Hlavní navigace

Srovnání dodavatelů energií: Kdo má nejpřátelštější obchodní podmínky?

27. 7. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Podpisem smlouvy některým dodavatelům energií dovolujeme, aby kdykoli zvýšili zálohy, nevrátili přeplatky a reklamační lhůtu zkrátili na 15 dnů.

Nejenže cena elektřiny a plynu průběžně stoupá. Podpisem smlouvy některým dodavatelům dovolujeme, aby například kdykoli zvýšili zálohy, nevrátili přeplatky a reklamační lhůtu zkrátili na 15 dnů. Porovnali jsme obchodní podmínky 32 energetických firem. Jak vypadá výsledný žebříček?

Cenová srovnání patří ke čtenářsky nejvděčnějším analýzám. Na první pohled bývá jasné, která firma je nejdražší a kde maximálně ušetříme. Obchodní podmínky začnou zákazníka zajímat, často teprve až nastane problém, myslí si Jan Morkes, šéfredaktor magazínu CenyEnergie.cz.

Prolistujme smluvní dokumentaci energetických firem a bude zřejmé, proč není přitažlivá. Běžné obchodní podmínky se rozsahem blíží české ústavě a jsou sepsány komplikovaným odborným jazykem. Srovnání nám zabralo několik týdnů. Museli jsme ke spolupráci přizvat dvě advokátní kanceláře a konzultovat sporné body s Energetickým regulačním úřadem, říká Morkes.

Výsledkem analýzy je žebříček 32 energetických firem, seřazených podle 10 klíčových kritérií. Rozdíly nejsou jenom ve vstřícnosti k zákazníkovi. 19 dodavatelů nerespektuje pokyny Energetického regulačního úřadu, nebo dokonce energetický zákon.

Čím se liší obchodní podmínky?

Každému dodavateli musíme odvádět pravidelné měsíční zálohy. Pokud odebereme více energie, než se předpokládalo, na konci fakturačního období musíme rozdíl doplatit. Zde podobnosti mezi jednotlivými smluvními podmínkami víceméně končí. Z řady odlišností jsme vybrali 10 stěžejních bodů, podle nichž jsme obchodní podmínky srovnali.

1) Menšina dodavatelů počítá s aktivačním poplatkem „za zprostředkování smlouvy“. Bývá vyčíslen ve smlouvě.

2) Výpovědní lhůta pro smlouvu na dobu neurčitou trvá 1 až 6 měsíců, nejčastěji ovšem 3 měsíce.

3) Smlouva na dobu určitou se většinou automaticky prodlužuje. Pokud jste proti, musíte nejčastěji 3 měsíce před vypršením smlouvy potvrdit její ukončení. 

4) Většina dodavatelů vám může kdykoli zvýšit zálohy, například kvůli stoupající spotřebě, opožděným platbám nebo změně ceníku.

5) Někteří dodavatelé vám nevrátí přeplatky, celou sumu převedou do dalšího fakturačního období. Většinou dostanete peníze zpět, pokud částka převyšuje 200 Kč.

6) Na reklamaci chybné faktury máte obyčejně 30 dní, v několika případech ale jenom 15 dní. Pozor na celou formulaci, jestli čas běží „od vystavení faktury“, nebo „od splatnosti faktury“. 

7) Většina firem připouští, že zvýšení ceny nebo změnu obchodních podmínek vám oznámí pouze na svých webových stránkách. 

8) Většina dodavatelů nerespektuje úředně stanovené lhůty, které máte na bezplatné odstoupení v případě změny smluvních podmínek (například při zdražení)! 

9) Při opožděné platbě počítejte s úrokem, případně dalšími smluvními pokutami a poplatky. Menšina dodavatelů vás může požádat také o „jistinu ve výši tříměsíční spotřeby“.

10) Několik dodavatelů odkazuje na dokumenty, jež nejsou dostupné na internetu. Jde o ceníky nadstandardních služeb nebo podrobnosti o ochraně osobních údajů.

19 dodavatelů je v rozporu s předpisy či zákonem   

Jelikož do obchodního svazku vstupujeme za účelem finančního profitu, zdražení elektřiny nebo plynu zásadně mění situaci. Naštěstí kvůli změně smluvních podmínek můžeme bezproblémově odstoupit.

