Hlavní navigace

Mutumutu. Levnější životko výměnou za zdravý životní styl (recenze)

15. 12. 2020
Doba čtení: 22 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Aktualizováno 20. 7. 2022 0:00
Zlevní vám pojištění za to, že se o sebe staráte. A vše uděláte kompletně online. Jako bonus dostanete chytré hodinky. V čem je jiné, co je na něm dobrého a kde to vázne?

Zatímco pojištění majetku online sjednáte takřka standardně, životních pojištění sjednatelných přes internet je jako šafránu. Důvody jsou dva.

První důvod, životní pojišťovny se bojí, že by rozzlobily pojišťovací zprostředkovatele. A ruku na srdce, nejvíce životních pojištění se sjedná právě přes ně. Takže pojišťovně, která by přešla se životkem do online, bude hrozit, že ji poradci nebudou sjednávat.

Druhý důvod je vážnější. Jen málokdo ví, jak se má správně pojistit na život. Co znamenají názvosloví, co znamenají výluky, jak správně zvolit pojistné částky, oprávněné osoby. A s tím pomůže právě poradce.

Až doteď. Změnit se to pokouší tzv. insuretechový startup (z anglického slova „insure„ – pojistit) Mutumutu. Jde o značku z dílny české společnosti Creative Dock, jejímž hlavním úkolem je postavit dobrý projekt či firmu a tu následně prodat (v dobrém slova smyslu). Pokud ji neznáte, určitě znáte Zonky, HoppyGo, MallPay a další. To je také jejich práce. Ale zpět k Mutumutu.

Mutumutu už není jen projekt, technicky jde o značku životního pojištění Komerční pojišťovny.

Kdo je kdo

Mutumutu, s. r. o., IČO: 07049587 (vznik 18. 4. 2018), je spolutvůrcem pojištění MUTUMUTU a je Komerční pojišťovně nápomocná při správě tohoto pojištění. Mutumutu vlastní společnost CD Insurance Holding a.s. (vznik 28. 3. 2018). A tu ze 7 % ovládá francouzská pojišťovací společnost SOGECAP, zbytek patří akcionářům z CreativeDock Holding s. r. o.

Pojistitelem je Komerční pojišťovna, a. s., IČO 63998017.

V dokumentech pojištění se často píšou zájmena „my“, „nám“ nebo „náš“, tím se myslí právě Komerční pojišťovna.

Pokud zašlete dopis nebo e-mail na adresu Mutumutu, je to jako by byl doručený pojišťovně a obráceně.

Co se dozvíte v článku
 1. Životní pojištění online
 2. Pojištění smrti
 3. Pojištění pracovní neschopnosti
 4. Pojištění invalidity
 5. Za zdravý životní styl slevy a výhody
 6. Pojistné podmínky pod drobnohledem
 7. Závěr: kdy a pro koho

Životní pojištění online

Mutumutu má dva hlavní znaky. První, životko sjednáte jen online. Druhý, za zdravý životní styl vám dá slevu max. 30 % z ceny pojistného. To je nabídka, která je v životním pojištění stále unikátem a souvisí hlavně s rozvojem technologií, které dokážou měřit životní styl člověka.

Mutumutu je striktně rizikové životní pojištění. Když se tedy nic nestane, jsou to vyhozené peníze, psáno lidově. Pojišťovnickou hantýrkou jste si tímto ale zaplatili jistotu, že když dojde k dané pojistné události, nezůstanete bez peněz. Nebo aspoň vaší pozůstalí. A o to přece jde, ne?

Mutumutu nabízí tři délky pojištění (viz tabulka), nad 65 let věku vás nepojistí. Konkurence umí do 75 let, na druhé straně je fakt, že v důchodovém věku takto nastavené životní pojištění už nebudete potřebovat (ale kvalitní úrazovku ano).

Doba pojištění u Mutumutu
Minimální doba pojištění do 55 let
Střední doba pojištění do 60 let
Maximální doba pojištění do 65 let
Čekací doba 3 měsíce od sjednání pojištění, vyjma úrazů

Mutumutu ve zkratce

 • Životní pojištění sjednáte jen online. Tedy bez poradců.
 • Forma sjednání je přehledná a vede krok za krokem.
 • Ve výlukách nejsou žádná nečekaná překvapení.
 • Zásadní je ale malý počet výluk. Navíc jsou přesně definované a transparentně vysvětlené.
 • Smluvní dokumentace má jen 8 stran. Na živovní pojišťovnu velmi dobrá práce.
 • Smlouvu lze ukončit kdykoli, nejen běžných 6 týdnů před výročím smlouvy.
 • Za ověřený zdravý životní styl dostanete slevu na pojistném, max. 30 %.
 • Do 31. 1. 2021 nabízí za uzavření smlouvy chytré hodinky Apple Watch (38 mm) nebo Garmin Vívoactive 3.

