netroufáte, vypočítá vám spolehlivě nárok na dovolenou kalkulačka. I bez ní to ale určitě zvládnete. Pro výpočet nároku na dovolenou je potřeba znát pouze několik důležitých údajů, kterými jsou:

  • roční výměra dovolené při plném úvazku,
  • týdenní úvazek v hodinách,
  • počet odpracovaných týdnů,
  • počet hodin již vyčerpané dovolené.

Celkový počet hodin dovolené, jež vám náleží nebo zbývá do konce roku za předpokladu, že u stejného zaměstnavatele pracujete celý daný rok, pak zjistíte dosazením těchto údajů do vzorečku:

(týdenní úvazek v hodinách × roční výměra při plném úvazku v týdnech) − počet hodin vyčerpané dovolené = počet hodin zbývající dovolené pro daný kalendářní rok

V případě, že u daného zaměstnavatele nepracujete celý kalendářní rok, což se děje například ve chvíli, kdy nastoupíte do nové práce, máte nárok jen na poměrnou část dovolené. Jelikož rok má 52 týdnů, platí, že zaměstnanci vznikne za každý odpracovaný týden nárok na 1/52 dovolené. Tímto pravidlem se tedy můžete řídit, pokud si nejste jisti, kolik dní můžete čerpat za předpokladu, že jste nastoupili do nové práce v průběhu roku.

Nárok na dovolenou při zkráceném úvazku

Pokud se ptáte, jak ovlivní nárok na dovolenou zkrácený úvazek, počítejte s tím, že vám její výměra bude poměrně snížena v závislosti na odpracovaných směnách. Jestliže vaše pracovní doba činí 20 hodin týdně, tedy polovinu plného úvazku, bude vám náležet také poloviční výměra dovolené, to znamená 80 hodin za kalendářní rok.

Počet dní dovolené, na které máte nárok při nižším úvazku, si můžete spočítat jednoduchým způsobem. Je-li při plném úvazku, který činí 40 hodin týdně, stanovena výměra na 160 hodin ročně, má zaměstnanec nárok na 3,07 hodiny dovolené týdně (160/52). V případě, že rozsah vaší pracovní doby činí 30 týdnů za rok, stačí toto číslo vynásobit počtem těchto týdnů, tedy 30 × 3,07, což je zaokrouhleně 92 hodin. Obecný vzorec tedy vypadá následovně:

počet odpracovaných týdnů × (160/52) = roční výměra dovolené při daném zkráceném úvazku

Druhou možností, jak vypočítat výměru dovolené při zkráceném úvazku, je vynásobit počet hodin, který odpracujete za týden, počtem týdnů stanovené roční výměry dovolené u vašeho zaměstnavatele, tedy v našem případě číslem 4 (tj. 4 týdny za rok neboli 160 hodin roční výměry dovolené). Pokud tedy pracujete například 30 hodin týdně, budete mít nárok na 120 hodin dovolené za kalendářní rok (tzn. 30 × 4). V případě 25 hodin týdně pak činí vaše celková výměra dovolené 100 hodin za rok.

Krácení dovolené při výpovědi

Stejně jako u částečného úvazku je krácen také nárok na dovolenou při výpovědi. Z logiky věci vychází, že výměra dovolené musí být v tomto případě poměrně snížena podle toho, kolik bude mít zaměstnanec odpracovaných týdnů ke dni ukončení pracovního poměru. Roli hraje také počet již vyčerpaných hodin dovolené. Nárok na dovolenou ve výpovědní lhůtě při výměře 160 hodin v rámci plného úvazku se tak vypočítá následujícím způsobem:

[počet odpracovaných týdnů × (160/52)] − vyčerpaná dovolená v hodinách = nárok na dovolenou ve výpovědní lhůtě

Nárok na dovolenou ve zkušební době

Zákoník práce nezakazuje ani nepřikazuje čerpání dovolené během zkušební doby. Podmínky pro čerpání dovolené ve zkušební době si zaměstnavatel domlouvá s novým zaměstnancem sám a vše, co si mezi sebou ujednají, by mělo být uvedeno také v pracovní smlouvě. Ve většině případů je však umožněno novému zaměstnanci čerpat dovolenou až po uplynutí této lhůty. Pakliže je ale dohoda jiná, je zaměstnavatelem stanoven určitý limit čerpání, který by ve zkušební době neměl být překročen.

