Hlavní navigace

Může vám zaměstnavatel dát na jídlo na zahraniční pracovní cestu méně, než říká vyhláška?

27. 9. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jak je to se snižováním státem předepsaných základních sazeb zahraničního stravného v podnicích? Kdy a o kolik je lze snížit? Co si může zaměstnavatel dovolit?

Podle § 170 odst. 1 ZP vám přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně. Podle § 170 odst. 2 ZP platí, že pokud zaměstnavatel mění základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, nejméně 75 % a u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát prováděcím právním předpisem – tedy každoročně Ministerstvem financí vydávanou vyhláškou.

(O vyhlášce pro rok 2018 jsme psali v článku Jaké diety dostanete v roce 2018 za zahraniční pracovní výjezd?)

Jinak řečeno – diety vám mohou být sníženy v případě práce v podnikatelském sektoru až o 25 % obecně a námořníkům a dalšímu personálu vnitrozemské plavby plující do zahraničí až na polovinu. Pokud toho zaměstnavatel nevyužije, musí stravné určit a vyplatit podle vyhlášky. Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém strávíte v kalendářním dni nejvíce času.

Skutečné výdaje se neprokazují

Zahraniční stravné je (ostatně rovněž jako tuzemské stravné – o tom jsme pro rok 2018 psali v článku Tuzemské diety se v roce 2018 zvyšují. Kolik dostanete na jídlo a auto na pracovní cestě?) poskytováno jako paušální částka, bez ohledu na vámi skutečně vynaložené náklady. Základní sazby zahraničního stravného jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, který na základě zmocnění obsaženého v § 189 ZP vydává v pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí. Nebo případně v mimořádném termínu, jakmile se ceny jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %. Na rozdíl od tuzemského stravného, jehož základní sazby nelze snížit (zaměstnavatel může aplikovat pouze vyšší sazbu), v případě zahraničního stravného zákoník práce za určitých podmínek snížení jeho základní sazby připouští.

Dohoda s vámi nebo jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele

Zaměstnavatel může snížit základní sazbu zahraničního stravného dvěma způsoby, a to buď na základě dohody se vámi, nebo jednostranným určením ve vnitřním předpisu či individuálně při určování podmínek konkrétní pracovní cesty. V prvním případě je snížení základní sazby založeno na souhlasném projevu vůle zaměstnavatele a vás, zatímco v druhém případě je zaměstnavatel oprávněn na základě svého uvážení snížit základní sazbu i proti vaší vůli (tedy bez vašeho souhlasu). Zaměstnavatel však nesmí zahraniční stravné snížit pod zákonné limity a musí je poskytovat alespoň ve výši 75 % obecně nebo alespoň ve výši 50 % u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby základní sazby stanovené právním předpisem. Kromě toho tak musí učinit výhradně před vašim vysláním na pracovní cestu. Snížit základní sazbu nelze v době trvání pracovní cesty ani následně při jejím vyúčtování.

Nemusíte souhlasit a stejně dostanete méně

Nejvyšší soud proto (v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 4469/2017, ze dne 30. 5. 2018) uvedl, že zaměstnavatel je podle § 170 odst. 2 ZP oprávněn snížit základní sazbu zahraničního stravného také jednostranně, bez vašeho souhlasu. Tato sazba však musí být stanovena (určena) ještě před vašim vysláním na pracovní cestu a musí činit nejméně 75 % (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby 50 %) základní sazby stanovené právním předpisem.

Proč zaměstnanec neuspěl se žalobou na doplatek diet

A proto v posuzovaném případě, kterým se NS zabýval, zaměstnanec se svou žalobou na doplatek stravného ve výši 4930 EUR neuspěl. Vykonával práci řidiče mezinárodní kamionové dopravy převážně na území Německa, pro které byla v letech 2011 až 2014 prováděcími předpisy (vyhláškami č. 350/2010 Sb., č. 379/2011 Sb., č. 392/2012 Sb. a č. 354/2013 Sb.) stanovena sazba zahraničního stravného ve výši 45 EUR. Od 1. 1. 2010 zaměstnavatel jednostranně určil ve vnitřním předpisu základní sazbu zahraničního stravného pro řidiče zařazené do skupiny BMW UNIE, kam patřil i žalující zaměstnanec, ve výši 34 EUR a od 1. 10. 2013 ve výši 36 EUR.

skoleni9_11

Dohoda o poskytování zahraničního stravného mezi účastníky uzavřena nebyla. Protože zaměstnavatelem určená sazba respektovala zákonný limit uvedený v § 170 odst. 2 ZP (činila alespoň 75 % základní sazby stanovené právním předpisem), základní sazba zahraničního stravného byla snížena v souladu se zákonem.

Zákaz snižování byste museli mít v pracovní smlouvě

To, jakým způsobem zaměstnavatel řešil poskytování zahraničního stravného s jinými zaměstnanci (že s nimi uzavřel dohodu), kdežto s oním žalujícím zaměstnancem nikoliv, nemá na posouzení věci žádný vliv. Aby tato skutečnost mohla mít na posouzení a rozhodnutí sporu vliv, musely by být podmínky poskytování zahraničního stravného (včetně jeho výše) obsaženy přímo v písemné pracovní smlouvě uzavřené mezi jejími účastníky. Tak tomu ale nebylo.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).