Pojďme si rozebrat jednotlivá pojistná krytí.

Pojištění smrti

Když zemřete, pojišťovna plní. Když žijete, neplní. Zatímco invalidní být můžete, ale nemusíte, smrt je jistota. Jen nevíme, kdy přijde. Pojištění smrti má význam vždy, kdy potřebujete finančně zajistit vaše pozůstalé nebo vaše závazky (pro pozůstalé). Pokud jste sami, nepotřebujete jej (zatím).

Pojištění v případě smrti
Minimální pojistná částka 10 000 Kč
Maximální pojistná částka 5 000 000 Kč

Plní se při úmrtí z jakýchkoliv příčin (úraz, nemoc, přirozená smrt).

Výluky pro pojištění smrti

 • Škody, které vznikly v souvislosti s válkami, vzpourami, nebo pokud jste teroristé. Pokud ale budete obětí terorismu, pojišťovna plní. Pokud pojedete na výlet do války, neplní se.
 • Smrt pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
 • Smrt v důsledku jaderné havárie nebo radioaktivní kontaminace.

Většina pojišťoven sebevraždu plní, ale s čekací dobou 2 let od počátku pojištění. Stejně tak i Mutumutu. Vychází se z předpokladu, že „normální“ člověk si sobě na život nesáhne. Pokud to udělá, není „normální“, tedy je psychicky nemocný a za nemoc se plní. Aby se však zamezilo pojistnému podvodu, aplikuje se právě čekací doba.

Pozor je potřeba dávat také na výluku smrt pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Stačí jen rozbor krve, kde bude zjištěn alkohol (i „malé“ pivo), nebo se zjistí, že v těle jsou přítomné látky THC (i když jste si jointa dali přes měsícem). Hledá se však příčinná souvislost.

Zatímco smrt vlivem alkoholu a drog je zcela ve výlukách, u úrazů dojde jen ke snížení plnění. Pojistné plnění může pojišťovna snížit až o 50 %, pokud došlo k úmrtí následkem úrazu za těchto okolností:

 • v příčinné souvislosti s požitím alkoholu nebo návykové látky,
 • pokud jste svým jednáním spáchali trestný čin,
 • pokud jste svým jednáním jinému způsobili těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Pojištění pracovní neschopnosti

Pokud jste jako zaměstnanci účastni nemocenského pojištění, při pracovní neschopnosti od státu získáte nemocenské. Jako OSVČ můžete být dobrovolně nemocensky pojištěni. V obou případech dostanete však jen část peněz (zaměstnanci cca 60 %, OSVČ třeba i jen 10 %, nebo taky nic). Rozdíl dorovná komerční zdravotní pojištění. To lze sjednat samostatně (umí Generali Česká pojišťovna, Pojišťovna VZP a UNIQA pojišťovna), nebo v rámci životního pojištění (umí ostatní životní pojišťovny).

V životním pojištění vždy platí pravidlo, že si jej sjednáváte v době, kdy jste (ještě) zdraví a de facto jej nepotřebujete. Až jej potřebujete, už jej totiž nesjednáte. A pokud se vám to „podaří“, pravděpodobně bude sjednání neplatné.

Mutumutu má pracovní neschopnost se spoluúčastí 30 nebo 60 dnů, poté začne vyplácet pojistné plnění (rentu). Pokud hledáte pojišťovnu, která vám začne peníze vyplácet již po 14 dnech pracovní neschopnosti, konkurence to umí, ale je to drahé. A ruku na srdce, dobrá rizikovka má řešit jen životní situace, které vás finančně ohrozí. Tím by neměla být ani měsíční pracovní neschopnost. Dobrou zprávou je, že Mutumutu kryje i bolesti zad a psychické choroby. To u pojišťoven přitom není obvyklé.

Osobně doporučuji u pracovní neschopnosti obecně nastavit 60denní spoluúčast. Je levná a kryje opravdu vážné situace.

Pojištění pracovní neschopnosti
Minimální spoluúčast (čekací doba) 30 dnů
Minimální spoluúčast (čekací doba) 60 dnů
Maximální měsíční plnění 30 000 Kč

Měšec: Co se děje, když zákazník (ne)sdělí, že má pojištění pracovní neschopnosti i u jiné pojišťovny?

Mutumutu: Neděje se nic. Žádnou podmínku „nemít pojištění jinde“ nemáme. Ale potřebujeme mít přehled mimo jiné jako určitou prevenci podvodu. Stačí být upřímný a říct nám pravdu.

Měšec: Zkoumáte rovněž, zda je váš klient nemocensky pojištěn? Krátí se o to pojistné plnění při pojistné události?

