Hlavní navigace

Miliónové auto... jak ho zaplatit?

19. 5. 2006
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Automobil za milión korun zřejmě nekupujete každý den. Když už si takový ale chcete vybrat, zřejmě nesáhnete do peněženky a nezaplatíte ho v hotovosti. Budete potřebovat půjčit. Jaký způsob financování drahého automobilu je nejvýhodnější? Zeptali jsme se odborníků...

Financovat automobil můžete různými způsoby. Který je pro vás nejvýhodnější, v zásadě závisí na vašich finančních možnostech – a vaší situaci. Pro podnikatele bude lepší jiný způsob než pro nepodnikající fyzickou osobu. Zeptali jsme se proto odborníků: Jaké produkty jsou vhodné k financování nového automobilu v pořizovací ceně 1 mil. Kč?

Radek Veselý, manažer autoleasingu, CAC LEASING

Na uvedenou otázku není jednoduché odpovědět jednou větou. Vše záleží na potřebách konkrétního klienta.

Obecně platí pravidlo, že pro financování nového vozu je výhodnější finanční leasing a pro financování ojetého vozu spíše úvěr, a to hlavně z daňových důvodů, zejména zákona o DPH.

Dalším produktem, který je možné k financování vozidel využít, je tzv. operativní leasing. Tato forma financování je vhodná pro podnikatelské subjekty, které nechtějí vozidlo vlastnit, ale pouze si jej pronajmout. Operativní leasing také využívají společnosti, které účtují podle mezinárodních účetních standardů či US GAAP.

V rámci jednotlivých produktů – finanční leasing, operativní leasing či úvěr – existuje několik dílčích variant financování. Ať již se jedná o volbu akontace nebo délky splácení, ale také možnost volby zůstatkové hodnoty či dalších doprovodných služeb zejména v oblasti pojištění. Mnohdy je pro klienta výhodné využít nabídky financování před koupí vozidla v hotovosti, a to nejenom s ohledem na možné slevy, které finanční společnosti ve spolupráci s dovozcem či prodejcem nabízejí. Je třeba porovnat i podmínky pojištění, které klient získá v případě individuálního pojištění v porovnání s podmínkami pojištění, které mu nabídne finanční společnost.

Co na závěr doporučit klientům? Vybírat z více alternativ a z více nabídek financování. Obrátit se na odborníky, kteří jim ochotně poradí.

Richard Podlipský - Cetelem

Richard Podlipský, projektový manažer financování motorových vozidel, CETELEM ČR

Pokud je otázka takto široce položena, můžeme říci, že pro financování nového automobilu v uvedené pořizovací ceně jsou vhodné všechny tři základní typy financování, které se na trhu motorových vozidel ČR ve větší míře uplatňují – úvěr, finanční leasing i operativní (full service) leasing. Záleží zejména na účelu pořízení vozidla.

Pro soukromé účely je nejvhodnější variantou spotřebitelský úvěr, a to bez ohledu na cenu vozidla. Zákazník si pořizuje vůz do svého vlastnictví, a to je výhodou při řešení řady provozních situací nebo v případě přímé likvidace pojistných událostí. Nesporným přínosem je vysoká flexibilita úvěrového produktu, a to jak z pohledu variability doby splácení (často 6 – 84 měsíců), tak s ohledem na možnost předčasného splacení bez výrazných sankcí nebo úpravu podmínek splácení (délky úvěru, výše splátky) v průběhu trvání úvěrového vztahu.

V případě pořízení jednotlivého vozidla pro podnikatelské účely jsou vhodné obě nejběžnější varianty financování, finanční leasing i úvěr. Finanční leasing využijí předně zájemci, kteří ocení možnost uplatnit pořizovací náklady vozidla co nejrychleji, tedy v nejkratší možné tříleté lhůtě. To vše za cenu „pronájmu“ vozidla po celou dobu splácení, jednoznačné povinnosti pojištění vozidla a omezené míry disponování s ním.

Úvěr naproti tomu umožní pořizovateli vozidlo odepisovat v majetku a v prvním roce dosáhnout např. zvýšeného odpisu, současně s pravidelným uplatněním úroků jako nákladu úvěru po celou dobu splácení. K tomu rovněž zákazník získává všechny výše uvedené možnosti jako v případě spotřebitelského úvěru. V podnikatelském prostředí úvěr nabízí ještě jednu výhodu: při pořízení vozidla s možností odpočtu DPH je celá DPH z ceny vozu nárokovatelná zpět v prvním následném daňovém přiznání, protože pořizované vozidlo je fakturováno přímo zákazníkovi (to platí přirozeně jen pro plátce DPH).

Operativní leasing je také možností, jak financovat nové vozidlo. Jeho uplatnění, vzhledem k tomu, že je spojen s řadou služeb zajišťovaných pro provoz vozidla finanční společností, je vhodné zejména pro firmy s více vozidly. Pro jednotlivý nákup obecně tento produkt příliš vhodný není.

