Hlavní navigace

Vyspělost regionů: Praha… a pak dlouho nic

30. 4. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V ekonomicky nejvyspělejších regionech a městech jsou nejvyšší mzdy. Platí to při porovnávání zemí, ale i uvnitř států. Ekonomicky vyspělejší regiony mají vzdělanější obyvatelstvo, nižší nezaměstnanost a životní úroveň občanů je vyšší. Lépe se daří podnikání. Jaká je situace v Česku?

Nejvyspělejším evropským regionem je Londýn

Mezi jednotlivými evropskými regiony jsou značné rozdíly ve výši průměrné mzdy, míry nezaměstnanosti či v počtu vysokoškolsky vzdělaných občanů. Každý šestý region v Evropské unii vykazuje HDP na jednoho obyvatele vyšší než 125 % průměru Evropské unie jako celku.

Nejúspěšnější evropské regiony jsou Inner London (303 % průměru EU) ve Velké Británii, Lucembursko (251 %, pro svoji malou velikost se bere jako jeden region) a Bruxelles (248 %) v Belgii. V těchto lokalitách sídlí nejvíce firem zabývajících se informačními komunikačními technologiemi. Daří se zde podnikání, finančnictví a novým technologiím.

Východní Evropa pořád výrazně zaostává

Ze 46 regionů, ve kterých je HDP na jednoho obyvatele vyšší než 125 % průměru EU jako celku, jich leží osm v Německu a Velké Británii, sedm v Itálii, pět v Nizozemí, čtyři v Rakousku a tři v Belgii a Španělsku, dva ve Finsku, jeden v Česku, Irsku, Francii, Slovensku, Švédsku a Lucembursko.

Každý čtvrtý region v Evropské unii nedosahuje 75 % HDP Evropské unie jako celku. Z toho hned patnáct nejhorších regionů se nachází pouze ve třech zemích: Rumunsku, Bulharsku a Polsku. Z celkového počtu 70 regionů jich je pod 75% hranicí 15 v Polsku, osm v Řecku a Rumunsku, sedm v Česku, šest v Bulharsku a Maďarsku, čtyři ve Francii, Itálii a Portugalsku, tři na Slovensku, jeden ve Španělsku a Estonsko, Lotyšsko, Litva a Malta (všechny tyto čtyři země se pro svojí menší rozlohu počítají jako jeden region).

<calculator id=„18“></cal­culator>

V Česku hraje prim Praha

Pro statistické potřeby Eurostatu je Česko rozčleněno na 8 regionů a údaje nejsou zjišťovány na jednotlivé české kraje. Hrubý domácí produkt Česka potom dosahuje 75,2 % Evropské unie jako celku. Nejlépe si vede samozřejmě Praha, která při hodnocení všech evropských regionů se jako jediný východoevropský region vejde do první patnáctky (patří jí dokonce 12. místo).

Ostatní regiony výrazně zaostávají a z tohoto důvodu žije v Česku dokonce 78 % občanů v regionech, které nedosahují ani průměru vykázaného HDP za celou zemi. Vyšší počet občanů žijících v těchto regionech je pouze těsně na Slovensku (79 %), kde region Bratislava výrazně převyšuje ostatní regiony v zemi.

Nejvyrovnanější jsou jednotlivé regiony (dle dosahovaného HDP na obyvatele) v Austrálii, Nizozemí a Švédsku. V těchto zemích jsou současně nižší mzdové výkyvy mezi jednotlivými regiony. Za stejnou práci je výdělek po celé zemi podstatně vyrovnanější než např. v Česku či na Slovensku. Mzdové rozdíly jsou tedy hlavně ovlivněny typem vykonávané práce.

HDP na obyvatele v jednotlivých regionů(členění dle metodiky Eurostatu)
Region HDP na obyvatele (v euro) Porovnání s průměrem EU(EU27=100)
Praha 17 849 157,1
Střední Čechy 7 938 69,9
Jihozápad 7 905 69,6
Severozápad 6 894 60,7
Severovýchod 7 232 63,7
Jihovýchod 7 652 67,4
Střední Morava 6 792 59,8
Moravskoslezsko 6943 61,1

Pramen: Eurostat: Pressemitteilung Nr. 23/2007

Vyšší výkonnost = vyšší mzdy

Nejvyšší průměrná mzda v Česku je v Praze (24 658 Kč) – nejvýkonnějším regionu. Následuje Středočeský kraj (19 340 Kč). Naopak nejnižší průměrná mzda je v Karlovarském kraji (16 428 Kč).

Při zohlednění průměrné mzdy v jednotlivých městech jsou nejvyšší příjmy po Praze v Mladé Boleslavy, Plzni a Ostravě. Naopak nejnižší mzdy jsou v Jeseníku, Písku a Bruntále.

<calculator id=„21“></cal­culator>

V dnešním na výkon orientovaném světě zvyšuje šanci na dobré zaměstnání vysoká kvalifikace. Schopní mají šanci rychle reagovat na měnící se požadavky trhu práce. Nejvyšších příjmů dosahují ti, kteří do sebe investují jako do lidského kapitálu a neustále si rozšiřují a zvyšují své know-how.

Nejnižší mzdy v Česku byly ve výrobě oděvů a zpracování kožešin (11 334 Kč) a výrobě textilií a textilních výrobků (13 975 Kč). Naopak nejvyšší mzdy jsou v oblasti výpočetní techniky (45 420 Kč), finančním zprostředkování (42 982 Kč) a výrobě a rozvodu elektřiny (30 027 Kč).

Kolik občanů bydlí v regionech, které nedosahují ani průměru HDP za celou zemi(v OECD, v %)
Země Počet obyvatel (v %)
Slovensko 79
Česko 78
Mexiko 69
Belgie 64
Polsko 62
Dánsko 62
USA 59
Velká Británie 57
Irsko 57
Maďarsko 55
Korea 53
OECD 52
Kanada 51
Francie 49
Norsko 49
Řecko 47
Německo 46
Španělsko 44
Finsko 43
Japonsko 42
Turecko 41
Portugalsko 41
Rakousko 40
Itálie 40
Švédsko 38
Nizozemí 37
Austrálie 29

Pramen: OECD FACTBOOK 2007 – ISBN 978–92–64–02946–0 – © OECD 2007

Anketa

Jste spokojeni se svou životní úrovní?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).