Pokud nás dodavatel o zdražení či nových obchodních podmínkách informuje adresně a individuálně (například doporučeným dopisem) 30 dní předem, můžeme smlouvu vypovědět do 10 dnů před účinností změny. Pokud se můžeme o novém ceníku nebo obchodních podmínkách dozvědět pouze z webu a tisku, máme na odstoupení 3 měsíce od data změny. 

Překvapivě 19 dodavatelů stanovuje odlišné lhůty pro zveřejnění nových smluvních podmínek a případné zákazníkovo odstoupení. Jsou proto v rozporu s pokyny Energetického regulačního úřadu, nebo přímo s energetickým zákonem. Přitom zákazník, který není o změně smluvních podmínek jasně a individuálně informován, nemusí o zdražení vědět až do konce zúčtovacího období.

Diskutabilní je rovněž zkracování reklamační doby. Jestliže spotřebiteli chybným vyúčtováním vznikne škoda, má možnost uplatnit reklamaci v promlčecí lhůtě 2 roky ode dne, kdy se o škodě dověděl. Nejpozději právo na uplatnění náhrady škody zanikne v obecné tříleté promlčecí době (počítané od okamžiku, kdy škoda vznikla), vysvětlila advokátka Tereza Hašová.

Dodavatelé: V praxi jsme vstřícnější a zákon dodržujeme

Nepožadujeme žádné skryté, aktivační ani deaktivační poplatky. Neúčtujeme si sankce za neodebrané množství energie, ani v případě stěhování, prodeje nemovitosti atd. Naše obchodní podmínky jsou jednoduché a přehledné, uvedla Eva Grmolenská, výkonná ředitelka společnosti SPP CZ.

Ideální je nastavit obchodní vztah od začátku férově, a to i po formální stránce. Nicméně představitelé energetických firem tvrdí, že přísná smluvní pravidla mnohdy neuplatňují a v praxi jsou k zákazníkům shovívavější. Obchodní podmínky jsou pro nás jen krajním rámcem. Například co se týče vracení přeplatků, automaticky vracíme částky převyšující 1000 Kč, ale i menší přeplatky, pokud si to zákazník přeje, sdělil Alexander Špak, jednatel společnosti Optimum Energy.

Základním pravidlem každopádně je, že před obchodními podmínkami má přednost zákon. Vycházíme samozřejmě z toho, že dostane-li se sjednaný obsah smluvního závazku vlivem pozdější změny právní úpravy do rozporu s kogentním hmotným právem, smluvní úprava se nepoužije, řekl Jiří Mach ze společnosti Halimedes.

Celkové hodnocení přívětivosti obchodních podmínek

10 klíčových kritérií jsme již probrali, ovšem jak přesně jsme energetické firmy hodnotili? Za každé kritérium mohl dodavatel dostat 0 až 2 trestné body podle toho, zda je k zákazníkům vstřícný, přísný, anebo dokonce velmi přísný. 

Pořadí Dodavatel Trestné body
1. – 2. Europe Easy Energy (3E) 4
Vemex Energie
3. – 5. Elimon 5
Global Energy
Nano Energies Trade
6. – 12. ČEZ Prodej 6
Energie2
Engas
E.ON Energie
Fonergy
Pražská plynárenská
PRE
13. – 18. Armex Energy 7
Enra Services
RWE
SPP CZ
ST Energy
United Energy Trading
19. – 20. Corasta 8
Gas International
21. – 22. Amper Market 9
Central Energy
23. – 24. Bicorn 10
Halimedes (Plynule.cz)
25. – 26. Centropol 11
Lumen Energy
27. – 31. Bohemia Energy entity 12
Comfort Energy
České energetické centrum
Lama energy
X Energie
32. Optimum Energy 13

Pozn.: Dodavatelé elektřiny a plynu mohli dostat maximálně 18 trestných bodů za svoje obchodní podmínky, přesněji za „aktivační poplatek“, výpovědní lhůty, zvyšování záloh, nevracení přeplatků, lhůty pro reklamace, nedostatečné informování o změně ceníku a dalších smluvních podmínek, pokuty za prodlení s platbou a dostupnost odkazovaných materiálů. 

Podrobnou analýzu najdete na webu CenyEnergie.cz.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).