Kateřina Halatová, specialisty PR Autoleasingu ČS

Před otázkou financování koupě nového či ojetého automobilu stojí takřka každý z nás. Kromě „standardní“ formy – za hotové – zvažujeme také jiné alternativní formy financování. Většinou se rozhodujeme mezi úvěrem a leasingem.

Ve prospěch úvěru hovoří zejména jistota v podobě vlastnictví vozidla. Výhodou leasingu je rychlost, dostupnost (přímo v místě prodeje) a minimální zajištění. Zejména v oblasti zajištění u vyšších pořizovacích cen může být úvěr časově i administrativně náročnější. Jste-li podnikatel, můžete u leasingu využít rychlejšího odpisu a také odpočtu DPH. Leasing rovněž nezvyšuje míru zadlužení podniku, který tak vykazuje lepší rentabilitu, a nezatěžuje aktiva a pasiva firmy.

Bronislav Dvořáček, vedoucí produktového oddělení, BAWAG Bank

Obecně lze říci, že spotřebitelské úvěry pro financování v této cenové kategorii jsou těžko dostupné (zejména z důvodu výše úvěru) a drahé. Řešením je tedy leasing (nejlépe takový, kde úrokovou sazbu dotuje daný prodejce automobilu) či americká hypotéka – zde však klient ručí za úvěr svou nemovitostí.

Milan Bártu, úvěrové oddělení, WALDVIERTLER SPARKASSE von 1842

Produkty vhodné pro financování automobilu v pořizovací ceně 1 mil.

1. Leasing - pronájem poskytovaný finančními institucemi. Na začátku leasingu platí nájemce první mimořádnou splátku (akontaci) a pak dále v pravidelných intervalech (většinou měsíčně či čtvrtletně) nájemné. Veškerá starost o pronajatou věc (pojištění, údržba apod.) spadá po celou dobu pronájmu mezi povinnosti nájemce. Po uplynutí předem stanovené doby získává u finančního leasingu nájemce možnost pronajatý předmět získat do svého vlastnictví.

2. Spotřebitelský úvěr - je poskytován na nákup spotřebního zboží (bytové zařízení, elektrospotřebiče, nové i ojeté automobily), na úhradu nákladů spojených s modernizací bytu či domu nebo úhradu členského podílu v bytovém družstvu. Úvěr je splácen formou pevných měsíčních anutních splátek, úroková sazba se v současné době pohybuje kolem 12,00 % p. a. Možnost změny úrokové sazby je vázána na změnu diskontní sazby ČNB. Jako zajištění slouží účel úvěru, případně zástavní právo na nemovitost.

FIN21

3. Americká hypotéka – úvěr, kde nemusí být uveden účel a kde je jedním ze zajišťovacích instrumentů zástavní právo na nemovitost. Výše poskytnutého úvěru je závislá na hodnotě zastavované nemovitosti. Úvěr je splácen formou pevných pravidelných měsíčních splátek a to max. 20 let při úrokové sazbě 6,00% (WSPK).

4. Podnikatelský investiční úvěr – krátkodobý (doba splatnosti do jednoho roku), střednědobý (doba splatnosti do pěti let) nebo dlouhodobý (doba splatnosti delší než pět let) úvěr na financování např. strojních zařízení, automobilů, staveb nebo koupi nemovitostí apod.. Splátkový kalendář se stanovuje dle potřeb a finančních možností klienta, který má možnost úvěr kdykoliv splatit nebo vložit tzv. mimořádnou splátku bez sankcí (WSPK).

Redakce

Možná namítnete, že nejvýhodnějším způsobem financování automobilu je použít vlastní prostředky – a když je nemám, tak bych se měl uskromnit a nekupovat si „auto za milión“. Ovšem i když prostředky máte, může být pro vás výhodné si půjčit.

Pro fyzickou osobu, která vlastní nemovitost, je zřejmě nejvýhodnějším řešením americká hypotéka. Nemovitost samozřejmě nesmí být předtím zatížena zástavním právem. Toto řešení se vám může vyplatit, pokud své prostředky máte vázány v dlouhodobých investicích (např. právě zmíněná nemovitost apod.) a nechcete či nemůžete je rychle uvolnit.

Výhodný jak pro fyzickou osobu nepodnikající, tak pro podnikatele může být leasing, zejména je-li nabízen v akci bez navýšení.

Pro podnikatele je v každém případě vhodné zvážit též daňové aspekty – např. zrychlené odepsání automobilu u leasingu, nebo naopak umožnění zrychleného daňového odpisu u úvěru, zejména při daňové optimalizaci před koncem roku.

Klasický spotřebitelský úvěr je poměrně drahý.

Anketa

Kolik stál váš poslední automobil?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).