Hlavní navigace

Komu v letošním roce vznikne nárok na důchod?

6. 1. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jakou délku pojištění a věk potřebujete k tomu, aby vám letos vznikl nárok na důchod? A jak se letos bude počítat?

O změnách v oblasti důchodů, které přinesl letošní rok, jsme vás informovali v článku Důchody 2016: valorizace, příspěvek a dražší spoření ve třetím pilíři.

Dnes se více zaměříme na to, komu vlastně vznikne v letošním roce nárok na důchod.

Jste dost dlouho pojištěni?

Dvěma základními podmínkami pro vznik nároku na důchod je získání potřebné doby pojištění a dosažení důchodového věku.

Starobní důchod

Potřebná doba pojištění pro vznik nároku na starobní důchod není fixně stanovená, ale postupně se prodlužuje podle toho, ve kterém roce dosáhnete důchodového věku. Podle ust. § 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění činí potřebná doba:

Potřebná doba pojištění podle věku
Dosažení důchodového věku Potřebná doba pojištění
před rokem 2010 25 let
v roce 2010 26 let
v roce 2011 27 let
v roce 2012 28 let
v roce 2013 29 let
v roce 2014 30 let
v roce 2015 31 let
v roce 2016 32 let
v roce 2017 33 let
v roce 2018 34 let
po roce 2018 35 let

Pokud při dosažení důchodového věku potřebnou dobu pojištění nemáte, nebude vám důchod přiznán a vám nezbývá nic jiného než o něj usilovat k pozdějšímu datu tím, že budete dodatečně získávat potřebnou dobu pojištěnou činností.

Další specifické případy, kdy vznikne nárok na důchod, pokud pojištěnec nesplnil výše uvedené podmínky, shrnuje zbytek § 29 zákona o důchodovém pojištění.

Invalidní důchod

Potřebnou dobu pro vznik nároku na invalidní důchod určuje § 40 zákona o důchodovém pojištění. Podmínka doby pojištění je u invalidního důchodu:

 • do 20 let: méně než 1 rok,
 • od 20 do 22 let: 1 rok,
 • od 22 let do 24 let: 2 roky,
 • od 24 let do 26 let: 3 roky,
 • od 26 let do 28 let: 4 roky,
 • nad 28 let: 5 let.

Dostatečná doba pojištění se nezkoumá, pokud invalidita vznikla následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).

Potřebná doba se v tomto případě zjišťuje z období před vznikem invalidity. Pokud jde o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce nad 38 let se potřebná doba zjišťuje v období posledních 20 let před vznikem invalidity a činí 10 roků.

Pozůstalostní důchod

Vdova či vdovec (dále jen vdova) získá nárok na vdovský či vdovecký důchod po manželovi, který pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní a předčasný starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. To samé platí i pro nárok na vznik sirotčího důchodu.

Od 1. ledna 2012 také platí, že se při posuzování, zda zemřelý splnil podmínky nároku na invalidní důchod, považuje podmínka za splněnou i tehdy, jestliže zemřelý získal jen polovinu potřebné doby pojištění dle § 40 zákona o důchodovém pojištění.

Kdo letos dosáhne důchodového věku?

Důchodového věku letos dosahují:

 • muži narození v roce 1953,
 • bezdětné ženy narozené v lednu až srpnu 1954,
 • ženy narozené v lednu až srpnu 1955, které vychovaly jedno dítě,
 • ženy narozené v lednu až srpnu 1956, které vychovaly dvě děti,
 • ženy narozené v lednu až srpnu 1957, které vychovaly tři či čtyři děti,
 • a ženy narozené v lednu až srpnu 1958, které vychovaly pět a více dětí.

Kompletní tabulku najdete na webu České správy sociálního zabezpečení nebo v příloze zákona o důchodovém pojištění. Nebo si věk můžete jednoduše spočítat v Důchodové kalkulačce na serveru Měšec.cz.

Pokud vám letos vznikne nárok na důchod, neznamená to, že do něj musíte odcházet. Pokud máte dost sil a práci, ve které chcete zůstat, můžete pracovat déle a navýšit si procentní výši důchodu. Termín odchodu do důchodu si pak volíte sami.

Pokud pobíráte starobní či invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a dále vykonáváte činnost, kvůli které jste účastní nemocenského pojištění, vězte, že máte zkrácenou podpůrčí dobu pro výplatu nemocenského. Nemocenské v tomto případě získáte od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti a budete ho pobírat nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů v rámci jednoho kalendářního roku (i pokud letos bude pracovních neschopností více). Na nemocenské budete mít nárok nejdéle do dne skončení zaměstnání.

Jak požádat o důchod?

O důchod žádáte nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem jeho přiznání. Žádost musíte sepsat na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné podle místa vašeho trvalého bydliště. Můžete přijít v úředních hodinách na pobočku bez ohlášení nebo si termín přímo sjednat online. Pokud nemůžete podat žádost o důchod sami, může vám s tím pomoci váš rodinný příslušník. Budete ale potřebovat potvrzení lékaře o vašem zdravotním stavu.

Při podávání žádosti o starobní důchod potřebujete:

 • občanský průkaz, u cizinců pas nebo povolení k pobytu,
 • doklady o studiu, případně (i nedokončeném) učení,
 • případné doklady o výkonu vojenské služby,
 • případné doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o ně (rodný list dítěte nebo výpis z matriky narození nebo rozhodnutí o době a rozsahu péče),
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, které nejsou uvedeny ve vašem informativním osobním listu důchodového pojištění.  

Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) obsahuje přehled dob důchodového pojištění a náhradních dob pojištění (od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob). O písemnost si musíte požádat na pobočce OSSZ nebo přes webovou aplikaci e-Portál. Pak vám jej ČSSZ zašle do 90 dnů.

Důchod si můžete nechat zasílat složenkou nebo na bankovní účet. V případě účtu pak potřebujete ještě bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu“ nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky)“.

O přiznání důchodu vás ČSSZ vyrozumí do 90 dnů od podání žádosti. Délka vyřizování žádosti je závislá na tom, jestli jste dodali všechny podklady, nebo zda např. chybí údaje o dobách pojištění, za které může bývalý zaměstnavatel, který nesplnil svou informační povinnost.

Pokud nárok prokážete bez problémů, můžete od ČSSZ získat ještě před vydáním rozhodnutí o důchodu zálohu.

V případě, že nesouhlasíte s rozhodnutím o přiznání důchodu, můžete se do 30 dnů ode dne oznámení písemně ohradit.

Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ můžete také písemně požádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty. To kdybyste například zjistili, že vám do získání dalšího roku pojištění chybí pár dní.

Jak se vám důchod bude počítat?

Důchod tvoří základní a procentní výměra. Ta základní letos činí 2440 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu činí za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod 1,5 % výpočtového základu. (Za roky strávené ve druhém pilíři se vám bude aplikovat procentní výměra ve výši 1,2 % výpočtového základu).

Při stanovování výpočtového základu se vychází z osobního vyměřovacího základu, tj. měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období.

Rozhodné období jsou u důchodů přiznaných v letošním roce 2016 léta 1986 až 2015.

Pro stanovení výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu se používají redukční hranice:

skoleni_29_6

 • I. redukční hranice: 11 883 Kč,
 • II. redukční hranice: 108 024 Kč.

Výpočtový základ se z osobního vyměřovacího základu stanoví tak, že částka do I. redukční hranice náleží v plné výši, z částky nad I. do II. redukční hranice náleží 26 %, k částce nad II. redukční hranice se nepřihlíží, vysvětlila ve zprávě Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Podrobný výpočet platný pro letošní rok najdete v článku Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2016.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).