Hlavní navigace

Měnili jste v roce 2017 zdravotní pojišťovnu? Přehled musíte poslat oběma

9. 4. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Změna zdravotní pojišťovny vám mírně zkomplikuje podávání daňového přiznání. Přehledy o příjmech a výdajích totiž musíte poslat oběma zdravotním pojišťovnám. Přinášíme návod, jak na to.

Podávání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob máme již za sebou. Kdo nestihl řádný termín, měl možnost podat přiznání ještě v ochranné lhůtě. Kdo prošvihl i tu, pokutě se už nevyhne.

Kromě zmíněného daňového přiznání je ale ještě potřeba podat Přehledy o příjmech a výdajích. Ty se podávají na Českou správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu.

O tom, jak podat přehled pro ČSSZ, jsme již psali podrobně v článku Jak vyplnit přehled pro ČSSZ, když jste zaměstnanci i OSVČ? A o přehledu pro zdravotní pojišťovny pak v článku Jak vyplnit přehled pro zdravotní pojišťovnu, když jste zaměstnanci i OSVČ?

Zmíněný článek však počítá s tím, že jste v roce 2017 zdravotní pojišťovnu neměnili. Pokud ano, postup pro podání přehledu zdravotní pojišťovně se bude lišit. Pojďme si tedy ukázat, jak na to.

Přechod od jedné pojišťovny ke druhé

Pokud chcete přejít k jiné zdravotní pojišťovně, musíte si podat přihlášku. Ty se podávají buď do 31. března, nebo do 30. září. Přechod k nové zdravotní pojišťovně se pak uskuteční vždy 3 měsíce po tomto termínu. Změna zdravotní pojišťovny je tedy možná pouze od 1. ledna a od 1. července.

Kromě toho zákon umožňuje výjimku, když zdravotní pojišťovna vstoupí do likvidace, je nad ní zavedena nucená správa nebo se sloučí s jinou zdravotní pojišťovnou. V takové situaci smíte změnit pojišťovnu 3 měsíce poté, co jedna z výše uvedených situací nastala. V roce 2017 však k žádné takové situaci nedošlo.

Pokud přejdete k nové pojišťovně od 1. ledna, máte situaci snazší. Za kalendářní rok budete mít vždy jednu pojišťovnu po celý rok, a tudíž vyplňujete pouze jeden přehled. Ve druhém případě si situaci mírně zkomplikujete a přehledy podáváte dva.

Modelový příklad

Přehled o příjmech a výdajích budeme vyplňovat za paní Karlu Veselou, která přešla v roce 2017 od Všeobecné zdravotní pojišťovny ke Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra.

Její přechod se uskutečnil k 1. červenci 2017, a tak bude vyplňovat dva přehledy. Jako OSVČ si paní Karla vydělala 30 000 Kč měsíčně výrobou bižuterie. Vzhledem ke svému zaměření tak uplatňuje 60% výdajový paušál.

Jak na to

V praxi probíhá vyplňování Přehledu OSVČ následovně. Vyplníte zmíněný přehled dvakrát. Jednou pro bývalou pojišťovnu, jednou pro novou pojišťovnu. V obou přehledech vyplníte plné příjmy a výdaje za celý rok 2017. Změna nastává v tom, že zaškrtnete pouze ten počet měsíců, který jste u pojišťovny byli pojištěni.

Pokud získáte přeplatek či nedoplatek, vypočítá vám ho každá pojišťovna samostatně, a to v poměrné výši. V případě přeplatku na pojistném byste měli doložit potvrzení druhé zdravotní pojišťovny, u níž jste byli v daném roce pojištěni, o vyměřovacím základu a platbách pojistného.

Vyplňujeme přehled pro starou pojišťovnu

Protože jsme vyplňovali formulář v Excelu, některá data se už sama vyplnila. Pouze zkontrolujeme, že se předvyplnila správně. Ve formuláři je zaškrtnuto, že paní Karla podává řádný přehled, a vyplnily se i její osobní údaje včetně čísla pojištěnce.

Dále na sebe paní Karla uvedla kontaktní údaje jako telefon a e-mail. Kdyby totiž udělala v přehledu chybu, pojišťovna ji takto může rychleji kontaktovat a celou věc vyřídit.

Druhou část formuláře vyplňovat nebudeme. Paní Karla nebyla nemocná a platila pro ni povinnost hradit si zálohy na pojistném po celý rok.

Ve třetí části pak zaškrtneme, že se na nás vztahuje povinnost podávat daňové přiznání, ale nezpracovává jej za nás daňový poradce.

Ve čtvrté části se do prvního řádku propsala hodnota 360 000 Kč, tedy částky, kterou si paní Karla za rok 2017 vydělala. Ve druhém řádku se propsala částka 216 000 Kč, což odpovídá 60 % výdajů, které paní Karla uplatňuje.

Přehled o příjmech a výdajích VZP
Autor: Veronika Doskočilová

Přehled o příjmech a výdajích VZP

Do řádku 4 a 6 vepíšeme číslo 12, protože paní Karla pracovala po celý rok a celý rok si hradila minimální vyměřovací základ.

Změna ale nastává u řádku č. 5. Tady paní Karla vepíše číslo 6, jelikož byla u Všeobecné zdravotní pojišťovny pojištěna pouze 6 měsíců. Následně se na řádku č. 16 může podívat, jakou výši záloh měla za rok 2017 pojišťovně odvést.

Do řádku č. 41 pak vepíšeme, jaké zálohy paní Karla skutečně odvedla. Po celý rok si platila minimální zálohy ve výši 1906 Kč, a tak za 6 měsíců odvedla pojišťovně částku 1906 × 6 = 11 436 Kč. Paní Karle tak vznikl přeplatek ve výši 2 Kč, který chce vrátit na účet, jež vyplnila v úvodu formuláře.

Zároveň paní Karla zaškrtne, že nová výše záloh činí 0 Kč, jelikož už u této pojišťovny není nadále pojištěna a nebude jí tak odvádět zálohy na pojištění. Nyní stačí přehled vytisknout, podepsat a doručit na příslušnou pojišťovnu.

Vyplňujeme přehled pro novou pojišťovnu

Tím má paní Karla polovinu práce za sebou. Vyplňování přehledu pro novou pojišťovnu bude probíhat totožně jako u předchozího příkladu. Jediná změna nastává na závěr. Paní Karla zaškrtne, že u této pojišťovny nechce vrátit přeplatek, ale chce jej použít na další úhradu záloh. A zaškrtne, že u této pojišťovny pro ni nadále platí minimální zálohy, pro rok 2018 tedy ve výši 2024 Kč měsíčně.

Přehled o příjmech a výdajích pro Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra.
Autor: Veronika Doskočilová

Přehled o příjmech a výdajích pro Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra.

Stačí tedy přehled už jen vytisknout a doručit příslušné pojišťovně.

skoleni_29_6

Lhůty

Přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení musíte odevzdat do jednoho měsíce od data, kdy jste podali nebo nejpozději měli podat daňové přiznání.

Do kdy podat přehled za minulý rok?

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

  • OSVČ, které nemusí podávat daňové přiznání: do pondělí 9. dubna 2018,
  • OSVČ, za kterou přiznání podává daňový poradce: do pátku 3. srpna 2017 (do 2. května 2018 musí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně doložit),
  • ostatní OSVČ: do středy 2. května 2018.

Tedy nejpozději 2. května 2018. Případný nedoplatek musíte zaplatit do 8 dnů od podání přehledu. V opačném případě se vám začne načítat penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den. V případě, že pokuta ale nepřesáhne 100 Kč, pojišťovna vám ji nepředepíše.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).