Hlavní navigace

Cena života podle nového občanského zákoníku? Záleží, kolik si vyhádáte

23. 8. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Od nového roku už hodnotu lidského života nebudou stanovovat tabulky, ale vaše schopnost si odškodné vyargumentovat u soudu.

Cena života je nevyčíslitelná. Současná právní úprava ale stanovuje hodnotu života poměrně přesně. Ztratíte-li blízkou osobu vinou někoho jiného, dostanete odškodnění maximálně do výše 240 000 Kč. Nový občanský zákoník tyto tabulkové částky ruší. 

Všechno má svou cenu

Podle současného občanského zákoníku vzniká kromě újmy na majetku nárok na náhradu škody i v případě ovlivnění osobněprávních vztahů. Velikost náhrady za škodu na zdraví určuje § 442 občanského zákoníku a vyhláškou č. 440/2001 Sb.

V případě škody na zdraví tedy můžete požadovat náhradu:

  • za ztrátu na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti
  • za ztrátu na důchodu
  • nákladů léčení a pohřbu
  • za odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
  • jednorázové odškodnění pozůstalých při usmrcení osoby blízké
  • nákladů na výživu pozůstalých

Jak přesně se náhrada v jednotlivých případech stanovuje? Podrobnosti najdete v článku Kolik stojí život?

Při usmrcení blízké osoby pak občanský zákoník připisuje pozůstalým nárok na jednorázové odškodnění. 

To náleží ve výši 240 000 Kč manželovi nebo manželce. Stejnou částku zákon přiznává i každému dítěti a každému rodiči, stejně jako každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době, kdy došlo k události, jež škodu na zdraví a následnou smrt způsobila. V případě úmrtí počatého, ale dosud nenarozeného dítěte, má každý rodič nárok na částku odpovídající 85 000 Kč. Každému sourozenci pak podle zákona přísluší náhrada 175 000 Kč. 

Cena života cenou za asertivitu

Nový občanský zákoník (NOZ) už nebude obsahovat žádné tabulky, ze kterých by měla výše odškodnění vycházet v případě náhrady za úmrtí blízké osoby, bolestného či trvalých následků.

Konkrétní výše náhrady se tak bude odvozovat od toho, kolik si obhájíte před viníkem či pojišťovnou. 

Pokud budete o odškodném jednat přímo s pojišťovnou, neznamená to, že musíte přijmout každý její návrh. V tomto případě se vyplatí pro dosažení řádného odškodného (alespoň v prvních letech po účinnosti NOZ, než se ustálí metodika, praxe a budou k dispozici první judikáty) jednat s pojišťovnou přes právního zástupce. Jako poškození totiž budete s omezenými znalostmi a bez dalšího zázemí v nevýhodné pozici.

Může se také stát, že pojišťovny v obavě před nárůstem vyplácených náhrad, budou své klienty trestat za jakoukoli nepřesnost či neúplnost v dokumentaci krácením plnění.

V případě, že se s druhou stranou neshodnete, budete se o náhradu muset soudit. Spory o náhradu tak může ovlivnit i fakt, zda si poškozený může dovolit platit právníka, který by požadovanou částku podepřel vhodnými argumenty.

Na druhou stranu může být pro poškozené nový způsob stanovování odškodnění přínosem. Soudy už nebudou omezovány nízkými náhradami, které nyní určuje vyhláška. Budou také moci lépe posoudit individuální okolnosti každého případu. 

Anketa

Pobírali jste někdy náhradu za škodu na zdraví?

Vyšší finanční podpora i pro oběti trestných činů

Kromě výše zmíněného také došlo k 1. srpnu 2013 k účinnosti zbývající části zákona o obětech trestných činů. Nový předpis ministerstva spravedlnosti poškozeným přinese kromě rozšíření procesních práv také nová pravidla pro poskytování peněžité pomoci. 

Zákonná novinka by měla zjednodušit posuzování oprávněnosti nároku. Kromě toho také zvyšuje limit pro maximální výši jednorázové finanční podpory na částku 200 000 Kč. 

Dalším důsledkem je také zavedení možnosti vyplácet příspěvek na terapii týraným dětem a obětem trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Na proplacení peněžité částky ke zmírnění dopadů trestného činu v sociální oblasti mají právo jak oběti, kterým byla trestným činem způsobena škoda na zdraví, tak pozůstalí po oběti, která následkem trestného činu zemřela, uvádí zpráva ministerstva spravedlnosti.

dan_z_prijmu

Ta také upozorňuje na to, že oproti předchozí právní úpravě, která se peněžité pomoci obětem trestné činnosti týkala, nemusí poškození prokazovat výši tzv. bodového hodnocení vytrpěné bolesti. Ministerstvo spravedlnosti bude při posuzování žádostí vycházet z intenzity způsobené zdravotní újmy zachycené ve spisech orgánů činných v trestním řízení či v lékařské dokumentaci, vysvětluje zpráva ministerstva nový postup.

O žádostech o peněžitou pomoc bude ministerstvo rozhodovat ve správním řízení. O žádostech o peněžitou pomoc, které byly doručené ještě za účinnosti zákona o peněžité pomoci obětem trestné činnosti (zákon č. 209/1997 Sb.), bude ministerstvo rozhodovat ve správním řízení podle nového zákona o obětech trestných činů (zákon č. 45/2013 Sb.).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).