Hlavní navigace

Máte nízký plat? Možná má někdo víc za stejnou práci

6. 5. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Mluvit v zaměstnání o výši platu vašich spolupracovníků je často tabu a získat informace z jiných zdrojů není snadné. Jenže jak zjistit, zda je váš plat adekvátní a vaše mzda není příliš nízká oproti jiné lokalitě? Cestou je platy porovnat.

Aktualizováno 7. května 2009


Získat informace o výši platů a mezd není snadné, ale mohou pomoci k lepší vyjednávací pozici zaměstnance. Na druhé straně zaměstnaným občanům pomohou zjistit, zda se jejich cena práce nezvýšila, nebo naopak nesnížila. Na českém internetu působí tři online srovnávače, a na ty se zaměřím.

Společnost LMC je známá jako provozovatel elektronických pracovních portálů Jobs.cz a Práce.cz. Není to tak dávno, co spustila svou novinku v podobě služby srovnávající platy zaměstnanců na jednotlivých pozicích. Tento benchmarking platů by mohl znamenat výrazný moment, který přinese změnu do platově nepřehledného tuzemského pracovního trhu. Hlavní podstatou systému je zveřejňování platových průměrů pro danou pozici a lokalitu.

Komu je služba určena

Aplikace na Jobs.cz funguje pod názvem JobsMoney, na portálu Prace.cz pak její ekvivalent nese pojmenování Porovnání platů. Služba je zaměřena na dvě hlavní cílové skupiny. Tou první jsou ti, co práci nemají a snaží se ji najít. Novinka jim může pomoci se zjištěním toho, jakou skutečnou cenu mají na trhu práce. Druhý segment, na který služba cílí, potom zahrnuje lidi, kteří práci mají, ale chtějí zůstat v obraze toho, jakým způsobem se vyvíjí odměňování na pozici, na které pracují. Mohou tak potom srovnávat a případně i přizpůsobit své platové požadavky. Čtěte více: Které zaměstnání přežije krizi?

Hlavní důvody pro vývoj nového projektu poskytly výsledky výzkumů LMC mapující situaci na trhu. Jednalo se o jednak kvantitativní výzkum, který LMC každoročně realizuje s agenturou Factum Invenio, ze kterého vzešlo zjištění, že nejvíce žádanou službou, která by lidi zaujala, by bylo právě vytvoření takových platových map. Každý rok dochází také k uskutečnění dvou až tří kvalitativních výzkumů na vzorku 20 – 30 uživatelů služeb Jobs.cz. Podle provozovatele systému jde o hloubkové rozhovory, ze kterých firma čerpá další relevantní informace o požadavcích svých uživatelů.

Celý systém prospěje našim uživatelům i trhu práce jako takovému, říká Ondřej Mysliveček z týmu vývoje nových produktů. Jak víme, nedostatek vhodných kandidátů na trhu práce v posledních letech prudce zvedl platovou hladinu v některých profesích. Představy o finančním ohodnocení mnoha uchazečů se dost vzdálily realitě. Služba jim pomůže jejich očekávání korigovat. V době recese se dá očekávat spíše platové vystřízlivění, dodal Mysliveček.

Databáze dat je stěžejní pro kvalitní výsledky

Služba vychází z velkého množství dat o platové nabídce i poptávce, samotný provozovatel se ji nebojí označit slovy jako „bezkonkurenční“. V únoru letošního roku se při testovacím provozu vycházelo ze vzorku zhruba 32 000 nabídek práce a 296 000 požadavků uchazečů ze společné databáze Jobs.cz a Prace.cz. Pokud se číselné údaje správně extrahují a zpracovávají, jsou kvalitními indikátory platové hladiny pro jednotlivé profese. Čtěte více: Komu padne Černý Petr v propouštění? Míst je stále hodně, ale jen pro kvalifikované

Jak získat výpočet průměrného platu

Při výpočtu průměrného platu je nejprve odstraněno 10 % dokumentů s nejvyšším uvedeným platem a 10 % dokumentů s platem nejnižším. Tím je eliminován vliv různých překlepů (uživatel systému mohl nechtěně napsat o jednu nulu více), chybám v zatřídění dokumentu a podobně. Ze zbylých dokumentů je následně vypočítán průměrný plat, přičemž se bere v potaz i průměrná hodnota platu v předchozích měsících. Tím jsou eliminovány případné výraznější výkyvy, které mohou být způsobeny například příchodem velké společnosti do daného regionu, která, aby získala zaměstnance, dočasně nabídne výrazně vyšší plat, než je v daném regionu běžné. Abychom si byli jisti kvalitou tohoto statistického modelu, konzultovali jsme ho mimo jiné i s ekonometrem z ČVUT, poznamenal Mysliveček.