Mutumutu: Nezkoumáme to a nekrátíme. Naopak doporučujeme jej mít, aby klient dostával více peněz. Na začátku se klientů, kteří jsou OSVČ, zeptáme, a pokud si ho neplatí, doporučujeme pojistit se na větší částku, aby lidi nebyli úplně bez příjmu, protože od státu v tu chvíli nic nedostanou.

Kolik dostanete?

Když se sečte případné státní nemocenské a plnění od Mutumutu, měli byste být na max. 100 % vypadlého příjmu. Ale ne více. Ovšem i Mutumutu má své limity a nejvyšší plnění je 30 000 Kč měsíčně za předpokladu, že skutečně prokážete relevantní příjmy.

Nevýhodou je, že Mutumutu automaticky počítá s dorovnáním příjmu do 100 %, přitom některým by stačil i nižší (a tedy levnější pojistné).

Co je to čistý měsíční příjem

Zaměstnanec

 • Průměrný měsíční výdělek zaměstnance stanovený zaměstnavatelem dle pracovněprávních předpisů.

OSVČ

1) Používáte výdajový paušál.

2) Ostatní

Od příjmů dle §7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů se odečtou:

 • výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů,
 • daně z příjmu,
 • pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.

Příklad pro OSVČ s výdajovým paušálem: Příjem OSVČ je 600 000 Kč ročně (hrubého). 50 % je 300 000 Kč (parametr Mutumutu, nejde o základ daně). Zůstává tak 300 000 Kč děleno počtem měsíců v roce = 25 000 Kč měsíčně. Více od Mutumutu pro tento příklad nedostanete.

Měšec: Jak dokládá klient příjmy, přes daňové přiznání? Výpisy z účtů apod.?

Mutumutu: Pokud je to potřeba u vyšších částek (do 15 000 Kč měsíčně nezkoumáme), zaměstnanci dokládají pracovní smlouvu nebo obdobný doklad. Živnostníci dokládají daňové přiznání.

Pojištění pracovní neschopnosti – pojistné částky a plnění
Měsíční dohodnutá částka plnění Příjem zaměstnance Příjem OSVČ
do 15 000 Kč bez omezení nezkoumá se
16 500 Kč 16 500 Kč 21 500 Kč
18 000 Kč 18 000 Kč 22 500 Kč
19 500 Kč 19 500 Kč 23 500 Kč
21 000 Kč 21 000 Kč 25 000 Kč
22 500 Kč 22 500 Kč 27 500 Kč
24 000 Kč 24 000 Kč 31 000 Kč
25 500 Kč 25 500 Kč 34 500 Kč
27 000 Kč 27 000 Kč 37 000 Kč
28 500 Kč 28 500 Kč 39 500 Kč
30 000 Kč 30 000 Kč 41 500 Kč

Pojištění invalidity

Invalidita může vzniknout následkem nemoci nebo úrazu. Stát rozeznává tři stupně invalidity:

 1. Invalidita 1. stupně se týká státních pojištěnců (sociální pojištění), jejichž pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, nejvíce však o 49 %.
 2. Invalidita 2. stupně znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %.
 3. Invalidita 3. stupně se týká těch, kterým poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %.

Po dosažení 65 let věku dojde k automatické transformaci invalidního důchodu na důchod starobní.

Přesná výše plnění záleží na vašem příjmu. Mutumutu má své hranice na částce 13 500 Kč pro 3. stupeň, více v tabulce níže. Pojišťovna sama píše, že respektuje a nerozporuje přiznaný stupeň invalidity od státní správy, což je takřka forma veřejného příslibu (jinak to obecně pojišťovna pro plnění rozporovat může).

Přiznáním invalidity pojištění ale nekončí, nadále jste pojištěni na ostatní rizika a stupně invalidity. To je plus.

Pojištění invalidity
Invalidita Maximální možné měsíční plnění
1. stupeň 4000 Kč
2. stupeň 6500 Kč
3. stupeň 13 500 Kč

Výluky pro pojištění invalidity a pracovní neschopnosti

 • Horolezectví včetně vysokohorské turistiky, tj. turistiky či výstupů v terénu stupně obtížnosti 4 UIAA a vyššího (lezení, při kterém je vyžadována technika tří pevných bodů) včetně výstupů po předem zajištěných cestách, turistiky v horském terénu mimo povolené turistické cesty a turistiky v ledovcovém terénu; v místech s nadmořskou výškou nad 3000 m je vyloučen i pohyb v terénu nižšího stupně obtížnosti).
 • Létání jakýmikoliv prostředky (např. létání ultralehkými letadly, bezmotorové létání, paragliding, parasailing, seskoky s padákem z letadel a z výšin) s výjimkou letadla pravidelné letecké osobní dopravy nebo speciálním skupinovým letem registrovaným u OAG Worldwide Flight Guide).
 • Bungee-jumping.
 • Kanoe nebo rafting od úrovně WW3.
 • Skoky do vody.
 • Shark-diving.
 • Potápění s použitím dýchacího přístroje.
 • Lyžování a jízda na snowboardu a skibobech mimo vyznačené tratě, případně na vyznačených tratích mimo určenou dobu provozu.
 • Akrobacie na lyžích a snowboardech.
 • Skoky a lety na lyžích.
 • Heli-skiing (biking).
 • Motoskijöring.
 • Jízda na závodních bobech, závodních skibobech a závodních saních.
 • Snowrafting.
 • Zorbing.
 • Canyoning.
 • Black-water-rafting.
 • Speleologie.
 • Ultimate fighting.

