Hlavní navigace

Mzdy v Česku a na Slovensku "pod lupou"

14. 5. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Slovensko patří dle hodnocení OECD mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky z členských zemí. Průměrná hrubá měsíční mzda zde vzrostla za poslední tři roky téměř o 3 000 Sk. Jak se vyvíjí mzdy a platy v Česku a na Slovensku? Jak se liší míra zdanění, průměrná čistá mzda či minimální mzda?

Průměrná mzda versus minimální mzda

Výše zákonem stanovené minimální mzdy se v České republice i na Slovensku od roku 2002 výrazně zvýšila. Na Slovensku se minimální mzda zvýšila o 2 680 Sk a v Česku o 2 300 Kč. V současné době činí minimální mzda na Slovensku 7 600 Sk, což je 40,5 % průměrné mzdy v zemi. V Česku je situace obdobná – minimální mzda činí 8 000 Kč, což je 39,6 % průměrné mzdy. Můžeme tedy říci, že v obou zemích je minimální mzda nastavena na shodné úrovni.

Protože v některých letech došlo ke zvýšení minimální mzdy i dvakrát během roku, je v tabulce u obou zemí uvedena minimální mzda stanovená zákonem vždy k prvnímu lednu příslušného roku.

Vývoj minimální mzdy v letech 2002 až 2007
Rok Minimální mzda (vždy k 1. 1.)
na Slovensku v České republice
2002 4 920 Sk 5 700 Kč
2003 5 570 Sk 6 200 Kč
2004 6 080 Sk 6 700 Kč
2005 6 500 Sk 7 185 Kč
2006 6 900 Sk 7 570 Kč
2007 7 600 Sk 8 000 Kč

Které profese nejvíc sypou?

V Česku i na Slovensku vydělávají ženy méně než muži. Ženy v Česku dosahují (dle Eurostatu) 73 % mezd mužů. Na Slovensku ještě o něco méně, 72 %, což jsou v rámci Evropské unie podprůměrné hodnoty. Nejvyšší průměrná mzda v Česku je ve finančních službách a energetice, naopak nejnižší mzdy jsou v zemědělství. Nejvyšší průměrná mzda na Slovensku je v těchto odvětvích: telekomunikace, energetika a nemovitosti. Naopak nejnižší mzdy jsou v hotelnictví a maloobchodu.

Porovnání průměrné hrubé mzdy

Porovnáme-li pouze průměrné měsíční nominální mzdy na Slovensku (18 761 Sk, což je přibližně 15 665 Kč) a v Česku (20 211 Kč) za rok 2006, zjistíme, že průměrná slovenská mzda dosahuje 77,5 % průměrné české mzdy. Zohledníme-li však úroveň cen a zboží v daném státě a použijeme přepočítanou hrubou mzdu dle kupní síly, budeme se pohybovat někde na hranici 85 %.

Ještě v roce 2005 byl tento poměr dle německé analytické společnosti GFK Gruppe cca. 75 % a průměrná slovenská mzda dosahovala po přepočtení na české koruny 68 % české průměrné mzdy. Hlavní příčinou snížení tohoto poměru je ekonomický růst Slovenska v posledních letech. Například dle poslední zprávy OECD „Economic survey of Slovakia” z počátku dubna letošního roku je Slovensko, především díky reformám v posledních letech, na dobré cestě splnit Maastrichtská kritéria a vstoupit do Evropské měnové unie počátkem roku 2009. Tento brzký vstup do měnové unie by měl mít současně pozitivní vliv na další hospodářský rozvoj země. Slovensko se může v posledních letech pochlubit rostoucí produktivitou práce a neustále se snižující mírou nezaměstnanosti. Je hodnoceno jako jedna z ekonomicky nejúspěšnějších zemí OECD s vysokým ekonomickým růstem.

Podnikatelské prostředí na Slovensku

Ve slovenském bankovním sektoru působí více než 20 bankovních subjektů, bez zahraniční účasti jsou 2 banky (Poštová banka, a.s. a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.). Největší bankou na Slovensku je Slovenská sporiteľňa, a.s. (více než 2 milióny klientů), která současně disponuje největší distribuční sítí. Dalšími dvěma významnými hráči na trhu jsou UniCredit Bank Slovakia a.s. a Všeobecná úverová banka a.s.

