Hlavní navigace

Spotřebitelský úvěr, nebo leasing?

10. 5. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Hodláte-li si pořídit soukromý automobil na splátky, máte v zásadě dvě možnosti - buď spotřebitelský leasing, nebo úvěr. Leasingové společnosti nabízejí obojí. Přitom už neplatí, že leasing je vždy výhodný jen pro podnikatele a úvěr pro soukromé osoby.

V čem se liší leasing od úvěru?

Leasing a úvěr se na první pohled dost liší. V tomto článku se budeme věnovat zejména porovnání spotřebitelského leasingu a spotřebitelského úvěru. Oba tyto specifické produkty určené fyzickým osobám – nepodnikatelům v současné době nabízí většina leasingových společností. Rozdílů mezi nimi je přitom málo a z pohledu zákazníka jsou často daleko méně významné, než se může zdát.

Typickým příkladem jsou praktické důsledky odlišného způsobu přechodu vlastnického práva při pořízení automobilu. V případě leasingu vozidlo vlastní leasingová společnost, která jej zákazníkovi pouze pronajímá. Do jeho vlastnictví mu jej převede až po zaplacení všech leasingových splátek. V případě účelového spotřebitelského úvěru je sice zákazník od počátku vlastníkem vozidla, ovšem rovněž s jistými omezeními, zejména je-li vozidlo použito k zajištění úvěru.

Prodej i jakékoliv podstatné úpravy takového vozidla zapisované do technického průkazu (např. přestavba pohonu na LPG) jsou až do doby úhrady všech finančních závazků vůči poskytovateli úvěru zpravidla podmíněny jeho předchozím písemným souhlasem – obdobně jako u leasingu. V případě leasingu i úvěru je sice v technickém průkazu jako držitel vozidla od počátku uveden zákazník, ale tento technický průkaz je obvykle uložen u leasingové společnosti.

Obdobné je to s možností výběru pojišťovny a od určité výše úvěru i s požadavky na havarijní pojištění, vinkulaci pojistného plnění atd. Sjednat si pojištění individuálně je možno nejen v případě úvěru, ale většinou i v případě leasingu. Ovšem administrativně i cenově výhodnější bývá nechat i sjednání pojištění na leasingové společnosti. Bonus za dosavadní bezeškodní průběh pojištění přitom lze uplatnit jak u vozidel financovaných z úvěru, tak i spotřebitelským leasingem.

Bohdan Suchánek - ČSOB Leasing
Ptejte se Bohdana Suchánka, marketingového ředitele ČSOB Leasing, na vše, co se týká leasingu a leasingových smluv v Poradně Leasing – pro koho, kdy a jak.

Kdy se vyplatí úvěr?

Konstatování o výhodnosti úvěru či leasingu nelze paušalizovat. V některých specifických případech však leasing nelze použít z čistě objektivních důvodů. Úvěr může být na rozdíl od leasingu využit například tehdy, má-li být pořizováno nové vozidlo s využitím státních dotací nebo sociálních dávek vázaných na jeho vlastnictví. Jedná se například o příspěvek na zakoupení motorového vozidla pro zdravotně postižené občany nebo o dotace pro neziskové i jiné organizace.

Určitou výhodou úvěru někdy může být jeho větší variabilita daná aplikací platných předpisů. Na rozdíl od leasingu není pro úvěr stanovena minimální délka splácení. Zákonem je také dána možnost spotřebitelský úvěr poskytnutý soukromé osobě předčasně splatit. Pro soukromé osoby a ostatní neplátce DPH je zajímavé, že úvěr na rozdíl od leasingu nepodléhá DPH z finančních služeb, což se projeví zejména při financování pořízení ojetého vozidla.

Pořízení vozidla na úvěr s sebou také nese větší jistotu zákazníka pro případ krachu financující společnosti. V případě leasingu by o vozidlo nejspíše přišel, kdežto v případě úvěru nikoliv. Pouze by musel v rámci konkurzního řízení úvěr předčasně doplatit. To se však týká hlavně menších a finančně slabších leasingových společností. U těch velkých je takováto krizová varianta vývoje snad již jen velmi málo pravděpodobná.