Za zdravý životní styl slevy a výhody

Zásadním tahákem Mutumutu je sleva za zdravý životní styl. Pojišťovna jej má rozdělený na 3 oblasti, přičemž maximální výše slevy je 30 % z pojistného.

Zdravý životní styl má pozitivní vliv na dožití i kvalitu života. Pokud se o sebe staráte, Mutumutu vás odmění a vrátí vám až 30 % zaplaceného pojistného. Peníze vám vyplatíme, pokud budete sportovat, vyhýbat se cigaretám a pravidelně chodit na hrazené prohlídky k lékaři.

Každý kvartál můžete získat 20 % pojistného zpět za dosažení cílů stanovených pro běh, jízdu na kole, chůzi nebo aktivity na sportovištích.

Za aktivity na sportovištích Mutumutu považuje sportovní aktivity, které děláte v zařízeních k tomu určených a které aplikace Mutumutu rozpozná dle vaší GPS polohy. Takže potřebujete mít chytrý mobil.

Roční slevu 5 % + 5 % (celkem 10 %) lze získat tím, že nebudete kouřit (5 %) a absolvujete alespoň jednou za 2 roky preventivní lékařskou zdravotní prohlídku (5 %). Nekouření potvrzujete čestným prohlášením.

Kvartál je pro Mutumutu období 13 po sobě jdoucích týdnů od počátku pojištění. Ke každému 4. kvartálu připočítá zbylý jeden až dva dny do konce roku.

Rok je pro Mutumutu období 365 (nebo 366 v přestupném roce) po sobě jdoucích dnů od počátku pojištění.

Body za pohybové aktivity
Sledovaná hodnota Maximální počet získatelných bodů
Den 40 bodů
Týden 100 bodů
Kvartál 1000 bodů (= 20% sleva)

Za každých 250 bodů je sleva 5 % na pojistném. Maximální výše slevy je ale 20 %.

Každý týden musíte dosáhnout cíle 100 bodů, to vám zajistí kvartálně 20% slevu. Nižší body znamenají nižší slevu, ale pořád slevu. Zisku 100 bodů lze dosáhnout pravidelnou sportovní aktivitou v průběhu týdne. Body budete získávat na denní bázi a budou se vám v průběhu týdne sčítat.

Body sbíráte za různé aktivity – chůzi, běh, jízdu na kole nebo aktivity na sportovištích. Pokud při chůzi, běhu nebo jízdě na kole dosáhnete denního minima, získáte 5 bodů. Po dosažení minima budete dále dostávat jeden bod za každou další vykonanou aktivitu z tabulky níže. Za aktivity na sportovištích získáte max. 20 bodů za den.

Slevy za zdravý životní styl
Sledovaná hodnota Aktivita Výše slevy
Pohyb Chůze, běh a kolo, aktivity na sportovištích max. 20 %
Nekuřáci 5 %
Preventivní prohlídky 5 %

Body za veškerou denní aktivitu se sčítají, maximálně však můžete dosáhnout 40 bodů za jeden den a 100 bodů za týden. Lze splnit některou z uvedených aktivit, nebo také jejich kombinace.

Počítání bodů za pohyb
Aktivita Denní minimum pro získání 5 bodů Nad denní limit: 1 bod za každou hodnotu níže Denní maximum za aktivitu Denní maximum bodů
Chůze 7500 kroků 500 kroků (cca 6 min.) 25 000 kroků (cca 18 km) 40
Běh 15 minut 1 minuta 50 minut 40
Bicykl 15 minut 3 minuty 120 minut 40
Jiná aktivita 1 aktivita delší než 45 minut = 20 bodů 1 návštěva 20

40 bodů například odpovídá součtu prvního sloupce tabulky (7500 kroků denně, 15 minut běhu, 15 minut jízdy na kole a 45 minut aktivity denně). Anebo stačí, když půjdete z práce a do práce více pěšky, pokud vám to daná profese umožňuje.

