Hlavní navigace

Kolik nás skutečně stojí provoz auta?

23. 9. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Kupujete auto? Chcete odhadnout, kolik vás bude stát ujetý kilometr? Udělejte si rozvahu, která možná poskytne překvapivé závěry a ukáže, nakolik je vůbec výhodné používat soukromého auta pro služební účely při dané sazbě na kilometr. Můžete si stáhnout i soubor, který vám náklady spočítá.

Pořizovací i provozní náklady spojené s provozem automobilu mají úzkou vazbu na výdajovou stránku rodinného rozpočtu. V každodenním rozhodování při použití auta, které vlastníme, obvykle uvažujeme jen náklady na pohonné hmoty. Ve své podstatě je tento přístup opodstatněný, protože při aktuálním rozhodování nemůžeme uvažovat náklady, které jsme už zaplatili a které nemůžeme vzít zpět (utopené náklady). Pokud vlastníme auto a máme například pořízenu celoroční dálniční známku, nemůžeme při aktuální úvaze, zda jet z Plzně do Prahy autem, tyto náklady do své rozvahy zahrnovat (jsou utopeny, již byly vynaloženy).

K provedení rozvahy je k dispozici soubor v excelu [XLS, 23 kB], který pro Měšec.cz vytvořil autor článku.

Položíme-li si otázku, kolik nás skutečně stojí provoz auta, musíme sečíst všechny náklady, které na provoz auta vynaložíme a pro účely porovnání je vztáhnout na ujeté kilometry. Situace je komplikovaná tím, že budoucí náklady neznáme, můžeme je pouze odhadovat. Neznámých je mnoho, například nevíme, kolik v budoucnu zaplatíme za opravy, nebo kolik kilometrů s autem vůbec ujedeme. I přesto lze rozvahu provést, což budu ilustrovat na hypotetickém příkladu.

Uvažujme situaci, ve které jsme si pořídili ojeté auto. Na základě odhadu budoucích nákladů na servis, spotřebu pohonných hmot a jiných výdajů, souvisejících s provozováním auta, můžeme v okamžiku uvádění auta do provozu udělat předpověď, na kolik nás bude kilometr jízdy vycházet. V našem příkladu uvažujme, že jsme v červenci 2008 pořídili auto a udělali prognózu budoucích nákladů. Celá prognóza je shrnuta v tabulce 1.

Tab. 1 – Prognóza budoucích nákladů (v červenci jsme koupili ojeté auto)
(1) Pořizovací cena auta (náklady na pořízení a registraci) 99 000
(2) Odhad nákladů na větší opravy během provozování 20 000
(3) Plánovaný počet let provozování 8 let
(4) Hrubý odhad prodejní ceny auta 5000
HRUBÉ POŘIZOVACÍ NÁKLADY 14 250 Kč/rok
(5) Průměrný počet ročně ujetých kilometrů 13 000 km/rok
(6) Spotřeba paliva v litrech na 100 km 8 l/100 km
(7) Cena litru paliva v korunách na litr 35 Kč/l
ROČNÍ NÁKLADY NA PALIVO 36 400 Kč/rok
(8) Dálniční známka, STK, emise (průměrné roční náklady) 1250 Kč/rok
(9) Odhad průměrných ročních nákladů na povinné ručení 3000 Kč/rok
(10) Havarijní pojištění 0 Kč/rok
(11) Průměrné roční náklady na výměnu oleje, kapaliny chlazení, ostřikování,… 800 Kč/rok
(12) Průměrné roční náklady na parkování, mytí, pneuservis, atp. 2500 Kč/rok
(13) Průměrné roční náklady na servis 5000 Kč/rok
DALŠÍ ROČNÍ NÁKLADY 12 550 Kč/rok
CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY 63 200 Kč/rok
Odhad nákladů na kilometr 4,86 Kč/km

Legenda k tabulce:

Ad 1) Pořizovací cena je cenou, za kterou bylo auto pořízeno. V příkladu uvažujeme, že náklady na pořízení činily 99 000 Kč (pořizovací cena, registrace vozidla).

Ad 2) Odhad nákladů na větší opravy a renovace během provozování. Jedná se o nákladnější opravy, které mají prodloužit životnost auta nebo uvést auto zpět do provozuschopného stavu při „větší poruše“. V tomto příkladu odhadujeme, že pro udržení pohotovosti auta budou větší náklady v průběhu života cca 20 tis. (oprava brzd, výfukové potrubí, chladič,…).

Ad 3) Plánovaný počet let provozování, v odhadu vloženo proto, že na tento počet let se rozpočítají náklady související s pořízením. V našem příkladu odhadujeme, že auto bude sloužit 8 let.

Ad 4) Hrubý odhad prodejní ceny auta. Jedná se odhad ceny, za kterou se auto podaří v budoucnu prodat. V tomto příkladu řekněme, že zůstatková cena bude jen symbolická, nějakých 5000 Kč.

Ad 5) Průměrný počet ročně ujetých kilometrů, ohodnocení předpokládá, že toto lze odhadnout. Lze třeba vyjít z úvahy, že když jsme za posledních sedm let ujeli 93 000 km, pak ujedeme ročně v průměru 13 tisíc kilometrů (93 000 km/ 7 let=13 285 km/rok).