Daňové aspekty jsou zajímavé spíše pro podnikatele. Často se přitom lze dočíst, že daňově výhodnější je jednoznačně leasing. Není to tak úplně pravda, protože např. v případě úvěru lze uplatnit odpočet celé DPH hned při pořízení vozidla anebo lze využít nezávislosti odpisů vozidla na průběhu splátek. Řadou podnikatelů je například využívána možnost snížit daňový základ uplatněním 25% odpisu z ceny vozidla pořízeného na konci roku.

Kdy se vyplatí leasing?

Finanční leasing je vlastně dlouhodobým pronájmem, na jehož konci je předmět leasingu převeden za zůstatkovou hodnotu do vlastnictví zákazníka. Z pohledu leasingové společnosti je tento postup přece jen méně rizikový, protože vozidlo vlastní až do doby jeho úplného zaplacení. Projevuje se to mj. tím, že výše akontace, od níž žadatel o leasing nemusí dokládat své příjmy, je nižší (např. u ČSOB Leasingu již od 10 %) než u spotřebitelského úvěru (např. u ČSOB Leasingu od 45 %).

Tiskové odbory pěti leasingových společností sdělily, že administrativní postup vyřízení leasingu i úvěru je obdobný a šance téhož zákazníka získat spotřebitelský úvěr nebo leasing jsou v podstatě stejné. Ovšem praktické zkušenosti několika oslovených prodejců vozidel hovoří o tom, že získání spotřebitelského leasingu bývá přece jen o něco snazší. Zejména jedná-li se o nového zákazníka, který chce pro nákup vozidla použít jen minimum svých vlastních finančních prostředků.

Poněkud v rozporu s všeobecným názorem, že pro soukromé osoby je spotřebitelský úvěr vždy výhodnější než leasing, jsou údaje získané od tiskových odborů bank, leasingových a splátkových společností. Při leasingovém financování pořízení konkrétního vozidla vycházejí měsíční splátky včetně povinného ručení a havarijního pojištění většinou nižší než splátky spotřebitelského úvěru.

Příklad

Spotřebitelský leasing nebo úvěr na pořízení nového vozu Škoda Fabia Classic 1,2 47 kW s autorádiem, klimatizací, airbagem spolujezdce a centrálním zamykáním. Katalogová pořizovací cena: 330 700 Kč. Akontace u leasingu, resp. vlastní prostředky u úvěru variantně: 0 % a 30 % pořizovací ceny. Doba splatnosti: 60 měsíců. Do splátek je zahrnuto povinné ručení a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí.

Splátky u leasingu a úvěru při pořízení Škody Fabie
Akontace 0 % Akontace 30 %
Spotř. leasing Spotř. úvěr Spotř. leasing Spotř. úvěr
ŠkoFIN *1) 7 173 Kč 7 824 Kč 5 345 Kč 5 592 Kč
VB Leasing CZ 7 260 Kč 7 307 Kč 5 458 Kč 5 498 Kč
GE Money Auto 7 262 Kč 7 446 Kč 5 340 Kč 5 477 Kč
CCB Finance *2) 7 788 Kč 7 504 Kč 5 834 Kč 5 539 Kč
Cetelem ČR *3)  – 7 626 Kč  – 5 604 Kč
Česká spořitelna – spotřebitelský úvěr *4)  – 7 889 Kč  – 5 755 Kč
Citibank – osobní půjčka *4)  – 8 297 Kč  – 6 056 Kč
Komerční banka – osobní úvěr *4)  – 8 435 Kč  – 6 182 Kč

*1) Spotřebitelský leasing ŠkoFIN v rámci jarní akce.
*2) Spotřebitelský úvěr CCB Finance v rámci akční nabídky u vybraných dealerů.
*3) Splátka obsahuje povinné ručení, náklady na havarijní pojištění a navíc pojištění proti neschopnosti splácet úvěr. Vozidlo není předmětem zástavy, TP má v držení zákazník.
*4) U bank splátka obsahuje rozpočítaný poplatek za schválení úvěru, poplatek za vedení úvěrového účtu, náklady na povinné ručení a havarijní pojištění. Vozidlo není předmětem zástavy, TP má v držení zákazník.

Podle čeho srovnávat?