Sleduje vás aplikace

Abyste deklarovali zdravý životní styl, musíte jej prokázat. To se děje přes mobilní aplikaci Mutumutu (Android, iOS). Ta zaznamenává polohu sportoviště podle vaší GPS polohy a získává data z aplikací Apple Health, Google Fit a Garmin Connect. Ty je zase získávají z vašich mobilů, fitness aplikací nebo chytrých zařízení, které měří vaši aktivitu. Pokud vzniknou rozdíly mezi údaji ve vašem zařízení a aplikací Mutumutu, pojišťovnu kontaktujete a situace se pak řeší.

Fungování aplikace a vliv pohybových aktivit na pojistné je mimo kapacitu tohoto článku. Aplikaci a její vliv na pojistné testujeme a po vyhodnocení dat budeme článek o ní publikovat. Bude doslova vyzkoušena na lidech.

Chytré hodinky jako dárek

Do 31. ledna 2021 má Mutumutu akci. K pojištění můžete bezplatně získat chytré hodinky Apple Watch 3, 38 mm (prodejní cena cca 5500 Kč) nebo Garmin Vívoactive 3 (prodejní cena cca 3900 Kč). Stačí splnit tyto podmínky:

Sjednat si pojištění v období od​ 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021.
Do 30 dnů od sjednání uhradit první pojistné.

 1. V období prvních 4 týdnů od počátku pojištění získáte prostřednictvím sportovních aktivit v aplikaci Mutumutu alespoň 400 bodů podle pravidel.
 2. Nasdílíte svoji sportovní fotografii veřejně na sociální síti (Facebook, Twitter, LinkedIn nebo Instagram), u které uvedete hashtag #mutumuturespekt a označíte účet Mutumutu.
 3. Neukončíte předčasně jiné pojištění Mutumutu, které jste sjednali v předcházejících 24 měsících.
 4. Nevypovíte ani jinak předčasně neukončíte tuto smlouvu do 2 měsíců od jejího uzavření.
 5. Uhradíte řádně a včas prvních ​60​ splátek pojistného.

A co když podmínky porušíte? Pak hodinky zaplatíte dle tabulky níže. Říká se tomu sankce.

Sankce za chytré hodinky při nesplnění podmínek
Trvání smlouvy v měsících Sankce
1–11 5000 Kč
12–23 4000 Kč
24–35 3000 Kč
36–47 2000 Kč
48–59 1000 Kč

Aktualizováno:

Od roku 2022 Mutumutu místo chytrých hodinek nabízí peníze. Dostanete 3000 Kč na nákup chytrých hodinek nebo sportovního vybavení dle vašeho výběru.

Pojistné podmínky pod drobnohledem

Bez lékařské prohlídky, ale…

U nás při uzavírání smlouvy o pojištění nepožadujeme lékařskou prohlídku. Pro sjednání stačí online dotazník, píše se na webu Mutumutu. Nezapomeňte, že občanský zákoník myslí na to, že při sjednání smlouvy máte vše vyplnit pravdivě, jinak pojišťovna může odmítnout pojistné plnění (a pište si, že to udělá). Pokud vše poctivě vyplníte a pojišťovna bude potřebovat jistotu, napíše vám e-mail s tímto obsahem:

Hezký den,

abychom mohli posoudit váš zdravotní stav, potřebujeme kromě údajů ve zdravotním dotazníku i výpis z vaší zdravotnické dokumentace. O doplnění těchto údajů jsme poprosili vašeho lékaře xxx a xxx. Na zaslání dokumentace mají lékaři více než měsíc.

Na prozkoumání zdravotního stavu máme první dva měsíce od uzavření pojištění. Jak rychle zvládneme váš stav posoudit záleží na tom, kdy nám váš lékař doručí požadovaný výpis. Chcete-li, kontaktujte svého lékaře, aby se zasláním neotálel a my vše vyřídili co nejdříve. Většina lékařů nám ale dokumentaci stihne zaslat sama, ačkoliv jim to na konci roku může trvat déle.

Měšec: Jak dlouho zpravidla trvá, než dorazí výpis ze zdravotní dokumentace?

Mutumutu: Pokud je potřeba výpis ze zdravotní dokumentace (menšina případů), tak nejčastěji dorazí do 30 dnů. Záleží jen na ordinaci, která ho odesílá, a její rychlosti.

Měšec: Jak dlouho pojišťovna na výpis čeká a co když nepřijde?

Mutumutu: Zákon pojišťovnám umožňuje na takové případy reagovat do 60 dnů. Pokud do té doby zdravotní dokumentace nedorazí, nemáme jinou možnost než smlouvu vypovědět. V těchto případech vracíme klientovi veškeré zaplacené peníze zpětně. Pokud se blíží lhůty, lékaře urgujeme, snažíme se v určité fázi požádat o pomoc klienta, aby to u lékaře zaurgoval sám. To většinou zafunguje. Pokud by dorazila dokumentace jen o něco později, s klientem se vždy domlouváme individuálně.

