Hlavní navigace

Může vás úřad práce nutit dojíždět do zaměstnání 4 hodiny?

11. 10. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Dalibor Z. Chvátal
Úřad práce vám zajistí zaměstnání a nezajímá jej, že do něj musíte dojíždět několik hodin. Pokud do něj nenastoupíte, hrozí vám vyřazení z evidence uchazečů o práci. Tím ale přijdete o podporu v nezaměstnanosti a další výhody. Může to však udělat?

Zákon o zaměstnanosti říká, že vhodným zaměstnáním je zaměstnání, které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání. Jestliže jako uchazeč o zaměstnání odmítnete nastoupit do vhodného zaměstnání bez vážného důvodu, tak vás úřad práce vyřadí z evidence. Člověk pak přijde o všechny výhody s tím spojené, jako je třeba nárok na podporu v nezaměstnanosti, úhrada zdravotního pojištění státem, nebo že se mu doba evidence na úřadu práce počítá jako odpracovaná doba pro účely nároku na invalidní nebo starobní důchod a další.

Kvůli práci musel cestovat 4 hodiny do zaměstnání s 3směnným provozem

Uchazeč o zaměstnání z Plzeňského kraje odmítl třísměnné zaměstnání zprostředkované úřadem práce, a to z důvodu jeho špatné dopravní dosažitelnosti. Úřad práce ho proto vyřadil z evidence uchazečů o zaměstnání. Uchazeč se odvolal k Ministerstvu práce a sociálních věcí, které mu nevyhovělo, když odvolání zamítlo. Uchazeč si podal žalobu ke správnímu soudu, které krajský soud vyhověl a rozhodnutí správních úřadů zrušil.

Jenže proti rozhodnutí krajského soudu podalo kasační stížnost Ministerstvo práce a sociálních věcí a na jejím základě Nejvyšší správní soud svým rozsudkem zrušil rozhodnutí krajského soudu a vrátil mu věc k novému řízení. Tím tedy NSS dal v podstatě nepřímo úřadům za pravdu, že uchazeč byl vyřazen z evidence po právu, neboť mu bylo skutečně zprostředkováno vhodné zaměstnání. Pojďme se podívat, jak vhodné z hlediska dojíždění do práce opravdu bylo. Uchazeč argumentoval především tím, že nevlastní osobní automobil a je nucen využívat služeb hromadné dopravy. Hromadná doprava mezi jeho bydlištěm a místem výkonu práce je zajišťována autobusovými a vlakovými spoji s nutností přestupu v městě Plzeň.

Noční směna

Při cestě na noční směnu od 22:00 hodin by dle platného jízdního řádu musel využít vlakového spojení s odjezdem ve 20:27 ze zastávky, která je vzdálena 794 m od jeho domova (13 minut chůze), do zastávky v Plzni. Zde by se musel pěšky přesunout na jinou autobusovou zastávku, z níž by se dopravil na centrální autobusové nádraží Plzeň, a teprve odsud by odjel do svého pracoviště s předpokládaným příjezdem v 21:50.

Pokud by měl kterýkoli spoj zpoždění, nedostal by se včas do práce. Při cestě z noční směny, která by skončila v 6:00, mohl využít autobusový spoj s odjezdem cca 1 km od místa výkonu práce v 6:31 s příjezdem v 7:22 do zastávky, která se nachází 2,9 km od jeho bydliště, a tedy po noční směně by musel ještě jít pěšky 49 minut. Celková doba strávená na cestě do zaměstnání a zpět při noční směně činí nejméně 3 hodiny 57 minut.

Ranní směna

V případě, že by měl uchazeč vykonat ranní směnu v čase od 6:00 do 14:00, musel by odjet vlakem z bydliště v 4:38 a po dvou přestupech by dorazil do zaměstnání v 5:38. Při návratu z ranní směny by po dvou přestupech dorazil do vlakové zastávky v místě bydliště v 15:31. Doba na přestupy je však velmi krátká a nezohledňuje případné zpoždění předchozích spojů, což je vzhledem k odpolednímu stavu dopravy v centru města Plzně velmi pravděpodobné. Doba dojíždění do zaměstnání při ranní směně by při započtení doby strávené chůzí činila 2 hodiny 57 minut.

