Hlavní navigace

Kdy, jak a proč můžete přijít o dar podle nového občanského zákoníku?

22. 8. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Namísto vracení daru přináší nový občanský zákoník odvolání daru, a to nejen pro nevděk obdarovaného, ale i pro nouzi dárce.

 Jako dárce se podle ust. § 630 občanského zákoníku můžete domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k vám nebo členům vaší rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Čtěte: Darovali jste a dárce nepoděkoval? Můžete požadovat vrácení daru

Nově také dárce nebude požadovat vrácení daru, nýbrž odvolá dar, přičemž k odvolání bude moci přistoupit pro nevděk (obdarovaného), tedy obdobně jako dosud, nebo pro (svoji) nouzi.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

Odvolání pro nevděk je podobné porušování dobrých mravů

Odvolání pro nevděk je upraveno v ust. § 2072 a násl. nového občanského zákoníku a značně připomíná, i když s určitými novinkami, vrácení daru pro hrubé porušování dobrých mravů podle dosavadní úpravy:

Ublížil-li vám obdarovaný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, můžete jako dárce, neprominul-li jste to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, máte  právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy je tedy výslovně zakotveno, že v případě nemožnosti vydání daru bude zaplacena jeho obvyklá cena, tato skutečnost byla dovozována judikatorně. Tip: Co je to judikatura aneb Poučné příběhy ze soudních síní

Nevděk činí obdarovaného nepoctivým držitelem. Dosud je obdarovaný v dobré víře, dokud nebyl dárcem k vrácení daru vyzván. Nyní bude obdarovaný nepoctivým držitelem již od okamžiku, kdy došlo k nevděku.

Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru, nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc. Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

Nově také odvolání pro nouzi

Odvolání pro nouzi je upraveno v ust. § 2068 až 2071 nového občanského zákoníku. Předpokladem možnosti odvolání je skutečnost, že dárce poté, co došlo k darování, upadne do takové nouze, že nemá prostředky ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je povinen. Pak tedy může dar odvolat. Toto odvolání lze učinit v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k této výživě, přičemž obdarovaný se může zprostit povinnosti vydat dar zpět poskytováním toho, co je k této výživě třeba. Dále nebude mít obdarovaný povinnost vydat dar, pokud sám bude v obdobné nouzi jako dárce, nebo pokud si dárce stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Co bude možné podřadit pod přivození stavu nouze úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, bude nutné posuzovat případ od případu – návodem může být i definice trvalého vedení nezřízeného života, kterou předčasem přinesl Nejvyšší soud ČR – zvláště půjde o závislost na alkoholu, drogách, hazardních hrách aj.: Čtěte: Nezřízený život vás může připravit o dědictví

Bylo-li obdarováno více osob, je ta, která byla obdarována dříve, povinna podle ust. § 2069 nového občanského zákoníku plnit jen v tom rozsahu, v jakém k výživě nestačí příspěvek později obdarovaného. Právo odvolat dar nepřechází na dárcovy dědice. Leč neuplatní-li dárce své právo, má podle ust. § 2070 nového občanského zákoníku ten, komu je dárce podle zákona povinen výživou, právo požadovat za stejných podmínek, aby mu obdarovaný doplnil to, čeho mu dárce nemůže poskytnout. Tip: Nenadávejte dárci, přijdete o dar, i když jste jej už prodali

Použitá literatura: Zeman, M.: 91453. Vrácení daru v nové úpravě aneb odvolání pro nouzi a nevděk, 13. 6. 2013, epravo.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).