Měšec: Kdo hradí poplatek za výpis ze zdravotní dokumentace?

Mutumutu: Poplatek za výpis ze zdravotní dokumentace hradí v tomto případě Komerční pojišťovna.

Dva měsíce čekání na jistotu

Pojištění můžete bez sankcí vypovědět obecně vždy do 2 měsíců od sjednání. U Mutumutu navíc kdykoli i poté, nemusíte čekat do max. 6 týdnů před výročím smlouvy. To je ojedinělý vstřícný krok.

Ale po uzavření smlouvy má tytéž práva vypovědět smlouvu do 2 měsíců i Mutumutu.

Po aktivaci pojištění zpracováváme a vyhodnocujeme informace o vás a vašem zdraví, které jste uvedli při sjednání pojištění a ve zdravotním dotazníku. Po prozkoumání vaší osobní situace (jako např. vaše úvěrová angažovanost nebo celková pojistná částka, na kterou jste u nás pojištěni v rámci jiných pojištění) a zdravotní anamnézy vám do dvou měsíců od vzniku pojištění můžeme prostřednictvím Mutumutu navrhnout novou výši pojistného, změnu zvoleného pojistného nebezpečí, individuální výluku nebo od dohody o pojištění odstoupit. Dodatek k dohodě o pojištění s upravenými podmínkami pojištění a/nebo novou výši pojistného odsouhlasíte autorizační SMS zprávou dle instrukcí, které vám zašle Mutumutu e-mailem. Změněné pojištění bude platit od následujícího pojistného období po odsouhlasení dodatku.

Pokud s navrhovanou změnou nebo s novou výší pojistného nebudete souhlasit, stornujeme vaše pojištění od počátku, jako kdyby vůbec nevzniklo. Stejně tak od dohody o pojištění odstoupíme a pojištění stornujeme od počátku, pokud po vyhodnocení vaší osobní situace, informací ze zdravotního dotazníku a vaší zdravotnické dokumentace zjistíme, že vás pojistit nemůžeme. V obou případech vám zaplacené pojistné Mutumutu vrátí.

Jimi slovy to znamená, že pokud jste pro Mutumutu rizikoví klienti, může vám cenu pojistného navýšit. Například vlivem záznamů ve zdravotní dokumentaci, které následně do pojišťovny dorazí. A pokud vyšší pojistné odmítnete, pojištění se zruší a vy dostanete plnou výši pojistného zpět. A to je dobrá zpráva. (Pojištění bude stornováno, tj. fakticky nevzniklo.)

Totéž se stane poté, kdy Mutumutu po uzavření smlouvy zjistí, že vás nedokáže pojistit, a to nejen vlivem zdravotního stavu, ale třeba vlivem nebezpečné profese, kterou děláte.

Nebezpečné profese

Při sjednání smlouvy prohlašujete tuto větu:

Prohlašuji, že nebudu vykonávat činnost osobního strážce, nebudu pracovat v cirkuse, jako kaskadér nebo artista.

Všimněte si čárky před „jako kaskadér“. Věta totiž pak mění význam a týká se teoreticky všech pracujících v cirkusu (tedy i pokladní). Nejspíš ale jde o překlep.

Pojistné podmínky mají nebezpečné profese rozdělené do tří kategorií. Ceny pojistného automaticky počítají s 1. kategorií. Pokud patříte do jiné, musíte to pojišťovně při sjednání sdělit, míra rizika má vždy vliv na cenu pojistného. Pokud se riziko změní až během pojištění, opět jí to musíte sdělit. A co když to neuděláte? Pojišťovna plnit bude, ale plnění může krátit. Krácení bude odpovídat poměru skutečně placeného pojistného k výši pojistného, která by byla stanovena, pokud byste změnu oznámili.

Skupiny povolání v Mutumutu
Povolání s běžným rizikem úrazu Administrativní práce s převažující duševní činností nebo manuální činnost. Např.: masér, notář, pekař, právník, recepční, servírka, telefonní operátor, truhlář, účetní, učitel, veterinář, zahradník apod.
Povolání s vyšším rizikem úrazu Např.: bourač masa, elektrikář (pracující s vysokým napětím do 400 kV), člen posádky záchranného vrtulníku, hasič, pilot záchranných složek, pracovník bezpečnostních agentur, pracovník ve výškách, příslušník horské záchranné služby, tovární a zkušební jezdec motorových vozidel a plavidel, záchranář a člen havarijních sborů, těžař nerostných surovin a pracovník v dolech a báních
Povolání s příliš vysokým rizikem úrazu Např. artista, kaskadér, elektrikář (pracující s vysokým napětím od 400 kV), krotitel zvěře, profesionální sportovec, osobní strážce, příslušník armády, pyrotechnik a pracovník s výbušninami, pracovník v jaderném průmyslu

Pokud povolání změníte a vaše nové povolání bude v jiné skupině než to původní, podle kterého pojišťovna počítala pojistné, musíte o tom neprodleně informovat Mutumutu. Tuto změnu zohlední ve výši pojistného na další pojistná období po oznámení změny. Buď tak, že pojistné sníží, nebo vám do jednoho měsíce ode dne, kdy změnu oznámíte, navrhne jeho zvýšení.