Ad 6) Spotřeba paliva. Ve vyplněném příkladu je použito 8 litrů na 100 kilometrů, zjištěno například odhadem na základě ověření.

Ad 7) Cena litru paliva v korunách na litr. V příkladu odhadněme, že průměrná cena pohonných hmot v průběhu provozování auta je 35 Kč/litr).

Ad 8) Dálniční známka, STK, emise. Ve vyplněném příkladu předpokládejme, že roční průměrná cena dálniční známky v průběhu doby provozování bude 1200 Kč, roční náklady na STK a emise 600 Kč (1200 Kč jednou za dva roky, prohlídku absolvuji za dobu provozování auta čtyřikrát).

Ad 9) Odhad průměrných ročních nákladů na povinné ručení. Vyjděme z objemu motoru vozidla a odhadu budoucího navýšení cen povinného ručení.

Ad 10) Havarijní pojištění. V příkladu neuvažujeme, že bychom vozidlo pojišťovali, proto je v tabulce nula.

Ad 11) Průměrné roční náklady na výměnu oleje, kapaliny chlazení, ostřikování,… V našem příkladu uvažujeme částku 800 Kč za rok (600 Kč výměna oleje, 200 Kč Fridex a kapalina do ostřikovačů).

Ad 12) Průměrné roční náklady na parkování, mytí, pneuservis, atp. V příkladu uvažujme, že pneumatiky vydrží čtyři roky (při použití letních a zimních pneu), odhadované náklady na přezutí jsou 5000 Kč na dva roky, tj. 2500 Kč/rok a náklady na myčku 500 Kč/rok.

Ad 13) Průměrné roční náklady na servis. Ve vyplněném příkladu počítejme s nepřesným odhadem 5000 Kč/rok.

Prognóza, shrnutá v tabulce 1 poskytuje odhad, kolik nás kilometr jízdy námi pořízeným autem bude asi stát. Odhadované náklady na jeden kilometr jízdy v uvedeném hypotetickém příkladě činí cca 5 Kč za kilometr.

Pokračujme v našich úvahách tak, že jsme byli viníky dopravní nehody, při které jsme naše auto po dvou měsících provozování zničili natolik, že muselo být zlikvidováno. V této chvíli již máme k dispozici informace, na základě nichž zjistíme, jaké byly skutečné náklady na provoz našeho auta. Jak zachycuje tabulka 2, skutečné náklady na kilometr jízdy činily v našem hypotetickém příkladě 61 Kč.

Tab. 2 – Bilance skutečných nákladů na provoz v situaci, kdy jsme po dvou měsících provozování auta havarovali
(1) Pořizovací cena auta (náklady na pořízení a registraci) 99 000
(2) Náklady na větší opravy během provozování 0
(3) Počet let provozování 1 let
(4) Prodejní cena auta 0
HRUBÉ POŘIZOVACÍ NÁKLADY 99 000 Kč/rok
(5) Průměrný počet ročně ujetých kilometrů 1800 km/rok
(6) Spotřeba paliva v litrech na 100 km 8 l/100 km
(7) Cena litru paliva v korunách na litr 33 Kč/l
ROČNÍ NÁKLADY NA PALIVO 4752 Kč/rok
(8) Dálniční známka, STK, emise (průměrné roční náklady) 1250 Kč/rok
(9) Odhad průměrných ročních nákladů na povinné ručení 750 Kč/rok
(10) Havarijní pojištění 0 Kč/rok
(11) Průměrné roční náklady na výměnu oleje, kapaliny chlazení, ostřikování,… 700 Kč/rok
(12) Průměrné roční náklady na parkování, mytí, pneuservis, atp. 2500 Kč/rok
(13) Průměrné roční náklady na servis 1000 Kč/rok
DALŠÍ ROČNÍ NÁKLADY 6200 Kč/rok
CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY 109 952 Kč/rok
Náklady na kilometr jízdy činily 61,08 Kč/km

Legenda k tabulce:

Ad 4) Vrakoviště nabídlo bezplatný odtah, pokud mu auto zůstane na rozebrání.

Ad 5) Za dobu dvou měsíců, co bylo auto provozování, jsme ujeli 1800 km.

Ad 9) Za povinné ručení jsme zaplatili jen poměrnou část, zbytek pojišťovna vrátila.

Vyzkoušejte si to sami

Výše uvedený příklad poskytuje metodiku, která umožňuje náklady na provoz auta odhadovat, popřípadě vyhodnocovat. Má-li čtenář zájem, může si zkusit analýzu provést za použití připravené tabulky v excelu [XLS, 23 kB]. V tabulce je nutné vyplnit žlutě podbarvené buňky, na základě odhadu příslušných položek. Výsledný odhad nákladů v korunách na kilometr se spočte automaticky.

Myslíte si, že dobře víte, jaké jsou skutečné náklady vašeho automobilu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se věnuje šíření poznání, uplatňování procesního i finančního řízení podniků, optimalizaci investic, strategickému a manažerskému poradenství včetně lektorské činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).