Při racionálním výběru jakéhokoliv finančního produktu je třeba zejména zajistit, aby bylo srovnáváno srovnatelné. Hodnotit výhodnost úvěrových produktů např. jen podle úrokové sazby, navýšení, celkové zaplacené částky nebo výše měsíční splátky může být zavádějící. Úroková sazba uváděná v prospektech s tou dosažitelnou v praxi často příliš nekoresponduje, hodnocení podle navýšení nebo celkové zaplacené částky nezohledňuje dobu úhrady nákladů na úvěr a měsíční splátka často nezahrnuje poplatky za vyřízení úvěru atd.

Údaj, který by měl všechny tyto vlivy zohlednit a umožnit objektivní srovnání, je roční procentní sazba nákladů (RPSN). Bohužel bez podrobné znalosti všech výchozích parametrů, které byly při výpočtu RPSN použity, prakticky nelze tento výpočet spolehlivě ověřit. Výše uvedená tabulka měla v jednotlivých řádcích původně obsahovat i RPSN, ale nakonec jsem tento údaj raději vypustil, protože mi tentokrát připadal vyloženě matoucí.

Nemohu se zbavit dojmu, že přestože pro výpočet RPSN existují jednotná pravidla, každý do výpočtu zahrne něco jiného. Jinak by nemohla nastat situace, kdy u dvou identických úvěrů (stejná výše, stejné poplatky, stejná doba a způsob splácení atd.) je u nižší měsíční splátky RPSN vyšší než u splátky vyšší. Když pak chcete výpočet ověřit a dostupné údaje sami dosadíte do oficiálního vzorce, dostanete RPSN úplně jinou.

Do tabulky proto nakonec byly uvedeny pouze výše měsíčních splátek. Pro možnost jejich přímého porovnávání do nich byly zahrnuty tytéž položky, tzn. veškeré poplatky spojené s vyřízením a správou leasingu nebo úvěru, povinné ručení a havarijní pojištění. Přesto je však třeba brát údaje uvedené v tabulce spíše jako orientační.

Využijte akčních nabídek!

Kdo by nechtěl nakupovat výhodně? V případě pořízení automobilu, a to zejména nového, by bylo doslova škoda nevyužít různých akčních nabídek, které se na trhu permanentně objevují. Díky nim se dá snadno ušetřit i hezkých pár desítek tisíc korun. Nejrůznější akce na podporu prodeje organizují výrobci a dovozci, prodejci i společnosti zajišťující financování. Některé akční nabídky lze dokonce vzájemně výhodně kombinovat.

Například při nákupu nového vozu Škoda Fabia lze v rámci jarní nabídky získat zdarma nebo s velkým cenovým zvýhodněním výbavu až za 45 000 Kč. Rozhodnete-li se pro leasing od ŠkoFINu, získáte navíc slevu 13 000 Kč ze vstupní ceny vozu. ČSOB Leasing pro vozy Škoda a řadu dalších značek nabízí slevu 10 000 Kč. CAC Leasing vám až do poloviny června odečte ze vstupní ceny osobního nebo užitkového vozu či motorky 15 000 Kč. GE Money Auto vám zase až do konce června přidá 5 000 Kč na benzín.

dan_z_prijmu

Další možností je využít nabídek jednotlivých prodejců. Někde dostanete povinnou výbavu, gumové koberce nebo i plnou nádrž v ceně vozu. Jinde vám tyto věci poměrně draze naúčtují. Někde vám nové vozidlo vybaví mechanickým zabezpečovacím zařízením když ne úplně gratis, tak docela lacino, jinde vám naúčtují plnou cenu i s montáží. Přitom někdy stačí si o nějaké zvýhodnění přímo říct. V našich končinách sice nejsme zvyklí při nákupech smlouvat, ale při pořizování automobilu to kupodivu někdy funguje.

Pozor však, abyste při vybírání nakonec nepřebrali. Lehce se může stát, že u jednoho prodejce sice získáte skvělou cenu díky výrazné slevě z oficiální katalogové ceny vozu, jiný prodejce vám ale nabídne ten samý vůz za tutéž nebo i nižší cenu i bez zdůrazňování slevy a ještě vám přihodí nějakou tu výhodu navíc. Někde se dozvíte, že poskytnutí slevy je vázáno jen na vybrané modely nebo skladové vozy a určitý druh financování, jinde je sleva kupodivu skoro univerzální. O tom ale až zase někdy příště.

Anketa

Za výhodnější považujete...

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).