Pojištění ale může také vypovědět, například pokud se stanete krotitelem divoké zvěře.

Příjmy se sledují a dny počítají

Pokud při šetření pojistné události pojišťovna zjistí, že váš příjem je nižší o víc než 20 % vůči příjmu odpovídajícímu dohodnuté částce, pojistné plnění sníží tak, aby odpovídalo vašemu skutečnému příjmu podle tabulky. To se týká pojištění pracovní neschopnosti, protože nemá sloužit k zisku, jak jsme si už napsali.

Pojistná plnění za jednotlivé pracovní neschopnosti se sčítají. Dohromady vám však vyplatí plnění maximálně za 730 dní. Pro jednotlivou pojistnou událost je limit 548 dnů.

Jen převodem na účet

Zajímavým prohlášením při platbě pojistného je věta:

Účet, ze kterého budu platit, je účet můj, nebo k němu mám dispoziční práva.

To by znamenalo, že pojistné za vás nikdo třetí nesmí uhradit. Předem jsou takto diskvalifikováni lidé v exekuci bez účtu. Otázkou je, jak to pojišťovna zjistí a co s tím může pro případné pojistné plnění dělat. (Nic.)

Toto prohlášení nejspíš slouží k tomu, aby vám pojišťovna mohla vyplácet na účet bonus za zdravý životní styl. Až 30% sleva na pojistném se totiž vyplácí zpětně bezhotovostně průběžně během roku na bankovní účet.

Při sjednání smlouvy jsem si také všiml této věty:

Platby si budeme automaticky strhávat z vaší karty, kterou jste zadal v platební bráně.

Platbu kartou mi však společnost Mutumutu nenabídla. Následný dotaz ale vysvětlil proč.

Měšec: Proč je počátek pojištění odložen o 3 dny? Nejde se pojistit již od druhého dne?

Mutumutu: Při platbě kartou (ze zákona ji lze umožnit jen do 2000 Kč měsíčně) to lze. U platby převodem automaticky počítáme rezervu na převod a připsání na účet. Jednoduše proto, aby si klient nezvolil ve 23 hodin počátek zítra, zaplatil hned a čekal, že je pojištěný. Pojištění se podepíše (aktivuje) až připsáním peněz na účet a platí následující den. Chceme vždy předejít nepříjemným překvapením, tak jsme podle toho designovali celé Mutumutu.

Měšec: Kdy lze pojištění hradit platební kartou?

Mutumutu: Kartou lze zaplatit, jen pokud má klient pojištění nastavené do 2000 Kč měsíčně. U vyšších částek to v současné době nelze kvůli regulaci. Bohužel novela zákona proti praní špinavých peněz pravděpodobně platbu kartou znemožní úplně.

Nebezpečné státy a území

Jestli vyrazíte na cestu do státu či oblasti, přestože to Ministerstvo zahraničních věcí ČR nebo obdobná autorita nedoporučují, nejste u Mutumutu pojištěni. Je to ve výlukách. A je jedno, jestli si vás najde zbloudilá kulka, upadnete, nebo dojde k dopravní nehodě. Pojištění neplatí.

Řídíte, co nemáte

Další výluka platí při řízení dopravního prostředku nebo obsluze stroje, ke kterým je vyžadováno platné příslušné oprávnění a vy ho nemáte. Obdobně to platí i pro případy, kdy stroj či dopravní prostředek řídila nebo obsluhovala jiná osoba bez požadovaného oprávnění a vy jste o tom věděli.

Příklad, pojedete vozidlem bez řidičského oprávnění, třeba „jen kousek“, ale zabijete se. Nebo vás zabije kamarád, kterého jste nechali řídit bez jeho oprávnění. Vaši pozůstalí nedostanou nic.

Souhlasy

Udělujete souhlas, že při prozkoumávání vašeho zdravotního stavu může Komerční pojišťovna kontaktovat vašeho ošetřujícího lékaře, zdravotnická zařízení nebo vaši zdravotní pojišťovnu, a souhlasíte s tím, aby jí tyto informace nebo kopie dokumentace poskytli.

Souhlasíte a zmocňujete Komerční pojišťovnu k tomu, aby si kdykoliv to uzná za nutné nebo potřebné vyžádala údaje o vašem zdravotním stavu a případně příčině smrti. Toto zjišťování je oprávněna provádět na základě zpráv či jakékoliv zdravotnické dokumentace, které si vyžádá od vašich ošetřujících lékařů, veřejné zdravotní pojišťovny, a případně i prohlídkou nebo vyšetřením u pojišťovnou určeného lékaře nebo zdravotnického zařízení.

