Hlavní navigace

Minimální mzda už bude spravedlivá

26. 7. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Minimální mzda bude pro všechny stejná. A to i pro invalidy, mladistvé a čerstvé absolventy škol.

Minimální mzda představuje či spíše měla by představovat ochranu před poskytováním (vyplácením) nepřiměřeně nízkých mezd, platů a odměn za práci zaměstnancům.

Mnozí vědí, že nejnižší, úředně stanovená, cena práce (minimální mzda) v ČR činí 8000 Kč za měsíc pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou, s čímž koresponduje minimální mzda 48,10 Kč za každou odpracovanou hodinu pro pracovníky odměňované mzdou hodinovou. Málokdo však ví, že to neplatí pro každého, že invalidům, mladistvým zaměstnancům a čerstvým absolventům škol se minimální mzda krátí a činí méně.

Diskriminace bude ještě do konce roku

Firmy mohou lidem od 18 do 21 let v jejich prvním pracovním poměru půl roku od nástupu do práce dávat jen 90 % uvedených částek, mladistvým, tedy ve věku do 18 let, mohou platit jen 80 % a pracovníkům s invalidním důchodem prvního a druhého stupně (tzv. částečným invalidním důchodem) jen 75 %, invalidům s důchodem třetího stupně (tzv. plným invalidním důchodem) a zdravotně postiženým mladistvým, kteří invalidní důchod vůbec nepobírají, jen pouhou polovinu minimální mzdy.

Bude tomu tak až do 31. 12. 2012, od 1. 1. 2013 už snížené sazby minimální mzdy pro určité kategorie zaměstnanců pro jejich tzv. omezené pracovní uplatnění platit nebudou, bude již jen jednotná sazba minimální mzdy. Vláda ČR konečně schválila 13. června 2012 to, co odmítla koncem r. 2011, příslušná novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů 13. července 2012 pod č. 246/2012, ale účinnosti nabude až 1. ledna 2013, teprve od té doby si právě zaměstnanci, kteří jsou na minimální mzdě závislí a opravdu nemají sjednaný nebo stanovený vyšší výdělek, polepší. Čtěte také: Valorizace minimální mzdy neprošla, vláda jde proti logice

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 8000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Sazby minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance činí:

  • 90 % základní sazby minimální mzdy (tj. 7200 Kč, resp. 43,30 Kč/hod.), jde-li o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru,
  • 80 % základní sazby minimální mzdy (tj. 6400 Kč, resp. 38,50 Kč/hod.), jde-li o mladistvého zaměstnance,
  • 75 % základní sazby minimální mzdy (tj. 6000 Kč, resp. 36,10 Kč/hod.), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu,
  • 50 % základní sazby minimální mzdy (tj. 4000 Kč, resp. 24,10 Kč/hod.), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.

Uvedenými procentními sazbami se snižuje nejen výše minimální mzdy, ale i osmistupňový sazebník nejnižších úrovně zaručené mzdy: Tip: Na jakou minimální zaručenou mzdu máte nárok?

Toto opatření původně mělo přispět k tomu, aby zaměstnavatelé lidi s nízkou kvalifikací, krátkou nebo žádnou praxí a zdravotním handicapem více zaměstnávali, bylo to však diskriminační. Teprve po mnoha letech dochází k odstranění nerovných podmínek.

Záleží na délce pracovní doby

Připomeňme, že uvedená výše minimální mzdy se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Zaměstnanci však mohou mít stanovenu i jinou (zkrácenou) týdenní pracovní dobu. Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického výzkumu a zaměstnanců pracujících v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu nesmí překročit 37,5 hodiny týdně. Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem nesmí překročit 38,75 hodiny týdně.

Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy může obsahovat kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Ve všech těchto případech se minimální mzda za hodinu přepočítá (zvýší) úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době. Tím je zajištěn při různé délce stanovené týdenní pracovní doby nárok zaměstnance (při odpracování stanovené doby) na stejnou výši minimální mzdy za týden, resp. měsíc. Konkrétní sazby na hodinu podle stanovené týdenní pracovní doby odvodí zaměstnavatelé ze základních sazeb podle vzorce:

Minimální mzda

při týdenní pracovní době

40 hodin                                                       M­inimální mzda

_______________________    x 40    =       při

Počet hodin při zkrácené                               zkrácené pracovní době

týdenní pracovní době

Taková úprava (podle uvedeného vzorce) se týká pouze hodinové minimální mzdy, neboť minimální mzda stanovená na měsíc zůstane stejná při stanovené pracovní době 40 hodin za týden i při zkrácené pracovní době. Z takto vypočtené hodinové minimální mzdy stanoví zaměstnavatelé výši minimální mzdy i pro poživatele invalidních důchodů, mladistvé a (do prvního pracovního poměru) nastupující zaměstnance ve věku 18 až 21 let.

Sazby minimální mzdy, a to podle délky stanovené týdenní pracovní doby a procentních sazeb zohledňujících snížené pracovní uplatnění zaměstnance

skoleni_21_6

Týdenní pracovní doba v hodinách

Minimální mzda v Kč/hod.
(zaokrouhleno na 10 hal.)

100 %

90 %

80 %

75 %

50 %

40

48,10

43,30

38,50

36,10

24,10

38,75

49,70

44,70

39,80

37,30

24,90

37,5

51,30

46,20

41,00

38,50

25,70

Zdroj: MPSV; autor

Podle skutečně odpracované doby

Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má (individuálně) sjednánu kratší pracovní dobu nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se však úroveň minimální mzdy snižuje úměrně odpracované době. Například zaměstnanci firmy uplatňující 40hodinovou stanovenou týdenní pracovní dobu, jehož týdenní pracovní doba je sjednána pouze na 20 hodin týdně, nenáleží minimální mzda ve výši 8000 Kč, ale pouze ve výši 4000 Kč za měsíc.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).