Jak ovlivní výměru dovolené pracovní neschopnost

Ještě do roku 2021 byl nárok na dovolenou při nemoci zaměstnanci krácen, a to tím způsobem, že za každých 100 směn v pracovní neschopnosti došlo ke snížení dovolené o 1/12 její základní výměry. O stejné množství potom pracovník přicházel také za každých dalších 21 zmeškaných pracovních dnů v rámci jedné neschopenky.

Velká změna ovšem nastala 1. 1. 2021, kdy vešla v platnost novela zákoníku práce. Ta stanovila, že nárok na dovolenou při nemocenské se zaměstnanci nekrátí, pakliže pracovní neschopnost nepřesáhne dvacetinásobek jeho týdenní pracovní doby. Nemoc se tak až po dosažení tohoto limitu započítává do výkonu práce.

Dovolená se nekrátí ani v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Pokud u daného zaměstnavatele vykonáváte činnost celý kalendářní rok, náleží vám i v době pracovního úrazu nebo při nemoci z povolání výměra dovolené v plné výši. Jestliže jste do zaměstnání nastoupili v průběhu roku, máte stále na dovolenou nárok, avšak krátí se vám podle počtu odpracovaných směn.

skoleni_27_1

Nárok na dovolenou při mateřské

Nárok na dovolenou po mateřské má zaměstnankyně většinou v rozsahu 4 až 5 týdnů v závislosti na tom, k jakému termínu mateřskou zahájila a ukončila. Informaci o čerpání dovolené bezprostředně po mateřské je potřeba včas nahlásit zaměstnavateli. Výhodou je, že v tomto případě výjimečně nečekáte na schválení dovolené zaměstnavatelem, neboť na ni máte ze zákona právo.

Mateřská dovolená se započítává do výkonu práce, tudíž se během ní výměra řádné dovolené žádným způsobem nekrátí. Chcete-li tedy naplno využít možnosti čerpání volna, na které máte nárok, je výhodné dočerpat řádnou dovolenou před nástupem na rodičovskou, tedy ihned po skončení mateřské. Za řádnou dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou vám náleží standardní náhrada mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku.

Kdy vzniká nárok na dovolenou?
Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který u daného zaměstnavatele odpracoval alespoň 4 týdny. Plán dovolené má podle zákona oficiálně zaměstnanci nařizovat zaměstnavatel. V reálném životě to však ve většině případů funguje tak, že si termíny čerpání dovolené stanovuje zaměstnanec a jeho nadřízený ji schvaluje, nebo zamítá.
Jaká je zákonem stanovená výměra dovolené?
Minimální výměra dovolené je dle zákoníku práce stanovena na 4 týdny. Od roku 2021 se tento údaj uvádí v hodinách, což znamená, že každý zaměstnanec pracující na plný úvazek má ze zákona nárok minimálně na 160 hodin dovolené za kalendářní rok. Zaměstnavatel může tuto výměru zvýšit podle svého uvážení. V praxi se tak často můžete setkat s 5 týdny dovolené. V případě zkrácených úvazků se výměra snižuje na základě stanovené pracovní doby.
Mám nárok na dovolenou ve zkušební době?
Zákoník práce nestanovuje, zda zaměstnavatel musí, nebo naopak nesmí novému zaměstnanci povolit čerpání dovolené ve zkušební době. To, zda bude mít pracovník nárok na dovolenou, závisí pouze na dohodě mezi ním a zaměstnavatelem. Veškeré tyto informace by měly být uvedeny v pracovní smlouvě. Ve většině případů se však s čerpáním volna čeká až po uplynutí zkušební lhůty.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).