Systém je nastaven tak, aby podával jen spolehlivé údaje. Jako relevantní pro výpočet se bere vždy jen dostatečně početný vzorek dat. Pokud není v některém regionu pro určitou profesi dost relevantních údajů a hrozí riziko zkreslení, místo průměrného platu pro daný region uživatel získá průměrný plat pro danou profesi, případně pro daný obor v celé ČR. Čtěte více: Přemýšlíte o změně zaměstnání?

Konkurenční hráči na trhu

Na tuzemském trhu poskytoval informace o platech na jednotlivých pozicích například také Český statistický úřad. Úřad v pravidelné periodicitě prezentoval údaje o platech v České republice na základě dat poskytnutých úřady práce a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ovšem problémem této statistiky je systém klasifikací pracovních pozic nesoucí označení KZAM. Paušálně se dá říci, že spravuje poměrně širokou databázi pracovních pozic. Potíží systému ale je chybějící aktualizace a modernizace výčtu pozic. Nenacházejí se zde profese například z oblasti marketingu, která je v současné době jednou z nejvíce progresivně rostoucích.

Platové statistiky přináší také služba Merces pracovního serveru Profesia.cz. Podle Ondřeje Myslivečka se jedná o jediného srovnatelného konkurenta ke službě JobsMoney. Lze jen odhadovat, z jak široké datové základny služba těží, ovšem vzhledem k tomu, že působnost portálu na českém online trhu je poměrně krátká, zpracovávaný vzorek dat od firem a vložených životopisů bude pravděpodobně o dost nižší. Služba sice disponuje srovnatelnou klasifikací profesí, nicméně zmíněné množství dat je její nevýhodou.Čtěte více: Zaměstnejte sami sebe

Rozdíl mezi aplikacemi Merces a JobsMoney nebo Porovnání platů je patrný také obsahem zadaných údajů o platech. Služba serveru Profesia totiž pracuje s informacemi o platových hladinách, které do systému zadávají uživatelé v momentě svého vstupu. Protože lze složitější krok zadání svého platu obejít, hrozí zde riziko, že uživatel uvede nepravdivou hodnotu platu, čímž se snižuje relevantnost konečných výsledků o odměnách na jednotlivých pozicích.

Na druhé straně, služba Merces.cz působí již od října 2007 a za tuto dobu dokázala nasbírat data od 145 984 respondentů. V současné době dokáže nabídnout platy ve více jak 4000 inzerátech od zaměstnavatelů a očekávané platy ukazuje ve více jak 36000 životopisech uchazečů. Merces.cz přitom pracuje pouze s údaji mladšími jeden rok.

Metodika Merces.cz a JobsMoney je v zásadě totožná, Merces.cz navíc má a poskytuje údaje o reálných platech respondentů. To je velmi důležité, protože podle zkušeností jsou očekávané platy podhodnocené a nabízené platy od zaměstnavatelů naopak nadhodnocené. Tím pádem to nedává zcela reálný obraz. Merces.cz to však díky těm reálným platům dokáže. To je výrazné plus a není pravda, že by lidé o svých platech lhali. Jelikož se jedná o rozsáhlou databázi, můžeme si dovolit očišťovat ji právě od sporných dat, a to velmi výrazně, popisuje službu Merces.cz Michal Uryč, mediální zástupce společnosti Profesia.sk a vyvrací tak obavy ze zkreslených dat.

Rozdílné atributy oproti konkurenci

JobsMoney ani Porovnávání platů nemají uvedení mzdy jako povinnou položku. Tyto služby naopak přinášejí motivační prvek v případě vyplnění kolonky hrubé mzdy. Když se uživatel rozhodne svůj plat zaznamenat, získá tím benefit v podobě toho, že se jim zobrazí graf, který srovnává jejich plat s průměrem platů zadaných uživateli i firmami. Služby srovnání platů na Jobs.cz a Prace.cz jsou určeny pouze pro registrované uživatele mimo jiné i proto, aby nedocházelo k ovlivňování výsledných průměrných platů opakovaným používáním služby jedním uživatelem. Pro zařazení do procesu srovnávání se zatím vyplňují kritéria oboru, profese a lokality, kde je práce vykonávána. Později s rozšiřováním databáze přibudou další hlediska a služba se tak bude jednoznačně zpřesňovat. Čtěte více: Zaměstnanecké benefity a jejich trendy

skoleni11_1

O něco méně známou službou je ještě průzkum platů na serveru Jobpilot.cz. Jde o placenou službu vyhodnocující data získaná od uživatele podrobným dotazováním na jeho současné zaměstnání i zaměstnavatele včetně údajů o přibližném obratu firmy.

Autor je šéfredaktorem serveru ITBiz.cz

Anketa

Jak hledáte práci?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem odborného serveru o informačních technologiích ITBIZ.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).