Pojišťovna je oprávněna si ze získaných zpráv a zdravotnické dokumentace pořizovat kopie a výpisy a taky pověřit zjišťováním informací o vašem zdravotním stavu svého smluvního lékaře nebo zdravotnické zařízení. Pro účely tohoto zmocnění a v jeho rozsahu zprošťujete své ošetřující lékaře, zdravotnická zařízení, jež vám poskytují zdravotní péči, a veřejnou zdravotní pojišťovnu jejich zákonné povinnosti mlčenlivosti.

Jinými slovy, pojišťovna o vás bude vědět všechno, co do vašeho zdraví. Ale nemůžete se tomu divit, jsou to její peníze, které by pak musela plnit. Je to standardní forma.

Uvádějte pravdu a nic než jen pravdu

Pojistné plnění může pojišťovna snížit až o 50 %, pokud zjistí, že jste při hlášení pojistné události a její likvidaci uvedli nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje nebo jí je zamlčeli. Pokud se toto zjištění prokáže, bude chtít, abyste jí uhradili veškeré její náklady, které souvisely s šetřením těchto nepravdivých nebo zamlčených skutečností.

Pojistné plnění může pojišťovna odmítnout vyplatit, pokud pojistnou událost způsobila skutečnost, o které před sjednáním pojištění nebo jeho změně nevěděla, a kdyby o ní věděla, pojištění by nesjednala nebo jej sjednala jinak.

Závěr: kdy a pro koho

Životní pojištění Mutumutu je stále unikátem na trhu a tak trochu předběhlo dobu. Cena pojistného je stanovená příjemně, jde o rizikovku s dobrými parametry jak po cenové stránce, tak rozsahem krytí. Podmínky jsou jednoduché, smlouva jasná a přehledná, výluky přesně definované.

Tak kde je chyba? Těžko říct. Abyste si užili dobrou cenu pojištění, musíte pojišťovně svěřit svá data. Ne jednou, ale trvale. Není to však žádná tragédie. Aplikaci zajímá jen počet kroků, minuty běhu, minuty jízdy na kole, jednorázově potvrdíte ověření lokace, ze cvičíte ve fitku nebo jste v bazénu. Mutumutu nesleduje trasu, kudy chodíte, ani neukládá vaše běžecká data nebo váš tep. Aplikace žádá senzitivní data nesbírá.

Smlouva s Mutumutu není smlouva na pár let a konec, je to závazek platný po celou dobu platnosti pojištění. Vyžaduje od vás nejen pravidelnou fyzickou aktivitu, ale, a to je hlavní, tyto informace pojišťovně předávat. Bez nich to nemá smysl. Bude vás to bavit?

A na tom to právě stojí a padá. Chcete kvalitní pojistné krytí za dobrou cenu? Předávejte nám informace o vašem životním stylu, zvláště o zdravém pohybu. Když tuto doživotní hru hrát nechcete, podívejte se raději po konkurenci, která to po vás vyžadovat nebude.

Ale můžeme se na to podívat i jiným pohledem. Nemáte chytrý mobil? Mutumutu pro vás není. Máte chytrý mobil, chcete dobrou pojistku, ale nechcete předávat svá pohybová data? Ty už jste však dávno dali jiným, typicky Googlu a Facebooku, pokud používáte jakoukoli službu těchto subjektů. A to data velmi podrobná, včetně GPS lokací. Na rozdíl od Mutumutu, která vám zlevní vaše vlastní pojištění, cílem Googlu, Facebooku a dalších je jen prodat a zobrazit vám více reklamy, a tedy na vás více vydělat (ideálně tak, abyste to nevěděli). U Mutumutu to děláte jen pro sebe a přitom pojišťovna vaše senzitivní data nesbírá.

Mutumutu má striktně dané výluky (viz boxy výše), což je daň za jednoduchost smlouvy, jenže to je právě výhoda. Pokud však provozujete nějaký z vyjmenovaných sportů nebo rizikových aktivit, jděte jinam.

dan_z_prijmu

A tip na závěr. Chcete-li hrát s Mutumutu zdravotní hru v podobě „výzev“, což je nezbytné pro slevu, tak výzvy startují vždy od počátku pojištění, v mém případě jde třeba o týden v období 11. – 17. 12. 2020 (7 dnů, začátek pojištění 11. 12. 2020, sjednáno 8. 11. 2020). Proto si pojištění sjednejte s počátkem platnosti vždy k 1. dni kalendářního měsíce, bude se vám lépe pracovat s plněním plánů.

Článek od února 2021 obsahuje affiliate odkazy.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).