Hlavní navigace

Finanční úřady doměřují daň za slevu na manželku. Jak ji uplatnit správně?

4. 3. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Kdy a jak správně uplatnit slevu na vyživovanou manželku, abyste se nemuseli bát kontroly z finančního úřadu?

Někteří poplatníci stále uplatňují slevu na vyživovanou manželku či manžela (dále jen manželku) špatně. Vyplývá to ze šetření Finanční správy, která zatím prověřila asi 400 daňových přiznání a dodatečně doměřila daň ve výši 7 milionů korun. Příjmy si ověřovala za spolupráce zdravotních pojišťoven, České správy sociálního zabezpečení, úřadů práce a dalšími institucemi. Vzhledem ke zjištěním budou kontroly i nadále pokračovat.

V čem se chybuje nejčastěji?

Nejčastěji poplatníci chybují v tom, že do příjmů vyživované manželky nezahrnují:

 • nemocenské dávky, tedy i
 • peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřská, která je dávkou nemocenského pojištění),
 • podporu v nezaměstnanosti.

Podle Finanční správy si poplatníci pletou mateřskou s rodičovským příspěvkem, který je naopak dávkou státní sociální podpory. Ta se – stejně jako porodné – do příjmů vyživované manželky naopak nezahrnuje.

TIP: Budete také potřebovat čestné prohlášení manžela/manželky.

Co víte a co nevíte?

Nárok na daňovou slevu za vyživovanou manželku vzniká ve výši 24 840 Kč poplatníkům, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Podmínkou je, aby příjem manželky nepřesáhl 68 000 Kč. Zákon o daních z příjmů v § 35ba odst. 1 písm. b) přímo stanovuje, které příjmy se do příjmů manželky nezahrnují. Všechny ostatní musíte započíst. V případě, že je vyživovaný držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se daňová sleva na dvojnásobek.

Na tuto slevu nevzniká nárok OSVČ, která využívá výdajový paušál. (Výjimkou je situace, kdy podnikatel je zároveň zaměstnán a součet základů daně, pro které využívá paušál, je nižší než polovina celkového základu daně.)

Sleva se uplatňuje jen za celý rok. Zaměstnancům tedy nesnižuje daň při výpočtu záloh během roku, ale uplatní ji až při ročním zúčtování daní nebo při podání daňového přiznání jako OSVČ.

Které příjmy (ne)započítat?

Příjmy, které se do příjmu manželky nezahrnují (úplný výčet):

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Příjmy, které se zahrnují (výčet není úplný, jedná se o výběr těch příjmů, u kterých se podle Finanční správy nejčastěji chybuje):

 • veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod.,
 • všechny druhy důchodů (i výsluhové příspěvky vojákům nebo příspěvky na jejich bydlení),
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství.

Zdroj: Finanční správa

Otázky a odpovědi

V další části si odpovíme na méně časté otázky k této daňové slevě.

Svou ženu jsem si vzal 15. 8. 2015. Jinak podmínky pro nárok na slevu splňuji. Mohu si slevu uplatnit?

Slevu uplatníte ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny, tedy od měsíce, kdy jste byli svoji už od začátku měsíce. Ve vašem případě je to září. Máte tedy nárok na slevu ve výši 4 × 2070 Kč = 8280 Kč.

Do kterého roku patří výplata a rodičovský příspěvek, které manželka obdržela v lednu?

Příjmy ze závislé činnosti vyplacené za prosinec 2015 až v lednu 2016 se zahrnují do období roku 2015. Ale mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo ošetřovné vyplacené v lednu 2016 se podle webu Finanční správy započítávají už do příjmů roku 2016. Stejně jako například vyplacený příjem z pronájmu. I když je za minulý rok, důležité je, že fyzicky je na účtu až letos, a tak patří až do letošních příjmů.

Příjmy ze závislé činnosti (§ 6) vyplacené nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují podle § 5 odst. 4 za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období.

Jak mám doložit, že manželka neměla za minulý rok příjmy?

Podle § 38l odst. 2 zákona o daních z příjmů prokazujete nárok na tuto slevu jen dokladem totožnosti manželky (oddací list), případně průkazem ZTP/P nebo rozhodnutím úřadu o jeho vydání. Ohledně výše příjmů dokládáte jen čestné prohlášení manželky, že příjmy nepřesáhly hranici 68 000 Kč.

Manželka byla minulý rok bez příjmů, kromě odstupného, které obdržela od zaměstnavatele. To ale převýšilo částku 68 000 Kč. Je možné uplatnit slevu za ostatní měsíce, nebo to nejde vůbec?

I odstupné se považuje za příjem manželky. Pokud přesáhlo zmíněnou hranici, nemůžete si danou slevu za minulý rok uplatnit vůbec, protože se pro vznik nároku posuzují příjmy za celý rok, bez ohledu na jejich měsíční rozložení.

Zjistili jsme, že za rok 2014 manžel neuplatnil slevu na vyživovanou manželku, ačkoli na to měl nárok. Můžeme to napravit nějak dodatečně?

Podle § 148 daňového řádu můžete podat dodatečné daňové přiznání (nezapomeňte označit v záhlaví, že jde o dodatečné přiznání). Musíte to ale stihnout do konce měsíce následujícího po tom, kdy jste to zjistili.

skoleni_13_10

Manželka byla minulý rok na mateřské. Já jsem byl ale minulý rok tři měsíce nezaměstnaný a bral jen podporu. Kolik měsíců si mám tedy vyplnit, že jsem manželku vyživoval? Celý rok, nebo jen devět měsíců?

Pamatujte, že i mateřská se do příjmů počítá. Pokud ale za minulý rok nepřesáhla 68 000 Kč, můžete si uplatnit slevu za celý rok (pokud jste byli celý rok manželé).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).