Odpolední směna

Při odpolední směně v době od 14:00 do 22:00 by musel využít vlakový spoj s časem odjezdu v 12:26, následně dvakrát přestupovat, aby dorazil v 13:47 na místo výkonu práce. Při cestě z odpolední směny by měl využít autobusový spoj s odjezdem ve 22:15 ze zastávky v místě výkonu práce, po dvou přestupech by měl v 23:16 dorazit na vlakovou zastávku v místě bydliště. V případě zpoždění by byl nucen setrvat na Centrálním autobusovém nádraží Plzeň až do ranních hodin, neboť využití jiného spoje by již nebylo možné.

Krajský soud se postavil za nezaměstnaného

Krajský soud se tedy postavil na stranu uchazeče, když řekl, že úřad práce měl vzít v potaz, že uchazeč nežije v místě, které nabízí různé alternativy dopravních prostředků do zaměstnání, jako je tomu ve větších obcích. Naopak je limitován jednou konkrétní variantou dopravního spojení na pracovní směnu. Tato varianta navíc obsahuje i několik přestupů, přičemž stačí, aby jakýkoliv z dopravců nejel nebo spoj měl zpoždění, a pak uchazeči hrozí, že se nedostaví do práce včas, s čímž sice zákoník počítá (jde o omluvitelnou absenci), ovšem rozhodně to není žádoucí.

Především to však představuje vysoké riziko, že se uchazeč nedostane řádně do práce či naopak domů po pracovní době a bude nucen čekat na další dopravní spoje jedoucí i až za několik hodin. Krajský soud označil jednání úřadu práce jako šikanózní výkon práva s poukazem na to, že uchazeč by byl nucen trávit neúměrně dlouhou dobu na cestě do zaměstnání a zpět, a byl by dokonce stresován několika přestupy a musel by chodit pěšky i například v noci a za deště, což by mohlo vzhledem k jeho věku ovlivnit jeho zdravotní a psychický stav.

Nejvyšší správní soud dal za pravdu Úřadu práce

Rozhodnutí krajského soudu vyhovující uchazeči Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil. NSS sice konstatoval, že může být mnohdy relativně obtížné cestovat veřejnou dopravou z odlehlejšího místa. Absenci více variant spojení veřejnou dopravou však nelze interpretovat jako překážku hodnocení nabízeného zaměstnání jako dopravně dosažitelného. Odlehlejší oblasti bohužel čelí mnohdy komplikacím v dopravní obslužnosti z důvodu nižší frekvence spojů veřejné dopravy. Absenci více alternativ dopravního spojení nelze obecně hodnotit jako oprávněný důvod k odmítnutí nabídky zaměstnání pro jeho nevhodnost. Pokud je případně k dispozici pouze jedna alternativa dopravního spojení, nečiní tato skutečnost sama o sobě z nabízeného zaměstnání nevhodné pro jeho dopravní nedosažitelnost.

dan_z_prijmu

Ani riziko zpoždění a zmeškání spoje nečiní nabízené zaměstnání dopravně nedosažitelným. Nejvyšší správní soud, pokud jde o právní úpravu, dále poukázal na to, že dikce zákona o zaměstnanosti definující vhodné zaměstnání z pohledu dopravní dosažitelnosti obsahuje slova „pokud možno“, tedy že zaměstnání má pokud možno odpovídat (vyhovovat) z hlediska dopravní dosažitelnosti. Ve většině případů, ale ne vždy, tedy musí být zprostředkované zaměstnání vhodné i z pohledu dopravní dosažitelnosti.

Je proto v kompetenci úřadu práce, aby odůvodnil onu vhodnost pro uchazeče o zaměstnání, i když například dopravní dosažitelnost nebude ideální. Pokud tedy bude tato vhodnost obhajitelná a nebude existovat vážný důvod pro odmítnutí zaměstnání, není pak jiné možnosti než uchazeče o zaměstnání vyřadit. A to je nutno znovu posoudit.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).