Hlavní navigace

Má nárok vaše dítě na příspěvek na dopravu?

3. 9. 2002
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Začátek školního roku je tady a s ním i mnoho nezbytných výdajů, mezi které patří doprava potomka do školy. Nezanedbatelné výdaje za dopravu může v určitých případech zmírnit i stát. Kdo má nárok na příspěvek na dopravu? Jak o něj žádat?

Doba, kdy stát poskytoval celoplošně levné týdenní či měsíční jízdenky, je nenávratně pryč. V současné době nejsou poskytovány především v autobusové dopravě žádné výrazné slevy a tak každodenní dojíždění dovede značně zatížit domácí rozpočet.

Určité zmírnění nákladů je možné očekávat pouze při splnění určitých podmínek od státu
ve formě příspěvku na dopravu.

Komu stát přispívá
Stát přispívá rodinám na náklady spojené s dojížděním dětí do škol mimo místo obce, kde mají trvalý pobyt. Dávka státní sociální podpory náleží dětem, které plní povinnou školní docházku, a to bez ohledu na finanční situaci domácnosti.

Nezaopatřeným dětem, které dojíždějí na střední či vysokou školu, se poskytuje příspěvek pouze tehdy, nepřesáhne-li rozhodný příjem v uplynulém kalendářním roce dvojnásobek životního minima. Jiné majetkové poměry (auto, stav konta v bance) se nezkoumají.

Dávky se z pochopitelných důvodů neposkytují v měsíci červenci a srpnu.

Kde podat žádost
Žádost je nutné podat na kontaktních místech státní sociální podpory při okresních úřadech a
je třeba k ní doložit doklad o výši příjmu (neplatí u povinné školní docházky) a potvrzení o studiu.

Co se započítá do přijmu
Do rozhodného přijmu rodiny, který bude mít vliv i na výši dávky se započítávají především příjmy podléhající dani z přijmu

  • ze závislé činnosti v zaměstnání (mzda zaměstnance),
  • ze samostatného podnikání,
  • z pronájmu nemovitosti,

ale i ostatní nedaněné příjmy jako jsou

  • dávky nemocenského pojištění, peněžní pomoc v mateřství,
  • hmotné zabezpečená uchazečů o zaměstnání a
  • dávky státní sociální podpory (rodičovský, opatrovací příspěvek).

Po zjištění výše uvedených příjmů rodiny za uplynulý kalendářní rok je nutné si zjistit i výši životního minima rodiny.

Částky životního minima platné od 1. října 2001
Měsíční částka potřebná k zajištění základních osobních potřeb

Tabulka č. 472
dítě do 6 let 1.690 Kč
dítě od 6 do 10 let 1.890 Kč
dítě od 10 do 15 let 2.230 Kč
dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené) 2.450 Kč
ostatní občané 2.320 Kč

Měsíční částka potřebná k zajištění společných potřeb domácnosti

Tabulka č. 473
jednotlivec 1.780 Kč
dvoučlenná rodina 2.320 Kč
tří a čtyřčlenná rodina 2.880 Kč
pěti a vícečlenná rodina 3.230 Kč

Kolik činí dávky
Výše příspěvku na dopravu se vypočítá procentem stanoveným zákonem o státní sociální podpoře z částky odpovídajícího čtyřicetinásobku jednosměrného plného jízdného ve veřejné autobusové dopravě, kterou stanoví ministerstvo financí. Platné pro školní rok 2002/3.

Tabulka č. 474
Km 40× průměrné jízdné Km 40× průměrmé jízdné
1–2 173 Kč 14–17 722 Kč
3–4 262 Kč 18–20 849 Kč
5–7 364 Kč 21–25 997 Kč
8–10 480 Kč 26–30 1 161 Kč
11–13 606 Kč 31–35 1 317 Kč

Rozhodující je také, zda žák či student dojíždí denně či nikoliv.

Denní dojíždění

Tabulka č. 475
30 % z ceny jízdného -dítě do 15 let
-plní povinnou školní docházku
maximálně 349 Kč
50 % z ceny jízdného -u studentů středních, vysokých škol
-starší 15 let
Maximálně 1 608 Kč

Nepravidelné dojíždění (kolej, internát)

Tabulka č. 476
6 % jízdného děti mladší 15 let plní povinnou školní docházku
10 % jízdného středoškoláci návštěva SŠ, praxe
5 % jízdného vysokoškoláků návštěva VŠ

Příklady:

Jedenáctiletá žačka základní školy dojíždí denně do sousední obce vzdálené 6 km. Má nárok na 30 % z částky jízdného stanovené v tabulce (364 Kč) pro tarifní pásmo 5 – 7 km. Výše příspěvku činí 109.20 Kč měsíčně. V tomto případě se nezkoumá výše příjmů rodiny ani jiné majetkové poměry. 

Středoškolák ve věku 16 let žije s rodiče ve tříčlenné domácnosti. Výše životního minima činí 2320 Kč (matka) + 2320 Kč (otec) + 2450 Kč (syn středoškolák – 16 let) + domácnost 2880 Kč (tříčlenná), celkem 9970 Kč. Středoškolák může na dávky žádat pokud průměrný měsíční příjem nepřesáhne dvojnásobek životního minima teda částku 19 940 Kč (2 x ŽM 9 970 Kč). 

skoleni9_11

Bude-li jezdit denně na vzdálenost 34 km bude výše dávky činit 50 % z ceny jízdného uvedené v tabulce (50 % z 1 317 Kč), což činí 658.50 Kč. 

Bude-li jezdit nepravidelně na vzdálenost 34 km, výše dávky bude činit pouhých 10 % z ceny jízdného (10 % u 1 317 Kč), což činí 131.70 Kč.

Anketa

Dostáváte příspěvek na dopravu?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).