Hlavní navigace

Koupit nemovitost půjde v Česku rychleji

2. 8. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zdlouhavé čekání na zápis do katastru nemovitostí by se mělo brzy stát minulostí. Katastrální úřady slibují zrychlit administrativní úkony a digitalizovat katastr nemovitostí. Česko má v oblasti obchodu s nemovitostmi v porovnání se zahraničím co dohánět. Zatímco na zapsání vlastnického práva na pražský byt do katastru nemovitostí se čeká i půl roku, v Norsku vyřídí vklad nemovitosti za jediný den.

Česko investory stále láká

Rychlost a složitost zajištění vlastnického práva ke koupené nemovitosti je přitom jeden z důležitých ukazatelů pro zahraniční investory. Česko podle průzkumů Ernst & Young patří i letos mezi deset nejatraktivnějších zemí světa pro přímé zahraniční investice. Zatímco ale zahraniční investoři chválí rostoucí vzdělanost a výkonnost českých pracovníků, technickou vybavenost v zemi a stabilní finanční a ekonomické prostředí, zdlouhavý nákup nemovitostí je od investování odrazuje.

Rychlost a finanční náročnost = nejdůležitější ukazatele

Rychlost a finanční náročnost spojená s koupí nové nemovitosti je pro všechny firmy na trhu velice důležitá. Spolu s cenou nemovitosti hraje klíčovou roli při nákupu nemovitosti kdekoli na světě. Světová banka při hodnocení činností spojených s koupí nemovitostí hodnotí především počet nutných administrativních kroků spojených s vyřízením vkladu nemovitosti, celkový počet dní potřebných k zapsání koupené nemovitosti na všech potřebných státních institucích a náklady spojené s veškerou administrativou (poplatky při zápisu na katastrálních úřadech, daň z převodu nemovitosti, poplatky notářům, poplatky při zápisu do všech požadovaných registrů…).

Nejrychleji to jde v Norsku

Veškeré vedlejší úkony spojené s koupí nemovitostí a jejím správným zaevidovánim na potřebných úřadech a zaplacení státem požadovaných poplatků bylo Světovou bankou hodnoceno v hlavních městech v uvedených zemích. Například v Česku je průměrná lhůta k vyřízení vkladu něco málo přes jeden měsíc a mnohé katastrální úřady to stihnou dokonce i za týden (např. Kroměříž či Most). Ovšem v Praze je průměrná doba vyřízení návrhu téměř 5 měsíců. Z nejvyspělejších zemí světa je vyřízení vkladu nemovitosti v hlavním městě nejrychlejší v Norsku, kde se dá stihnout za jediný den. Pouze za dva dny se to stihne na Novém Zélandu a ve Švédsku. Naopak nejpomaleji to jde ve Slovinsku (391 dní), Polsku (197 dní) a Francii (183 dní). Náklady spojené s vyřízením vkladu nemovitostí jsou nejnižší na Novém Zélandu (0,1 % z ceny nemovitosti), Švýcarsku (0,4 %), USA a Estonsku (0,5 %).

V Belgii se nákup nemovitosti prodraží

Náklady spojené s vyřízením vkladu nemovitostí jsou nejnižší na Novém Zélandu (0,1 % z ceny nemovitosti), Švýcarsku (0,4 %), USA a Estonsku (0,5 %). Naopak nejvyšší poplatky při vyřízení vkladu nemovitosti se zaplatí v Belgii (12,8 %) a Irsku (10,3 %). Náklady v Česku (3 %) patří k těm nižším. Do výše poplatků se v Česku promítá především daň z převodu nemovitosti, neboť současný správní poplatek 500 Kč (bude se zvyšovat) a poplatek notáři hrají zanedbatelnou roli (náklady uvedené v tabulce jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo). V Česku se jako v jedné z mála zemí nerozlišuje, o jaký vklad se jedná, a poplatek činí 500 Kč u všech druhů nemovitostí. Ve většině z uvedených zemí je naopak poplatek stanoven procentem z ceny ze zapisované nemovitosti.

Daň z převodu nemovitosti

Daň z převodu nemovitostí je v Česku jednorázová a základem daně je cena podle znaleckého posudku. Sazba daně je v Česku 3 % a je ji potřeba zaplatit do tří měsíců od zapsání vkladu do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitostí je zavedena v mnoha zemích. Například v Německu činí daň z převodu nemovitostí 3%, v Rakousku 3,5 % a v některých případech 2 %, v Nizozemí 6 %, v Irsku 9 %, ve Španělsku 6 %, na Kypru od 3 % do 8 % a ve Velké Británii 1 % až 4 % v závislosti na kupní ceně a lokalitě. V Británii se daň neplatí, pokud cena nemovitosti je nižší než 125 000 liber.

Jak je to s vyřízením vkladu v Česku?

V Česku je zapotřebí při vyřízení vkladu nemovitosti do katastru a zajištění si vlastnického práva k nemovitosti udělat čtyři úkony (což je v porovnání s ostatními evropskými zeměmi poměrně málo). Právnická osoba musí:

Tip do článku - účto fakturace duben

  1. Zajistit si výpis z obchodního rejstříku.
  2. Notářem si nechat potvrdit listinu, na základě které dochází k zápisu do katastru.
  3. Podat návrh o povolení vkladu do katastru nemovitosti na příslušeném Katastrálním úřadu.
  4. Zaplatit daň z převodu nemovitosti ve výši 3 % ze základu daně.

Při návrhu o povolení vkladu do katastru nemovitostí musí žadatel (ať už fyzická nebo právnická osoba) doložit:

  • Listinu, na základě které má být zapsáno právo do katastru (úřední kopie). Tato listina musí být přiložena nejméně ve dvou vyhotoveních. V případě, že je více účastníků řízení, tak vždy v počtu o dva vyšším, než činí počet účastníků řízení. Takovou listinou nejčastěji bývá smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti.
  • Plná moc, když je účastník řízení zastoupen zmocněncem.
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba.
  • Listina prokazující oprávnění vlastníka nakládat s předmětem právního úkonu, jehož účinky nastaly před 1.1.1993, nebo úředně ověřený opis takové listiny.
  • Úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.
Vyřízení vkladu nemovitosti ve světě
Země Počet dní Náklady (v % z ceny)
Norsko 1 2,5
Nový Zéland 2 0,1
Švédsko 2 3,0
Litva 3 0,7
Island 4 2,4
Nizozemí 5 6,2
Austrálie 5 4,8
Kanada 10 1,7
Korea 11 6,3
USA 12 0,5
Finsko 14 4,0
Japonsko 14 4,1
Švýcarsko 16 0,4
Slovensko 17 0,1
Španělsko 17 7,2
Bulharsko 19 2,3
Velká Británie 21 4,1
Řecko 23 3,8
Itálie 27 0,9
Rakousko 32 4,5
Irsko 38 10,3
Německo 40 4,5
Dánsko 42 0,6
Lotyšsko 54 2,0
Estonsko 65 0,5
Maďarsko 78 11,0
Portugalsko 81 7,4
Česko 123 3,0
Belgie 132 12,8
Rumunsko 150 1,9
Francie 183 6,8
Polsko 197 2,0
Slovinsko 391 2,0

Pramen:
The Worldbank – Doing Business 2007
Český úřad zeměměřický a katastrální (www.cuzk.cz)

Anketa

Jaké jsou vaše zkušenosti s katastrem nemovitostí?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).