V loňském roce nejvíce v zemi investovalo Maďarsko a Rakousko. Významným obchodním partnerem je také Česká republika. Mezi nejvíce obchodované komodity slovenského zahraničního obchodu patří: stroje, elektrická zařízení, audio a video, nerostné výrobky, vozidla a jiná dopravní zařízení, základní kovy a výrobky z nich a chemické výrobky.

Další odvětví, které získává, je dřevařský a nábytkářský průmysl (probíhající změny v resortu lesnictví mají za cíl zpřehlednit nakládaní se strategickou surovinou – dřevem). Dále jsou velice příznivě hodnoceny investice do automobilového průmyslu. Hlavními automobilkami jsou Volkswagen Slovakia v Bratislavě, PSA Peugeot Citroen v Trnavě a Kia Motors Slovakia v Žilině. Předpokládá se, že do pěti let by automobilky na Slovensku měly zaměstnávat přes 100 tisíc pracovníků. Rozmach zažívá stavebnictví a budování infrastruktury. Z rozvojem infrastruktury úzce souvisí cestovní ruch.

Vývoj průměrné hrubé mzdy v čase

Slovensko a Česko patří spolu s pobaltskými zeměmi mezi evropské státy, kde roste nejrychleji reálná mzda obyvatel. Hlavními důvody k reálnému růstu mezd jsou především zvyšování produktivity práce v evropských zemích a s tím související růst nominálních mezd, nízká míra inflace a snižování cen vybraného zboží a služeb díky vysoké konkurenci. Přestože Češi a Slováci mají mzdy mnohonásobně nižší než občané v západoevropských zemí, nejsou rozdíly oproti západoevropským zemím tak značné, protože je zde podstatně levněji.

Průměrná hrubá mzda v letech 1994 až 2006
Rok Průměrná hrubá mzda
na Slovensku v České republice
1994 6 294 Sk 7 004 Kč
1995 7 195 Sk 8 307 Kč
1996 8 154 Sk 9 825 Kč
1997 9 226 Sk 10 802 Kč
1998 10 003 Sk 11 801 Kč
1999 10 728 Sk 12 797 Kč
2000 11 430 Sk 13 614 Kč
2001 12 365 Sk 14 793 Kč
2002 13 511 Sk 15 866 Kč
2003 14 365 Sk 16 917 Kč
2004 15 825 Sk 18 035 Kč
2005 17 274 Sk 19 030 Kč
2006 18 761 Sk 20 211 Kč

Výpočet čisté mzdy u průměrné mzdy

Při výpočtu čisté mzdy použijeme v obou zemích průměrnou mzdu za rok 2006 a zákonnou právní úpravu dle roku 2007. Budeme počítat, že občan je svobodný a bezdětný.

Výpočet čisté mzdy
Povinné odvody Česko Slovensko
Průměrná mzda rok 2006 20 211 Kč 18 761 Sk
Sociální pojištění 1 617 Kč (8 %) 1 765 Sk (9,4 %)
Zdravotní pojištění 910 Kč (4,5 %) 751 (4,0 %)
Daň z příjmů 2 056 Kč 1 572 Sk
Čistá mzda 15 628 Kč 14 673 Sk
Čistá mzda v % z hrubé mzdy 77,3 % 78,2 %

Pro doplnění si uvedeme povinné odvody zaměstnavatele:

dan_z_prijmu

  • V Česku zaměstnavatel za svého zaměstnance navíc odvede na sociálním pojištění 5 255 Kč (tj. 26 %) a na zdravotním pojištění 1 819 Kč (tj. 9 %), celkem tedy 7 074 Kč. Z celkových mzdových nákladů ve výši 27 285 Kč si přinese zaměstnanec domů 15 628 Kč, tedy pouze 57,3 %.
  • Na Slovensku zaměstnavatel za svého zaměstnance navíc odvede na sociálním pojištění 4 731 Sk (tj. 25,2 %) a na zdravotním pojištění 1 877 Sk (tj. 10 %), celkem tedy 6 608 Sk. Z celkových mzdových nákladů ve výši 25 369 Sk si zaměstnanec přinese domů 14 673 Sk, tedy 57,8 %.

Prameny:

Anketa

Pracujete v České republice, nebo na Slovensku?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).