Hlavní navigace

Kdo musí a kdo nemusí platit silniční daň?

11. 10. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Používáte vozidlo k podnikatelským účelům? Pak musíte za vůz platit i silniční daň. Jsou ale i výjimky. Podívejte se, kdy se vás daň týká a kdy zase ne.

Silniční daň se platí čtyřikrát ročně formou záloh, které jsou předem nastaveny. Každoročně pak v lednu podáte daňové přiznání a doplatíte rok předešlý, zejména proto, že prosinec se zálohově nehradí.

Jak ale rozpoznat, kdy se vás daň týká a kdy nikoli, například když teprve začínáte podnikat?

Kdo musí platit silniční daň

Obecně platí, že pokud používáte nějaké motorové vozidlo ke své podnikatelské činnosti a jste zároveň jeho provozovatel, týká se vás také platba silniční daně a zálohy na silniční daň za toto vozidlo.

Není přitom důležité, jakou formou uplatňujete daňové výdaje, zda reálnými náklady, či paušálním výdajem, nebo zda vedete záznamy o používání vozu, či nikoli. Podle zákona je důležitá jen jedna věc, a to jestli auto používáte i pro účely podnikání.

Za která auta platit nemusíte?

Vše ale není tak jednoduché. Uveďme proto, že ne všech vozů se týká platba silniční daně. Pokud používáte auto jen k osobním účelům, daň se na vás nevztahuje. Daň platíte jen tehdy, když používáte auto i k podnikatelské činnosti. A i tam zákon o dani silniční připouští výjimky.

§ 3 – Od daně jsou osvobozena:

a) vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla,

b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,

c) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,

d) vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská),

e) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, s výjimkou osobních automobilů,

f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která

  • mají elektrický pohon,
  • mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
  • používají jako palivo zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, nebo
  • jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85,

g) vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla,

h) vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání.

Vozidla kategorie L jsou dvoukolová, tříkolová a čtyřkolová vozidla rozdělená do několika kategorií. Detailní definici vozidel kategorie L zahrnuje článek 4 Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 168/2013.

Auto se zahraniční RZ

Zákon o dani silniční definuje povinnost platit silniční daň pouze pro vozy s českou státní poznávací značkou. Pokud bydlíte v České republice a jezdíte tu například autem s německou RZ, pak toto auto, ačkoli jej používáte k podnikání, nebude předmětem silniční daně u nás. Má německou RZ, tudíž si musíte zjistit, jaké podmínky určují německé zákony.

Do kdy musím daň zaplatit

Silniční daň se platí čtvrtletně. Celkem tedy za rok musíte odvést 4 platby. Tu třetí musíte na příslušný účet odeslat do středy 16. října 2019, viz tabulka.

Termíny plateb silniční daně za rok 2019
1. čtvrtletí do 16. 4.
2. čtvrtletí do 16. 7.
3. čtvrtletí do 16. 10.
4. čtvrtletí do 17. 12.

Ve výše zmíněných termínech platíte pouze zálohy na silniční daň. Za první čtvrtletí se záloha platí za leden, únor a březen, za druhé čtvrtletí pak za duben, květen a červen. Nyní, ve třetím čtvrtletí, je potřeba zaplatit za červenec, srpen a září. Následně vás bude v letošním roce čekat ještě jedna platba, a to do 17. prosince 2019. Tam ale odvedete zálohy jen za říjen a listopad.

Zálohu za prosinec odvádět nebudete, ta se zohlední až v daňovém přiznání.

Zbytek doplatíte až podle daňového přiznání

Následně budete muset do 31. ledna 2020 podat daňové přiznání, na základě něhož vám bude doúčtována silniční daň za nezaplacený prosinec a doplatíte daň za rok 2019. Sazba daně se přitom řídí následující tabulkou, která zohledňuje právě objem motoru.

Sazby daně silniční pro osobní automobily
Zdvihový objem motoru Sazba daně
do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1 250 cm3 1800 Kč
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2400 Kč
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3000 Kč
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3600 Kč
nad 3 000 cm3 4200 Kč

Kam zálohy zasílat?

Zálohy na silniční daň můžete zaplatit několika způsoby. Prvním je zaslání peněz na bankovní účet příslušného finančního úřadu, viz tabulka:

Bankovní účty pro DPH a silniční daň
Název finančního úřadu Silniční daň
FÚ pro hlavní město Prahu 748–77628031/0710

FÚ pro Středočeský kraj 748–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 748–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 748–77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 748–77629341/0710

FÚ pro Ústecký kraj 748–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 748–77628461/0710
FÚ pro Královéhradecký kraj 748–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 748–77622561/0710

FÚ pro Kraj Vysočina 748–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 748–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 748–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 748–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 748–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 748–77620021/0710

Druhou variantou je zaslat peníze skrze Poštovní poukázku typu A. V obou případech je potřeba uvést variabilní symbol. Tím je vaše DIČ, případně rodné číslo, pokud DIČ nemáte.

Kromě variabilního symbolu je potřeba uvést i konstantní symbol:

  • 1148 – pokud platíte přes internet
  • 1149 – pokud použijete Poštovní poukázku typu A

A co když mám nové auto?

Další variantou je situace, kdy nemáte auto celý rok, nebo už od minulého roku, ale pořídili jste si jej k podnikání až letos. V takovém případě ho k silniční dani musíte registrovat ve lhůtě nejbližší splatnosti zálohy na daň, viz tabulka výše.

FIN21

Samotné zálohy ale budete platit až od měsíce, kdy auto používáte k podnikání. Pokud jste jej začali k podnikání využívat až v říjnu 2019, budete zálohu platit až k 17. prosinci 2019.

Platit pak budete 1/12 příslušné roční sazby silniční daně, viz výše. A to za každý kalendářní měsíc, ve kterém jste vozidlo používali k podnikání.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).