Hlavní navigace

Zaměstnejte sami sebe

10. 9. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Vystudovali jste stavební, strojní nebo ekonomickou fakultu či dokonce IT technologie? V tomto případě nemusíte mít starost o práci. Firmy se vám budou nabízet samy. Absolventi některých humanitních a uměleckých oborů jsou na tom podstatně hůře. Kolik se u nás může uživit historiků umění nebo scénografů?

Eliška (30 let) získala před šesti lety titul Mgr. na FFUK obor etnografie-folkloristika. Když jsem se s touto kvalifikací ucházela o práci, nikde jsem nepochodila, svěřuje se Měšci. Regionální muzea z nedostatku financí více propouštěla než přijímala. Odmítli ji v archivech, kde vyžadovali studium archivnictví, až se nakonec uchytila v městské knihovně malého města. Plat byl mizerný, ale práce málo, lidé moc nečetli, měla jsem tedy spoustu času na přemýšlení, co dál. Táta byl řezbář, od něj jsem se naučila pracovat se dřevem, pokračuje Eliška. Od myšlenky k realizaci byl krůček.

Jak spojit dřevo a získané vzdělání? Začala vyrábět originální loutky, v dobových a krajových kostýmech. Zpočátku je prodávala (značně pod cenou) kamarádům a známým, poté si šla vyřídit živnostenský list a rozhodla se založit vlastní firmu.

Při podobných úvahách a následném rozhodování si každý začínající podnikatel musí zvážit, zda jeho produkt patří na trhu k nedostatkovým, kdo jej bude kupovat a proč právě u něj a ne u případné konkurence, čím se chce prosadit a obstát na trhu (kvalitou, originalitou, cenou, možností většího výběru, intenzivnější reklamou nebo prezentačními akcemi). V neposlední řadě se musí rozhodnout, zda na vše bude stačit sám, nebo bude nucen přijmout dalšího pracovníka.

Eliška společně s otcem a později manželem založili společnost s.r.o. se základním kapitálem 100 000 Kč. Za to, že zaměstnala jednoho handicapovaného pracovníka, získala od příslušného úřadu práce dalších 100 000 korun. Navíc dostala od úřadu práce na dobu tří měsíců i tzv. překlenovací příspěvek v měsíční výši rovnající se 0,12 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla dohoda uzavřena. Přesto, po třech letech činnosti firma zkrachovala.

V čem udělala chybu?

skoleni_4_3

  • špatně vyhodnotila situaci na trhu
  • pro místo prodeje zvolila atraktivní lokalitu v centru Prahy, ale neměla peníze na stále se zvyšující nájem
  • spoléhala zejména na zájem cizinců, ale její výrobky byly příliš drahé
  • nespojila se s žádnou firmou s obdobným sortimentem, aby snížila náklady
  • zanedbala reklamu

Vsadili na ekologii. Dan s kolegou Jiřím absolvovali Vysokou školu zemědělskou. Vzali si hypotéku a koupili v podhůří Beskyd statek s rozsáhlými polnostmi a chlévy s dobytkem. Hodláme tu vybudovat ekofarmu, vyrábět bioprodukty a v blízké budoucnosti chceme v podkroví zařídit několik apartmánů pro rodiny, svěřili se Měšci a dodali, že si zažádali i o dotaci z Operačního programu – Rozvoj venkova.

Proč uspěli?

  • zaměřili se druh podnikání, které je perspektivní
  • dobře zvolili lokalitu, kde v současné době nemají konkurenci
  • zajistili si předem odběratele bioproduktů
  • zažádali si o finanční dotaci, která jim pomůže pokrýt náklady
  • místo podnikání zvolili v regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti

Chcete mít úspěch v podnikání?

Před uvedením svých výrobků nebo služeb na trh, se přesvědčte, zda nabízená produkce bude dostatečným zdrojem příjmů pro rentabilní provoz vašeho podniku vycházejte z objemu očekávaných tržeb – objem prodeje z marketingového plánu a ceny zajistěte si dostatečný počet dodavatelů charakterizujete si stěžejní zákazníky, stávající i potencionální, specifikujte jejich potřeby po stránce kvalitativní i kvantitativní ve vztahu k naší produkci ověřte si konkurenci stávající i potencionální, její výhody a nevýhody ve vztahu k vaší firmě.

Vypracujte si přesný číselný výčet financování vašeho podnikání v členění na kalkulace potřeb a zdrojů financování. Nezbytnou součástí je vyčíslení struktury zdrojů, ze kterých budete čerpat finanční prostředky v členění na vlastní a cizí, s bližším určením jejich jednotlivých zdrojů (vlastní vklad do podnikání, úvěry, půjčky, dotace, aj.)

Zaměřte se na Cash-flow – peněžní toky – jedná se o odhadovaný výčet příjmů a výdajů pro nejbližší období podle druhu jednotlivých položek. Tato část by měla korespondovat s předchozími částmi tak, aby bylo zřejmé, že jste schopni reálně dosahovanými příjmy pokrýt vaše provozní výdaje i splátky půjček, úvěrů, závazků apod. Kladná hodnota rozdílu mezi příjmy a výdaji by měla vypovídat o ziskovosti vašeho podnikání.

Anketa

Uplatnili jste se v oboru, který jste vystudovali?

Autor článku

Neúnavná cestovatelka po zemích známých i objevitelských, pravidelná návštěvnice fitness centra, milovnice vysokohorské turistiky v Alpách. Objevila jsem i kouzlo paraglidingu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).